Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Tra cứu văn bản luật


  • Chủ Đề Đã Khóa Chủ đề này đã được khóa
No replies to this topic

#1
chungmup

chungmup

    Cao đẳng CSTH

  • VIP
  • PipPipPipPip
  • 815 Bài Viết:
Danh sách các văn bản pháp luật mà các bạn quan tâm:
1. Luật thương mại 2005
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=340312
2. Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2008
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=594640
3. Bộ luật dân sự 2005
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=594757
4. Bộ luật hình sự 1999
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=629326
* Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC 01/2000NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng 1 số quy định trong BLHS
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=661422
* Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC Số: 01/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng 1 số quy định trong BLHS
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=661417
5. Luật doanh nghiệp 2005
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=629514
5. Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của bộ luật lao động 2006
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=646895
6. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=659161
7.Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=659208
8.Nghị định số 55/NĐ-CP ngày 24/04/2008 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=736012
9. Luật xây dựng
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=798721
10. Luật nhà ở
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=798628
11. Luật khiếu nại tố cáo năm 1998
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=804849
12. Sửa đổi, bổ xung luật khiếu nại tố cáo 2005
http://cuasotinhoc.v...o...st&p=804799
12. Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
http://cuasotinhoc.v...o...t&p=1062097

Bài viết này được chỉnh sửa bởi chungmup: 27 December 2008 - 11:32 PM






special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]