Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Tuyen dung Nha hang

Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

yeu quyet cac phai vo lam 2 phien ban moi nhat

- - - - -

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
Phan Van Luc

Phan Van Luc

    Căn bản tin học tốt

  • Newbies
  • Pip
  • 46 Bài Viết:
IV/Võ Đang Kiếm
-Võ đang kiếm pháp : Công kích nội công tăng X%
-Lưu quang kiếm pháp : Tăng tốc độ thi triển công kích nội công tăng X%
-Vị ương kiếm pháp :Công kích nội công trong 2 giây khiến đối
(Nhu vân kiếm pháp) phương giảm X5 tốc độ
-Bôi lôi kiếm pháp : Giảm phòng ngự nội công của đối phương X% trong 5 giây
-Vô ngã tâm pháp : Tốc độ thi triển tăng X%
-Thái thanh kiếm khí : Giảm giãn cách xuất chiêu X giây
-Triền mộng kiếm ý : Nội lực tiêu hao giảm X%,thời gian duy trì kéo
(Lạc sương kiếm ý) dài Y%
-Tích dương kiếm khí : Tốc độ công kích tăng X%
-Huyền vũ trận kiếm : NL tiêu hao giảm X%,giãn cách xuất chiêu giảm Y giây
-Ngự kiếm quyết : Rút ngắn giãn cách xuất chiêu X giây
-Chính lưỡng nghi kiếm pháp : Lực công kích tăng X điểm
-Thái ất tam thanh kiếm : Tỷ lệ xuất hiện tầng 2 tăng X%
-Chân vũ thất tử kiếm : Giảm tốc độ di chuyển của các mục tiêu trong phạm vi X%
-Bát quái kiếm khí : Tỷ lệ xuất chiêu tăng X%
-Huyền âm kiếm : Tỷ lệ xuất chiêu tăng X%
-Liệt diệt kiếm pháp : Tốc độ thi triển tăng X%
-Thần môn thập tam thanh kiếm : Tỷ lệ xuất chiêu tăng X%
(Thiếu thanh thuần dương kiếm)

V/Thiếu Lâm Quyền
-Thất bảo chiêu pháp : Tăng thêm X ô tụ khí
-La hán quyền : Giảm phòng thủ nội công của đối phương X% trong 3 giây
-Vi đà quyền : Kéo dài thời gian phát động chiêu thức
-Đại tu di chưởng : Tỷ lệ X% điểm huyệt đối phương trong 2 giây
-Ca diệp thối : Pham vi hiệu quả tăng thêm X ô
-Vô ảnh cước : Phạm vi hiệu qủ tăng X ô,tăng lực tấn công cước cuối Y điểm
-Huệ nhãn chú : Bỏ qua né tránh của đối phương X%
-La hán trận : Phạm vi hiệu quả tăng X%,nội lực tiêu hao giảm Y%
-Long trảo hổ trảo : Xác suất xuất chiêu tăng X%

VI/Thiếu Lâm Trượng
-TL tu tâm pháp : Tỷ lệ X% bỏ qua né tránh của đối phương
-Ngũ chuyển chỉ : Xuất chiêu tăng X%
-Phong ma côn pháp : Giảm tốc độ tấn công của đối phương X% trong 3 giây
-TL côn pháp : Phòng thủ nôi-ngoại công tăng X%
-Vô thường côn pháp : Tăng tốc độ di chuyển X% trong 3 giây
-Phục hổ khí công : Tốc độ thi triển tăng X%
-Phá ma chú : Hỗ trợ công kích tăng X điểm

VII/Thiếu Lâm Đao
-Nhiên mộc đao pháp : Giảm phòng ngự ngoại công của đối phương X% trong 3 giây
-TL đao pháp : Độ chính xác tăng X điểm
-Trảm Ma đao pháp : Hỗ trợ công kích tăng X điểm
-Phong ma côn pháp : Giảm tốc độ tấn công của đối phương X% trong 3 giây
-Đại thừa như lai tâm pháp : Tỷ lệ miễn dịch hỗn loạn tăng X%
-Xả thân quyết : Giảm giãn cách xuất chiêu X giây

VIII/Nga My Cầm
-Nguyệt thực khúc : Phạm vi hiệu quả tăng X ô,hỗ trợ công kích tăng Y điểm
-Tùy ý khúc : Tỷ lệ X% đánh lui đối phương
-Tĩnh dạ tư : Mở rộng hiệu quả X ô,tỷ lệ Y% trong 3 giây làm đối phương ngủ mê
-Phẫn cầm chử hạc quyết : Rút ngắn giãn cách xuất chiêu X giây
-Dương quan tam điệp : Phạm vi hiệu quả tăng X ô,tỷ lệ Y% làm loạn đối phương
-Dư âm liễu lương công : Giảm trúng thương X%,đồng thời có Y% tốc độ di chuyển tăng Y% khi bi tấn công
-Khúc nghệ tinh thông : Tăng phòng thủ nội-ngoại X% khi tấn công
-Ô dạ đề : Tăng hiệu quả phạm vi X ô,đồng thời tăng Y% tỷ lệ đánh lui đối phương
-Đoạn thủy quyết : Giảm hiệu ứng đứng yên X giây
-Phúc thủy quyết : Tăng X% xác suất xuất chiêu

IX/Nga My Kiếm
-Ngọc nữ kiếm pháp : Tỷ lệ X% đánh lui đối phương
-Phật âm chiến ý : Đồng đội ngồi thiền tăng X% máu
-Lưu thủy : Tăng X% né tránh
-Bất diệt tâm pháp : Tăng X lần đối phương đánh 1 máu
-Phật quang phổ chiếu : tăng KTC X điểm cho tất cả đồng đội
-Liên hoa tâm kinh : tăng X% nội-ngoại thủ khi tấn công
-Phổ tế chúng sinh : Giúp đồng đội mỗi nửa giây phục hồi X% sinh lực

X/Cái Bang Quyền
-CB chưởng quyết : Tăng hiệu quả BVQ,LHQ và Tỏa hầu X%
-Thông tý quyền : Tăng tấn công cơ bản X%
-Thiên cân quyết : giảm các hiệu ứng xấu trong 4 giây
-Bá vương quyền : giảm phòng ngoại đối phương X% trong 3 giây
-Tỏa hầu quyết : giảm giãn cách xuất chiêu X giây
-Tiêu dao du : khi bị tấn công có X% tăng tốc độ di chuyển trong 3 giây
-Lục hợp quyền pháp : Tăng sát thương X điểm
-Túy điệp : tất cả sự tấn công có khả năng gây choáng X% trong 1 giây
-Túy quyền : Tăng tỷ lệ xuất hiên tầng 2 X%

XI/Cái Bang Bổng
-Khu xà côn : tăng tấn công cho thức 1 và 2
-Khất thiên thảo địa : Phòng thủ nội-ngoại công tăng X%
-Nê thu quyết : Tăng X% hiệu ứng bất động
-Diệu thủ quyết: Có tỷ lệ X% ngăn đối phương xuất chiêu trong 2 giây
-Thâu long chuyển phụng : Tăng X% sử dụng skill ăn trộm
-Bá vương tạ giáp : Giảm phòng thủ nội-ngoại của đói phương
-Thâu hoán nhật : tăng X% tốc độ xuất chiêu
-Đà cẩu côn pháp : tăng X% tỷ lệ xuất hiện tầng 2 và 3
-CB côn pháp : tốc độ thi triển đà cẩu côn pháp,khu xà côn pháp tăng X%
-Du long chuyển phụng : Kéo dài thời gian duy trì skill

XII/Ngũ Độc song đao
-Ngũ độc đao pháp : hỗ trợ tấn công giảm X%,hiệu ứng điểm huyệt,làm châm,đồng thời tăng phòng thủ nôi-ngoại Y%
-Dẫn hồn chú : khiến phòng thủ nội-ngoại công của đối thủ giảm X%
-Thao thi thuật : tăng sinh lực cho thi X%
-Thi độc thuật : Giảm thời gian tấn công của đối phương X% trong 10 giây
-Thi bộc đại pháp : Công kích ngoại công delaytime giảm X giây
-Tập thi tà khí : Hỗ trợ tấn công,nâng cao tốc độ đánh của tất cả các skill gọi thi X%
-Ngự thi thuật : Nâng cao lực công kích của thi X%
-Vạn độc đoạt mệnh đao : tăng thêm độc sát X điểm vào sát thương cuối cùng trong 10 giây
-Âm tà hấp hồn khí : Hỗ trợ phòng ngự delaytime giảm X giây,trong qt thi triển võ công phòng ngự nội-ngoại công tăng Y%
-Thôi thi tà khí : Phục hồi sinh lực cho thi X%
-Tà linh đại pháp : Tăng X điểm độc sát cho oan hồn trong 10 giây
-Tà độc công : Miễn dịch tất cả các hiệu ứng xấu cho thi X%
-Thi liệt ma công : tỷ lệ xuất hiên tầng 2 tăng X%

XIII/Ngũ độc cổ sư
-Phong cổ : tăng X% tốc độ xuất chiêu vạn cổ thực thiên và phong cổ
-Cuồng phong trảo : Tăng X% khoảng cách xuất chiêu
-Vạn cổ thực thiên : Giảm X% xuất chiêu,giảm Y% mana tiêu thụ
-Yêu cổ : Kháng hiệu ứng phụ,tăng X máu
-Huyết đỉnh công : tăng X% tốc độ di chuyển
-Huyết cổ : Tăng X% thời gian duy trì giảm Y điểm Gân cốt
-Độc cổ : " Sức mạnh
-Tâm cổ : " Thân pháp
-Hương cổ : tăng X% nôi-ngoại phòng trong X giây
-Tàm cổ : tăng X% tốc độ xuất chiêu

XIV/Đường Môn
-Hàm xạ ảnh : tăng tỷ lệ xuất chiêu truy tâm tiễn,bạo vũ lê hoa trâm X%
-Tỏa mệnh trâm : khiến đối phương khồn thể sử dụng dược phẩm trong X giây
-Xuyên tâm thích : thời gian độc phát tán tăng X%
-Cơ quan phá giải thuật : 15 giây sau khi sử dụng skill tốc độ đặt bẫy tăng X%
-Truy tâm tiễn : hỗ trợ công kích thức 1 và 2
-Bạo vũ lê hoa trâm : " 1,2,3
-Thu hào minh tra : sau khi sử dụng tốc độ đặt bẫy tăng X%

Trên đây là tác dụng yếu quyết các phái mà tôi sưu tập được,nếu biết thêm tác dụng của yq nào nữa tôi sẽ post thêm,mong anh em cùng đóng góp để mọi người ngày càng mạnh

B/Yếu quyết các phái

I/Dưong Gia Thương
-Thương pháp quyết : Sát thương nhỏ nhất của thương tăng X điểm
-Phá phong thương : Tăng sát thương cho thức 1 và 2
-Ngự Ma thuật : Tăng phòng thủ nội-ngoại X điểm
-Bôn lang thương : Giảm ngoại thủ của đối phương X điểm trong 5 giây
-Chiến định quyết : Giảm hiệu ứng X%,tăng Y điểm nội lực
-Thiên Hoành thương : Giảm tất cả tiềm năng của đối phương X điểm trong 10 giây
-Anh hùng khí : Tất cả những người xung quanh hoặc trong nhóm giảm sát thương X%
-Đào hải thương : Có X% làm choáng đối phương trong 2 giây
-Ngự ma thuật(cao cấp) : Giảm ngoại thủ đối phương X% trong 5 giây
-Bích nguyệt phi tinh thương : Tăng thời gian xuất chiêu X%,tăng lực tấn công Y điểm


II/Dương Gia Cung
-Cung pháp quyết : Tất cả các công kích có khả năng xuyên X%
-Liên xạ thuật : Tăng sát thương mỗi mũi tên X điểm
-Trận liệu thuật : Phòng thủ tăng X% trong 4 giây
-Hồi long tiễn : Làm chậm đối phương X% trong 6 giây
-Triền Viên tiễn : Có X% cơ hội chống đối phương sử dụng khinh công
-Kỳ môn thuẫn : Làm giảm các hiệu ứng xấu
-Chính khí tiễn : Thời gian xuất chiêu của đối phương giảm X% trong 10 giây
-Toái kim tiễn : Ngoại thủ đối phương giảm X%,phòng thủ giảm Y điểm trong 5 giây
-Huyễn thần quyết : Giảm giãn cách xuất chiêu X giây,tăng sát thương Y điểm
-Tục mệnh quyết : Tăng sinh lực và nội lực
-Lưu quang tuyệt ảnh tiễn : Giảm giãn cách xuất chiêu X%

III/Võ Đang Bút
-Càn khôn quyết : Rút ngắn giãn cách xuất chiêu X giây,chặn đối phương xuất chiêu Y%
-Bắc đẩu thất tinh trận : Phạm vi hỗ trợ tấn công tăng X%,nội lực tiêu hao Y%
-Thế vân tung : Phòng thủ nôi-ngoại công tăng X%
-Võ đang bút pháp : Tất cả các công kích có khả năng làm đối phương tê liệt X%
-Tàn Ảnh quyết : Giảm giãn cách xuất chiêu X giây
-Thất tinh quyết : Hỗ trợ công kích thức 1,2,3
-Thiếu âm quyết : Mở rộng phạm vi tấn công,tốc độ thu chiêu tăng X%
0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩnPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]