Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Mouse auto click !


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

  Tiến sĩ CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3510 Bài Viết:

Mouse auto clickHướng dẫn sử dụng:

- Nhập tọa độ X,Y (yêu cầu là số nguyên)
- Nhập Second (yêu cầu là số nguyên)
- Bấm nút “Add” để thêm vào “ListBox”
- Xóa 1 dòng trên ListBox: Chọn 1 dòng trên ListBox rồi sau đó bấm nút “Remove”
- Xóa tất cả các dòng trên ListBox thì bấm nút “Remove All”
- Bấm nút “Click auto” để cho chương trình tự kích chuột vào các vị trí trong “ListBox” đã tạo.
- Bấm nút “Cancel” để dừng quá trình tự động kích chuột.
- Bấm nút “Exit” để thoát khỏi chương trình.
- Nếu bạn muốn quá trình kích chuột lập lại thì đánh dấu vào ô “Repeat”


Hot Key:

- “Ctrl + A” bấm vào nút “Click auto”
- “Ctrl + C” bấm vào nút “Cancel”
- “Ctrl + S” lấy tọa độ hiện tại của con chuột gán cào 2 textbox X, Y
- “Ctrl + X” thoát khỏi chương trình


Giải thích các Mouse event:

- “Left click”: Nhấn chuột bên trái xuống và thả chuột bên trái ra
- “Left click down”: Nhấn chuột bên trái xuống và giữ luôn chuột bên trái
- “Left click up”: Thả chuột bên trái ra
- “Left double click”: Nhấn chuột bên trái xuống và thả chuột bên trái ra làm như vậy 2 lần.
- “Right click”: Nhấn chuột bên phải xuống và thả chuột bên phải ra.
- “Right click down”: Nhấn chuột bên phải xuống và giữ luôn chuột bên phải
- “Right click up”: Thả chuột bên phải ra
- “Right double click”: Nhấn chuột bên phải xuống và thả chuột bên phải ra làm như vậy 2 lần.
- “Move mouse”: Di chuyển con chuột đến 1 vị trí nào đó
- “Drag and drop”: Nhấn con chuột trái xuống vị trí hiện tại và kéo đến 1 vị trí nào đó sau đó thả con chuột trái ra.

Posted Image


Tác Giả:Posted Image

Tệp Đính Kèm


 • Đại Bàng Đen and KQ TEam like this

Tạm thời qui ẩn vì sau khi lấy vợ "nạn" nhiều quá !!!!


#2
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

  Tiến sĩ CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3510 Bài Viết:
Update cho anh em nào cần :)
Cheer, :)

Download Version 2.3.2 Posted Image Password cài đặt là: cuasotinhoc.vn
Download Version 2.3.1
Các điểm mới của version 2.3.1 là:
- Tạo bộ setup tự động, không cần làm bằng tay như lúc trước
- Các kịch bản sẽ được quản lý = csdl
- Rất nhiều chức năng mới giúp cho anh em dẽ dàng sử dụng hơn.


Chương trình ProAKAM Version 2.3.11. Giới thiệu chương trình

Posted Image

- AKAM là một chương trình giúp bạn tạo một kịch bản (script) để thực thi việc sử dụng chuột và bàn phím một cách tự động theo ý mình.
- Bạn muốn máy tính sử dụng chuột và bàn phím tự động theo ý mình thì AKAM sẽ giúp bạn tạo một số scripts làm tụ động khi không có bạn.
- AKAM có thể giúp các bạn test chương trình của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.
- Một số máy móc nhân viên làm việc cần phải bấm vào các nút trên màn hình để hoàn thành công việc của mình và thao tác làm việc mang tính tuần tự thì AKAM sẽ giúp bạn làm điều đó và làm cho nhân viên của bạn sẽ hoàn thành công việc tốt hơn rất nhiều.
- Bạn có một dây chuyền sản xuất làm việc tuần tự từ A->Z và các thao tác làm việc cần phải có nhân viên ngồi điều khiển bằng chương trình thì AKAM cũng có thể giúp bạn thực thi nó một cách hiệu quả.
- ………………………….

2. Hướng dẫn cài đặt

- Yêu cầu của chương trình phải có môi trường Visual Basic 6.0 bạn có thể download ở đây
- Bạn copy file comdlg32.ocx vào thư mục C:\windows\system32 sau đó bạn vào Start->Run gõ vào regsvr32 \windows\system32\ comdlg32.ocx sau đó nhấn phím Enter để đăng ký nó.
- Bạn copy file Msflxgrd.ocx vào thư mục C:\windows\system32 sau đó bạn vào Start->Run gõ vào regsvr32 \windows\system32\Msflxgrd.ocx sau đó nhấn phím Enter để đăng ký nó.
- Cài đặt Font VNI-Times: Bạn mở C:\WINDOWS\Fonts bằng Explore sau đó chọn File->Install New Font sau đó chọn đến nơi lưu file vtimesn.ttf sau đó chọn Select All->OK
- Nếu bạn không download được môi trường của Visual Basic 6.0 thì bạn hãy copy các file *.dll vào thư mục C:\windows\system32
- Sau khi cài đặt xong chạy file AKAM.exe để chạy chương trình
- Bạn có thể thay đổi 1 số thuộc tính trong file AKAM.ini để theo ý mình
[CONFIG]
TICKER=1000
MOUSESLEEP=1
RUNHIDE=FALSE
SHOWHIDE=TRUE
LANGUAGE=INITVN.txt
AKAMTOP=15
AKAMLEFT=6585
Trong đó:
+ TICKER: là giá trị đồng hồ bạn muốn đồng hồ kiểm tra lệnh nhanh (thực thi câu lệnh nhanh) thì hãy để giá trị này càng nhỏ.
+ MOUSESLEEP: Làm chậm chuột lại
+ LANGUAGE: Là giao diện ngôn ngữ bạn muốn giao diện gì thì hãy thiết kế một file txt sau đó copy nó vào cùng thư mục của chương trình và cuối cùng gán giá trị cho no = tên file mà bạn tạo. Hiện tại mình đã tạo cho các bạn 2 file: INITVN.txt là giao diện tiếng việt còn INITEN.txt là giao diện tiếng anh.
+ HOTKEYMILLISECOND: Giá trị càng nhỏ thì tốc độ nhận các phím nóng (hot key) càng nhanh.
+ CHECKHOTKEY: Nếu bằng TRUE thì cho phép dùng hot key còn nếu bằng FALSE thì không cho nhận hot key.
+ AUTORUN: Nếu AUTORUN = TRUE thi khi chương trình khởi động nó sẽ tự động chạy Script ở thuộc tính AUTORUNFILE

3. Hướng dẫn sử dụng

- Chạy chương trình: chạy file ProAKAM.exe

Posted Image

- Tạo mới script: Hệ Thống -> Tạo kịch bản
- Mở kịch bản: Hệ Thống -> Mở kịch bản

Posted Image

- Lưu kịch bản: Hệ Thống -> Lưu kịch bản
- Tên kịch bản: Là tên của kịch bạn bạn muốn đặt cho kịch bản này, đặt tên dẽ nhớ.
- Lập lại: Khi thực thi kịch bản bạn muốn kịch bản lập lại hay không, và lập lại bao nhiêu lần, hay là lập lại không giới hạn.
- Chọn vị trí chuột: tọa độ x,y của con chuột, bạn có thể lấy tọa độ theo ý mình thì hãy chọn vào nút “Định vị” nó sẽ giúp bạn định vị con chuột tốt hơn.
- Thời gian chờ là khoảng thời gian chờ thực hiện (thời gian Delay)
- Handle: Là bán có muốn thực thi sự khiện theo Handle của chương trình hay không, nếu không thì bỏ hộp kiểm đi, mặt định thì thực thi sự kiện theo Handle
- Kích chuột: hỗ trợ các sự kiện chuột thường dùng

Posted Image

- Bấm phím: Bạn muốn bấm phím gì thì chon vào hộp thoại hay gõ vào, sau đó bạn muốn bấm thêm các phím “Ctrl”, “Shift”, “Alt” thì hãy chọn vào, nếu bạn muốn bấm nguyên 1 chuổi ký thự thì hãy gõ vào hộp thoại. Bạn muốn làm lại từ đầu thì hãy chọn vào nút “Làm lại”.

Posted Image

- Thêm: khi bạn chọn Vị trí chuột, sự kiện chuột và bấm phím xong rồi thì hãy bấm nút “Thêm”.
- Sửa: Nếu bạn muốn sửa 1 dòng lệnh nào đó thì bạn hãy chọn dòng lệnh đó, sau đó bạn sửa lại và cuối cùng bạn chọn vào nút “Sửa”.
- Xóa: Bạn muốn xóa 1 dòng lệnh bạn hãy chọn một dòng lệnh sau đó bấm vào nút “Xóa”.
- Lên: Bạn muốn chuyển một dòng lệnh nào đó lên phía trên dòng lệnh khác thì bạn hãy chọn nó và sau đó bạn bấm vào nút “Lên”
- Xuống: Bạn muốn chuyển một dòng lệnh xuống phía dưới của một dòng lệnh khác thì bạn hãy chọn vào nó và sau đó bạn hãy bấm nút “Xuống”
- Chạy: Sau khi bạn tạo kịch bản đâu vào đó rồi hãy chọn nút “Chạy” để thục thi kịch bản.
- Dừng: Khi kịch bản đang thực thi bạn muốn dừng nó lại thì hãy chọn vào nút “Dừng”
- Thoát: Bấm vào nút “Thoát” để thoát khỏi chương trình.
- Lập lại: Bạn muốn kịch bản của bạn chạy lập đi lập lại thì hãy đánh dấu vào nó.

4. Phím nóng đặt biệt của chương trình

- “CTRL + X”: Dừng thực thi kịch bản

5. Thông tin tác giả

- Mọi vấn đề gì có liên quan đến chương trình thì xin gởi về địa chỉ e-mail: [email protected]
- Xin cảm ơn các bạn trong diễn đàn http://www.cuasotinhoc.vn và anh Trần Vinh Hiệp đã góp ý giúp cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn.

Tệp Đính Kèm


Bài viết này được chỉnh sửa bởi Nguyễn Nam: 14 May 2009 - 12:42 PM

 • haidinhmenh likes this

Tạm thời qui ẩn vì sau khi lấy vợ "nạn" nhiều quá !!!!

special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]