[ iT ] Forums: Cách đổi chữ hoa thành chữ thường - [ iT ] Forums

Jump to content


Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

MU Moi ra - MU Thiên Mệnh

MU Moi ra - MU Da Nang

MU Moi ra - MU VinhTrang 1 / 1
 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này

Cách đổi chữ hoa thành chữ thường trong TCVN3

#1 User is offline   Bushlip 

 • Nhóm: Admin
 • Bài Viết: 4281
 • Gia Nhập: 13-April 03
 • Mr President
 • PipPipPipPipPipPipPip

Gửi vào 04 December 2003 - 11:05 PM

Nếu sử dụng font TCVN3 , để có thể đánh chữ hoa ta không thể dùng chức năng Change Case hoặc Caps Lock mà phải đổi sang font có ký tự cuối cùng là "H". Đây là cách biến đổi chữ hoa thành chữ thường và ngược lại mà không cần phải vào menu Font.
Bạn hãy vào trình soạn thảo Visualbasic và nhập đoạn mã sau :
Sub hoaThuong()
With Selection
If Left(.Font.Name,3) = ".Vn" Then
If Right(.Font.Name,1) = "H" Then
.Font.Name = Left(.Font.Name,Len(.Font.Name) - 1)
StatusBar = "chu thưong"
Else
.Font.Name = .Font.Name & "H"
StatusBar = "CHU HOA"
End If
End If
End With
End Sub
Sau khi đã nhập xong đoạn mã trên , hãy thiết lập phím tắt để có thể sử dụng marco chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường ( vài ngược lại )
Posted Image
0

#2 User is offline   McReagant 

 • Nhóm: Advance Member
 • Bài Viết: 1102
 • Gia Nhập: 22-March 03
 • Abc Admin
 • PipPipPipPipPip

Gửi vào 05 December 2003 - 12:40 AM

Hay, hay :V:
BIC BIL
My sign @.
0

#3 User is offline   tansoncity 

 • Nhóm: Admin danh dự
 • Bài Viết: 453
 • Gia Nhập: 21-March 03
 • Adminnistrator
 • PipPipPip

Gửi vào 05 December 2003 - 01:11 AM

Nếu mình nhớ không lầm thì cách này hình như vẫn không thể viết hoa được một số chữ (ă, â, ư, ê, ô, ơ, đ).
Mình có một hàm nếu dùng kết hợp với hàm của Bushlip thì sẽ khả quan hơn:

Public Function UCaseTCVN(chuoi As String) As String
Dim c As String
Dim chuoi2 As String

chuoi2 = ""
If chuoi = "" Then
  Exit Function
End If
For i = 1 To Len(chuoi)
  c = Mid(chuoi, i, 1)
  Select Case c
    Case "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z"
      c = UCase(c)
    Case "¨"  ' a(
      c = "¡"
    Case "©"  ' a^
      c = "¢"
    Case "ª"  ' e^
      c = "£"
    Case "«"  ' o^
      c = "¤"
    Case "¬"  ' o+
      c = "¥"
    Case "­"  ' u+
      c = "¦"
    Case "®"  ' dd
      c = "§"
  End Select
  
  chuoi2 = chuoi2 & c
Next

UCaseTCVN = chuoi2
End Function

CPV Group
Passion, Vision and Action...
0

#4 User is offline   hoangdeptrai 

 • Nhóm: VIP
 • Bài Viết: 593
 • Gia Nhập: 21-March 03
 • Pretty-Admin
 • PipPipPip

Gửi vào 05 December 2003 - 05:09 PM

đoạn code của Bush hay á, tuy kô khó nhưng đúng là 1 mẹo khi lập trình
<span style='font-size:10pt;line-height:100%'>DNG Co.,ltd----- LET'S MAKE WEBSITES MORE POPULAR</span>
0

#5 User is offline   Bushlip 

 • Nhóm: Admin
 • Bài Viết: 4281
 • Gia Nhập: 13-April 03
 • Mr President
 • PipPipPipPipPipPipPip

Gửi vào 05 December 2003 - 07:02 PM

Nhưng bị Admin Tanson chỉnh thêm rồi :((
Posted Image
0

Chia sẻ chủ để


Trang 1 / 1
 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này

1 người đang đọc chủ đề này
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn