Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Tuyen dung Nha hang

Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Tuyển Tập Game Đối Kháng Hay Nhất Cho PC

* * * - - 1 Bình chọn

 • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1
nguyenvu323

nguyenvu323

  Tiến sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4291 Bài Viết:
Tekken 3
Posted Image
Posted Image
http://rapidshare.com/files/39367295/Tekken3PC.rar
Samurai Shodown VS M.U.G.E.N
Posted Image
http://rapidshare.com/files/41189085/SS_VS_m.rar
Mortal kombat
Posted Image
Posted Image
Posted Image
http://rapidshare.com/files/40766458/Mortal_Combat.rar
Mortal kombat 2
http://rapidshare.com/files/40766459/Mortal_Combat_2.rar
Mortal Kombat Trilogy
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
http://rapidshare.com/files/40096303/MKT_up_by_asd456.rar
Mortal Kombat 4
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
http://rapidshare.com/files/39566232/MHR-Mk4_up_by_asd456.rar
Mortal Kombat 5 [M.U.G.E.N EDITION]
Posted Image
Posted Image
Posted Image
http://rapidshare.com/files/40423820/MK_Project_5.0.rar
Resident Evil 2 [M.U.G.E.N Edition]
Posted Image
http://rapidshare.com/files/41180525/Resident_Evil_2_M.U.G.E.N.rarPass cho tất cả : uploadedbyasd456
Gone

#2
nguyenvu323

nguyenvu323

  Tiến sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4291 Bài Viết:
DBZ MILLENIUM
Posted Image
Posted Image
Posted Image
http://rapidshare.com/files/40078668/DBM.rar
DBZ VS STREET FIGHTER
Posted Image
http://rapidshare.com/files/40070751/DBvsSF.rar
Dragon Ball Mugen Edition
Posted ImagePosted Image
Posted ImagePosted Image
http://rapidshare.com/files/40093902/DBME2k5.exe
World Warriors 2002
Posted Image
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/WW2k2.zip
Dragonball Z Hyperfight
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/DBZHF.rar
The Last Samurai
Posted Image
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/lastsamurai.rar
Asbin Fighters
Posted Image
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/asbin%20fighters.zip
Grand Warriors
Posted Image
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/Grand%20Warriors.rar
School Fighter
Posted Image
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/School%20Fighter.rar
Ultra Mortal Kombat Vendetta
Posted Image
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/Ultra%20Mortal%20Kombat%20Vendetta.rar
Raging Fist
Posted Image
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/Raging%20fist.exe
Reference Game
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/hfrf.gif[img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/RG.rar
RTP Reference Game
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/rtp.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/RTP.zip
Mortal Enemies Endless Dual
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/meed.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/MEED.rar
Dragon Ball and Street Fighter Dimentions Collide
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/dbvssf.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/dbvssf.zip
Final Dimension
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/fm.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/Final%20Dimension.zip
DB vs TMNT
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/dbtmnt.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/DBvsTMNT.rar
Terrordrome
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/td.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/Terrordrome.rar
The Favorite Fighters
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/tff.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/The%20Favorite%20Fighter.zip
The Favorite Fighters 2
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/tff2.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/tffg2-1.rar
World Heroes Dynamite
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/whd.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/WHD.zip
Samurai Shodown V - Special
[img]http://www.the-laser.com/SamuraiShodownV_1.jpg[/img]
http://www.megaupload.com/?d=5OITFHJB

or

http://www.megaupload.com/?d=MMC68SSM

Gone

#3
trinhhieutrung

trinhhieutrung

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 8 Bài Viết:

DBZ MILLENIUM
Posted Image
Posted Image
Posted Image

http://rapidshare.com/files/40078668/DBM.rar
DBZ VS STREET FIGHTER
Posted Image
http://rapidshare.com/files/40070751/DBvsSF.rar
Dragon Ball Mugen Edition
Posted ImagePosted Image
Posted ImagePosted Image
http://rapidshare.com/files/40093902/DBME2k5.exe
World Warriors 2002
Posted Image
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/WW2k2.zip
Dragonball Z Hyperfight
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/DBZHF.rar
The Last Samurai
Posted Image
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/lastsamurai.rar
Asbin Fighters
Posted Image
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/asbin%20fighters.zip
Grand Warriors
Posted Image
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/Grand%20Warriors.rar
School Fighter
Posted Image
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/School%20Fighter.rar
Ultra Mortal Kombat Vendetta
Posted Image
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/Ultra%20Mortal%20Kombat%20Vendetta.rar
Raging Fist
Posted Image
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/Raging%20fist.exe
Reference Game
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/hfrf.gif[img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/RG.rar
RTP Reference Game
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/rtp.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/RTP.zip
Mortal Enemies Endless Dual
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/meed.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/MEED.rar
Dragon Ball and Street Fighter Dimentions Collide
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/dbvssf.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/dbvssf.zip
Final Dimension
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/fm.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/Final%20Dimension.zip
DB vs TMNT
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/dbtmnt.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/DBvsTMNT.rar
Terrordrome
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/td.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/Terrordrome.rar
The Favorite Fighters
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/tff.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/The%20Favorite%20Fighter.zip
The Favorite Fighters 2
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/tff2.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/tffg2-1.rar
World Heroes Dynamite
[img]http://fm.silverfirebird.com/game%20images/whd.gif[/img]
http://fm.silverfirebird.com/Download/games/WHD.zip
Samurai Shodown V - Special
[img]http://www.the-laser.com/SamuraiShodownV_1.jpg[/img]
http://www.megaupload.com/?d=5OITFHJB

or

http://www.megaupload.com/?d=MMC68SSM#4
emsocho

emsocho

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 41 Bài Viết:
Cho em hoi down ve roi choi bang cach nao` ah.
Em da thu vai cach nhung ko dc, ke ca tao o ao roi chay bang chuong trinh gia lap cung ko dc
Lam on chi cho em voi nhe, em thich tro sôngku lam
Meo

#5
anhchanbonmat

anhchanbonmat

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 8 Bài Viết:

Mortal kombat
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/09/MK_character_select.png[/img]
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/22/Mortal_Kombat.png[/img]
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/77/Mortalkombatpc.gif[/img]

http://rapidshare.com/files/40766458/Mortal_Combat.rar
Mortal kombat 2
http://rapidshare.com/files/40766459/Mortal_Combat_2.rar
Mortal Kombat Trilogy
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/70/MKTBox.jpg[/img]
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://i12.tinypic.com/67da06h.gif[/img]
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://i17.tinypic.com/6as5pnb.gif[/img]
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://i18.tinypic.com/52neetw.gif[/img]
http://rapidshare.com/files/40096303/MKT_up_by_asd456.rar
Mortal Kombat 4
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://www.cdaccess.com/jpg/shared/front/large/mortalk4.jpg[/img]
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://www.gamershell.com/static/screenshots/1437/25501_full.jpg[/img]
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://www.gamershell.com/static/screenshots/1437/25497_full.jpg[/img]
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://www.gamershell.com/static/screenshots/1437/25506_full.jpg[/img]
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://www.gamershell.com/static/screenshots/1437/25507_full.jpg[/img]
http://rapidshare.com/files/39566232/MHR-Mk4_up_by_asd456.rar
Mortal Kombat 5 [M.U.G.E.N EDITION]
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://www.uploadhouse.com/fileuploads/206/206433b4541c089e467034fc63a9f73165dd26.jpg[/img]
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://www.uploadhouse.com/fileuploads/206/2064313a4558cdbb48558ea5db1ad9f0a0044a.jpg[/img]
[img]http://cuasotinhoc.vn/antivirus/check.php?url=http://www.uploadhouse.com/fileuploads/206/206434eb8fd1251fbc32794f4f5126b5893152.jpg[/img]
http://rapidshare.com/files/40423820/MK_Project_5.0.rarPass cho tất cả : uploadedbyasd456

cho mình hỏi tại sao tải không được vậy
em rất thích trò này xin giúp đỡ

#6
Đẹp zai nhứt city

Đẹp zai nhứt city

  Kem No.1

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 778 Bài Viết:
DBZ MILLENIUM
Reload, mọi thông tin có ở đây (1 bạn pm yêu cầu mình lục link nên đem web này tìm hiểu về DBZ luôn)
http://truongton.net...p/t-331476.html

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Đẹp zai nhứt city: 28 August 2009 - 08:30 PM

Trong Rong

#7
Sê-Lốc-Cốc

Sê-Lốc-Cốc

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 57 Bài Viết:

DBZ MILLENIUM
Reload, mọi thông tin có ở đây (1 bạn pm yêu cầu mình lục link nên đem web này tìm hiểu về DBZ luôn)
http://cuasotinhoc.v...p/t-331476.html

Sao không có Street Fingt nhỉ :bong game đó hay lắm đó, Mod post đi cho ae down về chơi :bong

#8
Sê-Lốc-Cốc

Sê-Lốc-Cốc

  Căn bản tin học tốt

 • Member
 • Pip
 • 57 Bài Viết:

DBZ MILLENIUM
Reload, mọi thông tin có ở đây (1 bạn pm yêu cầu mình lục link nên đem web này tìm hiểu về DBZ luôn)
http://cuasotinhoc.v...p/t-331476.html

Tải về chơi thồi, minh chúa thích mấy game này :bong

#9
HolyHunter

HolyHunter

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 140 Bài Viết:
Sao lúc tôi chơi nó lại hiện ra cái này nhi? :
Errors: Can't change Video mode.
????????
Xem chủ đề xong mà không thanks thì.........

#10
hailaymatroi

hailaymatroi

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 133 Bài Viết:
ko tai duoc ba's oi
0 người đang đọc chủ đề này

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩnPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]