Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

Most Liked Content


#1990731 wjxtdAuto Pro 3 Final (18/11/2011)

Posted by kirimaru on 29 October 2010 - 09:34 PM

Ai có thắc mắc hay hỏi gì về việc sử dụng wjxtdAuto Pro test1 mời vào topic này nhé:
http://forum.cuasoti...7-wjxtdautopro/

Bản test1d: Sửa lỗi kiểm tra quái lag!
Bản test1e: Sửa lỗi thoát game mở thêm cửa sổ game!
Bản test1f:
Sửa lỗi đào kho báu nhận nhầm rương của người khác và không tiếp tục đào
Sửa lỗi đốt lửa trại
Bản test1g:
Sửa lỗi ghép HT không đúng
Sửa lại phần săn HT
Fix 2 tọa độ BVĐ 7x ở Phong Lăng Độ và Thục Cương Sơn
Bản 1h:
Sửa một số lỗi
Thêm chức năng đọc sách
Bản test 2:
Thêm chức năng Tự về thành (chế độ PK)
Thêm chức năng nạp cấu hình từ file
Chức năng login giờ có thể chọn một hay nhiều acc bất kỳ để log
Thêm chức năng tự ăn tinh hoạt phúc lợi (tab Hành trang)
Điều kiện để auto tự động ăn:
- Đủ đồng
- Đủ uy danh (tùy server)
- Đủ ô trống trong hành trang ( >= 5 ô)
Chức năng săn HT:
Thêm tùy chọn săn theo đội hay solo
Số thành viên giờ tính luôn cả đội trưởng (săn team 6 thì số thành viên phải là 6).

Bản test 2a:
Thêm chức năng chuyển PK theo chủ pt (tab Tổ đội): Tự chuyển PK
Thêm chức năng đánh theo chủ pt (cả acc chủ pt và thành viên đều phải check tùy chọn này): Hỗ trợ đ. trưởng
Chức năng săn HT:
Thêm tùy chọn Tự đánh.
Về thành mới bỏ pt, tránh trường hợp bỏ sót đồ
Sửa một số lỗi nhỏ khác
Bản test 2b: Sửa lỗi chức năng tự vệ chuyển PK liên tục khi săn HT
Bản test 2c:
Sửa lỗi giao lak BVĐ
Thêm chức năng sắp xếp hành trang Ctrl + Shift + A
Bản test 2d:
Sửa lỗi qua 12h không kích hoạt các chức năng mua TLHL, BVĐ, Truy nã
Sửa lỗi di chuyển giữa 2 điểm luyện công hay bị giật lại
Tối ưu chức năng sắp xếp hành trang, thay đổi cách sắp xếp.
Thêm chức năng sẵp xếp rương đồ
Sửa lỗi cố nhặt đồ
Thêm chức năng xóa bảng thông báo mời tổ đội: Shift + Delete
Bản test 2e:
Vẽ lại map Thạch Cổ Trấn, hết sợ bị kẹt ngay Tiệm gỗ
Vẽ lại map Tần Lăng 1 & Tần Lăng 3, có thể tự chạy ra khỏi vùng an toàn
Thêm 2 map hậu cần Tần Lăng 1 & Tần Lăng 3, có thể train Tần Lăng dễ dàng hơn, có thể về tầng 1 hoặc 3 để mua thuốc, thức ăn, ghép huyền tinh.
Chức năng theo sau được nâng cao, có thể theo sau chủ pt vào Tần Lăng, báo danh TDC
Sửa một số lỗi khác :)
Bản fix2:
Sửa lỗi đứng im một lúc khi chuyển map
Cửa sổ auto bây giờ sẽ luôn ở trên các cửa sổ khác
Bản 2f:
Chức năng always on top giờ phải kích hoạt bằng cách nhấn chuột phải lên title bar của auto.
Thay đổi ưu tiên đánh boss bằng chức năng xử lý boss (tab Đối thủ).
Thêm chức năng đánh theo danh sách
Bản 2g:
Thêm chức năng giới hạn số cửa sổ hiện, khi số cửa sổ game hiện >= số thiết lập, auto sẽ không tự động login.
Nút cấu hình -> Số cửa sổ hiện
Thêm chức năng save + load cho các loại danh sách, kèm theo là danh sách bỏ qua (cho TDC), danh sách ưu tiên đánh (cho Tần Lăng).
Thêm chức năng nhặt đồ tại chỗ (chỉ có tác dụng trong chế độ PK), tab Vật phẩm -> Nhặt tại chỗ
Chức năng tự ăn TL HL được nâng cao, nếu không đủ đồng thì sẽ tự mua đồng, trong hành trang phải đủ bạc (>= 80 * 999).
Chức năng tổ đội bây giờ sẽ hoạt động luôn ở trong thành (được mời, xin gia nhập)
Bản 2g fixed:
Sửa lỗi mua đồng và rút bạc.
Bản 2g_fixed2:
Thêm chức năng chỉnh cấu hình hàng loạt: Nhấn Shift hoặc Ctrl rồi click chuột chọn nhiều acc, sau đó chỉnh cấu hình.
Sửa đổi file setting.ini để có thể tự động nhận kinh nhiệm ủy thác
SỬA LỖI NGHIÊM TRỌNG: CHƯA TRẢ NV HT ĐÃ TỰ VÀO PT, DẪN ĐẾN MISS NV
Bản 2g_fixed3:
Sửa lỗi chỉnh cấu hình hàng loạt
Thêm chức năng tự thoát game sau 120s nếu bị treo (hiện bảng ????)
Bản 2g fixed4:
Bỏ chức năng tự vào pt trong thành, vì xung đột với chức năng săn HT
Bản test3:
Update cho phiên bản Kiếm Thế 2.0.5
Bản test3_fixed:
Sửa lỗi bị kẹt ở Dã Man Đại Sư
Bản test 3b:
Sửa lỗi đôi khi không lập tổ đội
Bản test 3c:
Sửa hoàn toàn ỗi bị kẹt ở Dã luyện
Bản test 3c_fixed:
Sửa lỗi săn HT solo
Thêm các server mới sáp nhập vào serverlist.ini
Bản test 3c_fixed2:
Sửa lỗi ôm cô bé bán diêm ngay cả khi không có diêm :whoops:
Bản test 3d:
Thêm chức năng hỗ trợ nhiệm vụ truy nã
Để kích hoạt chức năng này, cần check Tự làm nv truy nã (tab Cơ bản), và Hỗ trợ nhiệm vụ (tab Truy nã).
Khi chức năng này được kích hoạt, nhân vật hỗ trợ sẽ chạy đến bổ đầu và chờ được mời vào nhóm. Nhân vật mời nhóm phải có trong danh sách tổ đội.
Thêm chức năng bán vật phẩm
Tab Hành trang -> Mua vật phẩm -> Bán vật phẩm (nên cẩn thận với chức năng này).
Thềm tùy chọn sắp xếp hành trang + rương
Tab Hành trang -> Chuẩn bị hành trang -> Sắp xếp hành trang
(Lưu ý là auto chỉ sắp xếp khi có vật phẩm cần cất vào rương)
Bản 3d fixed:
Sửa lỗi nạp cấu hình
Bản 3e:
Update cho phiên bản game 2.0.7
Bản 3f:
Sửa lỗi không đăng nhập theo thứ tự
Chức năng săn HT: nếu bị miss NV sẽ tự rời nhóm, các acc đã nhận NV vẫn tiếp tục săn.
KHÔNG DÙNG CHUNG VỚI PLUGINS TỰ VÀO NHÓM
Bản 3g: Sửa lỗi lưu cấu hình hàng loạt.
Bản 3h:
Update cho phiên bản game 2.0.8
Thêm chức năng tự tắt aura khi về thành
Bản 3i:
Bỏ chức năng tự tắt aura.
Chức năng cất vật phẩm được tối ưu. Tránh trường hợp cất quá thường xuyên :)
Bản 3j:
Sửa lỗi không lấy vật phẩm nhiệm vụ trong rương
Bản 3l:
Update cho phiên bản game 3.0.1
Bản 3n:
Update cho phiên bản game 3.0.5
Bản 3 Final:
- Update cho phiên bản game 3.0.7
- Hỗ trợ chuyển cấu hình qua bản 4 (file wjxtdAutoPro4.ini và folder config4)

Tệp Đính Kèm


 • levuphong, tamtinh, Ảo Mộng Tình Yêu and 151 others like this


#2241386 wjxtdAuto Pro 1.0.1.9 + license 7 ngày

Posted by kirimaru on 20 July 2011 - 09:20 PM

Phím tắt:
Ctrl + Shift + B: Sắp xếp hành trang
Ctrl + Shift + U: Ghép huyền tinh
Ctrl + Shift + J: Tự vào chiến trường Tống Kim
Ctrl + Backspace: Mở rương từ xa
Ctrl + Space: Tạm dừng/tiếp tục auto
Ctrl + A: Tự nhặt đồ
Ctrl + E: Tự theo sau
Ctrl + M: Đánh tiếp cận
Ctrl + P: Chuyển chế độ luyện công / PK
Ctrl + R: Hồi sinh bằng đồng khóa
Shift + Delete: Xóa bảng thông báo

Bản beta 21:
- Khi bị tác dụng của kỹ năng Càn Khôn Đại Nã Di sẽ không buff hỗ trợ
- Tự sử dụng vật phẩm nhanh hơn
- Tự đổi Ngũ Hành Hồn Thạch (thêm vật phẩm cần đổi vào danh sách bán vật phẩm, nếu đổi được thì auto sẽ đổi, không đổi được auto sẽ bán).
- Chức năng gửi mail: Gửi từ trên xuống, thỏa điều kiện sẽ gửi (phải là hảo hữu, có vật phẩm cần gửi hoặc đủ bạc).
- Chức năng đấu giá
- Các chức năng tiện ích sẽ làm sau cùng
- Ctrl + Shift + U: Ghép huyền tinh
- Ctrl + Shift + J: Vào Tống Kim
- Sửa một số lỗi nhỏ khác
- Chuẩn bị thu phí :thumbsup:

Bản beta22:
Thêm chế độ hiển thị wide (double click lên title bar để chuyển)
Attached File  wjxtdAutoPro4_wide.JPG   64.68KB   16820 Lượi tải
Chức năng tiện ích sẽ được kích hoạt khi ở thành hoặc thôn

Bản beta23:
- Chuyển skill Thuần Dương Vô Cực của VĐ khí sang hỗ trợ nhóm
- Sửa lỗi lưu danh sách vật phẩm KTC
- Chức năng gửi mail giờ có thể nhập số tiền âm (là số tiền giữ lại, còn dư bao nhiêu gửi hết)
- Sửa lại một số thứ để đi QD, hầm mượt hơn
- ...
- Website chính thức: http://wjxtdauto.blogspot.com/
Bản 1.0.0.6:
- Sửa lại tab Chiến đấu
- Hẹn giờ đăng nhập (Nút cấu hình)
- Thêm chức năng auto Liên Đấu, tab T. ích 2(cần phải lập chiến đội trước)
Bản này là bản private (không check lic) để các bạn dùng tạm.
Bản 1.0.1.0:
- Thêm delay cho chức năng Tự hồi sinh (tab Chiến đấu)
- Thêm giới hạn nhiệm vụ truy nã (tab Truy nã)
- Sửa một số lỗi nhỏ
Bản 1.0.1.1:
- Thêm chức năng PK trong map CTC (dùng cho lic bang hội + gia tộc)
- Thêm 3 map kéo xe TK: Tân Gia Dụ Quan, Bàn Long Cốc, Thủy Kiều Chiến
......
Bản 1.0.1.2:
- Thêm chức năng làm Hành Trình Bất Tận (tab Quân Doanh, Nhiệm vụ quân doanh -> Hành Trình Bất Tận), phải dùng kết hợp với nhận túi quân hưởng hoặc sách binh thư.
- Thêm chức năng ăn TL HL phúc lợi trung
- Thêm auto event: chỉ việc gõ AutoEvent <cấp hộp quà> (phải có hộp quà và dây trang trí trong hành trang)
Bản 1.0.1.3:
- Sửa lỗi không ưu tiên đánh người khi đánh theo danh sách
- Thêm chức năng hẹn giờ tắt máy & tắt máy khi thoát hết game
- Thêm chức năng sử dụng càn khôn phù khi theo sau
Bản 1.0.1.4:
- Sửa lỗi sử dụng Càn Khôn Phù
- Thêm chức năng tự nhận phúc duyên trước khi thoát game
Bản 1.0.1.5:
- Thêm chức năng đổi PD + Đổi event (tab Tiện ích 2)
- Chức năng hiệp khách chưa hoạt động (không nên sử dụng :D)
Bản 1.0.1.6:
- Cập nhật cho phiên bản game 4.0.0
Bản 1.0.1.9:
- Thêm chức năng đổi phúc duyên + event (tab Tiện ích 2, được kích hoạt trước khi tự động thoát game).
- Sửa một số lỗi liên quan đến lên xuống ngựa có delay

Tệp Đính Kèm


 • ashthieu, bichoo, quanmoc and 85 others like this


#1729214 WJXSmartFocus

Posted by 444plus on 16 March 2010 - 07:09 AM

WJXSmartFocus 1.02 - Phiên bản chính thức ngày 15/03/2010
(Trang chủ: www.444play.com)

Cập nhật:
+ Thêm phần hiển thị thông tin của nhân vật và đối tượng trong giao diện quản lý
+ Tăng tốc nhặt đồ, bỏ qua (và thử lượm lại sau 5 giây) nếu không phải đồ của mình
+ Thêm sử dụng các loại Truyền Tống Phù (xét sau Hồi Thành Phù) để về thành (tự động chọn Thành hoặc Thôn gần nơi đang luyện nhất). (Sẽ chọn mua và dùng Truyền Tống Phù di chuyển sau này).
+ Sửa lỗi đứng im không sử dụng túi phúc thứ 16 (túi HK nạp card)
+ Sửa lỗi không chọn được giờ hẹn tắt máy nếu muốn sang ngày mới
+ Sửa lỗi không đánh nếu chọn đánh quanh điểm mà lại đang ở bản đồ khác
+ Và sửa một số lỗi nhỏ khác

Chú ý: Nên lưu rương ở thành thôn gần nhất (nếu chỉ mua Hồi Thành Phù) để khi phù về ra lại sẽ nhanh hơn! Chịu khó tìm hiểu kỹ các tùy chọn để thiết lập cho đúng, tránh báo lỗi vì sai cấu hình rất khó cho tác giả. Để nhỏ gọn, một số chức năng không được đưa vào giao diện, auto sẽ mặc định làm theo đúng logic dựa theo các thông số liên quan người chơi đã chọn.

Thông báo:
Phiên bản 1.02 chính thức kết thúc giai đoạn thử nghiệm và phân thành 2 loại:
+ Bản Full: dành cho người dùng đăng ký
+ Bản Free: sử dụng miễn phí với tất cả các chức năng PK và Train của auto, trừ vài giới hạn sau:
- Chat quảng cáo giới thiệu chương trình lúc bắt đầu
- Không lưu cấu hình nhân vật
- Không tích hợp AutoLogin


Chức năng - Định hướng:
WJXSmartFocus được xây dựng tập trung vào 2 chức năng là auto PK và auto Train (auto Login và auto Script được tích hợp để hỗ trợ thêm). Các chức năng làm nhiệm vụ như BVĐ, Quân doanh, Event... tạm thời không phát triển (vì lý do Plugins cũng như dự án mới mà mình sắp tham gia), sau này nếu làm thì cũng sẽ đưa vào dưới dạng Script (LUA) hoặc Plugins. Các bạn muốn đăng ký thì nên lưu ý điểm này!

(Các thông tin hướng dẫn và script... (trên trang chủ) sẽ được cập nhật sau!)

Tệp Đính Kèm


 • killfulmoon, cafechieuthu7, hantran and 73 others like this


#1960333 Kiem The AutoPK 1.17

Posted by YeuTatCa on 23 September 2010 - 07:03 PM

Kiem The AutoPK 1.17

- Update cho phiên bản kiếm thế 14-9
 • Linh112, hanthulaban, thodaica and 44 others like this


#2240949 Plugins cuasotinhoc (ATDng)

Posted by ATDng on 20 July 2011 - 03:31 PM

Cập nhật ngày 30/10/2011:

- Sửa lại một số tính năng trong Auto Fight
- Sửa lỗi HLVM, BMS, HSPN (vẫn trong tình trạng TEST)

Cập nhật ngày 19/10/2011:

Lại 1 lần nữa lâu lắm rồi mới quay lại diễn đàn hỗ trợ Plugin Kiếm thế, trong lần này, mình chẳng có gì mới, chỉ cập nhật lại 1 số chức năng do đợt cập nhật mới của VNG làm Plugin lỗi.
Chúc các Bạn chơi game vui vẻ, thoải mái.
Cập nhật ngày 20/7/2011:
- Thêm chức năng tự động chạy liên tục nhiệm vụ Săn hải tặc và Bao vạn đồng trong chức năng hẹn giờ đi HLVM. Khi hẹn giờ đi HLVM (lên bản đồ Chu tước / Thanh Long / Huyền Vũ bấm Ctrl + 6 để BẬT tự động đăng ký vào HLVM) thì cứ đến thời gian vào HLVM là chủ pt tự động triệu tập nhóm lại và vào HLVM, khi hoàn thành nhiệm vụ HLVM sẽ tự động chạy Săn hải tặc (nếu chưa lấy đủ 30 Uy danh) (nhiệm vụ bắt buộc) hoặc Bao vạn đồng và có thể thay đổi BVĐ thành nhiệm vụ khác tuỳ ý.
- Sửa lỗi BMS
- Sửa lỗi HSPN: vẫn chưa hoàn chỉnh, yêu cầu khi vào bản đồ thi các cửa sổ phải mở lên để vượt chướng ngại vật, khi vượt xong thì có thể thu nhỏ Game cho đỡ lag. Sẽ sớm khắc phục tình trạng này và thêm vào chức năng làm nhiệm vụ nhanh (bỏ qua một số vị trí).
- Thêm chức năng VỨT tất cả VẬT PHẨM cùng loại (SHIFT + Click). Chú ý coi chừng mất VẬT PHẨM oan nghe.
- Thêm chức năng lấy VẬT PHẨM cùng loại vào Rương, yêu cầu mở Rương và SHIFT + Click lên vật phẩm đó. Ví dụ: trong Rương có HT 5, muốn lấy hết HT 5 ở ngoài Hành trang vào Rương thì SHIFT + Click lên HT 5, việc này giảm thiểu di chuyển chuột đến các vị trí HT 5 tại Hành trang. Chức năng này tạm thời chưa hoàn chỉnh, yêu cầu 1 lần SHIFT + Click sẽ di chuyển hết vật phẩm cùng loại nhưng đang bí, chưa giải quyết được.
- Thêm nhiều thiết lập mở rộng Settings.txt (sẽ có hướng dẫn sau)
- Làm mới chức năng Ghép huyền tinh, cho phép ghép đến 4 loại huyền tinh, các Bạn dùng thử và cho ý kiến.
- Bổ sung hệ thống tự động phục hồi (restart) nếu gặp lỗi trong một số công việc thực hiện tự động.
- Thêm chức năng tự động chạy liên tục bản đồ Bách Niên Thiên Lao: đăng ký 1 lần và chạy mãi.
- Và sửa 1 số lỗi nhỏ khác.

CHÚ Ý: Đợt cập nhật này yêu cầu phải XOÁ thư mục INTERFACE trước khi chép cái này vào vì có thay đổi 1 số file.

Mình sẽ cố gắng viết thêm hướng dẫn chi tiết sử dụng Plugin trong F12 sau. Lâu ngày mới quay lại diễn đàn này nên các Bạn cũng đừng mong mình nhiều, vì mong nhiều sẽ thất vọng cũng ko ít :P. NHỚ sao lưu Plugin hiện tại lại để khỏi hối tiếc :D


Công việc dự kiến:
- Thêm vào Auto Fight hỗ trợ 4 skill.
- BMS hoạt động với 4 / 5 / 6 acc.


Chúc các Bạn thoải mái khi chơi Game Kiếm thế có sử dụng Plugin của mình. Rồi sẽ có 1 ngày ko xa các Bạn sẽ nghỉ Game Kiếm thế vì khi đăng nhập Game sẽ được tự động thực hiện các công việc mà Bạn thường làm. Đây cũng là hướng phát triển của mình :P (Auto Login + Auto Task + Auto Exit). Hy vọng trước khi mình nghỉ Game sẽ hoàn thành DỰ ÁN này, hiện đã > 75% rùi, chắc AE sẽ chuyển qua cày Game thui :D :D :D.

Tệp Đính Kèm


 • bichoo, lephuquoc, hungchay and 33 others like this


#2330138 wjxtdAuto Pro 1.0.1.9 + license 7 ngày

Posted by kirimaru on 02 November 2011 - 09:22 PM

Bản beta 18:
- Thêm chức năng auto HSPN (không lấy gỗ), nhảy rào không cần hiện cửa sổ, yêu cầu kỹ năng khinh công max.
- Chức năng nhận + trả nv Hành trình bất tận được gộp chung với chức năng nhận túi quân hưởng hoặc nhận sách
- Không chọn đánh quái có vòng sáng phản damage (tuy nhiên, nếu chọn Đánh theo đội trưởng thì vẫn đánh theo đội trưởng một cách bình thường).
- Không chọn đánh người chơi có buff Lăng Ba Vi Bô, khi không có mục tiêu nào khác thì vẫn đánh như bình thường.
- Giao tiếp với npc từ tốn, chậm rãi hơn. Sửa lỗi nhận lương + đổi bạc.
 • lactranvn, leminhkhang11a2, The Sun and 37 others like this


#2247948 wjxtdAuto Pro 1.0.1.9 + license 7 ngày

Posted by kirimaru on 25 July 2011 - 07:32 PM

Bản beta 7 thêm chức năng auto BMS.
 • ashthieu, bichoo, quanmoc and 33 others like this


#1991109 wjxtdAuto Pro 3 Final (18/11/2011)

Posted by kirimaru on 30 October 2010 - 11:39 AM

Các phím tắt:
Ctrl + Shift + L: Click QAT
Ctrl + Shift + F: Dập lửa
Ctrl + Shift + H: Thu thập vật phẩm nhiệm vụ
Ctrl + Shift + U: Ghép huyền tinh
Ctrl + Shift + J: Tự vào chiến trường TK
Ctrl + Shift + A: Sắp xếp hành trang
Ctrl +Shift + T: Đào kho báu

Xóa bảng thông báo mời tổ đội: Shift + Delete

Ctrl + Backspace: Mở rương từ xa
Ctrl + S: Bật/tắt tự đánh
Ctrl + Q: Bật/tắt tự luyện công
Ctrl + A: Bật/tắt tự nhặt đồ
Ctrl + E: Bật/tắt tự theo sau
Ctrl + L: Bật/tắt tự làm BVĐ
Ctrl + K: Bật/tắt tự làm truy nã
Ctrl + M: Bật/tắt đánh tiếp cận

PHÍM SPACE: ĐỨNG TẠI CHỖ ĐÁNH, KHÔNG DI CHUYỂN
 • Jackalz, tamtinh, Ảo Mộng Tình Yêu and 34 others like this


#2165183 wjxtdAuto Pro 3 Final (18/11/2011)

Posted by kirimaru on 03 June 2011 - 08:59 AM

Update cho phiên bản game 3.0.1
 • congtugiabang, Ảo Mộng Tình Yêu, GiangThien and 31 others like this


#2104978 wjxtdAuto Pro 3 Final (18/11/2011)

Posted by kirimaru on 11 April 2011 - 11:25 AM

Update cho phiên bản game 2.1.0.
 • Rubi, Ảo Mộng Tình Yêu, sattinhcuongkiem and 33 others like this


#1945469 Vulanpro - ALL Version . Tác Giả : Phạm Minh Phương

Posted by Dr Khoi on 14 September 2010 - 08:25 PM

*)VulanProF 8.0 (09/09/2010) - Hỗ trợ VLTK miễn phí

- Cập nhật cho VLTK 7.0.2

- Sửa lỗi thoát game liên quan tới PT nhóm

- Tích hợp Script (xem VulanPro)

*)VulanLoginF 7.3 (22/08/2010) - Hỗ trợ VLTK miễn phí

- Cập nhật cho VLTK 7.0.2

Vulanpro : http://vulanpro.net/...lick.php?id=184
Login : http://vulanpro.net/...lick.php?id=178
 • banana_1271985, hiall5000, votong and 34 others like this


#2269816 wjxtdAuto Pro 1.0.1.9 + license 7 ngày

Posted by kirimaru on 11 August 2011 - 09:27 PM

Update bản beta 11
 • ashthieu, bichoo, nbdk and 27 others like this


#2185158 wjxtdAuto Pro test 4

Posted by kirimaru on 16 June 2011 - 06:50 PM

Các chức năng chính:
- 2 chế độ hoạt động: PK và luyện công
- Luyện công
- Bao Vạn Đồng
- Đào kho báu
- Truy nã
- Mua tinh hoạt lực
- Nhận túi quân hưởng
- Nhận sách binh thư + cơ quan thuật
- Quân doanh (tương lai)
- Đổi bạc khóa (sẽ thêm vào sau)
Các chức năng được nâng cao:
- Hỗ trợ: Thêm tùy chọn chỉ buff khi đánh (như Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Thị Chỉ).
- Chiến đấu: Các chiêu thức không delay có thể combo cùng với các chiêu thức có delay (như Lệ Ma Đoạt Hồn của Ma Nhẫn)
- Thay đổi chức năng Đánh theo đội trưởng, không hiện attack xxxx ở kênh đội.
- Chức năng ưu tiên đánh theo click chuột. Click chọn NPC/người nào thì auto sẽ đánh NPC/người đó.
- Chức năng tìm đường đi được nâng cao, có thể chạy từ TL1 ra ngoài. Có thể đi xa phu nếu không có truyền tống phù.
- Tổ đội: Khi ở chế độ PK, nếu được mời sẽ tự vào (nếu trong danh sách tổ đội có tên người mời), không ảnh hưởng đến chức năng Truy nã.
- Đào kho báu: Có thể tự mua chìa khóa, tự mở rương.
- Chức năng nhận sách: Nhận sách xong sẽ đi làm việc khác, khi đọc xong sẽ tự động trả nhiệm vụ.
- Hồi sinh bằng đồng khóa.
- Nhận thưởng online.
 • loisude, yuda00, mlctahthnilyeahldbopw and 27 others like this


#1991899 wjxtdAuto Pro 3 Final (18/11/2011)

Posted by kirimaru on 31 October 2010 - 05:06 PM

Để giữ cấu hình, sau khi download và giải nén phiên bản mới, các bạn nên copy file wjxtdAutoPro.ini và folder config từ phiên bản cũ sang phiên bản mới!
 • tamtinh, Ảo Mộng Tình Yêu, hungchay and 26 others like this


#2260383 wjxtdAuto Pro 1.0.1.9 + license 7 ngày

Posted by kirimaru on 03 August 2011 - 09:23 PM

Update bản beta9
 • ashthieu, k66473, bichoo and 25 others like this


#2000552 wjxtdAuto Pro 3 Final (18/11/2011)

Posted by kirimaru on 12 November 2010 - 10:50 PM

Các lệnh điều khiển từ xa:
<mật khẩu> where hỏi vị trí
<mật khẩu> leave rời game, không thoát cửa sổ game, sẽ tự động đăng nhập lại nếu chọn Tự đăng nhập
<mật khẩu> exit thoát game
 • tamtinh, Ảo Mộng Tình Yêu, monixinhtuoi and 27 others like this


#2027507 wjxtdAuto Pro 3 Final (18/11/2011)

Posted by kirimaru on 24 December 2010 - 11:18 AM

Update file setting.ini tự trả lời event giáng sinh cuối tuần :)
 • Ảo Mộng Tình Yêu, nbdk, TL83 and 24 others like this


#2054113 wjxtdAuto Pro 3 Final (18/11/2011)

Posted by kirimaru on 05 February 2011 - 12:03 PM

Để chuyển từ wjxAutoLogin qua wjxtdAutoPro các bạn làm như trong hình nhé :)

Tệp Đính Kèm


 • congtugiabang, Ảo Mộng Tình Yêu, alucardlao1 and 25 others like this


#2269191 Tặng code Gunny 3.0 ver 1 và ver 2 free cho Members [ Cửa Sổ Tin Học ]

Posted by GiaVinh on 11 August 2011 - 12:17 PM

Xin chào các bạn,

Chiến dịch Code Gunny 3.0 Kỷ Nguyên Mới Ver 1 và Ver 2 đã kết thúc, chiến dịch tặng code Gunny mới đang bắt đầu. Mời các bạn vào link sau để nhận code:

Tặng Code Gunny 3.1 Đấu Trường Gà free cho Members
(Bạn nào chưa nhận Code vào lấy trước sau đó lấy những code khác)


Code Gunny 3.0 - Kỷ nguyển mới ver 1 và 2 vẫn có thể xem lại ở bên dưới.

CSTH mới mở box Gunny, các bạn tham gia ủng hộ: http://forum.cuasoti...8-gunny-online/ :D


 • GiaVinh, VoDanhLangTu, LeHoang1902 and 19 others like this


#2269244 wjxtdAuto Pro 1.0.1.9 + license 7 ngày

Posted by kirimaru on 11 August 2011 - 01:00 PM

Update bản beta 10
 • ashthieu, bichoo, nbdk and 16 others like this
Calvin Music

Close [X]