Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Địa chỉ download các Driver mainboard, phần cứng


  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1
Tăng Dương Triều

Tăng Dương Triều

    Cao đẳng CSTH

  • Advance Member
  • PipPipPipPip
  • 821 Bài Viết:
Dây là qui tụ tập hợp các địa chỉ cho phần cứng của máy bạn khi lỡ mất driver hay cập nhật mới

1. GIGABYTE

Card màn hình, Mainboard, DVD Firmware, Card Wi-fi

Tất cả những phần cứng nào mà mang nhãn mác của Gigabyte thì bạn vào trang này


Trang chủ
http://www.gigabyte.com.tw

Trang download driver:
http://www.gigabyte....rt/Default.aspx


Chọn driver cần download cho phần cứng và download nhé


2. ASUS

Card màn hình, card mạng, mainboard, DVD, ....

Trang chủ:
http://www.asus.com/index.aspx


Trang Download
http://support.asus.....Language=en-us


3. INTEL
Driver mainboard, Card mạng, ...

trang chủ:
http://www.intel.com


Trang download
http://downloadcente...._nav2_download


4. MSI
Card màn hình, Mainboard, DVD, ...

Trang chủ:
http://global.msi.com.tw/


Trang download:
http://global.msi.co...c=downloadindex


5. ABIT
Card màn hình, Maiboard, ...

Trang chủ:
http://www.abit.com....ge/en/index.php


Trang download:
http://www.abit.com.....s/download.gif6. ASROCK
Mainboard

Trang chủ:
http://www.asrock.com/index.asp


Trang download
http://www.asrock.co...rt/Download.asp


7. NVIDIA
Card màn hình, Mainboard, Chipset

Trang chủ:
http://www.nvidia.com/page/home.html


Trang download driver:
http://www.nvidia.co...ers/drivers.asp

8. ATI
Card màn hình, Chipset

Trang chủ:
http://www.ati.com


Trang download:
http://ati.amd.com/support/driver.html

9. HP - COMPAQ

Máy in, máy chụp hình, máy laptop, Máy desktop ...

Trang chủ:
http://www.hp.com


Trang download:
http://welcome.hp.co....isplay=drivers


10. CANON
Máy in, máy chụp hình...

Trang chủ:
http://www.canon.com


Trang download:
http://www.canon-asi...eaction=support


11. DELL
Máy Laptop

Trang chủ:
http://www.dell.com


Trang download:
http://support.dell....s...;l=en&s=gen

12. SIS

Chipset cho các phần cứng, ví dụ: Card âm thanh, card màn hình SIS...

Trang chủ:
http://www.sis.com/


Trang download:
http://www.sis.com/d....url=/download/


13. VIA Chipset

Chipset cho phần cứng dùng VIA
Ví dụ: Card âm thanh, card màn hình VIA


Trang chủ:
http://www.via.com.tw


Trang download
http://www.viaarena....t.aspx?PageID=2


14. CMEDIA - Card âm thanh

Driver cho card âm thanh dùng Chipset CMEDIA (ví dụ CMI-8738)

Trang chủ:
http://www.cmedia.com


Trang download
http://www.cmedia.com.tw/?q=en/driver

15. SONY
Máy chụp hình, Laptop, DVD, MP3 Player

Trang chủ:
http://www.sony.com


Trang download:
http://esupport.sony.....com/index.php16. FOXCONN
Bo mạch chủ, card màn hình ...


Trang chủ:
http://www.foxconnchannel.com

Download:
http://www.foxconnch.../downloads.aspx
Ảnh Đính Kèm


17. ECS
Mainboad, card màn hình ...

Trang chủ:
http://www.ecs.com.tw

Download:
http://www.ecs.com.t.......D=6&LanID=9

18. YAHAMA Sound Card

Download: http://www.yamaha.co....downloads.html

19. S3 Graphics Card
Sản xuất card màn hình S3

Địa chỉ trang chủ:
http://www.s3graphics.com/

Download trang:
http://www.s3graphic...ources/drivers/

Theo Bệnh Viện Tin Học

#2
tonytran1988

tonytran1988

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 2 Bài Viết:

Dây là qui tụ tập hợp các địa chỉ cho phần cứng của máy bạn khi lỡ mất driver hay cập nhật mới

1. GIGABYTE

Card màn hình, Mainboard, DVD Firmware, Card Wi-fi

Tất cả những phần cứng nào mà mang nhãn mác của Gigabyte thì bạn vào trang này


Trang chủ
http://www.gigabyte.com.tw

Trang download driver:
http://www.gigabyte....rt/Default.aspx


Chọn driver cần download cho phần cứng và download nhé


2. ASUS

Card màn hình, card mạng, mainboard, DVD, ....

Trang chủ:
http://www.asus.com/index.aspx


Trang Download
http://support.asus.....Language=en-us


3. INTEL
Driver mainboard, Card mạng, ...

trang chủ:
http://www.intel.com


Trang download
http://downloadcente...._nav2_download


4. MSI
Card màn hình, Mainboard, DVD, ...

Trang chủ:
http://global.msi.com.tw/


Trang download:
http://global.msi.co...c=downloadindex


5. ABIT
Card màn hình, Maiboard, ...

Trang chủ:
http://www.abit.com....ge/en/index.php


Trang download:
http://www.abit.com.....s/download.gif6. ASROCK
Mainboard

Trang chủ:
http://www.asrock.com/index.asp


Trang download
http://www.asrock.co...rt/Download.asp


7. NVIDIA
Card màn hình, Mainboard, Chipset

Trang chủ:
http://www.nvidia.com/page/home.html


Trang download driver:
http://www.nvidia.co...ers/drivers.asp

8. ATI
Card màn hình, Chipset

Trang chủ:
http://www.ati.com


Trang download:
http://ati.amd.com/support/driver.html

9. HP - COMPAQ

Máy in, máy chụp hình, máy laptop, Máy desktop ...

Trang chủ:
http://www.hp.com


Trang download:
http://welcome.hp.co....isplay=drivers


10. CANON
Máy in, máy chụp hình...

Trang chủ:
http://www.canon.com


Trang download:
http://www.canon-asi...eaction=support


11. DELL
Máy Laptop

Trang chủ:
http://www.dell.com


Trang download:
http://support.dell....s...;l=en&s=gen

12. SIS

Chipset cho các phần cứng, ví dụ: Card âm thanh, card màn hình SIS...

Trang chủ:
http://www.sis.com/


Trang download:
http://www.sis.com/d....url=/download/


13. VIA Chipset

Chipset cho phần cứng dùng VIA
Ví dụ: Card âm thanh, card màn hình VIA


Trang chủ:
http://www.via.com.tw


Trang download
http://www.viaarena....t.aspx?PageID=2


14. CMEDIA - Card âm thanh

Driver cho card âm thanh dùng Chipset CMEDIA (ví dụ CMI-8738)

Trang chủ:
http://www.cmedia.com


Trang download
http://www.cmedia.com.tw/?q=en/driver

15. SONY
Máy chụp hình, Laptop, DVD, MP3 Player

Trang chủ:
http://www.sony.com


Trang download:
http://esupport.sony.....com/index.php16. FOXCONN
Bo mạch chủ, card màn hình ...


Trang chủ:
http://www.foxconnchannel.com

Download:
http://www.foxconnch.../downloads.aspx
Ảnh Đính Kèm


17. ECS
Mainboad, card màn hình ...

Trang chủ:
http://www.ecs.com.tw

Download:
http://www.ecs.com.t.......D=6&LanID=9

18. YAHAMA Sound Card

Download: http://www.yamaha.co....downloads.html

19. S3 Graphics Card
Sản xuất card màn hình S3

Địa chỉ trang chủ:
http://www.s3graphics.com/

Download trang:
http://www.s3graphic...ources/drivers/

Theo Bệnh Viện Tin Học


bác ơi xe, lại giùm em đi. link của asus sao ko vào được vậy ????
special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]