Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Giúp em bài tập thiết kế mô hình quan hệ


 • Please log in to reply
19 replies to this topic

#1
Edward Le

Edward Le

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 2 Bài Viết:
Bài này làm sao chỉ em với. Nó khó quá.

#2
Edward Le

Edward Le

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 2 Bài Viết:
Đề đây ạ: Ban chỉ huy Chiến dịch Mùa hè xanh cần quản lý các thông tin về Chiến dịch Mùa hè xanh mỗi năm. Mỗi năm sinh viên của trường sẽ thực hiện Chiến dịch Mùa hè xanh tại một số địa bàn. Mỗi địa bàn gồm nhiều xã. Mỗi khoa sẽ tự quản lý sinh viên của mình tại một hoặc nhiều xã. Các giáo viên của khoa chịu trách nhiệm giám sát, đại diện sinh viên sẽ làm đội trưởng và đội phó. Mỗi xã có 2 giám sát, một đội trưởng và một đội phó. Mỗi xã gồm nhiều ấp, mỗi ấp gồm nhiều nhà dân. Sinh viên được phân thành từng nhóm từ 3 đến 6 sinh viên ở cùng một nhà và có một nhóm trưởng. Các công việc sinh viên tham gia là: làm nhà, xây cầu, đắp đường, dạy học,…. Mỗi công việc được thực hiện tại một ấp, vào các buổi (sáng, hoặc chiều, hoặc tối), và kéo dài từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc công việc.

Việc phân công công việc do giám sát và đội trưởng, đội phó quyết định. Họ sẽ chọn ra những nhóm cùng ấp hoặc thuộc các ấp lân cận tùy theo khối lượng công việc và thời gian thực hiện. Như vậy những sinh viên thuộc cùng một nhóm luôn làm việc với nhau. Mỗi nhóm trong một ngày có thể tham gia nhiều công việc, chẳng hạn buổi sáng và chiều tham gia xây cầu, buổi tối tham gia dạy học. Tuy nhiên trong một buổi của một ngày cụ thể nào đó, một nhóm không thể tham gia cùng lúc nhiều hơn một công việc.

Ngoài ra CSDL còn cần phải lưu thông tin về việc khen thưởng đối với các sinh viên đã tích cực tham gia công tác.

Hãy thiết kế ERD cho nhu cầu lưu trữ và truy xuất các thông tin trên.#3
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

#4
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss :starwars:

#5
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

#6
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

#7
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
dddddddddddddddddddddddd

#8
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
nhanh nữa len

#9
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
22222222222222222222222222222222222222

#10
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
fffffffffffffffffffffffffffffff

#11
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
ddddddddddddddddddd

#12
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
1999999999999999999999

#13
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
ddddddddddddddđ

#14
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#15
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
ddddddddddddddđ

#16
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
ffffffffffffffffffffffffff

#17
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
fffffffffffffffffff

#18
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
ffffffffffffffffffffff

#19
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
ffffffffffffffffffffffffffffffffff

#20
trinhvannam

trinhvannam

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 58 Bài Viết:
ggggggggggggggggggg


Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]