Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Đưa windows media player vô website

- - - - -

 • Please log in to reply
8 replies to this topic

#1
nguyenvanthang

nguyenvanthang

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 19 Bài Viết:
tôi muốn dưa media player vô website nhưng không biết làm thế nào cả ?Hãy chỉ giúp tôi! :jeje:

Cảm các bác trước rất nhiều nếu có thể giúp em!

#2
Jackalz

Jackalz

  -=ZERO=-

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 726 Bài Viết:
bạn cứ cài window media 10 hoặc 11 là nó tự có trên web thôi mà
No Signature

#3
tquang

tquang

  Cử nhân CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1939 Bài Viết:
Dùng đoạn mã sau

<EMBED TYPE="application/x-mplayer2" SRC="liên kết"
WIDTH="320" HEIGHT="240" AUTOSTART="0" SHOWCONTROLS="1" ShowStatusBar=1 enableContextMenu="0">
</EMBED>

Trang người lớn: TRÊN 18 NHÉ BẠN HIỀN :Điều đó là chuyện nhỏ

#4
sunflower

sunflower

  Tiếu Ngạo Giang Hồ

 • Mod Tin Học
 • PipPipPipPipPip
 • 1635 Bài Viết:
trời, như vầy nè

Tạo bài hát chạy trong website<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" height="310" id="Player1"

width="320" align="top">
<param name="URL" value="Đường dẫn bài hát">
<param name="rate" value="1">
<param name="balance" value="0">
<param name="currentPosition" value="0">
<param name="defaultFrame" value>
<param name="playCount" value="1000">
<param name="autoStart" value="-1">
<param name="currentMarker" value="0">
<param name="invokeURLs" value="-1">
<param name="baseURL" value>
<param name="volume" value="100">
<param name="mute" value="0">
<param name="uiMode" value="full">
<param name="stretchToFit" value="0">
<param name="windowlessVideo" value="0">
<param name="enabled" value="-1">
<param name="enableContextMenu" value="0">
<param name="fullScreen" value="0">
<param name="SAMIStyle" value>
<param name="SAMILang" value>
<param name="SAMIFilename" value>
<param name="captioningID" value>
<param name="enableErrorDialogs" value="0">
<param name="_cx" value="8467">
<param name="_cy" value="8202">
</object>

Lưu ý

Đường dẫn bài hát tức là đường link bài hát. Bài hát có rất nhiều đuôi wma,mp3,.. Tức là nhạc tiếng

wmv,asf,.. Nhạc hình

m3u Nhạc playlist tức là hát 1 bài chuyển sang bài hát khác

<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" height="310" id="Player1"

width="320" align="top">
<param name="URL" value="http://www41.websamb...c/NhacNen.wax">
<param name="rate" value="1">
<param name="balance" value="0">
<param name="currentPosition" value="0">
<param name="defaultFrame" value>
<param name="playCount" value="1000">
<param name="autoStart" value="-1">
<param name="currentMarker" value="0">
<param name="invokeURLs" value="-1">
<param name="baseURL" value>
<param name="volume" value="100">
<param name="mute" value="0">
<param name="uiMode" value="full">
<param name="stretchToFit" value="0">
<param name="windowlessVideo" value="0">
<param name="enabled" value="-1">
<param name="enableContextMenu" value="0">
<param name="fullScreen" value="0">
<param name="SAMIStyle" value>
<param name="SAMILang" value>
<param name="SAMIFilename" value>
<param name="captioningID" value>
<param name="enableErrorDialogs" value="0">
<param name="_cx" value="8467">
<param name="_cy" value="8202">
</object>
copy dòng này vào code là có 1 cái WinMedie
Posted Image

Ân oán giang hồ nuôi tôi lớn
Cuộc đời khốn nạn dạy tôi khôn
Không đâm không chém đời không nể
Không tiền không bạc gái không theo

#5
Gia_Bảo

Gia_Bảo

  Einsam

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 994 Bài Viết:
mình có cách khác nhưng mà không đưa midia player lên , nếu bạn thix thì dùng cách đơn giản này cũng được .Tạo tài khoản tại www.photobucket.com or www.youtube.com tải nhạc lên đó rồi copy đoạn URL vào topic .

#6
MissLinh87

MissLinh87

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 9 Bài Viết:
tôi làm theo code mà các ban gửi cho nhưng chỉ được một bài hát vậy bác nào "thương thì thương cho chót " chỉ giùm cho tôi làm thế nào đưa được nhiều bài hát vào lên trang web gửi đoạn code nhé
thank you

#7
gà_không có gì

gà_không có gì

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 1 Bài Viết:
Anh chị ơi làm thế nào để cho nhiều bài hát chạy trong media đó được.em copy dòng lệnh đó nhưng nó chỉ được có một bài thôi.Bảo luôn em cách làm thế nào để khi click vào 1 bài hát thì nó chạy luôn ra media đó.thank mọi ng trước :mad:

#8
MrGấu

MrGấu

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 508 Bài Viết:
website của bạn đang viết theo ngôn ngữ nào ? mình có thể giúp bạn:)
Diễn đàn IT Xây Dựng
www.ITxaydung.Net

#9
MrGấu

MrGấu

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 508 Bài Viết:
hehe chẳng biết bạn hỏi xong rồi có quay lại ko nữa , nhưng mình vẫn hướng dẫn ra đây , có thể sẽ giúp đc bạn or bạn nào đó đang cần.
Đây là một ví dụ cho yêu cầu trên
<script>
var ten_bai_hat=new Array() //Khai báo một mảng Playlist ten_bai_hat
ten_bai_hat[0]="song name" //Gán dữ liệu cho phần tử thứ nhất trong mảng
ten_bai_hat[1]="song name" //Tương tự như trên lần lượt cho các phần tử còn lại
ten_bai_hat[2]="song name"
ten_bai_hat[3]="song name"
ten_bai_hat[4]="song name"
ten_bai_hat[5]="song name"
ten_bai_hat[6]="song name"
ten_bai_hat[7]="song name"
ten_bai_hat[8]="song name"
ten_bai_hat[9]="song name"
ten_bai_hat[10]="song name"
ten_bai_hat[11]="song name"
ten_bai_hat[12]="song name"
ten_bai_hat[13]="song name"
ten_bai_hat[14]="song name"
ten_bai_hat[15]="song name"
//Kết thúc phần gán DL cho mảng hiện tại mảng có 16 phần tử

var ie4=document.all //Biến để xác định trình duyệt IE
var ns6=document.getElementById //Biến để xác định trình duyệt Netscape
var tempobj=document.chon_bai.chon_bai2 //Khai báo một biến đối tượng tạm thời và gán dữ liệu bằng một đối tượng trên trang web
if (ie4||ns6) //Kiem tra trình duyệt đang sử dụng
var contentobj=document.getElementById? document.getElementById("dynamic3"): document.all.dynamic3 //Khai báo biến đối tượng contentobj và gán giá trị bằng đối tượng dynamic3 trên trang web
function play_bai_hat(which) //Hàm này thực hiện chức năng chơi nhạc với tham số which là tên một bài hát hoac một mảng chứa tên bài hát
{
if (ie4||ns6) //Kiểm tra trình duyệt đang sử dụng
{
contentobj.innerHTML='<center>Loading ...</center>' //Gán nội dung cho dynamic3 là loading ...
contentobj.innerHTML='<center><object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" id="WindowsMediaPfont1" width="300" height="60"><param name="URL" value="http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/24/05/freemp3/'+which+'.mp3" loop="-1"><param name="playCount" value="9999999"><param name="autoStart" value="-1"><param name="volume" value="100"></object></center>' ///Gán lại nội dung cho đối tượng dynamic3 là chương trình nghe nhạc wmp
}}
</script>

Còn dưới đây là code của 1 trang nhạc bằng html play tự động nhạc , bạn tham khảo nha
<html>
<head>
<title>code by thanhtaixd</title>
<script>
var
e, song, playingSong,tong=0;
var
songCnt=new Array(),
songList=new Array(),
singerList=new Array();
urlList=new Array();
sidList=new Array();
deleteList=new Array();
function ngheNhac(song)
{
playingSong=song;
if (playingSong > 0 && playingSong < songList.length)
{
// p1.innerHTML='Ca khúc <font color="#EE1D17">'+songList[song]+'</font> ';
Player.URL = urlList[song];
showSongList();
}
else{
if (playingSong < 1 ){
playingSong= 1;
}
if (playingSong >= songList.length){
playingSong = songList.length;
}
}
}
songCnt[tong]=0;
function addSong(songName,singer,url,sid)
{
songCnt[tong]++;
tvp=songCnt[tong];
songList[tvp]=songName;
singerList[tvp]=singer;
urlList[tvp]=url;
sidList[tvp]=sid;
}
function tvpError()
{
if (playingSong > 0 && playingSong < songList.length-1)
{
ngheNhac(++playingSong);
}
}
</script>
<script language=javascript type=text/javascript>
addSong("Tuong Da Phoi Pha - Jimmy Nguyen","","D:/Mutimedia/JIMMYNGUYEN/Tuong da phoi pha - Jimmy Nguyen.mp4","805");
addSong("Tinh Yeu Xin Quay Tro Lai - Jimmy Nguyen 80","","D:/Mutimedia/JIMMYNGUYEN/tinh yeu xin quay tro lai - jimmy nguyen 80.mp3","802");
addSong("Co Don Minh Anh - Nguyen Thang","","D:/Mutimedia/NGUYENTHANG/CO DON MINH ANH - NGUYEN THANG.mp3","815");
addSong("Oh My Love - Nguyen Thang","","D:/Mutimedia/NGUYENTHANG/OH MY LOVE - NGUYEN THANG.mp3","833");
addSong("Em - Jimmy Nguyen 80","","D:/Mutimedia/JIMMYNGUYEN/em - jimmy nguyen 80.mp3","751");
function showSongList()
{
var alternateColor = true;
table='<table width=100% border=0 cellpacing=0 cellpadding=0>';
for (i=1; i<=songList.length-1; i++)
{
if (i==playingSong)
{
f_stt ='#FB2651';
f_title ='font-size: 11px; color:#FB2651;';
}
else
{
f_stt ='#616161';
f_title ='font-size: 11px; color:#08629F;';
}
if( i<10 ) jj = '0' + i; else jj = i;
table+='<tr><td width="20" style="font-weight: bold; text-align: center; color:'+f_stt+'; font-size: 11px;" >'+jj+'</td>';
table+='<td class=PLAYLIST nowrap><a style="'+f_title+'" href="java script:ngheNhac('+i+');">'+songList[i]+'</a></td>';
table+='</tr>';
}
table+='</table>';
songListHTML.innerHTML=table;
}
</script>
</head>
<body onload="showSongList();">
<script type="text/javascript">
document.write('<OBJECT id="Player"');
if(-1 != navigator.userAgent.indexOf("MSIE"))
{
document.write(' classid="clsid:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"');
}
else if(-1 != navigator.userAgent.indexOf("Firefox"))
{
document.write(' type="application/x-ms-wmp"');
}
document.write(' width=300 height=200>');
document.write('<PARAM name="autoStart" value="true"/>');
// document.write('<PARAM name="url" value="http://localhost/plyer/Truc%20Dao.Mp3"/>' (http://localhost/plyer/Truc%20Dao.Mp3&quot;/>'));
document.write('</OBJECT>');
</SCRIPT>
<P id="p1">...</P>
<P id="myText">...</P>
<script LANGUAGE = "JScript" FOR = Player EVENT = playStateChange(NewState)>
if(1 ==NewState)
{
setTimeout("ngheNhac(++playingSong);",1000);
}
</SCRIPT>
<div id="songListHTML">songlist</div>
</body>
</html>

Diễn đàn IT Xây Dựng
www.ITxaydung.Net
special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]