[ iT ] Forums: Lab "hay" về VLAN!!! - [ iT ] Forums

Jump to content


Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

MU Moi ra - MU Thiên Mệnh

MU Moi ra - MU Da Nang

MU Moi ra - MU VinhChú ý:

Vui lòng viết bài bằng TV có dấu
Trang 1 / 1
  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này

Lab "hay" về VLAN!!! mời các bạn cùng "ngâm" cứu!!

#1 User is offline   kiepIT 

  • Nhóm: Newbies
  • Bài Viết: 1
  • Gia Nhập: 24-February 09
  • Thành viên mới

  Gửi vào 04 March 2009 - 12:01 PM

1.Mô hình và yêu cầu:

Posted Image

2.Thực hiện

Switch 1

Quote

Switch>en
Switch#vlan database
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.

Switch(vlan)#vlan 2 name Technical
VLAN 2 added:
Name: Technical
Switch(vlan)#vlan 3 name Marketing
VLAN 3 added:
Name: Marketing
Switch(vlan)#vlan 4 name Finance
VLAN 4 added:
Name: Finance
Switch(vlan)#vtp transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Switch(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#int fa0/4
Switch(config-if)#sw acc vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config-if)#int fa0/5
Switch(config-if)#sw acc vlan 3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/6
Switch(config-if)#sw acc vlan 4
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#sw m tr
Switch(config-if)#sw tr allowed vlan all
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/2
Switch(config-if)#sw m tr

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
Switch(config-if)#sw tr all
Switch(config-if)#sw tr allowed vlan all
Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int vlan 1
Switch(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shut


Switch 2

Quote

Switch>en
Switch#vlan database
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.

Switch(vlan)#vlan 2 name Technical
VLAN 2 added:
Name: Technical
Switch(vlan)#vlan 3 name Marketing
VLAN 3 added:
Name: Marketing
Switch(vlan)#vlan 4 name Finance
VLAN 4 added:
Name: Finance
Switch(vlan)#vtp transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Switch(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#int fa0/4
Switch(config-if)#sw acc vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config-if)#int fa0/5
Switch(config-if)#sw acc vlan 3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/6
Switch(config-if)#sw acc vlan 4
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#sw m tr
Switch(config-if)#sw tr allowed vlan all
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/2
Switch(config-if)#sw m tr

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
Switch(config-if)#sw tr all
Switch(config-if)#sw tr allowed vlan all
Switch(config-if)#exit

Switch(config)#int vlan 1
Switch(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutSwitch 3

Quote

Switch>en
Switch#vlan database
% Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.

Switch(vlan)#vlan 2 name Technical
VLAN 2 added:
Name: Technical
Switch(vlan)#vlan 3 name Marketing
VLAN 3 added:
Name: Marketing
Switch(vlan)#vlan 4 name Finance
VLAN 4 added:
Name: Finance
Switch(vlan)#vtp transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Switch(vlan)#exit
APPLY completed.
Exiting....
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int fa0/3
Switch(config-if)#sw acc vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/4
Switch(config-if)#sw acc vlan 3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/5
Switch(config-if)#sw acc vlan 4
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#sw m tr
Switch(config-if)#sw tr allowed vlan all
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int vlan 1
Switch(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shut


Router

Quote

Continue with configuration dialog? [yes/no]: no


Press RETURN to get started!Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip dhcp pool net1
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool net2
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool net3
Router(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool net4
Router(dhcp-config)#network 192.168.4.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#de
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
Router(dhcp-config)#exit

Router(config)#int fa0/0.1

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.1, changed state to upRouter(config-subif)#
Router(config-subif)#en
Router(config-subif)#en dot1Q 1 na
Router(config-subif)#en dot1Q 1 native
Router(config-subif)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa0/0.2

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to upRouter(config-subif)#en
Router(config-subif)#encapsulation do
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
Router(config-subif)#ip add 192.168.2.2 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa0/0.3

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to upRouter(config-subif)#
Router(config-subif)#en do
Router(config-subif)#en dot1Q 3
Router(config-subif)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa0/0.4

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to upRouter(config-subif)#
Router(config-subif)#en d
Router(config-subif)#en dot1Q 4
Router(config-subif)#ip add 192.168.4.2 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console


SaigonLAB Center
IT Service & Training Center
Tel : 08.3.8681.456
Add : 702/1M, Su Van Hanh (nd) Street 10 District, HCMC City

Bài viết này được chỉnh sửa bởi anninh20042000: 04 March 2009 - 01:11 PM

0

Chia sẻ chủ để


Trang 1 / 1
  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này

1 người đang đọc chủ đề này
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn