Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

BỘ SƯU TẬP CƠ BẢN VỀ HƯỚNG DẪN SHAREINTERNET ISA 2004


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
tailieutinhoc

tailieutinhoc

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 26 Bài Viết:
BỘ SƯU TẬP CƠ BẢN VỀ HƯỚNG DẪN SHAREINTERNET ISA 2004ACCESS RULE

I. Gii thiu:

Mặc định ISA cấm tất cả mọi traffic ra/vào hệ thống (Default Rule). Muốn hệ thống hoạt động

ta phải tạo các rule tương ứng.

Bài Lab gm nhng thao tác chính sau:

1. Tạo rule cho phép traffic DNS Query để phân giải tên miền

2. Tạo rule cho phép mọi User sử dụng mail ( SMTP + POP3 )

3. Tạo rule cho phép các User thuộc nhóm “Nhân Viên” xem trang vnexpress.net trong giờ

làm việc

4. Tạo rule cho phép các User thuộc nhóm “Sếp” sử dụng Internet không hạn chế

5. Tạo rule cho phép sử dụng Internet không hạn chế trong giờ giải lao

6. Chỉ cho xem “chữ” không cho xem “hình”

7. Cấm xem trang www.tuoitre.com.vn

8. Khảo sát system policy

9. Giới thiệu các Policy Template
Đây là bộ sưu tập cơ bản về hướng dẫn ShareInternet ISA2004 http://tailieu.vn/xe...4.171229.0.html

Hướng dẫn ShareInternet ISA2004 – phần 2 – access rule http://tailieu.vn/xe...1229.12454.html

Hướng dẫn ShareInternet ISA2004 – phần 1 – setup ISA http://tailieu.vn/xe...1229.12453.html

Hướng dẫn ShareInternet ISA2004 – phần 5 http://tailieu.vn/xe...1229.12457.html

Hướng dẫn ShareInternet ISA2004 – phần 4 http://tailieu.vn/xe...1229.12456.html


ACCESS RULE

I. Gii thiu:

Mặc định ISA cấm tất cả mọi traffic ra/vào hệ thống (Default Rule). Muốn hệ thống hoạt động

ta phải tạo các rule tương ứng.

Bài Lab gm nhng thao tác chính sau:

1. Tạo rule cho phép traffic DNS Query để phân giải tên miền

2. Tạo rule cho phép mọi User sử dụng mail ( SMTP + POP3 )

3. Tạo rule cho phép các User thuộc nhóm “Nhân Viên” xem trang vnexpress.net trong giờ

làm việc

4. Tạo rule cho phép các User thuộc nhóm “Sếp” sử dụng Internet không hạn chế

5. Tạo rule cho phép sử dụng Internet không hạn chế trong giờ giải lao

6. Chỉ cho xem “chữ” không cho xem “hình”

7. Cấm xem trang www.tuoitre.com.vn

8. Khảo sát system policy

9. Giới thiệu các Policy Template

II. Thc hin

1 - To rule cho phép traffic DNS Query đphân gii tên min

2 - To rule cho phép mi User sdng mail ( SMTP + POP3 )

B1: Tạo Access rule theo các thông số sau:

Rule Name: Allow Mail (SMTP + POP3)

Action: Allow

Protocols: POP3 + SMTP

Source: Internal

Destination: External

User: All User

Các thao tác làm tương tự như phần 1

B2: Kiểm tra - Thc hin ti máy chn

Setup Outlook Express theo các thông số sau:

Display Name: Hoc Vien

Email Address: [email protected]

OutGoing Mail: mail.nhatnghe.com

InComming Mail: mail.nhatnghe.com

Account Name: [email protected]

Password: hocvien

Thử gởi/ nhận mail

3 - To rule cho phép các User thuc nhóm “Nhân Viên” xem trang vnexpress.net trong gi

làm vic

a – Đnh nghĩa nhóm “Nhan Vien”

b – Đnh nghĩa URL Set cha trang vnexpress.net

c – Đnh nghĩa “gilàm vic”

d – To rule

e – Kim tra
special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]