Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Giới thiệu về web-frameworks Bitrix


 • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1
vietwebi

vietwebi

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 34 Bài Viết:
Đa số các tín đồ web đều đã quen thuộc với các CMS như Joomla, phpNuke, Drupal,.. hoặc ở mức căn bản hơn nữa là zend-framework... Nhưng ngoài các nền tảng quen thuộc đó thì trong giới thiết kế web còn một CMF (Content Management Framework) viết bằng ngôn ngữ PHP khá lâu đời và có sự phát triển mở rộng liên tục. Ra đời cách đây hơn 12 năm (từ cuối năm 1998) Bitrix với kiến trúc linh hoạt trong quản trị và mở rộng, đã nhanh chóng được cộng đồng web sử dụng.

So với các anh em khác trong cùng họ hàng nhà CMS, Bitrix Site Manager (BSM) - một giải pháp ứng dụng phát triển trên Bitrix CMF - có cùng cách tổ chức và tính năng (như kiến trúc theo mô hình MVC, phân chia hệ thống theo module, component), nhưng khả năng mạnh nhất của bitrix chính là ở module IBLOCK (đơn vị dữ liêu). IBLOCK là một dạng bảng dữ liệu được tổ chức và lưu giữ linh hoạt trong hệ thống.
Các lập trình viên khi lập trình trên bitrix sẽ không tương tác trực tiếp với CSDL mà hoàn toàn tương tác qua các iblock là các bảng dữ liệu trong hệ thống. Việc tạo, sửa đổi và mở rộng IBLOCK rất nhanh chóng đơn giản.

Cho tới thời điểm hiện tại Bitrix đã phát triên 35 module chức năng khác nhau. Trong phạm trù topic này sẽ lần lượt giới thiệu sơ qua chức năng của các module và hướng dẫn cách triển khai một dự án trên nền tảng Bitrix.

Bài viết này được chỉnh sửa bởi bmhung: 08 September 2011 - 02:26 PM


#2
vietwebi

vietwebi

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 34 Bài Viết:
Module trong Bitrix Site Manager: Hệ thống bitrix xây dựng theo mô hình MVC với kiến trúc logic cực kỳ rõ ràng. Toàn bộ hệ thống có mối tương quan đồng bộ nhưng cũng là những module hoạt động độc lập (install&run) và phát triển mở rộng liên tục. Cho đến thời điểm hiện tại Bitrix đã phát triển trên 35 module chức năng (chứa đựng trong đó là việc tích hợp những kỹ thuật web mới nhất hiện nay) và vài trăm component quản lý việc hiển thị dữ liệu. Tuy vậy sức mạnh thực sự của bitrix tập trung chủ yếu ở nhân của hệ thống (core) - là module Main và module Infomation Block. Các module đã phát triển bao gồm:

Module dành cho Quản lý nội dung
Photo Gallery

Media Player
Web-It! Notes new!
Live Search
Web Forms
Simplified Lists
Newsletter
e-Mails
Workflow
Module

e-Learning
HelpDesk


Module dành cho G
ian hàng điện tử
e-Store Module
Moble e-Store new!
Currency Adjustment
Commercial Catalog

Module dành cho Mạng xã hội/ Cộng đồng
Social Network
Active Directory / LDAP
Private and Public Blogs

Forums and Communities

Polls and Surveys

Advanced SEO
Advertising
Web Analytics

Module dành cho
Quản trị hệ thống
Main Module Turnkey Websites new!
Site Explorer
Adaptive Interface
InfoBlocks™ Business Processes
Web Cluster
new! BitrixMobile™ new!
PRO+PRO™
Performance Monitor
Compression
Web Services
Site Controller
Localization

Module dành cho Giải pháp tích hợp sẵn
Corporate Website

Personal Website / Blog

Online Store / E-Commerce

Product Catalog / Online Showcase
Community Website / Social Network

InfoPortal / Municipal Website
new!

Bài viết này được chỉnh sửa bởi vietwebi: 13 July 2011 - 08:29 AM


#3
vietwebi

vietwebi

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 34 Bài Viết:
Chức năng của Module Main

Module Main là nền tảng của hệ thống. Nó là chất keo gắn kết các module khác, tạo ra tương tác tự nhiên của kiến trúc site. Đứng ở góc độ người quản trị hệ thống Module cung cấp cho người quản trị các công cụ để quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm các module chức năng khác và công cụ để cấu hình, thiết lập các tham số cài đặt cho toàn bộ hệ thống.
Ở góc độ người lập trình, người thiết kế web, module Main được thực thi bằng các lớp xử lý căn bản nhất, bao gồm:
1. Các kỹ thuật, công nghệ lập trình trong khi xây dựng hệ thống:
+Kiến trúc file hệ thống,
+Kỹ thuật phân quyền truy cập,
+Kỹ thuật Component Engine, (kỹ thuật quản lý và sinh component và component template)
+Kỹ thuật Agent (lên lịch chạy tự động cho các chức năng trong hệ thống)
....
2. Các lớp xử lý dữ liệu
+Xử lý Cơ sở dữ liệu CDatabase
+Xử lý kết quả trả về CSDL: CDBresult
+Xử lý sự kiện : CEvent
+Xử lý file hệ thống: CFile
+Xử lý đa ngôn ngữ
+Xử lý Debug
...
Các khả năng của Module Main:
* Hỗ trợ nhiều site - Hệ thống có thể hỗ trợ nhiều site cùng lúc
* Nhiều domain - Cho phép đặt nhiều domain cùng trỏ đến một site
* Tạo các nhóm người sử dụng
* Gán quyền truy cập và trách nhiệm cho mỗi nhóm người dùng
* Quản lý mẫu giao diện
* Áp dụng số lượng tùy ý template vào một hoặc nhiều site,
* Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cho phần quản trị
* Tự động cập nhật phiên bản mới với kĩ thuật SiteUpdate
* Các site khác nhau có thể đặt trên các server khác nhau chia sẻ cùng một cơ sở dữ liệu
* Hệ thống quản lý module
* Tạo các mẫu thư để gửi tin nhắn theo các sự kiện
* Khả năng khóa tạm thời quyền truy cập đến khu vực hiển thị
* Kiểm tra các yêu cầu kĩ thuật và các quyền truy cập file hệ thống.
* Kỹ thuật nội dung động nhanh
* Kỹ thuật sao chụp (caching) thông tin động
* Thư viện các hàm API để tạo và kết nối tới các module
* Xuất dữ liệu từ khu vực điều khiển sang định dạng MS Excel.
* Hỗ trợ truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL queries)
* Điều khiển sự kiện người dùng định nghĩa
* Chia sẻ xác thực giữa các domain

Trong lập trình thiết kế web thực tế sau này, chúng ta rất ít khi phải đụng chạm đến các mã lập trình (php) của module Main, đa phần người lập trình chỉ sử dụng module này để quản trị nghiệp vụ trên hệ thống như: Quản trị file tĩnh, quản trị dữ liệu, cấu hình hệ thống, cấu hình site...

Bài viết này được chỉnh sửa bởi bmhung: 08 September 2011 - 02:27 PM


#4
vietwebi

vietwebi

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 34 Bài Viết:
Giới thiệu chức năng module Site Explorer:
Ở bảng điểu khiển Site Explorer hiển thị như là một chương trình quản lý tệp tin và thư mục.

Posted Image

Bạn có thể tạo thư mục, tệp tin mới từ bảng điểu khiển hoặc trực tiếp từ khu vực hiển thị (Khu vực public).

Thanh công cụ điều khiển site
Bạn có thể tạo tệp tin mới, sửa đổi nội dung... bằng cách ấn vào các nút bấm trên thanh công cụ điều khiển site.

Posted Image


Bạn có thể chọn các chế độ sửa đổi dạng đơn giản hoặc thông qua module luồng công việc (workflow):

Posted Image - Tạo thư mục mới
Posted Image- Thay đổi thuộc tính thư mục
Posted Image- Tạo tệp tin mới
Posted Image- Sửa đổi tệp tin
Posted Image- Tạo tệp tin mới trong luồng công việc (workflow)
Posted Image- Tạo khối thông tin mới
Posted Image - Thêm một nhóm mới vào khối thông tin
Posted Image- Thêm một phần tử vào khối thông tin
Posted Image- Sửa đổi khối thông tin
Posted Image- Sửa đổi một khu vực của khối thông tin
Posted Image- Sửa đổi phần tử của khối tin
Posted Image- Xem thông tin lịch sử của khối tin
Posted Image- Chuyển đến danh sách điễn dàn trong khu vực quản trị
Posted Image- Sửa đổi các tham số diễn đàn
Posted Image- Hiện site traffic
Posted Image- Hiện thống kê số lần đọc các bài viết
Posted Image - Đăng xuất

Thanh công cụ chứa các nút:
Posted Image - Khu vực section: Chuyển đến khu vực public
Posted Image - Chuyển sang chế độ sửa đổi site
Posted Image - Chuyển sang chế độ quản trị site

Thanh công cụ sẽ không hiển thị đối với các khách duyệt site bình thường, chỉ có những người đăng nhập và có đủ quyền mới có thể thấy và sử dụng được. Người quản trị site có thể tùy biến thanh công cụ, thêm vào các nút bấm mới thực hiện các tác vụ mong muốn.

Quyền truy cập

Posted Image


Gán quyền truy cập cho các nhóm người sử dụng tới các thư mục và các tệp tin. Có thể gán các quyền sau cho nhóm người sử dụng:

 • Từ chối (deny) - Người sử dụng không xem được thư mục và tập tin
 • Đọc (read) - Được phép đọc nội dung của tệp tin và thư mục
 • Luồng công việc (workflow) - Được phép đọc, tạo, sửa đổi nội dung theo luồng công việc (dựa vào cài đặt module luồng công việc)
 • Ghi (write) - Được phép đọc, ghi, sửa đổi, tạo mới ngay lập tức các tệp tin, di chuyển qua lại giữa các thư mục
 • Toàn quyền (Full access) - bao gồm quyền ghi và thêm vào đó có khả năng gán quyền cho các người sử dụng khác.
 • Kế thừa (inherit) - Đối với tệp tin và thư mục hiện tại người sử dụng được phép thực hiện các tác vụ giống như đối với thư mục mẹ.
Tất cả các quyền truy cập đều có tính kế thừa nếu một thư mục bị di chuyển thì các quyền gắn với nó vẫn được giữ nguyên.

Khu vực ghép (Include area)
Chọn nút Posted Image Hiệu chỉnh site trên thanh công cụ, các khu vực ghép hiệu chỉnh được sẽ bao bởi khung viền màu đỏ (menu, chuỗi định hướng, banner,...) Ở các khu vực này sẽ hiển thị các nút chức năng để mở các form sửa đổi nội dung.

Posted Image

Khu vực ghép

Trình soạn thảo HTML
Trình soạn thảo HTML trực quan có thể sử dụng trên các trình duyệt Internet Explorer hoặc Firefox. Trình soạn thảo có thể trình bày ở hai 3 chế độ (Soạn thảo HTML trực quan, Chế độ code HTML, chế độ lai ghép trực quan - code).

Posted Image
Trình soạn thảo HTML


Trình soạn thảo HTML cung cấp cho bạn các công cụ manh để soạn thảo nội dung:

 • Soạn thảo nội dung trang web trên trình duyệt
 • Định dạng văn bảng dễ dàng nhờ một tập hợp các nút lệnh như trình duyệt Microsoft Word.
 • Định dạng kiểu phông chữ sử dụng các mẫu định nghĩa trong tệp tin CSS của mẫu thiết kế
 • Thêm các liên kết vào các văn bản
 • Tạo các liên kết điều khiển sự kiện (xem thống kế số lần xem, download các tệp tin...)
 • Upload ảnh từ máy tính của bạn lên máy chủ
 • Sử dụng các mẫu trang web HTML
 • Sửa đổi các thuộc tính của trang web: tiêu đề, từ khóa, mô tả, tác giả...
Nội dung động trong trang
Trình soạn thảo HTML trực quan cho phép nhanh chóng thêm vào các nội dung động bằng cách kéo thả các component trực quan. Hệ thống cung cấp rất nhiều các component khác nhau.
 • Web forms
 • Gian hàng ảo: giỏ hàng, liên kết tới giỏ hàng, số lượng hàng
 • Thăm dò ý kiến: mẫu thăm dò, kết quả thăm dò
 • Diễn đàn
 • Bàn trợ giúp: Danh sách yêu cầu, tạo yêu cầu mới
 • Tin thư: mẫu đăng ký nhận tin thư
 • Khối thông tin: danh sách khối tin, danh sách tin, tin chi tiêt,...
 • Danh mục thương mai: danh mục nội dung, danh mục hàng hóa,...
 • Và rất nhiều component khác, người sử dụng cũng có thể tạo các component của riêng mình.

Posted Image

Soạn thảo nội dung động

Tối ưu website

Việc sử dụng hệ quản trị nội dung Bitrix sẽ giúp bạn tối ưu trang web, bạn không cần phải thực hiện bất cứ một sự thay đổi nào trong mã nguồn. Tất cả công việc bạn phải làm là nhấn vào nút trên thanh công cụ để thay đổi từ khóa, mô tả trang web, tiêu đề trang,...

Posted Image


Hệ quản trị site Bitrix giúp bạn dễ dàng thay đổi các thuộc tính, mô tả của trang. Đặc tính này sẽ giúp cho trang web của bạn nằm trên tốp đầu các kết quả tìm kiếm bằng các công cụ như google, yahoo... Hệ thống quản trị Site Bitrix sẽ làm tăng tính phù hợp nội dung các trang web với các yêu cầu tìm kiếm. Để trang web của bạn tối ưu hơn với các máy tìm kiếm bạn có thể thêm các thuộc tính bổ sung.

#5
vietwebi

vietwebi

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 34 Bài Viết:
Giới thiệu module Information Block:

Trong bài này sẽ giới thiệu sơ bộ chức năng của module information block (tạm dịch là: khối thông tin), một module quan trong nhất của bitrix. Bài sau sẽ hướng dẫn cách sử dụng module này để tổ chức dữ liệu trên các ứng dụng web (website, phần mềm web...)


Các khối thông tin cho phép bạn:

 • Tạo không hạn chế các khối thông tin;
 • Tạo không hạn chế các phần tử và các bộ phận trong các khối thông tin của bạn;
 • Liên kết một phần tử tới một hoặc nhiều phần phần tử thuộc các bộ phận khác, ví dụ: mối liên hệ giữa một sản phẩm và nhiều danh mục sản phẩm;
 • Định nghĩa các thuộc tính phức tạp của các kiểu khác nhau để nối thông tin với các khối thông tin;
 • Tạo thuộc tính “file” để thêm ảnh, âm thanh, video, tài liệu hoặc các file bất kỳ;
 • Thuộc tính "bind to sections" cho phép bạn kết nối các phần tử/đơn vị tới các bộ phận thuộc một khối thông tin khác (ví dụ: danh mục sản phẩm dựa trên các phân loại, hoặc các loại sản phẩm nổi bật, các bài báo, hoặc nhóm bài báo khác nhau);
 • Thuộc tính "bind to elements" của một khối này hoặc các khối khác ( ví dụ định nghĩa các phần tử tương tự nhau, các phần tử phụ thuộc nhau, các bài báo theo một chủ đề xác định nào đó, etc.);
 • Tạo các thuộc tính phức tạp của một kiểu bất kỳ (bao gồm cả file) để chứa các giá trị phức tạp của kiểu giá trị đó;
 • Phân quyền truy nhập cho các nhóm thành viên cho các khối thông tin khác nhau;
 • Hạn chế quyền truy cập tới các khối thông tin theo một hoặc nhiều site;
 • Tạo các form chỉnh sửa riêng (individual editing forms) cho các khối thông tin tạo hiệu quả cho việc nhập tin;
 • Tạo các khối hạn chế (restricted sections) của các khối tin bằng cách giới hạn quyền truy cập;
 • Hiển thị các kiểu tin bất kỳ ở bất cứ đâu ;
 • Tạo các forms tìm kiếm mở rộng bằng cách sử dụng các thuộc tính riêng cho mỗi bộ tìm kiếm;
 • Nhập và xuất dữ liệu theo format RSS 2.0 (ví dụ: tạo các khối blogs, phân bố sự trao đổi thông tin giữa sites và e-media..);
 • Sử dụng HTML editor để hiệu chỉnh thông tin;
 • Đặt giới hạn thời gian để hiển thị các khối thông tin trong các khu vực public;
 • Xuất hoặc nhập các dữ liệu CSV (e.g. from/to Microsoft Excel);
 • Mở rộng các chức năng của module thông qua việc sử dụng API
Posted Image
Phân quyền truy nhập tới các khối thông tin

Posted Image
Các thuộc tính của khối thông tin

Nội dung của các khối thông tin có thể được thay đổi trực tiếp, nhưng bạn có thể lựa cọn cách khác – đó là thay đổi dựa theo workflow. Bạn có thể sử dụng công cụ rất trực quan HTML editor để thay đổi nội dung theo ngữ cảnh của các khối thông tin.

Posted Image
Thay đổi tin tức
 • Apple  likes this

#6
MAJ Communication Ltd

MAJ Communication Ltd

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 5 Bài Viết:
hình ảnh bị lỗi hết rồi bạn ơi, hôm nay mình biết thêm được một mã nguồn mới nửa...đang học hỏi thêm...bạn có thể up lại hình ảnh được không bạn...hay là bạn có file không, cho mình được không bạn,
mail mình là [email protected]
Cảm ơn bạn nhiều

p/s: bài viết này lâu rồi ko bít bạn có thấy dc trả lời này không nửa :(

Giới thiệu chức năng module Site Explorer:
Ở bảng điểu khiển Site Explorer hiển thị như là một chương trình quản lý tệp tin và thư mục.

Posted Image

Bạn có thể tạo thư mục, tệp tin mới từ bảng điểu khiển hoặc trực tiếp từ khu vực hiển thị (Khu vực public).

Thanh công cụ điều khiển site
Bạn có thể tạo tệp tin mới, sửa đổi nội dung... bằng cách ấn vào các nút bấm trên thanh công cụ điều khiển site.

Posted Image


Bạn có thể chọn các chế độ sửa đổi dạng đơn giản hoặc thông qua module luồng công việc (workflow):

Posted Image - Tạo thư mục mới
Posted Image- Thay đổi thuộc tính thư mục
Posted Image- Tạo tệp tin mới
Posted Image- Sửa đổi tệp tin
Posted Image- Tạo tệp tin mới trong luồng công việc (workflow)
Posted Image- Tạo khối thông tin mới
Posted Image - Thêm một nhóm mới vào khối thông tin
Posted Image- Thêm một phần tử vào khối thông tin
Posted Image- Sửa đổi khối thông tin
Posted Image- Sửa đổi một khu vực của khối thông tin
Posted Image- Sửa đổi phần tử của khối tin
Posted Image- Xem thông tin lịch sử của khối tin
Posted Image- Chuyển đến danh sách điễn dàn trong khu vực quản trị
Posted Image- Sửa đổi các tham số diễn đàn
Posted Image- Hiện site traffic
Posted Image- Hiện thống kê số lần đọc các bài viết
Posted Image - Đăng xuất

Thanh công cụ chứa các nút:
Posted Image - Khu vực section: Chuyển đến khu vực public
Posted Image - Chuyển sang chế độ sửa đổi site
Posted Image - Chuyển sang chế độ quản trị site

Thanh công cụ sẽ không hiển thị đối với các khách duyệt site bình thường, chỉ có những người đăng nhập và có đủ quyền mới có thể thấy và sử dụng được. Người quản trị site có thể tùy biến thanh công cụ, thêm vào các nút bấm mới thực hiện các tác vụ mong muốn.

Quyền truy cập

Posted Image


Gán quyền truy cập cho các nhóm người sử dụng tới các thư mục và các tệp tin. Có thể gán các quyền sau cho nhóm người sử dụng:

 • Từ chối (deny) - Người sử dụng không xem được thư mục và tập tin
 • Đọc (read) - Được phép đọc nội dung của tệp tin và thư mục
 • Luồng công việc (workflow) - Được phép đọc, tạo, sửa đổi nội dung theo luồng công việc (dựa vào cài đặt module luồng công việc)
 • Ghi (write) - Được phép đọc, ghi, sửa đổi, tạo mới ngay lập tức các tệp tin, di chuyển qua lại giữa các thư mục
 • Toàn quyền (Full access) - bao gồm quyền ghi và thêm vào đó có khả năng gán quyền cho các người sử dụng khác.
 • Kế thừa (inherit) - Đối với tệp tin và thư mục hiện tại người sử dụng được phép thực hiện các tác vụ giống như đối với thư mục mẹ.
Tất cả các quyền truy cập đều có tính kế thừa nếu một thư mục bị di chuyển thì các quyền gắn với nó vẫn được giữ nguyên.

Khu vực ghép (Include area)
Chọn nút Posted Image Hiệu chỉnh site trên thanh công cụ, các khu vực ghép hiệu chỉnh được sẽ bao bởi khung viền màu đỏ (menu, chuỗi định hướng, banner,...) Ở các khu vực này sẽ hiển thị các nút chức năng để mở các form sửa đổi nội dung.

Posted Image

Khu vực ghép

Trình soạn thảo HTML
Trình soạn thảo HTML trực quan có thể sử dụng trên các trình duyệt Internet Explorer hoặc Firefox. Trình soạn thảo có thể trình bày ở hai 3 chế độ (Soạn thảo HTML trực quan, Chế độ code HTML, chế độ lai ghép trực quan - code).

Posted Image
Trình soạn thảo HTML


Trình soạn thảo HTML cung cấp cho bạn các công cụ manh để soạn thảo nội dung:

 • Soạn thảo nội dung trang web trên trình duyệt
 • Định dạng văn bảng dễ dàng nhờ một tập hợp các nút lệnh như trình duyệt Microsoft Word.
 • Định dạng kiểu phông chữ sử dụng các mẫu định nghĩa trong tệp tin CSS của mẫu thiết kế
 • Thêm các liên kết vào các văn bản
 • Tạo các liên kết điều khiển sự kiện (xem thống kế số lần xem, download các tệp tin...)
 • Upload ảnh từ máy tính của bạn lên máy chủ
 • Sử dụng các mẫu trang web HTML
 • Sửa đổi các thuộc tính của trang web: tiêu đề, từ khóa, mô tả, tác giả...
Nội dung động trong trang
Trình soạn thảo HTML trực quan cho phép nhanh chóng thêm vào các nội dung động bằng cách kéo thả các component trực quan. Hệ thống cung cấp rất nhiều các component khác nhau.
 • Web forms
 • Gian hàng ảo: giỏ hàng, liên kết tới giỏ hàng, số lượng hàng
 • Thăm dò ý kiến: mẫu thăm dò, kết quả thăm dò
 • Diễn đàn
 • Bàn trợ giúp: Danh sách yêu cầu, tạo yêu cầu mới
 • Tin thư: mẫu đăng ký nhận tin thư
 • Khối thông tin: danh sách khối tin, danh sách tin, tin chi tiêt,...
 • Danh mục thương mai: danh mục nội dung, danh mục hàng hóa,...
 • Và rất nhiều component khác, người sử dụng cũng có thể tạo các component của riêng mình.

Posted Image

Soạn thảo nội dung động

Tối ưu website

Việc sử dụng hệ quản trị nội dung Bitrix sẽ giúp bạn tối ưu trang web, bạn không cần phải thực hiện bất cứ một sự thay đổi nào trong mã nguồn. Tất cả công việc bạn phải làm là nhấn vào nút trên thanh công cụ để thay đổi từ khóa, mô tả trang web, tiêu đề trang,...

Posted Image


Hệ quản trị site Bitrix giúp bạn dễ dàng thay đổi các thuộc tính, mô tả của trang. Đặc tính này sẽ giúp cho trang web của bạn nằm trên tốp đầu các kết quả tìm kiếm bằng các công cụ như google, yahoo... Hệ thống quản trị Site Bitrix sẽ làm tăng tính phù hợp nội dung các trang web với các yêu cầu tìm kiếm. Để trang web của bạn tối ưu hơn với các máy tìm kiếm bạn có thể thêm các thuộc tính bổ sung.


special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]