Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Chia sẻ Script JX cho võ lâm miễn phí

* * - - - 1 Bình chọn

 • Please log in to reply
197 replies to this topic

#41
Đẹp zai nhứt city

Đẹp zai nhứt city

  Kem No.1

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 778 Bài Viết:

cái này bất cập quá!
mới vô sao kịp chạy script liền dc, vì thế phải chỉnh sau 10s mới chạy script
và thêm cái nữa là script không biết trả nhiệm vụ, có đồ rồi mà không biết đưa vô xác nhận, chỉ báo là hết thời gian


Thời gian online lớn hơn 63s thì tất nhiên là dừng script rồi.

anh koi lại cái mãng bì yêu đái đại lý nó báo là nguyệt nha thích đại lý, đem mãng bì yêu đái thì nó ko trả nv
Trong Rong

#42
tinhhack

tinhhack

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 87 Bài Viết:

SetSourceBox "3"
SetDestinateBox "12"
.......

SetItemCount "24"
bạn hĩu lệnh này thế nao mà ơ~ đây set 24
:d
cào đi Mod
"Tha em mod oi~"

#43
cuongtd

cuongtd

  Cao đẳng CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 821 Bài Viết:
Thêm chức năng ms cho script @hắc HT4 và sửa lỗi tạp hóa đại lý.Ví dụ bạn muốn để là 65.5s thì đặt ThoiGianTra = "60" và #Ms = "500"

Mọi người dùng thế nào? Thành công cao không?Mình không dám đảm bảo tỉ lệ thành công cao nhưng script thì chỉ có thể làm được đến vậy thôi :H

Bài viết này được chỉnh sửa bởi cuongtd: 31 October 2009 - 09:23 PM


#44
Đẹp zai nhứt city

Đẹp zai nhứt city

  Kem No.1

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 778 Bài Viết:

Thêm chức năng ms cho script @hắc HT4 và sửa lỗi tạp hóa đại lý.Ví dụ bạn muốn để là 65.5s thì đặt ThoiGianTra = "60" và #Ms = "500"

Mọi người dùng thế nào? Thành công cao không?Mình không dám đảm bảo tỉ lệ thành công cao nhưng script thì chỉ có thể làm được đến vậy thôi :H

sự thật mất lòng- tỉ lệ thành công là rất thấp, 1 buổi tối dc có 5 viên
Trong Rong

#45
VTL1968

VTL1968

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 148 Bài Viết:
Ai co' lòng tốt vui lòng share cho anh em cái Script:
-Script đổi bài học
-Script đổi bài học hay
-Script đổi bài học tuyệt vời
-Script mua và GỘP phấn không bụi trong Kỳ Trân Các
Và cuối cùng là cái Script ăn Event (đến ăn mà cũng lười biếng! x( đúng là hết nói nổi)
Chứ đổi bằng tay đúng là qua' oải :d . Cái này chắc phải nhờ bác Cuongtd giúp quá.Thanks nhìu

#46
.HenNesSy.

.HenNesSy.

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 5 Bài Viết:

Sửa lỗi nvu danh vọng và thiếu lâm

Up thêm script canh trả nhiệm vụ @hắc HT4(Chỉ có tác dụng canh giờ hộ).Mô tả sơ qua như sau :
- Khi tạo nhân vật,bấm chạy script và chọn nhặt đồ trong thành
-Nhân vật sẽ tự đối thoại với Dã Tẩu và nhận nhiệm vụ,đồng thời chat kênh xung quanh tên nhiệm vụ cần làm.Chỉ giữ lại nhiệm vụ mua đồ,các nvu khác tự hủy.Nếu hủy hết số lần thì dừng script.
-Scritp sẽ đợi cho đến khi nhặt đc món đồ nhiệm vụ.Việc của bạn là vứt đồ cần mua ra cho nhân vật nhặt.Đợi đến giây nhất định sẽ trả nhiệm vụ

Vì script chạy bao giờ cũng có delay nên tùy theo mạng mà mọi người chỉnh biến ThoiGianTra ở đầu cho phù hợp(thường nhỏ hơn 63)Tính đến cả thời gian chuyển đồ vào box NPC nữa.Ai tìm đc giá trị phù hợp nhất thì share nhé!Sao mà lúc nhặt vật phẩm thì nó không tự bỏ vật phẩm vào ô làm NV mà mình phải tự bỏ vào, cho hỏi lý do và cách khắc phục.

#47
abc...xyz

abc...xyz

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 98 Bài Viết:
Share cho các bạn code script bán online cho mùa event , tự rút vật phẩm trong rương ra khi bán hết còn mặc định là 1 ô . Mình sửa từ script bán hàng online có code rút vật phẩm nhưng chẳng thấy chạy code đó

@M« t¶: BH -Event
@Ng­êi lËp: Bom Irac, fix from Lª §¹i Nguyªn

SetRangeFind "400"

;C©u giao b¸n
#CauChat = "<color=green>Bong Lau Bang 50 cai = 10v "

;Khai bao thµnh thÞ ®Õn b¸n hµng, gâ cho ®óng nhÐ nÕu muèn ñy th¸c bÊt kú ®©u th× gâ "BÊt kú"
#ThanhThi = "T­¬ng D­¬ng"
;Khai b¸o vÞ trÝ b¸n hµng, cã khai b¸o tªn NPC ®Õn gÇn ®Ó b¸n, nÕu muèn b¸n bÊt kú ®©u th× gâ "BÊt kú" (gâ cho ®óng nhÐ)
#BanCanh = "LÔ Quan"
#ToaDoNgoiBan = "49498,104194"

;"D· TÈu"
;"LÔ Quan"

#CVP = "co"
;chuyen vat pham neu = 0 la k chuyen , bang 1 la co lay vp tu ruong ra ban

#VatPhamChuyen = "B«ng lau b¶ng"
;B¶ng ®en --B«ng lau b¶ng

;Khai bao' vat pham muon chuyen ra de~ ban , luu y la dinh gia truoc nhe'
;Khai b¸o pass r­¬ng nÕu muèn lÊy vËt phÈm trong r­¬ng khi hÕt ë hµnh trang, mÆc ®Þnh b»ng kh«ng cã nghÜa lµ kh«ng më khãa r­¬ng
#PassRuong = "1707"

;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CodeName "Duy tr× tr¹ng th¸i b¸n hµng"

	If $CVP == "co"
CallProc "ChuyÓn vËt phÈm ra hµnh trang"	
	EndIf 

	CallProc "B¸n hµng"
	Chat &CauChat
	Delay "5000"
	If $Sys.TimeOnline >= "10800"
		CallProc "Reset gio choi"
	EndIf
	JumpToCode "Duy tr× tr¹ng th¸i b¸n hµng"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ProcName "B¸n hµng"


  If $Char.InSale == % "1"
	  	EndProc
  EndIf	

 If $BanCanh == "BÊt kú"
	 DoWhile $Char.RiseHorse == % "1"
		 	DoCommand "Switch([[horse]])"
		 	Delay "600"
	 EndDo

	 DoWhile $Char.InSale != % "1"
			 Open "Sale"
			 Delay "200"
		 EndDo
	 EndProc
  EndIf

  If $ThanhThi == "BÊt kú"
	  	FindTo #BanCanh
  Else
	  	ChangeCity #ThanhThi
	  	FindTo #BanCanh
  EndIf
  RunTo &ToaDoNgoiBan
  DoWhile $Char.RiseHorse == % "1"
	 	DoCommand "Switch([[horse]])"
	 	Delay "600"
  EndDo

  DoWhile $Char.InSale != % "1"
	  	Open "Sale"
	Delay "600"
	EndDo
EndProc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ProcName "Reset gio choi"
	ForceSpeed "False"
  	DoWhile $Char.InSale == % "1"
	  		Open "Sale"
		Delay "600"
	 EndDo
	ChangeCity "Down"
	ChangeCity "Up"
		If $CVP == "co"
	CallProc "ChuyÓn vËt phÈm ra hµnh trang"	
		EndIf	
EndProc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ProcName "ChuyÓn vËt phÈm ra hµnh trang"

SetItemName #VatPhamChuyen
SetItemCount "60"
SetSourceBox "3"

 If $ItemQuantility >= "1"

	 EndProc
 EndIf

; If $LayVPTrongRuong != "Co"
;	EndProc
; EndIf	
If $Char.InSale == % "1"
Chat "asb"
	 Open "Sale"
	 Delay "200"
EndIf

 Savlevelue $String
 If $PassRuong != % "0"
	 SetString "False,"
	 AppendString #PassRuong
	 Lock &String
 EndIf

 SetDestinateBox "3"

; SetSourceBox "23"
; If $ItemQuantility != % "0"
 ;  TransferItems
 ; EndProc
 ;EndIf

 SetSourceBox "9"
 If $ItemQuantility != % "0"
	 FindTo "R­¬ng ®å"
	 HoldBox
	 TransferItems
	 EndProc
 EndIf

 SetSourceBox "4"
 If $ItemQuantility != % "0"
	 FindTo "R­¬ng ®å"
	 HoldBox
	 TransferItems
	 EndProc
 EndIf

; SetSourceBox "10"
; If $ItemQuantility != % "0"
;	FindTo "R­¬ng ®å"
;	HoldBox
;	TransferItems
;	 DoCommand "Open([[items]])"
	;EndProc
 ;EndIf

  
EndProc

Bài viết này được chỉnh sửa bởi abc...xyz: 30 November 2009 - 02:27 PM


#48
tunglâm24111993

tunglâm24111993

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 71 Bài Viết:

100xu sever bichhai. lienlac [email protected]
thực ra chủ yếu là cái Clock = vb thôi con script thì ko có bán

cái clock 100 xu hả bạn ? thay đổi đc nhân vật ko vậy ? :|, nếu đc thì reply sớm ^^!
@Dân JX Online: Ông nói ông nghỉ làm auto, 1 hôm trước khi ông nghỉ auto của ông có bị phá, ông nói chờ ông fix rồi send lại cho tôi, mà hôm trc' nữa tôi có send card nhờ ông làm cho 1 bản nữa (cho bạn tôi), vài hôm sau ông nói là ông nghỉ, nuốt luôn cái card của tôi, 60k chứ có phải giấy đâu ? Ko bán nữa thì cũng phải sửa cho tôi chứ ? Làm ăn mất uy tín quá :d

Bài viết này được chỉnh sửa bởi tunglâm24111993: 02 December 2009 - 07:55 PM


#49
YeuTatCa

YeuTatCa

  Cử nhân CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPip
 • 1739 Bài Viết:

100xu sever bichhai. lienlac [email protected]
thực ra chủ yếu là cái Clock = vb thôi con script thì ko có bán

cái clock 100 xu hả bạn ? thay đổi đc nhân vật ko vậy ? :( , nếu đc thì reply sớm ^^!
@Dân JX Online: Ông nói ông nghỉ làm auto, 1 hôm trước khi ông nghỉ auto của ông có bị phá, ông nói chờ ông fix rồi send lại cho tôi, mà hôm trc' nữa tôi có send card nhờ ông làm cho 1 bản nữa (cho bạn tôi), vài hôm sau ông nói là ông nghỉ, nuốt luôn cái card của tôi, 60k chứ có phải giấy đâu ? Ko bán nữa thì cũng phải sửa cho tôi chứ ? Làm ăn mất uy tín quá 8->


Bạn nói rõ ràng hơn được không ?
Chi tiết về việc GD .
Bạn có lấp 1 topic ngoài box chung về vấn đề này .

Nếu thực suwj là như vậy mình đảm bảo với bạn là CSTH sẽ lập tức mời những người như vậy ra khỏi diễn đàn .

#50
tunglâm24111993

tunglâm24111993

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 71 Bài Viết:

100xu sever bichhai. lienlac [email protected]
thực ra chủ yếu là cái Clock = vb thôi con script thì ko có bán

cái clock 100 xu hả bạn ? thay đổi đc nhân vật ko vậy ? :| , nếu đc thì reply sớm ^^!
@Dân JX Online: Ông nói ông nghỉ làm auto, 1 hôm trước khi ông nghỉ auto của ông có bị phá, ông nói chờ ông fix rồi send lại cho tôi, mà hôm trc' nữa tôi có send card nhờ ông làm cho 1 bản nữa (cho bạn tôi), vài hôm sau ông nói là ông nghỉ, nuốt luôn cái card của tôi, 60k chứ có phải giấy đâu ? Ko bán nữa thì cũng phải sửa cho tôi chứ ? Làm ăn mất uy tín quá :))


Bạn nói rõ ràng hơn được không ?
Chi tiết về việc GD .
Bạn có lấp 1 topic ngoài box chung về vấn đề này .

Nếu thực sự là như vậy mình đảm bảo với bạn là CuaSoTinHoc sẽ lập tức mời những người như vậy ra khỏi diễn đàn .

Thôi k cần đâu =.=! Mua thì mình mua đc, mỗi tội k đc sửa lúc bị phá + send cái thẻ k đc làm thêm bản nữa 8->. Mình chỉ muốn nói cho hắn biết thôi, làm ăn gì thì gì cũng phải uy tín chứ :bong

Bài viết này được chỉnh sửa bởi YeuTatCa: 04 December 2009 - 10:04 PM
OK


#51
cuongtd

cuongtd

  Cao đẳng CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 821 Bài Viết:
Cho mình hỏi script của Dân JX có tự nhận phần thưởng được không nhỉ?

#52
cuongtd

cuongtd

  Cao đẳng CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 821 Bài Viết:
8/12/09 : Nâng cấp script @rắc HT 4,chính xác và hiệu quả hơn
-Tự động giao dịch vật phẩm làm nhiệm vụ và tự động đi mua khi hết.
-Tự động nhận phần thưởng,giao dịch huyền tinh nhận được và thoát game khi giao dịch xong.

Công việc của người chơi là tạo nhân vật,đăng nhập,click chạy script.

Hướng dẫn cách dùng script : Khi download file Ht4 (ở trang 1 về),giải nén ra các bạn sẽ có 16 file,trong đó file HackHT là file cho nhân vật @rắc,các file còn lại cho các nhân vật giữ đồ.Ví dụ file TDuongThoren sẽ cho nhân vật giữ thanh phong kiếm,chuaHT cho nhân vật chứa HT.

-Đối với nhân vật chính,các bạn phải cài đặt tên nhân vật chứa đồ trong file HackHT.Đọc phần đầu của script để biết cách cài đặt.
-Đối với nhân vật phụ,yêu cầu lv > 5 và có tiền trong rương.Trước khi chạy script phải tắt giao dịch của nhân vật đi
Tất cả các hoạt động sẽ được thực hiện ở dã tẩu thạch cổ trấn.Việc điều chỉnh thời gian nhận thưởng sẽ được đặt ở biến &ThoiGianTra (tính theo s) và #Ms (theo ms) ở đầu script.Giá trị lúc đầu mình đặt là cho mạng delay ít.Sau khi nhân vật trả nhiệm vụ xong sẽ chat lên thời gian online hiện tại,các bạn dựa vào đó để chỉnh cho phù hợp.

Bài viết này được chỉnh sửa bởi cuongtd: 08 December 2009 - 07:50 PM


#53
áda 2132 sdaasd

áda 2132 sdaasd

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 9 Bài Viết:
mình nghĩ bạn nên gộp script thợ rèn + tiệm tạp háo thành 1 script để sai` cho 1 acc thiu cho nhẹ máy % dính ht4 nhiu` hơn dù sai cũng thank

#54
cuongtd

cuongtd

  Cao đẳng CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 821 Bài Viết:
Nó mua cho đến khi còn trống 6 ô trong rương thì dừng.

Mà sao 63s mà toàn ra HT 1 vậy trời :bong

#55
13d3™

13d3™

  Cao đẳng CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 745 Bài Viết:
Hjx , được như thế thì còn nói làm j` . Của em nó toàn mua mỗi 1 cái rồi chạy về thạch cổ trấn ,mặc dù trong rương chẳng chứa gì ngoài tiền vạn .
Chẳng hiểu sao nữa . Với lại cái con chứa ht4 chẳng thấy tự gd gì cả :oa:

@ : Em để 64 thì đc ht4 :oa:

Bài viết này được chỉnh sửa bởi 13d3™: 09 December 2009 - 10:04 PM

I Wanna Love You

#56
sau_tim_thiephong

sau_tim_thiephong

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 18 Bài Viết:
Trong khi những người khác viết script để bán thì bạn lại share cho ae xài free.thật khâm phục chủ topic quá :-& :dede :hihi .

- Mình xin góp chút ý kiến.Script chạy rất chính xác (90% ht4).nhưng k biết sao lâu lâu nó tự tắt gd,nv chính k gd đc.có lẽ nó đừng yên lâu quá nên rớt mạng,lâu lâu bạn có thể cho nó nhích 1 cái k,hehe :-&
- Script hackHT đầu tiên chính xác hơn nhưng có cái nv Ngạc Bì Ô Đái Hệ Hỏa và Thiết Yêu Đái Hệ Thổ nó k tự lấy bỏ vô ô trả nv,mình can thiệp vào thì ok.
- Script cập nhật 10/12 hay bị ngưng chạy và k tự thoát acc =>bạn có thể cho cái sript 10/12 tự thoát acc luôn,dù thành công hay k.
- Mình góp ý các bạn chút,xài kết hợp với vlauto login và tool tự xóa acc bên khpt thì rất khỏe,có ai có lòng tốt kết hợp hết các tính năng tự log,xóa acc và chạy script thì chắc hay lắm.dù sao cũg thank chủ topic nhiều lắm.

PS: Sẵn tiện nhờ chủ topic viết thêm 1 đoạn cho thằng giữ HT xếp chồng HT luôn cho nó hoàn hảo.mình biết vậy là hơi tham lam nhưng cũng trên tinh thần đóng góp ý kiến và học hỏi mà hehe x-) x-) :-b

Bài viết này được chỉnh sửa bởi sau_tim_thiephong: 10 December 2009 - 06:33 PM

Làm Sao Sống Được Mà Không Yêu

Không Nhớ Không Thương Một Kẻ Nào

#57
cuongtd

cuongtd

  Cao đẳng CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 821 Bài Viết:

Trong khi những người khác viết script để bán thì bạn lại share cho ae xài free.thật khâm phục chủ topic quá :hihi :hihi :hihi .

- Mình xin góp chút ý kiến.Script chạy rất chính xác (90% ht4).nhưng k biết sao lâu lâu nó tự tắt gd,nv chính k gd đc.có lẽ nó đừng yên lâu quá nên rớt mạng,lâu lâu bạn có thể cho nó nhích 1 cái k,hehe :jeje:
- Script hackHT đầu tiên chính xác hơn nhưng có cái nv Ngạc Bì Ô Đái Hệ Hỏa và Thiết Yêu Đái Hệ Thổ nó k tự lấy bỏ vô ô trả nv,mình can thiệp vào thì ok.
- Script cập nhật 10/12 hay bị ngưng chạy và k tự thoát acc =>bạn có thể cho cái sript 10/12 tự thoát acc luôn,dù thành công hay k.
- Mình góp ý các bạn chút,xài kết hợp với vlauto login và tool tự xóa acc bên khpt thì rất khỏe,có ai có lòng tốt kết hợp hết các tính năng tự log,xóa acc và chạy script thì chắc hay lắm.dù sao cũg thank chủ topic nhiều lắm.

PS: Sẵn tiện nhờ chủ topic viết thêm 1 đoạn cho thằng giữ HT xếp chồng HT luôn cho nó hoàn hảo.mình biết vậy là hơi tham lam nhưng cũng trên tinh thần đóng góp ý kiến và học hỏi mà hehe x-) x-) :-b

-90% cơ à,bạn để Ms là bao nhiêu mà chính xác vậy :d
-bạn có thể khắc phục tạm thời lỗi yêu đái bằng các log vào xong cho cái chùy có sẵn lên ô đầu tiên :d

#58
sau_tim_thiephong

sau_tim_thiephong

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 18 Bài Viết:

Trong khi những người khác viết script để bán thì bạn lại share cho ae xài free.thật khâm phục chủ topic quá :-b x-) x-) .

- Mình xin góp chút ý kiến.Script chạy rất chính xác (90% ht4).nhưng k biết sao lâu lâu nó tự tắt gd,nv chính k gd đc.có lẽ nó đừng yên lâu quá nên rớt mạng,lâu lâu bạn có thể cho nó nhích 1 cái k,hehe :jeje:
- Script hackHT đầu tiên chính xác hơn nhưng có cái nv Ngạc Bì Ô Đái Hệ Hỏa và Thiết Yêu Đái Hệ Thổ nó k tự lấy bỏ vô ô trả nv,mình can thiệp vào thì ok.
- Script cập nhật 10/12 hay bị ngưng chạy và k tự thoát acc =>bạn có thể cho cái sript 10/12 tự thoát acc luôn,dù thành công hay k.
- Mình góp ý các bạn chút,xài kết hợp với vlauto login và tool tự xóa acc bên khpt thì rất khỏe,có ai có lòng tốt kết hợp hết các tính năng tự log,xóa acc và chạy script thì chắc hay lắm.dù sao cũg thank chủ topic nhiều lắm.

PS: Sẵn tiện nhờ chủ topic viết thêm 1 đoạn cho thằng giữ HT xếp chồng HT luôn cho nó hoàn hảo.mình biết vậy là hơi tham lam nhưng cũng trên tinh thần đóng góp ý kiến và học hỏi mà hehe :d x-) :d

-90% cơ à,bạn để Ms là bao nhiêu mà chính xác vậy :d
-bạn có thể khắc phục tạm thời lỗi yêu đái bằng các log vào xong cho cái chùy có sẵn lên ô đầu tiên :d


cai script đầu tiên ms=500,mình sửa lại 600=> 90% :hihi :hihi :hihi
Làm Sao Sống Được Mà Không Yêu

Không Nhớ Không Thương Một Kẻ Nào

#59
djhoaian87

djhoaian87

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 23 Bài Viết:
cuongtd oi,phần tạp hóa dương châu bi lỗi rùi nó chỉ đi mua đồ nh lại ko bật giao dich cho acc @hắc đc?bạn xem lại ju2m nha.ah,mình nghĩ nên gộp tạp hóa và thợ rèn thành 1 acc chứa cho nhẹ máy.phần @hắc cũng ko tự động bật nữ[email protected]ắc xong đúng im lun,khi gd đưa đồ nó ko chịu đứng chỗ mà chạy lại dã tẫu :( làm cũng khó gd HT.Tjan @hắc cũng chưa chính xác nữa toàn ra HT2+TTAP+Đá... thời gian @hắc theo mình bít la ch xác 1 phút 2 giây 7---9 phần trăm giây.Cảm ơn bạn nhiều!

#60
phuongdf

phuongdf

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 35 Bài Viết:
Xin chào bạn cuongtd mình hôm nay mới biết cái script @hắc ht4 của bạn. mình thấy bạn thật tốt khi đã chia sẻ cho mọi người. trước tiên phải nói lời cảm ơn rất nhiều đến bạn. trước mình toàn phải @hắc bằng tay bây giờ có scricpt của bạn thì mình đã đỡ vất vả rất nhiều. sau một vài tiếng luyện cách hăck của bạn thì mình đã tìm được ra thời gian dc ht4 là 100%.

Sau đây là một số nhận xét về script của bạn:

- phần script tự đi mua đồ của các nhân vật rất ok làm việc chuẩn 100%
- Phần script tự giao dịch chuyển đồ làm việc tốt 100%
- Phần script nhận nhiệm vụ dã tẩu làm việc chưa được ổn lắm, thất bài 50 % (nếu nhân 10 lân thi có đến 5 lần là hiện lên bao nhiêum vu nhung nó ko làm gi cả, cái này ko biết có phải bạn để thời gian kick các nhiệm vụ nhanh quá gây laggg script ko hiểu đựoc lên ko có hành động gì tiếp theo.)cứ đến nhiêm vụ tiệm vũ khí đại lý mua nguyệt nha thich hệ mộc là đưng im


- phần script khi trả nhiêum vụ ko hiểu sao chỉ hiện lên bang nhận phần thưởng song nó kết thúc script luôn buộc mình phải tự nhận phần thưởng bằng tay và tự giao dich. cái này thật sự ko hoạt động, ko biết các bạn khác có bị lỗi này ko. chi khi đến 63 giấy là nó kick vao tra nhiệm vụ song tự động ngưng script lên ko tthee nao nó tự nhận phần thưởng và tự giao dịch với con cầm ht. mong bạn xem dùm lại mình được ko.)
- phần script trả nhiệm vụ bị lỗi cái ngac bì yêu đai hẹ thổ no ko tự đưa vào o trả nhiệm vụ, mình mong bạn sớm fix lỗi này.

Còn một vấn đề để 100 % ra ht4 khi trả nhiệm vụ thì rất đơn giản chỉ cần các bạn khéo tay luyện đi luyênn lại là được.

quy trình xe như sau. ban chinh 62 giây 1300' như vậy là ok, khi đăng nhập vào games vua mới hiện hình cái là phải kick chạy script ngay, đảm bảo 100% ra ht 4, (đây là cach chỉnh của mình sau khi luyện khoang hai tiếng đồng hồ, ko lần nao là ko đc ht4 rất dẽ dàng)

Mình có một đề nghị nhô nhỏ là bạn có thể để phần chỉnh thôn để @hắc ko, nếu có thêm phần này thì hay, ai thích @hắc ở thôn nào thì @hắc, chứ tập trụng hết ỏ thạch cổ chấn thì lagg lắm.

Minh rât mong bạn cuongtd có thể cập nhật bản mới hơn , có thể làm gộp lại 7 ac dc ko, chạy một lúc 16 ac để @hắc ht thì hơi laggg và tốn nhiều bộ nhớ ram, và ban có thể giúp mình làm sao cho nó tự nhận phần thưởng tự giao dich như bạn giới thiệu đc ko. xin chân thành cảm ơn bạn. mong sớm có phiên bản mới của bạn. :jeje:Bài viết này được chỉnh sửa bởi phuongdf: 13 December 2009 - 05:58 AM

special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]