Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Nhận rip theme, viết template plugin, widget cho wordpress


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
wordpress

wordpress

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 5 Bài Viết:
Hi! Dạo này freecode đóng của nên mất địa bàn làm ăn nên qua đây kiếm miết gạo các bác thông cảm nha <br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">Với khả năng hiện tại của mình, thì mình có thể nhận rip theme, viết plugin hoặc widget, sửa các template theo yêu cầu với tính chuyên nghiệp cao! Bạn nào có những ý định trên hãy liê hệ với mình!<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">Giới thiệu về mình 1 tý!<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">Tên: Nguyễn Hồng Tâm<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">Năm sinh: 1990<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">Skype: skype_hongtam<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">Mail: [email protected]<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">Chuyên: Wordpress<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">Những site tiêu biểu mình đã rip và thiết kế: (khoản 40 site + 10 plugin theo yêu cầu)<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">http://waptruyenhay.us/<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">http://phamthuha.com/<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">http://karador.vn/<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">http://waps.pro/<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">http://hoangthuylinh.vn/<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">http://webquangnam.net/<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">http://infohaiphong.com/<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">http://muabanoto.com.vn/<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">.........<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">Nếu bạn nào muôn làm theme liên hệ mình mail hoặc skype, nghèo rồi lấy giá rẻ thôi <br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 23px; background-color: rgb(253, 253, 253);">Hình thức thanh toán: chuyển tiền trước 20-50% Bàn giao xong chuyển khoản còn lại!
special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]