Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

Thông Báo: Luật dành cho khu post software Posted by Raymone


Raymone

    Made you happy

  • Super Moderator
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2509 Bài Viết:
CSTH cộng đồng chia sẽ thông tin nhanh chóng dễ dàng không gây khó khăn cho người dùng (chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt liên quan đến bảo mật). Tiếp nối truyền thống đó kể từ hôm nay 07/01/2011 mình xin thông báo dành cho những bạn chuyên post software hoặc dân PTU :

- CSTH chỉ chấp nhận 4 hosting : rapidshare.com, megaupload.com, mediafire.com, hotfile.com (update ...) đây là những hosting có uy tín cao trong cộng đồng mạng về chất lượng cũng như không giới hạn quá nhiều dành cho người dùng miễn phí. Nếu bạn post dùng những host có trả phí khác bắt buộc phải có link dự phòng của 1 trong 4 host trên nếu không bài viết của bạn sẽ bị xóa mà không thông báo.

- Nghiêm cấm quảng cáo website khác dưới mọi hình thức

- Không được sử dụng link cash.

Nếu vi phạm :

- Lần đầu sẽ nhắc nhở, xóa bài vi phạm.
- Lần thứ 2 sẽ khóa tài khoản, xóa hết tất cả các bài viết.
special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]