Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

Võ Lâm mới ra

Nếu bạn là thành viên mới cần post 50 bài viết hoặc soạn tin nhắn như sau để lên nhóm Member mới có thể post quảng cáo:
MEM ten_dang_nhap_cua_ban
vd: MEM shinichi
Gửi đến đầu số 6789 hệ thống sẽ tự động chuyển bạn lên nhóm Member


Nội qui box MU
  • Chỉ có thành viên nhóm Member trở lên mới được post quảng cáo tại đây
  • Không được phép post 2 bài quảng cáo cùng nội dung trong box này.
  • Không được post trả lời quá 3 lần 1 ngày
  • Không được đăng tiêu đề IN HOA
  • BQT, Mods phát hiện Võ Lâm chú ý không uy tín sẽ khóa tài khoản và tháo bỏ Chú ý.
  • Mọi vi phạm sẽ bị đình chỉ tài khoản và xóa toàn bộ bài viết (Kể cả các bài viết đã đặt Chú ý)
Mọi chi tiết về QC vui lòng gọi 0903 673 675 gặp Mr. Vinh.


  • Please log in to post a topic
  Chủ Đề Tác Giả Tình Hình Bài Cuối

  • Please log in to post a topic

special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]