Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Tuyen dung Nha hang

Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Cần giúp về việc ghi , đọc dữ liệu từ file Text

- - - - -

 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1
1thoivolam

1thoivolam

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 373 Bài Viết:
Mình đang làm tiểu luận C# về ListView và TreeView , thầy giáo yêu cầu lưu dữ liệu ra file Text , mà phần này mình ko biết j :) , ai có tài liệu hoặc hướng dẫn mình cách lưu dữ liệu từ treeview và listview vào file text và ngược lại ( tức là lấy dữ liệu từ file text ngược trở ra )

Mình đang cần rất gấp , hi vọng mọi người giúp đỡ . Thanks !!!

Posted Image


#2
supertmt

supertmt

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 4 Bài Viết:
Đây là hàm đọc file (truyền đường dẫn vào) :
void DocFile(string TevaPath)    {      if (File.Exists(TevaPath) == true)      {        fs = new FileStream(TevaPath,FileMode.Open,FileAccess.Read);        fr=new StreamReader(fs);        while(!fr.EndOfStream)        {          clsNhanVien objDoc=new clsNhanVien();          objDoc.Ma=fr.ReadLine();          objDoc.HoTen=fr.ReadLine();          objDoc.NgaySinh=fr.ReadLine();          objDoc.Phai=Convert.ToBoolean( fr.ReadLine());          objDoc.PhongBan= fr.ReadLine();          objDoc.SoLuong = Convert.ToInt32(fr.ReadLine());          objDoc.DonGia = Convert.ToInt32(fr.ReadLine());          lstDanhSach.Items.Add(objDoc);        }        fr.Close();        fr.Dispose();      }    }

Đây là ghi file (truyền đường dẫn vào) :
void GhiFile(string TevaPath)    {      fs = new FileStream(TevaPath,FileMode.Create,FileAccess.Write);      fw = new StreamWriter(fs);      for (int i = 0; i < lstDanhSach.Items.Count; i++)      {        objGan=(clsNhanVien)lstDanhSach.Items[i];        fw.WriteLine(objGan.Ma);        fw.WriteLine(objGan.HoTen);        fw.WriteLine(objGan.NgaySinh);        fw.WriteLine(objGan.Phai.ToString());        fw.WriteLine(objGan.PhongBan);        fw.WriteLine(objGan.SoLuong.ToString());        fw.WriteLine(objGan.DonGia.ToString());       }       fw.Flush();       fw.Close();       fw.Dispose();    }

Lâu lục lại thấy mình cũng quên nhiều , cũng thank bạn đã tạo cơ hội cho mình ôn l5i kiến thức , ở đây mình dùng Listview nha !
Good luck ! :ay:
Không có thất bại , tất cả chỉ là thử thách
Chỉ có 1 điều tuyệt đối là mọi thứ đều tương đối
0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩnPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]