Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Tuyen dung Nha hang

Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

DfcAutoDaiGia 7.7

- - - - -

 • Please log in to reply
129 replies to this topic

#1
th01b1

th01b1

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1022 Bài Viết:
Chức năng chính:
- Tự động thực hiện các công việc vủa nhân vật (Sự nghiệp -> công việc)
- Tự động thực hiện các hoạt động của thành phố (Thành phố -> hoạt động)
- Tự động quảng cáo cho các cửa hàng (Sự nghiệp->cửa hàng)
- Tự động huấn luyện tất cả nhân viên (Sự nghiệp -> Quản Lý -> Huấn Luyện)
- Tự động tiếp xúc nhân viên (Sự nghiệp -> Quản lý -> Tiếp xúc)
- Tự động phân bổ công việc cho nhân viên(Sự nghiệp -> Quản lý -> Công việc)
- Tự động phân bố điểm thuộc tính cho các nhân viên (Sự nhiệp -> Nhân Viên)
- Tự động tham gia thi đấu vòng loại của thương trường (Thương trường -> Thương Trường ->Vòng loại)
- Tự động đàm phán với tập đoàn hắc y (Thư ký -> Báo Cáo)
- Tự động thực hiện công việc hằng ngày cho thư ký (Thư ký -> Công việc)
- Tự động tương tác với các bạn bè trong danh thiếp (Nhân vật -> Danh thiếp)
- Tự động nâng cấp các cửa hàng (Sự nghiệp -> Cửa hàng)
- Tự động dọn dẹp các cửa hàng (Sự nghiệp -> Cửa hàng)
- Tự động thực hiện đàm phán với NPC của khu liên hợp (Thành phố -> Khu liên hợp)
- Tự động thưởng tiền cho các nhân viên (Sự nghiệp -> Quản lý)
- Tự động chấp nhận các lời mời của bạn bè thông qua báo cáo của thư ký : mời hợp tác, mời đi du lịch, ... (Thư ký -> Báo cáo)
- Tự động nhận viện trợ từ thương hội
- Tự động kéo dài hợp đồng cho nhân viên
- Tự động kiểm tra và chuyển trang phục cho người chơi khác
- Tự động bảo trì giếng dầu
- Tự động nhận các nhiệm vụ hằng ngày
- Tự động hồi đáp truyền thông
- Tự động liên hệ quảng cáo với các kênh truyền thông
- Tự động sử dụng gas cho các cửa hàng
- Tự động sản xuất hàng hóa trong nhà máy
- Tự động sản xuất Gas/Diesel
- Tự động nhận thưởng hằng ngày
- Tự động phá hoại cửa hàng của người khác (menu Control->Pha hoai)
- Tự động chiêm ngưởng tượng đài doanh nhân
- Tự động thay trang phục cho tất cả nhân viên (menu Control->Thay Trang Phuc)
- Tự động chuẩn bị mưu lược bán phá giá/bảo an
- Tự động xây dựng giếng dầu từ thư phát hiện mỏ dầu của thư ký
- Tự động nhận thưởng trong hội phúc lợi
- Tự động tập luyện cho ngựa
- Hiển thị danh sách báo cáo của thư ký (menu Control->Bao cao cua thu ky)
- Tự động ép trang phục lên cấp 3 (menu Control->Ep trang phuc)
- Tự động quyên góp cho thương hội
- Tự động cướp người trong danh sách
- Hiển thị thời gian login cuối cùng của bạn bè
- Lấy danh sách nhân viên để cướp và thêm vào danh sách cướp
- Tự động quyên góp từ thiện góp khi cướp người
- Hổ trợ chọn nhân viên để cướp: cho người chơi biết dc thời gian login cuối cùng của 1 người để đưa ra kế hoạch cướp người
- Tự động bán phá giá
- Tự động sử dụng thuốc giải đông cho mưu lược bán phá giá
- Có thể chơi game bằng tay song song với auto đang chạy

Chú ý:
- Nếu chương trình không chạy được thì có thể cài bộ "Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86).rar" (trong link duoi luôn)
- Nếu chương trình bị lổi font thì làm như sau: chép file "Abcserif.fon" vào thư mục C:\Windows\Fonts sau đó khởi động lại máy sẽ hếtVersion 1.1

- Hoàn chỉnh cơ bản các chức năng

Version 1.2
- Sửa chức năng quảng cáo (thực hiện quảng cáo dựa trên độ nổi tiếng của cửa hàng)
- Thêm chức năng tự động mua hàng cho cửa hàng
- Thêm chức năng tự động huấn luyện cho tất cả nhân viên
- Thêm chức năng tự động tiếp xúc nhân viên

Version 1.3
- Cải tiến chức năng huấn luyện nhân viên: đượi cho đến khi tất cả nhân viên đều rãnh mới tiến hành huấn luyện, để bảo đảm tất cả đều được huấn luyện
- Cải tiến chức năng tiếp xúc: chỉ tiếp xúc các nhân viên có chỉ số chấp hành và quản lý cao nhất nhưng chưa max
- Thêm chức năng tự động phân bổ công việc cho nhân viên
- Thêm chức năng tự động phân bố điểm thuộc tính cho các nhân viên
- Thêm chức năng tự động tham gia thi đấu vòng loại của thương trường

Version 1.4
- Fix lỗi rò mem ở bản 1.3
- Cải tiến chức năng tiếp xúc:
+ 9h - 12h: tiếp xúc bình thường
+ 12h - 23h: tiếp xúc cổ vũ
- Thêm chức năng tự động đàm phán với tập đoàn hắc y

Version 1.5
- Fix lỗi đăng nhập thất bại
- Thêm chức năng tự động thực hiện công việc hằng ngày cho thư ký
- Thêm chức năng "Chơi cùng auto": Sau khi auto login thành công, có thể sử dụng chức này. Auto sẽ mở ra một cửa sổ IE đã được login -> người chơi có thể chơi cùng với auto

Version 1.6
- Cải tiến chức năng mua hàng hóa cho cửa hàng: thêm ngưởng giờ tồn kho cho việc mua hàng
- Thêm chức năng tự động tương tác với các bạn bè trong danh thiếp
- Thêm chức năng tự động nâng cấp các cửa hàng
- Thêm chức năng tự động dọn dẹp các cửa hàng

Version 1.7
- Sửa lổi không thực hiện được công việc cho nhân viên
- Thêm chức năng tự động thực hiện đàm phán với NPC của khu liên hợp
- Thêm chức năng tự động thưởng tiền cho các nhân viên

Version 2.0
- Cải tiến chức năng thi đấu thương trường: tự động mở thách đấu trong thương trường
- Cải tiến chức năng tham gia đàm phán khu liên hợp: khi chọn nhân viên ưu tiên chọn những nhân viên max chấp hành và quản lý sau đó mới tới những nhân viên có độ chấp hành và quan lý cao nhất
- Thay đổi cơ chế chạy của chương trình: cần phải có licence thì chương trình , nếu không chỉ được phép chạy thử trong vòng 1 giờ

Version 2.2
- Cải tiến chức năng Huấn Luyện: Thêm option có cần huấn luyện cho các nhân viên đã max chấp hành và quan lý không
- Cải tiến chức năng Đàm phán: cho phép người dùng chọn khu vực NPC cần đàm phán
- Cải tiến chức năng Mua hàng: cho phép người dùng chọn loại hàng và thời gian vận chuyển cho việc mua hàng
- Cải tiến chức năng Dọn dẹp cửa hàng: cho phép người dùng chọn loại hình dọn dẹp (thấp điểm nhất và cao điểm nhất)

Version 2.3
- Fix lỗi thỉnh thoảng chết chương trình
- Giới hạn chức năng khi chay trial: chỉ chạy được chức năng tự động chực hiện hoạt động nhân vật
- Thêm chức năng tự động chấp nhận các lời mời của bạn bè thông qua báo cáo của thư ký : mời hợp tác, mời đi du lịch, ...

Version 2.4
- Fix lỗi thỉnh thoảng chết chương trình
- Cải tiến chức năng mua hàng cho của hàng: có thể sử dùng hàng của nhà máy cho cửa hàng
- Cải tiến chức năng dọn dẹp cửa hàng: dọn dẹp mỗi lần cho 1 cửa hàng thay vì nhìu như lúc trước (để làm nhiệm vụ kim tử tháp)

Version 2.5
- Fix lỗi không đăng nhập được ở bản 2.4
- Thêm chức năng tự động báo cáo với HĐQT để hoàn thành nhiệm vụ báo cáo trong NV hằng ngày
- Thêm chức năng tự động hoàn thành NV mở cửa hàng trong danh sách NV hằng ngày

Version 2.6
- Fix lỗi không thực hiện được nhiệm vụ khai trương cửa hàng trong nv hằng ngày
- Fix lỗi không phân công công việc được cho nhân viên
- Cải tiến chức năng thực hiện công việc cho nhân vật: công việc mở cuộc hợp chỉ được thực hiện từ 9:00 ->23:59 hằng ngày

Version 2.7
- Cải thiện chức năng đám phán: Ưu tiên đàm phán cao nhất so với các cong việc khác của nhân viên (huấn luyện, công việc hằng ngày)
- Thêm chức năng tự động nhận viện trợ từ thương hội
- Thêm chức năng tự động kéo dài hợp đồng cho nhân viên

Version 2.8
- Cải thiện chức năng đàm phán: thêm option dùng xu cho đàm phán (có thể đàm phán thêm 10 lần)

Version 2.9:
- Fix bug một số account không thực hiện đàm phán được

Version 3.0
- Fix bug chọn nhầm nhân viên đi đàm phán
- Fix bug không login được trên một sớ server (lỗi error code -35)
- Thêm chức năng tự động kiểm tra và chuyển trang phục cho người chơi khác

Version 3.2
- Nâng cấp chức năng đàm phán với tập đàon hắc y: Khi có 2 con có trinh độ marketing bằng nhau thì sẽ dựa vào tổng chỉ số chập hành và quản lý để chọn

Version 3.4
- Thêm chức năng tự động nhận tất cả các NV hằng ngày
- Thêm chức năng tự động bảo trì giếng dầu
- Nâng cấp chức năng tham gia hoạt động giải thưởng lớn của thành phố: chọn ra của hàng có thu nhập cao nhất để tham gia
- Nâng cấp chức năng chọn giá đúng trong hoạt động của thành phố: cho phép người dùng chọn giá cho hoạt động này

Version 3.5
- Thêm chức năng tự động hồi đáp truyền thông
- Thêm chức năng tự động liên hệ quảng cáo với các kênh truyền thông
Version 3.8
- Update thêm server S20

Version 4.0
- Update thêm server S21
- Thêm chức năng tự động sử dụng gas cho các cửa hàng

Version 4.1
- Support thêm cho các account trên zing me (server Wal-mart)

Version 4.2
- Thêm chức năng tự động sản xuất hàng hóa trong nhà máy
- Thêm chức năng tự động sản xuất Gas/Diesel

Version 4.3
- Thêm chức năng tự động nhận thưởng hằng ngày

Version 4.4
- Thêm chức năng tự động phá hoại cửa hàng của người khác (menu Control->Pha hoai)
- Thêm chức năng tự động chiêm ngưởng tượng đài doanh nhân

Version 4.5
- Nâng cấp chức năng Nâng cấp cửa hàng: tự dùng thẻ nâng cấp khi không đủ điểm nâng cấp
- Fix bug login trả về error code -2

Version 4.6
- Nâng cấp chức năng phẩn bổ công việc cho nhân viên: ưu tiên phân bổ cho những nhân viên có tổng chỉ số chấp hành quà quản lý cao nhất

Version 4.7
- Thêm chức năng tự động thay trang phục cho tất cả nhân viên (menu Control->Thay Trang Phuc)
- Thêm chức năng tự động chuẩn bị mưu lược bán phá giá/bảo an

Version 4.8
- Thêm chức năng tự động xây dựng giếng dầu từ thư phát hiện mỏ dầu của thư ký
- Thêm chức năng tự động nhận thưởng trong hội phúc lợi
- Nâng cấp chức năng chuẩn bị mưu lược: cho phép người dùng chọn level của mưu lược cần chuẩn bị

Version 4.9
- Thêm chức năng tự động tập luyện cho ngựa
- Thêm chức năng tự động tham gia trường đua ngựa
- Thêm chức năng hiển thị danh sách báo cáo của thư ký (menu Control->Bao cao cua thu ky)

Version 5.0
- Thêm chức năng tự động ép trang phục lên cấp 3 (menu Control->Ep trang phuc)
- Fix bug không tham gia đua ngựa vòng loại

Version 5.1
- Fix bug không tham gia đua ngựa vòng loại
- Nâng cấp chức năng chiêm ngưởng tượng: thêm option chọn tượng cần chiêm ngưởng (the6o tên chủ tượng)
- Thêm chức năng tùy chỉnh khởi động auto: chay chương trình khi window khởi động, start khi chương trình khởi động, thu nhỏ xuống taskbar khi chương trình khởi động
- Thêm chức năng tự động quyên góp cho thương hội

Version 5.2
- Fix lỗi chức năng quyên góp cho thương hội
- Fix lỗi loop chương trình
- Nâng cấp chức năng đàm phán khu liên hợp: thêm vào option thời gian giữa 2 lần đàm phán

Version 5.3
- Fix lỗi crash chương trình khi account bị lổi sản xuất hàng hóa

Version 5.4
- Hổ trợ thêm các server mới: S22, S23, S24, S25, S26

Version 5.5
- Thêm chức năng tự động cướp người trong danh sách
- Thêm chức năng hiển thị thời gian login cuối cùng của bạn bè
- Thêm chức năng lấy danh sách nhân viên để cướp và thêm vào danh sách cướp
- Thêm chức năng tự động quyên góp từ thiện góp khi cướp người

Version 5.6
- Nâng cấp chức năng đàm phán: thêm tùy chọn tham gia đua top đàn phám
- Giảm bớt CPU cho chương trình
- Fix lổi chết chương trình
- Thêm chức năng mua phiếu tranh cử trong siêu thị (dùng để mua số lượng lớn hơn 99999 cái)

Version 5.7
- Nâng cấp chức năng đá thương trường: cho phép dùng xu để đánh những đối thủ có thể lực < 20

Version 5.8
- Fib bug không login được

Version 5.9
- Fix lỗi crash khi stop chương trình
- Thêm chức năng hổ trợ chọn nhân viên để cướp: cho người chơi biết dc thời gian login cuối cùng của 1 người để đưa ra kế hoạch cướp người

Version 6.0
- Hổ trợ cho các tài khoản bên play.go.vn (VTC)
- Thêm chức năng tự động bán phá giá
- Thêm chức năng tự động sử dụng thuốc giải đông cho mưu lược bán phá giá

Version 6.1
- Fix bug login bằng account play.go.vn
- Fix bug login bằng account zing me

Version 6.2
- Nâng cấp giao diện: Có thể quản lý nhiều account trên cùng một giao diện auto

Version 6.3

- Nâng cấp giao diện: thêm chức năng start/stop nhóm
- Fix lỗi đấu thương trường

Version 6.4
- Hổ trợ tài khoản daigia.ongame.vn
- Fix bug đá thương trường

Version 6.5
- Thêm chức năng tự động nhận thưởng thương trường
- Thêm chức năng hiển thị tất cả các log
- Fix lỗi đăng nhập trên play.go.vn

Version 6.6
- Thêm chức năng tự dộng nhận thưởng đua ngựa

Version 6.7
- Nâng cấp chức năng cướp người: chọn nhân viên có kỹ năng tài chính cao nhất và tổng chấp hành quản lý cao nhất
- Fix bug login failse khi có ký tự đặt biệt

Version 7.0
- Chỉ thực hiện login lại khi account thực sự bị thoát
- Fix bugs: change account mà auto không login lại

Version 7.1
- Fix bugs: crash chương trình
- Fix bug: không quyên góp thương hội trong một vài trường hợp đặt biệt
- Thêm chức năng bỏ tất cả trang phục cho tất cả nhân viên (Điều khiện game->thay trang phục)

Version 7.3
- Nâng cấp chức năng phân bố điểm cho nhân viên: thêm tùy chọn ưu tiên theo giới hạn chấp hành/quản lý

Version 7.4:
- Thêm chức năng xóa 1 nhóm: xóa tất cả các tài khoản trong nhóm đó (Click chuột phải vào nhóm cần xóa -> chọn Delete)
- Fix bug không login được bằng tài khoản của zing me

Version 7.6:
- fix bug không chay được do server update dử liệu

Version 7.7
- Fix bug không login được bằng account của VTC


Link (chọn version mới nhất để download về):
http://www.mediafire.../?l70gz4rielrgq

Bài viết này được chỉnh sửa bởi th01b1: 28 September 2012 - 10:40 AM

 • ganzl, Azuko and hhnguyen226 like this

Hôm nay không bằng hôm qua nhưng sẽ tốt hơn ngày mai !


#2
th01b1

th01b1

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1022 Bài Viết:
Version 1.2
- Sửa chức năng quảng cáo (thực hiện quảng cáo dựa trên độ nổi tiếng của cửa hàng)
- Thêm chức năng tự động mua hàng cho cửa hàng
- Thêm chức năng tự động huấn luyện cho tất cả nhân viên
- Thêm chức năng tự động tiếp xúc nhân viên
 • hhnguyen226 likes this

Hôm nay không bằng hôm qua nhưng sẽ tốt hơn ngày mai !


#3
th01b1

th01b1

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1022 Bài Viết:
Version 1.3
- Cải tiến chức năng huấn luyện nhân viên: đượi cho đến khi tất cả nhân viên đều rãnh mới tiến hành huấn luyện, để bảo đảm tất cả đều được huấn luyện
- Cải tiến chức năng tiếp xúc: chỉ tiếp xúc các nhân viên có chỉ số chấp hành và quản lý cao nhất nhưng chưa max
- Thêm chức năng tự động phân bổ công việc cho nhân viên
- Thêm chức năng tự động phân bố điểm thuộc tính cho các nhân viên
- Thêm chức năng tự động tham gia thi đấu vòng loại của thương trường
 • hhnguyen226 likes this

Hôm nay không bằng hôm qua nhưng sẽ tốt hơn ngày mai !


#4
th01b1

th01b1

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1022 Bài Viết:
Version 1.4
- Fix lỗi rò mem ở bản 1.3
- Cải tiến chức năng tiếp xúc:
+ 9h - 12h: tiếp xúc bình thường
+ 12h - 23h: tiếp xúc cổ vũ
- Thêm chức năng tự động đàm phán với tập đoàn hắc y
 • hhnguyen226 likes this

Hôm nay không bằng hôm qua nhưng sẽ tốt hơn ngày mai !


#5
ganzl

ganzl

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 181 Bài Viết:

Version 1.4
- Fix lỗi rò mem ở bản 1.3
- Cải tiến chức năng tiếp xúc:
+ 9h - 12h: tiếp xúc bình thường
+ 12h - 23h: tiếp xúc cổ vũ
- Thêm chức năng tự động đàm phán với tập đoàn hắc y


Thanks bác! Tool rất hay :)

#6
hhnguyen226

hhnguyen226

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 3 Bài Viết:

Version 1.4
- Fix lỗi rò mem ở bản 1.3
- Cải tiến chức năng tiếp xúc:
+ 9h - 12h: tiếp xúc bình thường
+ 12h - 23h: tiếp xúc cổ vũ
- Thêm chức năng tự động đàm phán với tập đoàn hắc y


thanks bạn nhiều

máy mình khá yếu nên cứ cắm auto đc hơn 1h là nó: stop working. bạn fix giúp mình lỗi này với

À bạn có thể thêm cái người dùng tự set cái mua hàng không? vd: dưới 24h thì mua ntn đó đc không?. vì mặc định dưới 13h mới mua trong 12h hơi gấp nên nhiều khi cửa hàng ko có hàng kinh doanh luôn.

Với phân công việc cho nhân viên nữa. có 1 vài nv màu trắng mình ko muốn train nên cứ để vậy cho nó hết hạn hợp đồng thì bye ,mà auto lại train luôn. Bạn có thể code để loại trừ 1 số nv đó ko train ko.(cái này ko cần thiết lắm nhưng có thì tốt)

Anyway, thanks you very much.

Bài viết này được chỉnh sửa bởi hhnguyen226: 08 September 2011 - 09:26 AM


#7
th01b1

th01b1

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1022 Bài Viết:
Version 1.5
- Fix lỗi đăng nhập thất bại
- Thêm chức năng tự động thực hiện công việc hằng ngày cho thư ký
- Thêm chức năng "Chơi cùng auto": Sau khi auto login thành công, có thể sử dụng chức này. Auto sẽ mở ra một cửa sổ IE đã được login -> người chơi có thể chơi cùng với auto
 • hhnguyen226 likes this

Hôm nay không bằng hôm qua nhưng sẽ tốt hơn ngày mai !


#8
th01b1

th01b1

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1022 Bài Viết:

Version 1.4
- Fix lỗi rò mem ở bản 1.3
- Cải tiến chức năng tiếp xúc:
+ 9h - 12h: tiếp xúc bình thường
+ 12h - 23h: tiếp xúc cổ vũ
- Thêm chức năng tự động đàm phán với tập đoàn hắc y


thanks bạn nhiều

máy mình khá yếu nên cứ cắm auto đc hơn 1h là nó: stop working. bạn fix giúp mình lỗi này với

À bạn có thể thêm cái người dùng tự set cái mua hàng không? vd: dưới 24h thì mua ntn đó đc không?. vì mặc định dưới 13h mới mua trong 12h hơi gấp nên nhiều khi cửa hàng ko có hàng kinh doanh luôn.

Với phân công việc cho nhân viên nữa. có 1 vài nv màu trắng mình ko muốn train nên cứ để vậy cho nó hết hạn hợp đồng thì bye ,mà auto lại train luôn. Bạn có thể code để loại trừ 1 số nv đó ko train ko.(cái này ko cần thiết lắm nhưng có thì tốt)

Anyway, thanks you very much.


- Bạn dùng thử bản 1.5 xem còn lổi chết không
- Cái mua hàng cho cửa hàng sẽ thêm option thời gian vào trong cấu hình
- Cái phân công công việc: để mình xem lại, nếu xử lý dc thì mình sẽ làm

Thank bạn
 • hhnguyen226 likes this

Hôm nay không bằng hôm qua nhưng sẽ tốt hơn ngày mai !


#9
wh4tl0v3sl

wh4tl0v3sl

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 1 Bài Viết:

Version 1.4
- Fix lỗi rò mem ở bản 1.3
- Cải tiến chức năng tiếp xúc:
+ 9h - 12h: tiếp xúc bình thường
+ 12h - 23h: tiếp xúc cổ vũ
- Thêm chức năng tự động đàm phán với tập đoàn hắc y


thanks bạn nhiều

máy mình khá yếu nên cứ cắm auto đc hơn 1h là nó: stop working. bạn fix giúp mình lỗi này với

À bạn có thể thêm cái người dùng tự set cái mua hàng không? vd: dưới 24h thì mua ntn đó đc không?. vì mặc định dưới 13h mới mua trong 12h hơi gấp nên nhiều khi cửa hàng ko có hàng kinh doanh luôn.

Với phân công việc cho nhân viên nữa. có 1 vài nv màu trắng mình ko muốn train nên cứ để vậy cho nó hết hạn hợp đồng thì bye ,mà auto lại train luôn. Bạn có thể code để loại trừ 1 số nv đó ko train ko.(cái này ko cần thiết lắm nhưng có thì tốt)

Anyway, thanks you very much.


- Bạn dùng thử bản 1.5 xem còn lổi chết không
- Cái mua hàng cho cửa hàng sẽ thêm option thời gian vào trong cấu hình
- Cái phân công công việc: để mình xem lại, nếu xử lý dc thì mình sẽ làm

Thank bạn

anh ơi anh làm thêm chức năng đàm phán npc địa điểm tiêu biểu được không ạ em dùng toàn phải vào đàm phán 10 lần free

#10
hhnguyen226

hhnguyen226

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 3 Bài Viết:

Version 1.4
- Fix lỗi rò mem ở bản 1.3
- Cải tiến chức năng tiếp xúc:
+ 9h - 12h: tiếp xúc bình thường
+ 12h - 23h: tiếp xúc cổ vũ
- Thêm chức năng tự động đàm phán với tập đoàn hắc y


thanks bạn nhiều

máy mình khá yếu nên cứ cắm auto đc hơn 1h là nó: stop working. bạn fix giúp mình lỗi này với

À bạn có thể thêm cái người dùng tự set cái mua hàng không? vd: dưới 24h thì mua ntn đó đc không?. vì mặc định dưới 13h mới mua trong 12h hơi gấp nên nhiều khi cửa hàng ko có hàng kinh doanh luôn.

Với phân công việc cho nhân viên nữa. có 1 vài nv màu trắng mình ko muốn train nên cứ để vậy cho nó hết hạn hợp đồng thì bye ,mà auto lại train luôn. Bạn có thể code để loại trừ 1 số nv đó ko train ko.(cái này ko cần thiết lắm nhưng có thì tốt)

Anyway, thanks you very much.


- Bạn dùng thử bản 1.5 xem còn lổi chết không
- Cái mua hàng cho cửa hàng sẽ thêm option thời gian vào trong cấu hình
- Cái phân công công việc: để mình xem lại, nếu xử lý dc thì mình sẽ làm

Thank bạn


thanks.
máy mình hỏng nên chưa test đc, nhưng dùng máy khác thì chạy rất tốt

#11
ganzl

ganzl

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 181 Bài Viết:
Chào bác,

Mình xin góp ý về tính năng
-Huấn luyện nhân viên -> nên có option lựa chọn nhân viên để ưu tiên huấn luyện vì ví dụ mới tuyển đc nv Cam mới thì chỉ số sẽ thấp sẽ ko đc ưu tiên luyện.
-Chơi cùng auto - tính năng này chưa đc hoàn thiện. Ng` chơi ko chat đc cũng ko thấy thông tin gì xung quanh.
-Tính năng thương trường nên có lựa chọn dùng xu đánh đội thể lực <20
-Phần nhiệm vụ -> tự nhận tất cả nhiệm vụ + làm tất cả.
-Nên có tính năng đàm phán khu liên hợp - lựa chọn đội ngũ có thuộc tính cao nhất tham gia đàm phán.
-Mua hàng: Option đối với cửa hàng <24h thay vì 12h và nên có option mua số lượng hàng là bao nhiêu tùy chọn.

Một vài đóng góp :)
Chúc bác tiếp tục đam mê giúp đỡ anh em :D
Thanks bác.

#12
th01b1

th01b1

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1022 Bài Viết:

anh ơi anh làm thêm chức năng đàm phán npc địa điểm tiêu biểu được không ạ em dùng toàn phải vào đàm phán 10 lần free


- OK để mình sẽ thử.

Thank bác.
 • hhnguyen226 likes this

Hôm nay không bằng hôm qua nhưng sẽ tốt hơn ngày mai !


#13
th01b1

th01b1

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1022 Bài Viết:

Chào bác,

Mình xin góp ý về tính năng
-Huấn luyện nhân viên -> nên có option lựa chọn nhân viên để ưu tiên huấn luyện vì ví dụ mới tuyển đc nv Cam mới thì chỉ số sẽ thấp sẽ ko đc ưu tiên luyện.
-Chơi cùng auto - tính năng này chưa đc hoàn thiện. Ng` chơi ko chat đc cũng ko thấy thông tin gì xung quanh.
-Tính năng thương trường nên có lựa chọn dùng xu đánh đội thể lực <20
-Phần nhiệm vụ -> tự nhận tất cả nhiệm vụ + làm tất cả.
-Nên có tính năng đàm phán khu liên hợp - lựa chọn đội ngũ có thuộc tính cao nhất tham gia đàm phán.
-Mua hàng: Option đối với cửa hàng <24h thay vì 12h và nên có option mua số lượng hàng là bao nhiêu tùy chọn.

Một vài đóng góp :)
Chúc bác tiếp tục đam mê giúp đỡ anh em :D
Thanks bác.


- Huấn luyện nhân viên: mỗi lần huấn luyện là huấn luyện tất cả nhân viên mà bạn?
- -Chơi cùng auto: chưa hiểu ý bạn lắm, tại mình đã thử ở một vài máy, chức năng hoạt động bình thường, trang web mở lên đâu khác gì so với bạn mở IE để tự đăng nhập bằng tay (trừ việc không có cái thanh address bar thui). Bạn có thể chụp hình cái cửa sổ IE mà auto mở lên cho mình xem dc không?
- Tính năng thương trường: các tính năng dùng xu hơi bị "nhạy cảm" nên mình chưa muốn đưa vào
- Phần NV: ý bạn nói là phần nv hằng ngày (như: khai trương cửa hàng, tiếp xúc,..) ? theo mình biết thì nv đó không cần phải nhận mà, chỉ cần hoàn thành là nó cũng thưởng ah. Trong tất cả các nv làm hằng ngày thì mình thấy có 2 nv là auto chưa thực hiện: khai trương cửa hàng và báo cáo với hội đồng quản trị
- Phần đàm phán khu liên hợp: ví mình mới chơi ah, lv cty còn thấp lắm, nên mình chưa thử chức năng này. Để mình sẽ thử nếu dc mình sẽ làm nó.
- Mua hàng: bản 1.6 sắp tới mình đã thêm chức option thười gian tồn kho tối đa để tiến hành mua hàng rùi. còn việc mua số lượng hàng bao nhiu thì theo mình nghĩ mua dạng 1 ngày và vận chuyển 12h là hợp lý và tiết kiệm nhất rùi??


Thank sự đóng góp của bác.

Hôm nay không bằng hôm qua nhưng sẽ tốt hơn ngày mai !


#14
ganzl

ganzl

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 181 Bài Viết:
Phần huấn luyện nhân viên ý mình là cho nhân viên thực hiện " Công việc".
Mình dùng IE 9 có lẽ nó hiển thị ko được chuẩn hay sao ý @@.
Bật lên nó ko hiện thông tin xung quanh. Để mình thử disable hết plugin + các cái link tinh khác xem.
Tắt cái active x filter đi thì ngon lành rùi :D

Bài viết này được chỉnh sửa bởi ganzl: 12 September 2011 - 09:22 AM


#15
th01b1

th01b1

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1022 Bài Viết:
Version 1.6
- Cải tiến chức năng mua hàng hóa cho cửa hàng: thêm ngưởng giờ tồn kho cho việc mua hàng
- Thêm chức năng tự động tương tác với các bạn bè trong danh thiếp
- Thêm chức năng tự động nâng cấp các cửa hàng
- Thêm chức năng tự động dọn dẹp các cửa hàng
 • ganzl and hhnguyen226 like this

Hôm nay không bằng hôm qua nhưng sẽ tốt hơn ngày mai !


#16
th01b1

th01b1

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1022 Bài Viết:
Version 1.7
- Sửa lổi không thực hiện được công việc cho nhân viên
- Thêm chức năng tự động thực hiện đàm phán với NPC của khu liên hợp
- Thêm chức năng tự động thưởng tiền cho các nhân viên
 • hhnguyen226 likes this

Hôm nay không bằng hôm qua nhưng sẽ tốt hơn ngày mai !


#17
Sosohot

Sosohot

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 15 Bài Viết:
Bạn ơi chương trình hết thời gian dùng thử. Liên hệ với bạn như nào đây ? giá bán thế nào bạn cho biết đc ko ?

#18
th01b1

th01b1

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1022 Bài Viết:
Version 2.0
- Cải tiến chức năng thi đấu thương trường: tự động mở thách đấu trong thương trường
- Cải tiến chức năng tham gia đàm phán khu liên hợp: khi chọn nhân viên ưu tiên chọn những nhân viên max chấp hành và quản lý sau đó mới tới những nhân viên có độ chấp hành và quan lý cao nhất
- Thay đổi cơ chế chạy của chương trình: cần phải có licence thì chương trình , nếu không chỉ được phép chạy thử trong vòng 1 giờ


NOTE
- Để có thể tiếp tục phát triển mình cần sự ủng hộ của các bạn (về mặt tinh thần và ít vật chất :) ), nên từ bản 2.0 trở đi mình sẽ tiến hành cung cấp licence cho chương trình. Phương thức cung cấp licence được hướng dẩn cụ thể trong phần 'đăng ký" của bản 2.0. Với những máy không có licence thì mọi chức năng vẩn hoạt động bình thường NHƯNG auto sẽ tự động dừng sau 1 giờ chạy.
- Mong các bạn bỏ qua sự bất cập này và có thể ủng hộ chương trình.
 • hhnguyen226 likes this

Hôm nay không bằng hôm qua nhưng sẽ tốt hơn ngày mai !


#19
Ahin91

Ahin91

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 6 Bài Viết:
Gửi anh th01b1

Trước tiên là cảm ơn anh đã viết ra bản Auto đầy hữu ích này, nó đã giúp em giảm thiểu được thời gian để có thể học tốt hơn.

Em có một ý kiến thế này, cũng là điều mà em mong muốn :

Giống như game Audition, mấy bạn viết auto thu phí đều sử dụng hình thức thẻ nạp, vừa nhanh vừa tiện dụng. Với cá nhân của em thì em lại chưa tham gia sử dụng hệ thống dịch vụ ngân hàng và có khi là có nhiều bạn "ngại" đi ra ngân hàng nữa. Mong anh xem xét đến việc thu phí qua việc cung cấp mã thẻ, còn em thì không có ý kiến nào về việc thương mại hóa auto, đó là quyền lợi chính đáng của anh.

#20
th01b1

th01b1

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1022 Bài Viết:
Version 2.1
- Fix một vài lỗi nhỏ
- Hổ trọ thêm đăng ký bằng thẻ cào Mobifone

Hôm nay không bằng hôm qua nhưng sẽ tốt hơn ngày mai !

0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩnPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]