Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Cách chèn thẻ H1 vào tiêu đề trong joomla


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1
trungsaker

trungsaker

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 1 Bài Viết:
Như các bạn đã biết thẻ H1 sẽ điều hướng các con bọ tìm kiếm của google, và nói cho google biết những từ khóa bạn đề cập sẽ được hiển thị thông qua thẻ H1.<br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">Những tiêu đề chữ lớn sẽ cho các công cụ tìm kiếm biết bạn muốn định hướng người đọc vào nội dung nào.<br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">Và để chỉnh những tiêu đề bài viết thành thẻ H1 <br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">Bạn làm như sau :<br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">1/ Với bài viết : bạn vào đường dẫn components/com_content/views/article/tmpl/default.php<br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">Từ dòng 14 bạn thay code :<br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">14 <?php if ($this->params->get('show_title')) : ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">15 <td width="100%"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">16 <?php if ($this->params->get('link_titles') && $this->article->readmore_link != '') : ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">17 <a href="/<?php echo $this->article->readmore_link; ?>" class="contentpagetitle<?php echo $this->params->get( 'pageclass_sfx' ); ?>"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">18 <?php echo $this->escape($this->article->title); ?></a><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">19 <?php else : ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">20 <?php echo $this->escape($this->article->title); ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">21 <?php endif; ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">22 </td><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">23 <?php endif; ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">Thành :<br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">14 <?php if ($this->params->get('show_title')) : ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">15 <td width="100%"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">16 <h1><?php if ($this->params->get('link_titles') && $this->article->readmore_link != '') : ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">17 <a href="/<?php echo $this->article->readmore_link; ?>" class="contentpagetitle<?php echo $this->params->get( 'pageclass_sfx' ); ?>"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">18 <?php echo $this->escape($this->article->title); ?></a><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">19 <?php else : ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">20 <?php echo $this->escape($this->article->title); ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">21 <?php endif; ?></h1><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">22 </td><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">23 <?php endif; ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">2/ Với category (chuyên mục)<br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">Bạn tìm /components/com_content/view/category/tmpl/blog_item.php<br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">Dòng 12-19<br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">Bạn tìm :<br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><td width="100%"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><?php if ($this->item->params->get('link_titles') && $this->item->readmore_link != '') : ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><a href="/<?php echo $this->item->readmore_link; ?>" class="contentpagetitle<?php echo $this->item->params->get( 'pageclass_sfx' ); ?>"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><?php echo $this->escape($this->item->title); ?></a><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><?php else : ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><?php echo $this->escape($this->item->title); ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><?php endif; ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "></td><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">và thay bằng :<br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><td width="100%"><h1><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><?php if ($this->item->params->get('link_titles') && $this->item->readmore_link != '') : ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><a href="/<?php echo $this->item->readmore_link; ?>" class="contentpagetitle<?php echo $this->item->params->get( 'pageclass_sfx' ); ?>"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><?php echo $this->escape($this->item->title); ?></a><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><?php else : ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><?php echo $this->escape($this->item->title); ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><?php endif; ?><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "></h1></td><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">Chúc các bạn tạo được thẻ H1 trong joomla thành công cho web của bạn !

Bài viết này được chỉnh sửa bởi trungsaker: 09 June 2012 - 01:40 PM


#2
sunwind

sunwind

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 8 Bài Viết:
Bài viết này khó đọc quá
Nhưng dù sao cũng thanks bạn!
dich vu tham tu
| ve may bay chính hãng

#3
hiep elines

hiep elines

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 4 Bài Viết:

chả hiểu gì cả

đang cần tìm cái này , có ai giúp đc ko ?


special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]