Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

[VBB4.x]Tạo khung đăng nhập như diễn đàn HSVFORUM.VN


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
emlaphale

emlaphale

    Trung cấp CSTH

  • Advance Member
  • PipPipPip
  • 325 Bài Viết:
Demo: http://hsvforum.vn/forum.php

Bắt đầu:
Vào admincp -> search template -> tìm:
vbulletin-chrome.css

Kéo xuống dưới cùng thêm vào đoạn code sau:
.ninja_quick_login a img{border: none;outline: none;}.ninja_quick_login a{color: #000;text-decoration: none;outline: none 0;border: 0;}.ninja_quick_login a:hover{color: #663300;}.ninja_clr{visibility: hidden;clear: both;display: block;padding: 0;margin: 0;line-height: 1;height: 0;width: 100%;overflow-y: hidden;font-size: 0;}.ninja_fl{float: left;}.ninja_fr{float: right;}.ninja_quick_login input{font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;padding: 0;}.ninja_warpper{width: 1000px;margin: 0 auto;}.ninja_quick_login{font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 12px; /*line-height:16px;*/background: url(hsvforum_login/login_quick_bg.jpg) bottom repeat-x;height: 68px;width: 100%;z-index: 9999;position: fixed;bottom: 0;left: 0;}.ninja_quick_login .ninja_img_char{background: url(hsvforum_login/login_quick_char.png) no-repeat;width: 80px;height: 68px;float: left;margin-right: 10px;}.ninja_quick_login .ninja_tb{-moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;background: #ededed;border: 1px solid #5e5e5e; /*height: 16px;*/margin-bottom: 4px;padding: 3px 5px;width: 88px;margin-right: 5px;}.ninja_quick_login .ninja_btn{width: 100px;height: 20px;background: url(hsvforum_login/login_quick_btn.jpg) no-repeat;border: none;cursor: pointer;margin-right: 15px;}.ninja_quick_login .ninja_content_padding{padding-top: 38px;}.ninja_quick_login ul{float: left;margin: 0;padding: 0;}.ninja_quick_login li{display: block;float: left;margin-right: 10px;height: 21px;margin-top: 3px;}.ninja_quick_login li a{display: block;text-indent: -9999em;cursor: pointer;}.ninja_quick_login li.ninja_home{background: url(hsvforum_login/login_quick_home.jpg) no-repeat;width: 91px;}.ninja_quick_login li.ninja_register{background: url(hsvforum_login/login_quick_reg.jpg) no-repeat;width: 121px;}.ninja_quick_login li.ninja_guide{background: url(hsvforum_login/login_quick_guide.jpg) no-repeat;width: 99px;}.ninja_quick_login li.ninja_forum{background: url(hsvforum_login/login_quick_forum.jpg) no-repeat;width: 99px;}.ninja_quick_login li.ninja_text_event{background: url(hsvforum_login/login_quick_text.jpg) no-repeat 0 -5px;width: 178px;padding: 2px 10px 0;}.ninja_quick_login li.ninja_text_event a{text-indent: inherit;color: #e2b92b;}.ninja_quick_login a.ninja_btn_up{background: url(hsvforum_login/login_quick_top.png) no-repeat;width: 32px;height: 20px;display: block;text-indent: -9999em;margin-top: 38px;margin-right: 6px;}.ninja_quick_login .ninja_form{width: 400px;}.ninja_quick_login a.ninja_login{float: left;padding-top: 5px;display: block;padding-right: 20px;color: #FFF;font-weight: bold;}


Save & Reload, tiếp tục search template -> tìm:
header

Mấy đoạn cài javascript thì bạn giữ lại, còn đâu thì thay toàn bộ bằng:
<div id="widget_quick_login" class="ninja_quick_login"><div class="ninja_warpper"><div class="ninja_img_char"></div>

<div class="ninja_content_padding ninja_fl">

<vb:if condition="$show['member']">
<div style="width: 500px; float: left;">
<a class="ninja_login" href="{vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}">{vb:raw bbuserinfo.musername}</a>
<a class="ninja_login" href="usercp.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase your_notifications}: <span class="notifications-number"><strong>{vb:raw notifications_total}</strong></span></a>
<a class="ninja_login" href="usercp.php{vb:raw session.sessionurl_q}">{vb:rawphrase user_control_panel}</a>
<a class="ninja_login" href="{vb:link member, {vb:raw bbuserinfo}}">{vb:rawphrase your_profile}</a>
<a class="ninja_login" href="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=logout&amp;logouthash={vb:raw bbuserinfo.logouthash}" onclick="return log_out('{vb:rawphrase sure_you_want_to_log_out}')">{vb:rawphrase log_out}</a>


{vb:raw template_hook.header_userinfo}
</div>
<li class="ninja_text_event"><a href="http://hsvforum.vn/threads/7301-thong-bao-trao-doi-logo-textlink-voi-cac-website-khac"><marquee scrollamount="3">Thông Báo Trao Đổi Logo Và Liên Kết Với Các Website Khác</marquee></a></li>
<li class="ninja_home"><a href="http://hsvforum.vn" target="_blank">Trang chủ</a></li>
<!--<li class="ninja_guide"><a href="faq.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase help}">{vb:rawphrase help}</a></li>-->
<vb:else />

<div class="ninja_form ninja_fl">
<script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
<form id="navbar_loginform" action="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, {vb:raw show.nopasswordempty})">
<input value="Tài khoản" onfocus='if(this.value==this.defaultValue) this.value=""' onblur='if(this.value=="") this.value=this.defaultValue' name="vb_login_username" id="navbar_username" class="ninja_tb ninja_fl" type="text">

<input type="text" class="ninja_tb ninja_fl" tabindex="102" name="vb_login_password_hint" id="navbar_password_hint" size="10" value="{vb:rawphrase password}" style="display:none;" />
<input value="******" onfocus='if(this.value==this.defaultValue) this.value=""' onblur='if(this.value=="") this.value=this.defaultValue' name="vb_login_password" id="navbar_password" class="ninja_tb ninja_fl" type="password">

<label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" /> {vb:rawphrase remember_me}</label>
<input value="" class="ninja_fl ninja_btn" name="" onclick="return login();" type="submit">
<input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
<input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
<input type="hidden" name="do" value="login" />
<input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
<input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
</form>
<!--<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']">
{vb:raw facebook_header}
</vb:if>-->
</div>

<ul>
<li class="ninja_text_event"><a href="http://hsvforum.vn/threads/3983-tuyen-dich-va-edit-truyen-tranh"><marquee scrollamount="3">Tuyển Translator Và Editor Truyện Tranh Manga, Comic Cho Diễn Đàn HSVFORUM</marquee></a></li>
<li class="ninja_home"><a href="http://hsvforum.vn" target="_blank">Trang chủ</a></li>
<li class="ninja_register"><a href="register.php{vb:raw session.sessionurl_q}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase register}">{vb:rawphrase register}</a></li>
</ul>
</vb:if>
</div>
<a href="{vb:raw relpath}#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;" class="ninja_btn_up ninja_fr" title="{vb:rawphrase top}">{vb:rawphrase top}</a>
</div></div>

<div class="above_body"> <!-- closing tag is in template navbar -->
<div class="ad_global_header">
{vb:raw ad_location.global_header1}
{vb:raw ad_location.global_header2}
</div>


Save lại và upload thư mục hsvforum_login lên ngang hàng index. Hoặc bạn muốn thay hình khác thì tùy bạn.
http://www.mediafire...4vnn2pqqv1xiju7

Tệp Đính Kèm


HSVFORUM.VN - Cộng đồng lập trình viên và truyện đọc trực tuyến

Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ: Vạn Lý Song Hành hoặc YH thieu_gia1587 nhé.
special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]