Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Tuyen dung Nha hang

Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Xóa ký tự khoảng trắng trong chuỗi

- - - - -

 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1
galacticos

galacticos

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 1 Bài Viết:
Tôi viết chuơng trình xóa ký tự khoảng trắng như sau:
#include<iostream.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>


void clear_space(char sOut[], char sIn[])
{
	int n =0;
	int m=0;
	for(;n<strlen(sIn);n++)
	{
		sOut[m]= sIn[n];
		m = m+1;
		if(sIn[n]==char(32))
		{
			n=n+1;
		}
	}

}

void main()  
{
	char sName[20];
	char sMyName[20];
	cout<<"Nhap vao mot chuoi: ";
	cin>>sName;
	cout<<endl;
	clear_space(sMyName,sName);
	cout<<"Chuoi khi thuc hien xoa khoang trang: "<<sMyName<<endl;
}
Kết quả xuất ra là:
Nhap vao mot chuoi: Nguyen Van A
Chuoi khi thuc hien xoa khoang trang: Nguyen╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠Nguyen
Mình không hiểu sao lại xuất ra như vậy, mọi người làm ơn chỉ mình

#2
DcP

DcP

  ╬ CSTH - FC ╬

 • Football Team
 • 1219 Bài Viết:

Tôi viết chuơng trình xóa ký tự khoảng trắng như sau:

#include<iostream.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>


void clear_space(char sOut[], char sIn[])
{
	int n =0;
	int m=0;
	for(;n<strlen(sIn);n++)
	{
		sOut[m]= sIn[n];
		m = m+1;
		if(sIn[n]==char(32))
		{
			n=n+1;
		}
	}

}

void main()  
{
	char sName[20];
	char sMyName[20];
	cout<<"Nhap vao mot chuoi: ";
	cin>>sName;
	cout<<endl;
	clear_space(sMyName,sName);
	cout<<"Chuoi khi thuc hien xoa khoang trang: "<<sMyName<<endl;
}
Kết quả xuất ra là:
Nhap vao mot chuoi: Nguyen Van A
Chuoi khi thuc hien xoa khoang trang: Nguyen╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠Nguyen
Mình không hiểu sao lại xuất ra như vậy, mọi người làm ơn chỉ mình


void clear_space(char sOut[], char sIn[])
{
	int m = 0;
	for(int n=0;n<strlen(sIn);n++)
	{
		if (!strcmp(sIn[n], _T(' ')))
				  sOut[m++] = sIn[i];
	}

}
vậy là ok roài
(^.^)_DcP_"sói thì vẫn là sói, độc cô thì vẫn là độc cô"_(^.^)
0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩnPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]