Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

iPhone Soft Hổ Trợ Toàn Tập: Firmware, ITunes, Jailbreak + Unlock Soft, WinSCP, iPhone PC Suite, iPhone Tunnel Suite,…


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1
oxconan

oxconan

  Tiến sĩ CSTH

 • Super Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 3359 Bài Viết:
iPhone Soft Hổ Trợ Toàn Tập: Firmware, ITunes, Jailbreak + Unlock Soft, WinSCP, iPhone PC Suite, iPhone Tunnel Suite,…

Alex post bài này chủ yếu là gom hầu hết các công cụ hổ trợ cho iPhone về Restore, Jailbreak, Unlock, kết nối…. Bài này chủ yếu liệt kê các công cụ hổ trợ từ cũ đến mới cho mọi người dễ tìm chứ không phải bài hướng dẫn nên các bạn đọc hướng dẫn tại các Topic HOT trên FORUM nha. Nếu bài này thừa thì các anh MOD chém nhẹ tay nha (nhưng đừng cảnh cáo Alex tội nghiệp) chỉ vì có lòng thôi :d

ITUNES

iTunes 4.1 (20 MB)

iTunes 4.2 (20 MB)

iTunes 4.6 (20 MB)

iTunes 4.7 (21 MB)

iTunes 4.8 (21 MB)

iTunes 4.9 (22 MB)

iTunes 5.0 (33 MB)

iTunes 5.0.1 (33 MB)

iTunes 6.0 (33 MB)

iTunes 6.0.1 (33 MB)

iTunes 6.0.2.23 (35 MB)

iTunes 6.0.3 (35 MB)

iTunes 6.0.4 (35 MB)

iTunes 6.0.5 (35 MB)

iTunes 7.0 (35 MB)

iTunes 7.0.1 (36 MB)

iTunes 7.0.2 (36 MB)

iTunes 7.1 (37 MB)

iTunes 7.1.1 (37 MB)

iTunes 7.2 (37 MB)

iTunes 7.3.0 (48 MB)

iTunes 7.3.1 (48 MB)

iTunes 7.3.2 (48 MB)

iTunes 7.4.0 (50 MB) LinkApple iTunes 7.4.0.28

iTunes 7.4.1 (50 MB)

iTunes 7.4.2 (50 MB)

iTunes 7.4.3 (50 MB)

iTunes 7.5.0 (52 MB) LinkApple iTunes 7.5.0.20

iTunes 7.6.0 (56 MB)

iTunes 7.6.1 (50 MB)

iTunes 7.6.2 (50 MB)

iTunes 7.7 (61 MB)

iTunes 7.7.1 (61 MB)

iTunes 8.0 (65 MB) LinkApple iTunes 8.0.0.35

iTunes 8.0.1 (65 MB)

iTunes 8.0.2 (66 MB)

iTunes 8.1.0 (70 MB) LinkApple iTunes 8.1.0.51 | iTunes 8.1.0 (64-bit)

iTunes 8.1.1 (71 MB) LinkApple iTunes 8.1.1.10 | iTunes 8.1.1 (64-bit)

iTunes 8.2.0 (75 MB) LinkApple iTunes 8.2.0.23 | iTunes 8.2.0 (64-bit)

iTunes 8.2.1 (75 MB) LinkApple iTunes 8.2.1 | iTunes 8.2.1 (64-bit)

iTunes 9.0 (88 MB) LinkApple iTunes 9.0 | iTunes 9.0 (64-bit)

iTunes 9.0.1 (88 MB) LinkApple iTunes 9.0.1 |

iTunes 9.0.2 (88.9 MB) LinkApple iTunes 9.0.2 |



FIRMWARE

iPhone 2G (EDGE)

FW1.0/1A543a (Baseband 03.11.02_G)

FW1.0.1 - 1C25 (Baseband 03.12.08_G)

FW1.0.2/1C28 (Baseband 03.14.08_G)

FW1.1.1/3A109a (Baseband 04.01.13_G)

FW1.1.2/3B48b (Baseband 04.02.13_G)

FW1.1.3/4A93 (Baseband 04.03.13_G)

FW1.1.4/4A102 (Baseband 04.04.05_G)

FW2.0/5A347 (Baseband 04.05.04_G)

FW2.0.1/5B108 (Baseband 04.05.04_G)

FW2.0.2/5C1 (Baseband 04.05.04_G)

FW2.1/5F136 (Baseband 04.05.04_G)

FW2.2/5G77 (Baseband 04.05.04_G)

FW2.2.1/5H11 (Baseband 04.05.04_G)

FW3.0/7A341 (Baseband 04.05.04_G)

FW3.0.1/7A400 (Baseband 04.05.04_G)

FW3.1/7C144 (Baseband 04.05.04_G)

FW3.1.2/7D11 (Baseband 04.05.04_G)



iPhone 3G

FW2.0/5A347 (Baseband 01.45.00)

FW2.0.1/5B108 (Baseband 01.48.02)

FW2.0.2/5C1 (Baseband 02.08.01)

FW2.1/5F136 (Baseband 02.11.07)

FW2.2/5G77 (Baseband 02.28.00)

FW2.2.1/5H11 (Baseband 02.30.03)

FW3.0/7A341 (Baseband 04.26.08)

FW3.0.1/7A400 (Baseband 04.26.08)

FW3.1/7C144 (Baseband 05.11.07)

FW3.1.2/7D11 (Baseband 05.11.07)


iPhone 3GS

FW3.0/7A341 (Baseband 04.26.08)

FW3.0.1/7A400 (Baseband 04.26.08)

FW3.1/7C144 (Baseband 05.11.07)

FW3.1.2/7D11 (Baseband 05.11.07)


JAILBREAK, UNLOCK

Bootloader 3.9 Link 2

Booloader 4.6 Link 2

Bootloader Link 2 Link 3


YellowSnow 0.9.6

Ultrasn0w 0.8

Ultrasn0w 0.9-3

Ultrasn0w 0.91-1


Redsn0w 0.7.1 Link 2

Redsn0w 0.7.2 Link 2 Link 3

Redsn0w 0.8 Link 2 Link 3


PurpleRa1n



blackra1n-RC2

blackra1n-RC2-MAC

blackra1n-RC3

blackra1n-RC3-MAC




QuickPwn 1.1

QuickPwn 1.5.0

QuickPwn 2.1 Link 2

QuickPwn 2.2.1

QuickPwn 2.2.5 beta 2 Link 2




WinPwn 1.0 RC1

WinPwn 2.0.0.3

WinPwn 2.0.0.4

WinPwn 2.5.0.2 Link 2 Link 3 Link 4



PwnageTool 2.0

PwnageTool 2.0.1

PwnageTool 2.0.3



ECID Grabber

iBEC & iBSS Grabber


KẾT NỐI

Microsoft .NET Framework 2.0

Microsoft .NET Framework 3.5

WinSCP 2.0.0 beta 1.3 MB

WinSCP 2.1.0 beta 1.4 MB

WinSCP 2.2.0 1.4 MB

WinSCP 2.2.3 1.4 MB

WinSCP 2.3.0 1.5 MB

WinSCP 3.0.0 beta 1.5 MB

WinSCP 3.1.0 1.5 MB

WinSCP 3.2.0 1.5 MB

WinSCP 3.2.1 1.5 MB

WinSCP 3.3.0 1.6 MB

WinSCP 3.4.0 1.6 MB

WinSCP 3.4.1 1.6 MB

WinSCP 3.4.2 1.6 MB

WinSCP 3.5.0 1.6 MB

WinSCP 3.5.5 beta 1.3 MB

WinSCP 3.5.6 1.3 MB

WinSCP 3.6.0 beta 1.3 MB

WinSCP 3.6.1 1.3 MB

WinSCP 3.6.5 beta 1.3 MB

WinSCP 3.6.6 1.3 MB

WinSCP 3.6.7 1.3 MB

WinSCP 3.6.8 1.4 MB

WinSCP 3.7.0 1.4 MB

WinSCP 3.7.1 1.4 MB

WinSCP 3.7.2 1.4 MB

WinSCP 3.7.3 1.4 MB

WinSCP 3.7.4 1.4 MB

WinSCP 3.7.5 beta 1.6 MB

WinSCP 3.7.6 1.6 MB

WinSCP 3.8.0 beta 1.6 MB

WinSCP 3.8.1 1.7 MB

WinSCP 3.8.2 1.7 MB

WinSCP 4.0.0 1.9 MB

WinSCP 4.0.1 beta 1.9 MB

WinSCP 4.0.2 beta 1.9 MB

WinSCP 4.0.3 1.9 MB

WinSCP 4.0.4 1.9 MB

WinSCP 4.0.5 1.9 MB

WinSCP 4.0.6 1.9 MB

WinSCP 4.0.7 1.9 MB

WinSCP 4.1.0 beta 1.9 MB

WinSCP 4.1.1 beta 2.2 MB

WinSCP 4.1.2 beta 2.2 MB

WinSCP 4.1.3 beta 2.1 MB

WinSCP 4.1.4 beta 2.1 MB

WinSCP 4.1.5 2.2

WinSCP 4.1.6 2.2 MB

WinSCP 4.1.7 2.3 MB

WinSCP 4.1.8 2.4 MB WinSCP 4.1.8 Link 2

WinSCP 4.1.9 2.4 MB

WinSCP 4.2.0 beta 2.2 MB

WinSCP 4.2.1 beta 2.2 MB

WinSCP 4.2.2 beta 2.4 MB

WinSCP 4.2.3 USB/WIFI build494 2.36 MB Link 2

WinSCP 4.2.4 build610 2.36 MB Link 2 Link 3 Link 4 Link 5 Link 6

WinSCP 4.2.4 USB/WIFI (Build 610) 2.37 MB




WinSCP No Wifi 4.2.1 OS3 2.1 MB

WinSCP No Wifi 4.2.2 OS3 2.2 MB Link 2


iPhone Tunnel Suite v1

iPhone Tunnel Suite 2.0 Link 2

iPhone Tunnel Suite 2.6

iPhone Tunnel Suite 2.7 beta Link 2 Link 3

iPhone Tunnel Suite 3.0 Link 2

iPhone Tunnel Suite3.0 Portable Link 2






iPhone PC Suite 1.0.0.12

iPhone PC Suite 1.0.7.1

iPhone PC Suite 1.0.7.2

iPhone PC Suite 2.2.0.81

iPhone PC Suite 2.2.1.82

iPhone PC Suite 2.5.1.95

iPhone PC Suite 2.5.2.97 (91Assistant)

iPhone PC Suite 2.6.2.108

iPhone PC Suite mới nhất (2.6.2.108)




Total Commander 7.5 incl' Patch (TotalCMD 7.50 và [email protected])

Total Commander 7.5 noSetup (TotalCMD 7.50 cài đặt sẵn đã [email protected])

Total Commander 7.50 Final (TotalCMD 7.50 và [email protected])

Total Commander 7.5 Beta7 Patch (bản [email protected] TotalCMD 7.50)

T-PoT.wfx (Plugin để kết nối với iPhone/iPod)

T-PoT-1.1.VS2005.wfx (Plugin để kết nối với iPhone/iPod)

T-PoT-1.1.VS2003.wfx (Plugin để kết nối với iPhone/iPod)





iPhone Browser 1.52


iPhone Backup Extractor 1.0.0.12 Link 2


Cyder

Cyder-blank (Cyder đã hiệu chỉnh cho nhẹ, không có sources)

Cyder (Cyder đã hiệu chỉnh cho nhẹ, bao gồm các source HOT hiện tại)



Putty


GNU Debugger (gdb)

(Tinh tế)
Các chủ đề vi phạm sẽ bị xóa hoặc close topic nếu:
- Bài viết không bỏ dấu Tiếng Việt
- Nội dung không đúng với chủ đề của BOX
- Nội dung liên quan đến chính trị, đồi trụy, virus

#2
NhauXongQuậy

NhauXongQuậy

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 70 Bài Viết:
cám ơn oxconan đã chia sẻ phần sưu tầm của mình
Phương châm V N G
" luôn luôn lắng nghe - luôn luôn thấu hiểu - nhưng kệ chúng nó "




Thông tin liên lạc: 0938.06.73.06 (Long)

#3
Apple 

Apple 

  November rain

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2076 Bài Viết:
Những phần này cũ quá rồi,hiện tại đã có version 4 và 4S.... Jailbreak me. RedSn0w .....
need to be updated

Hạnh phúc là những gì hiện đang có và nắm giữ.không phải những thứ không có được hoặc đã mất đi


#4
sofaruby

sofaruby

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 10 Bài Viết:
cảm ơn alex nhìu nghen!




special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]