Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Một số code của các chương trình cơ bản trong Java

- - - - -

 • Chủ Đề Đã Khóa Chủ đề này đã được khóa
64 replies to this topic

#61
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:

Em muốn là nhập vào một danh sách sinh viên rồi in ra danh sách sinh viên vừa nhập.
Danh sách sinh viên gồm các thông tin: số báo danh,họ tên, địa chỉ các điểm kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3.Nhưng em làm như trên nó báo lỗi nhiều quá mà em mới học java nên chả biết đâu mà lần. các bác giúp em với
(1 newbies hỏi )===> mình đưa hết vào đây để các bạn tham khảoNhap vao so sinh vien ma ban can nhap thong tin : 2
Ban hay nhap vao thong tin cua sinh vien thu 1 :
So bao danh : Sv01

Ho va ten : Trinh Hoang Tuan Anh

Ban hay nhap vao thong tin cua sinh vien thu 2 :
So bao danh : Sv02

Ho va ten : Tuyet Trinh

Thong tin cua sinh vien thu 1 la :
So bao danh : Sv01
Ho va ten : Trinh Hoang Tuan Anh
Thong tin cua sinh vien thu 2 la :
So bao danh : Sv02
Ho va ten : Tuyet Trinh
Press any key to continue...


import java.io.*;

public class ManagementStudent
{
	public static void main(String args[]) throws Exception
	{
	int soSinhVien;
	
	BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
	System.out.print("Nhap vao so sinh vien ma ban can nhap thong tin : ");
	soSinhVien = Integer.parseInt(in.readLine());
	
	String[] mangSinhVien = new String[soSinhVien];
	String []soBaoDanh = new String[mangSinhVien.length];
	String []hoTen = new String[mangSinhVien.length];
	//Nhap thong tin cua moi sinh vien
	for(int i=1;i<=mangSinhVien.length;i++)
		{
			System.out.println("Ban hay nhap vao thong tin cua sinh vien thu "+i+" :");
			System.out.print("So bao danh : ");
			soBaoDanh [i-1]= in.readLine();
			System.out.println();
			
			System.out.print("Ho va ten : ");
			hoTen[i-1] = in.readLine();
			System.out.println(); 
		}
	
	//In thong tin cua moi sinh vien nhap vao ra man hinh
	for(int i=1;i<=mangSinhVien.length;i++)
		{
			System.out.println("Thong tin cua sinh vien thu "+i+" la : ");
			System.out.println("So bao danh : "+soBaoDanh[i-1]);
			System.out.println("Ho va ten : "+hoTen[i-1]);
		}
	}		
}

<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#62
vicduong

vicduong

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 2 Bài Viết:

MÌnh đang làm chương trình paint giống giống window nhưng đơn giản hơn.Mà ko hiểu tại sao quẹt 1 cái trên màn hình rồi nhấn nút rectagle thì nó mới vẽ hcn,mình muốn làm là nhấn nút trước rồi mới vẽ.Bạn có thể coi code mình làm sai chỗ nào hok PhươngDiep.

Với lại cái chọn màu line và fill màu cái hình của mình thì làm sao vậy bạn,mình biết làm nhấn nút button trong applet là chọn màu đường viền được,nhưng mà làm trong JApplet = Combo bõ thì ko biết làm sao nữa,nó cứ báo lỗi.Bạn có thể nói cho mình hiểu là làm sao ko?

bạn cho chạy thử code của mình nha:

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

/*<applet code = MyPaintApp.class height =768 width =1024>
</applet>*/


public class MyPaintApp extends JApplet implements ActionListener, MouseListener, MouseMotionListener
{
JButton bCircle, bRect, bPolygon, bEllipse, bLineColor, bFillColor;
JPanel p1,p2,p3,p4;
JComboBox combo1, combo2;
String ColorList[]={"Choose the Color","Red", "Blue", "Green", "Brown"};
int shape;

public void init()
{

p1 = new JPanel();
p2 = new JPanel();
p3 = new JPanel(new GridLayout(2,2,5,10));

//getContentPane().setLayout(new FlowLayout());
getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
getContentPane().setLayout(new GridLayout(11,2,50,10));
getContentPane().add(p1,BorderLayout.NORTH);
getContentPane().add(p2);
getContentPane().add(p3);


JLabel lb = new JLabel("MY PAINT APPLICATION");
lb.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 30));

bCircle = new JButton("Circle");
bRect = new JButton ("Rectangle");
bPolygon = new JButton ("Polygon");
bEllipse = new JButton ("Ellipse");
JLabel lbLineColor = new JLabel("SELECT LINE COLOR");
JLabel lbFillColor = new JLabel("SELECT FILL COLOR");


JLabel status = new JLabel ("Selected Item");
combo1 = new JComboBox(ColorList);
combo1.addItemListener(new ItemListener()
{
public void itemStateChanged(ItemEvent e){
String selItem = (String)combo1.getSelectedItem();
//if(selItem == "Red")setColor(Color.RED);
//status.setText("Combo select :"+selItem);
}
}
);
combo2 = new JComboBox(ColorList);

p1.add(lb);
p2.add(bRect);
p2.add(bCircle);
p2.add(bPolygon);
p2.add(bEllipse);
p3.add(lbLineColor);
p3.add(lbFillColor);
p3.add(combo1);
p3.add(combo2);

bCircle.addActionListener(this);
bRect.addActionListener(this);
bPolygon.addActionListener(this);
bEllipse.addActionListener(this);
this.addMouseListener(this);
this.addMouseMotionListener(this);
}

/*public MyPaintApp()
{
//setPreferredSize(new Dimension(SIZE, SIZE));
//setBackground(Color.white);
//--- Them mouse listeners.
this.addMouseListener(this);
this.addMouseMotionListener(this);
}//end constructor*/

private int StartX=0;
private int StartY=0;
private int EndX=0;
private int EndY=0;

public void mousePressed (MouseEvent me)
{
StartX = me.getX();
StartY = me.getY();
EndX = StartX;
EndY = StartY;
}

public void mouseDragged (MouseEvent me)
{
EndX = me.getX();
EndY = me.getY();
//this.repaint();
}

public void mouseReleased (MouseEvent me)
{
EndX = me.getX();
EndY = me.getY();
this.repaint();
}

/*public void mouseClicked (MouseEvent me)
{
clickX = me.getX();
clickY = me.getY();
int x[] = (clickX);
int y[] = (clickY);
int clicked = me.getClickCount();
this.repaint();
}*/

public void mouseMoved (MouseEvent me) {}
public void mouseEntered (MouseEvent me) {}
public void mouseExited (MouseEvent me) {}
public void mouseClicked (MouseEvent me) {}

public void drawShape(int shape)
{

Graphics g2= getGraphics();

switch(shape)
{
case 1: g2.fillOval(StartX, StartY, EndX - StartX, EndX - StartX);
//g2.setColor(Color.white);
break;

case 2: g2.drawRect(StartX, StartY, EndX - StartX, EndY - StartY);
break;

/*case 3:
int x;
int y;
int n = clicked + 2;
g.drawPolygon(x, y, n);
break;
*/

case 4: g2.fillOval(StartX, StartY, EndX - StartX, EndY - StartY);
break;
}
}


public void actionPerformed(ActionEvent ae)
{
String str= ae.getActionCommand();
if(ae.getSource()==bCircle)
{
drawShape(1);
}
else if("Rectangle".equals(str))//ae.getSource()==bRect
{
drawShape(2);
}
else if(ae.getSource()==bPolygon)
{
drawShape(3);
}
else if(ae.getSource()==bEllipse)
{
drawShape(4);
}
}

}#63
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:
Trong trang 3 của topic này có 1 bài về cái này đó bạn ... mình gán sự kiện cho nút nhấn và nếu nhấn vào thì gọi phương thức repaint();
Máy này hem có JDK nên mình không kiểm tra được cái bài trên của bạn ... Bạn xem thử nếu làm không được thì mình cài lại JDK và sửa code thử xem sao ...
Thân! :bong
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->

#64
vicduong

vicduong

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 2 Bài Viết:
code của trang 3 hình như bị gì phải ko ban?mình nhấn fill no ko có fill,còn máy nút vẽ hình thì nhấn nút nào nó cũng vẽ elip hết.

bạn coi code lại dùm mình được ko,giúp mình đi,mình đọc sach java tập 1 rồi tham khảo trên mạng cũng nhiều mà ko biết làm sau chọn màu đổi đường viền và tô màu hình.
hic....hic...còn cái nút thì lại ngược đời,giờ ko biết làm sao,hỏi thầy thầy nói để thầy coi rốt cuộc ko thấy hồi âm..... ~<img src=" border="0" alt="wits.gif" />

Bài viết này được chỉnh sửa bởi PhươngĐiệp2410: 25 February 2008 - 09:30 AM
Mình nhớ là code đó mình viết chưa xong nên hình như mỗi lần chạy thì nhấn vào 1 trong 3 cái hình đầu thì nó vẽ hình đó chứ nhấn liên tục không được


#65
PhươngĐiệp2410

PhươngĐiệp2410

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1917 Bài Viết:
Topic này tạm thời đóng lại vì mình bận bên C# và viết hoàn chỉnh bài về WinForm nên các bạn hỏi gì thì mở topic mới nha
Thân! :eee
<!--coloro:#008080--><!--/coloro--><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->http://winsocks.net/

<!--sizec-->
<!--/sizec-->
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->Are You looking for a good socks 5 service? But you don't know where to buy?
Welcome to WinSocks.Net - Crazy Socks Service
Here we provide Fresh Socks 5 with fast speed , less blacklist, especially price is cheaper than others service.
<!--colorc-->
<!--/colorc--><!--sizec-->
<!--/sizec--> <!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--coloro:#0000ff--><!--/coloro-->More over, if you want to test our socks 5 before buying, don't be hesitate to contact our supporter through yahoo to receive Free Socks 5<!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--><!--/sizec-->


Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]