Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Khỉ Thành Người

- - - - -

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
Iron Lady

Iron Lady

    Bao nhiêu là đủ

  • Advance Member
  • PipPipPipPipPip
  • 1856 Bài Viết:
Khỉ già ra suối, tối vào hang

Rượu, thịt, gái tơ đã sẵn sàng

Bàn đá chông chênh nằm hưởng lạc

Cuộc đời của khỉ thế mà sang

.

Loài khỉ làm gì có lương tâm

Quen sống sơn lâm, tính thú cầm

Thử hỏi làm sao “TƯ TƯỞNG” có???

Có chăng lục tặc với sai lầm

.

Còn lại khỉ em; lũ khỉ con

Chúng bảo cùng nhau muốn sống, còn

Thì cứ dối lừa và ăn cướp

Âm thầm nhượng bán hết nước non…
.


Mục Sư Hồ Hữu Hoàng

Nguồn : DVConline


"...Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình... có níu cũng vuột thôi!..."


special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]