Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Tuyen dung Nha hang

Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Cách đổi chữ hoa thành chữ thường


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1
Bushlip

Bushlip

  Mr President

 • Admin
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4281 Bài Viết:
Nếu sử dụng font TCVN3 , để có thể đánh chữ hoa ta không thể dùng chức năng Change Case hoặc Caps Lock mà phải đổi sang font có ký tự cuối cùng là "H". Đây là cách biến đổi chữ hoa thành chữ thường và ngược lại mà không cần phải vào menu Font.
Bạn hãy vào trình soạn thảo Visualbasic và nhập đoạn mã sau :
Sub hoaThuong()
With Selection
If Left(.Font.Name,3) = ".Vn" Then
If Right(.Font.Name,1) = "H" Then
.Font.Name = Left(.Font.Name,Len(.Font.Name) - 1)
StatusBar = "chu thưong"
Else
.Font.Name = .Font.Name & "H"
StatusBar = "CHU HOA"
End If
End If
End With
End Sub
Sau khi đã nhập xong đoạn mã trên , hãy thiết lập phím tắt để có thể sử dụng marco chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường ( vài ngược lại )
Posted Image

#2
McReagant

McReagant

  Abc Admin

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPip
 • 1102 Bài Viết:
Hay, hay :V:
BIC BIL
My sign @.

#3
tansoncity

tansoncity

  Adminnistrator

 • Admin danh dự
 • PipPipPip
 • 453 Bài Viết:
Nếu mình nhớ không lầm thì cách này hình như vẫn không thể viết hoa được một số chữ (ă, â, ư, ê, ô, ơ, đ).
Mình có một hàm nếu dùng kết hợp với hàm của Bushlip thì sẽ khả quan hơn:

Public Function UCaseTCVN(chuoi As String) As String
Dim c As String
Dim chuoi2 As String

chuoi2 = ""
If chuoi = "" Then
  Exit Function
End If
For i = 1 To Len(chuoi)
  c = Mid(chuoi, i, 1)
  Select Case c
    Case "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z"
      c = UCase(c)
    Case "¨"  ' a(
      c = "¡"
    Case "©"  ' a^
      c = "¢"
    Case "ª"  ' e^
      c = "£"
    Case "«"  ' o^
      c = "¤"
    Case "¬"  ' o+
      c = "¥"
    Case "­"  ' u+
      c = "¦"
    Case "®"  ' dd
      c = "§"
  End Select
  
  chuoi2 = chuoi2 & c
Next

UCaseTCVN = chuoi2
End Function

CPV Group
Passion, Vision and Action...

#4
hoangdeptrai

hoangdeptrai

  Pretty-Admin

 • VIP
 • PipPipPip
 • 593 Bài Viết:
đoạn code của Bush hay á, tuy kô khó nhưng đúng là 1 mẹo khi lập trình
DNG Co.,ltd----- LET'S MAKE WEBSITES MORE POPULAR

#5
Bushlip

Bushlip

  Mr President

 • Admin
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4281 Bài Viết:
Nhưng bị Admin Tanson chỉnh thêm rồi :((
Posted Image
0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩnPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]