Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

ChipTH N 5.0.11 -Bản Chip chạy nhiều nhân vật !!!


 • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

  Tiến sĩ CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3510 Bài Viết:
*Ngày 25/06 update bản ChipTH N 3.0.1 -từ rày về sau gọi là ChipTH N nghen ! :yes
*N :nhiều , dễ hiểu hen :jeje:

Tệp Đính Kèm


Bài viết này được chỉnh sửa bởi Nguyễn Nam: 02 November 2010 - 09:29 PM

Tạm thời qui ẩn vì sau khi lấy vợ "nạn" nhiều quá !!!!


#2
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

  Tiến sĩ CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3510 Bài Viết:
Update bản Chip.N sửa lỗi 40NV "quên" ko thoát ra :((

Tệp Đính Kèm


 • HoTroAuToVNG likes this

Tạm thời qui ẩn vì sau khi lấy vợ "nạn" nhiều quá !!!!


#3
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

  Tiến sĩ CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3510 Bài Viết:
Ngày 13/7 update ChipTH.N.3.0.3 update theo game 3.0.3 !
Have fun ! :jeje:

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Nguyễn Nam: 08 October 2010 - 08:49 PM

Tạm thời qui ẩn vì sau khi lấy vợ "nạn" nhiều quá !!!!


#4
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

  Tiến sĩ CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3510 Bài Viết:
Ngày 21/8/09 Update bản ChpTh 3.0.6N theo game 3.0.6 !
Thân :busy

Tệp Đính Kèm


Tạm thời qui ẩn vì sau khi lấy vợ "nạn" nhiều quá !!!!


#5
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

  Tiến sĩ CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3510 Bài Viết:
Ngày 29/01/2010 up date chipTH.N 4.0.4 theo game !
:)

Tệp Đính Kèm


Tạm thời qui ẩn vì sau khi lấy vợ "nạn" nhiều quá !!!!


#6
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

  Tiến sĩ CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3510 Bài Viết:
Update bản Chip mới nhất cho phiên bản game 4.0.7 ngày 16/4 !
Thân :-$

Tệp Đính Kèm


Tạm thời qui ẩn vì sau khi lấy vợ "nạn" nhiều quá !!!!


#7
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

  Tiến sĩ CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3510 Bài Viết:
Ngày 23/6 update ChipTH.N 5.0.2 update theo game 5.0.2 !
Have fun ! :)

Tệp Đính Kèm


Tạm thời qui ẩn vì sau khi lấy vợ "nạn" nhiều quá !!!!


#8
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

  Tiến sĩ CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3510 Bài Viết:
Update bản Chip mới nhất cho phiên bản game 5.0.4 lúc 22h ngày 13/08 !

Tệp Đính Kèm


Bài viết này được chỉnh sửa bởi Nguyễn Nam: 13 August 2010 - 10:19 PM

Tạm thời qui ẩn vì sau khi lấy vợ "nạn" nhiều quá !!!!


#9
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

  Tiến sĩ CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3510 Bài Viết:
Ngày 17/8 update bản fix lỗi chạy giựt giựt trong thành !!!

Tệp Đính Kèm


Tạm thời qui ẩn vì sau khi lấy vợ "nạn" nhiều quá !!!!


#10
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

  Tiến sĩ CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3510 Bài Viết:
Ngày 17/9/2010 Update ChipTH-N 5.0.8 !
Yeah ! 8->

Tệp Đính Kèm


Tạm thời qui ẩn vì sau khi lấy vợ "nạn" nhiều quá !!!!


#11
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

  Tiến sĩ CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3510 Bài Viết:
ngày 08/10/2010 update chip 5.0.10 !
=))

Tệp Đính Kèm


Bài viết này được chỉnh sửa bởi Nguyễn Nam: 08 October 2010 - 08:50 PM

Tạm thời qui ẩn vì sau khi lấy vợ "nạn" nhiều quá !!!!


#12
Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

  Tiến sĩ CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3510 Bài Viết:
ngày 30/10/2010 update ChipTH-N 5.0.11 theo game !

Tệp Đính Kèm


 • EmailTìnhYeu, ChỗẤyAnhCóChấyĐấy and chausang like this

Tạm thời qui ẩn vì sau khi lấy vợ "nạn" nhiều quá !!!!

special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]