[ iT ] Forums: Cần giúp về việc ghi , đọc dữ liệu từ file Text - [ iT ] Forums

Jump to content


Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

MU Moi ra - MU Thiên Mệnh

MU Moi ra - MU Da Nang

MU Moi ra - MU VinhTrang 1 / 1
 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này

Cần giúp về việc ghi , đọc dữ liệu từ file Text !!!!!!!!!!! Đánh Giá: -----

#1 User is offline   1thoivolam 

 • Nhóm: Advance Member
 • Bài Viết: 373
 • Gia Nhập: 02-February 07
 • Trung cấp CSTH
 • PipPipPip

Gửi vào 13 April 2010 - 06:02 PM

Mình đang làm tiểu luận C# về ListView và TreeView , thầy giáo yêu cầu lưu dữ liệu ra file Text , mà phần này mình ko biết j :) , ai có tài liệu hoặc hướng dẫn mình cách lưu dữ liệu từ treeview và listview vào file text và ngược lại ( tức là lấy dữ liệu từ file text ngược trở ra )

Mình đang cần rất gấp , hi vọng mọi người giúp đỡ . Thanks !!!
Posted Image
0

#2 User is offline   supertmt 

 • Nhóm: Newbies
 • Bài Viết: 4
 • Gia Nhập: 26-July 08
 • Thành viên mới

  Gửi vào 05 May 2010 - 06:30 PM

Đây là hàm đọc file (truyền đường dẫn vào) :
void DocFile(string TevaPath)
    {
      if (File.Exists(TevaPath) == true)
      {
        fs = new FileStream(TevaPath,FileMode.Open,FileAccess.Read);
        fr=new StreamReader(fs);

        while(!fr.EndOfStream)
        {
          clsNhanVien objDoc=new clsNhanVien();
          objDoc.Ma=fr.ReadLine();
          objDoc.HoTen=fr.ReadLine();
          objDoc.NgaySinh=fr.ReadLine();
          objDoc.Phai=Convert.ToBoolean( fr.ReadLine());
          objDoc.PhongBan= fr.ReadLine();
          objDoc.SoLuong = Convert.ToInt32(fr.ReadLine());
          objDoc.DonGia = Convert.ToInt32(fr.ReadLine());
          lstDanhSach.Items.Add(objDoc);
        }
        fr.Close();
        fr.Dispose();
      }
    }


Đây là ghi file (truyền đường dẫn vào) :
void GhiFile(string TevaPath)
    {
      fs = new FileStream(TevaPath,FileMode.Create,FileAccess.Write);
      fw = new StreamWriter(fs);
      for (int i = 0; i < lstDanhSach.Items.Count; i++)
      {
        objGan=(clsNhanVien)lstDanhSach.Items[i];
        fw.WriteLine(objGan.Ma);
        fw.WriteLine(objGan.HoTen);
        fw.WriteLine(objGan.NgaySinh);
        fw.WriteLine(objGan.Phai.ToString());
        fw.WriteLine(objGan.PhongBan);
        fw.WriteLine(objGan.SoLuong.ToString());
        fw.WriteLine(objGan.DonGia.ToString());
       }
       fw.Flush();
       fw.Close();
       fw.Dispose();
    }


Lâu lục lại thấy mình cũng quên nhiều , cũng thank bạn đã tạo cơ hội cho mình ôn l5i kiến thức , ở đây mình dùng Listview nha !
Good luck ! :ay:
Không có thất bại , tất cả chỉ là thử thách
Chỉ có 1 điều tuyệt đối là mọi thứ đều tương đối
0

Chia sẻ chủ để


Trang 1 / 1
 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này

1 người đang đọc chủ đề này
0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn