Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

VÕ LÂM MINH CHỦ - PHIÊN BẢN SƠN HÀ XÃ TẮC - OPEN BETA 10 GIỜ 00 NGÀY 10/12/2013


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1
Duy9x

Duy9x

  Trình độ A CSTH

 • Member
 • PipPip
 • 101 Bài Viết:
[CENTER][FONT=arial][SIZE=5][B][COLOR=#ff0000]VÕ LÂM MINH CHỦ - PHIÊN BẢN SƠN HÀ XÃ TẮCOPEN BETA 10 GIỜ 00 NGÀY 10/12/2013[/B]
[/COLOR][/FONT][/CENTER][SIZE=3][FONT=arial]Quý nhân sĩ thân mếm !!!![/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=arial]Sau bao ngày chuẩn bị , giờ đây Võ Lâm Minh Chủ chính thức khai mở Server Ba Lăng Huyện !!![/FONT][/SIZE]
[
FONT=arial][SIZE=3][B]I/ Thông tin chi tiết về việc khai mở server[/B][/SIZE][/FONT][B]
[/size][/font][/color][FONT=arial][SIZE=3][B]II/ Cấu hình trò chơi[/B][/SIZE][/FONT][B]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Việt hóa có dấu hoàn chỉnh (dùng bảng mã TCVN3(ABC))[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Các phím tắt hoàn thiện[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Kinh nghiệm phân bố rộng rãi thích hợp với phiên bản hiện tải, map train phong phú[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Cấp độ tối đa 200[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Tỷ lệ hút sinh lực, hút nội lực đã được fix chuẩn. Đồ có opt hút cực hiếm.[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Item hiển thị hoàn chỉnh[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Ngũ Hành Tương Khắc + Dame Skill 100% Giống VNG[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Kỳ Trân Các hỗ trợ Game thủ[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Rương hành trang, rương gửi đồ hỗ trợ Game thủ[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Hê thống Skill 9x, các skill 1x 3x 6x 9x hỗ trợ nhau[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Hệ thống phân kênh chat[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Post đồ trên kênh chat[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Có chức năng khóa đồ (tránh bị lừa đảo @hắc nick), mở đồ trong 3 ngày sau sẽ có thể giao dịch được.[/SIZE][/FONT]
[
FONT=arial][SIZE=3][B]III/ Các tính năng chính trong server[/B][/SIZE][/FONT][B]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Hệ thống PK hoàn chỉnh, Đồ sát chỉ bật được khi level > 100, PK > 5 ngồi tù sẽ giảm[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Boss Hoàng Kim và Tiểu Hoàng Kim theo giờ (hàng ngày) (Tham gia đánh boss có xác suất rơi ra Xu)[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Nhiệm vụ Dã Tẩu (nhiều phần thưởng phong phú tại các mốc thời gian khác nhau)[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Phong Lăng Độ (cơ hội để các bạn có thể nhận được nhiều exp và vật phẩm hơn)[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Chiến trường Tống Kim: được nâng cấp mới mẻ hoàn toàn đầy đủ.[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Hệ thống bang hội, đã nâng cấp mới mẻ hoàn toàn: dữ liệu bang hội có các chức năng đầy đủ bao gồm : Mời bang, kích bang, đổi tên, phân quyền bang, rút tiền, gửi tiền và đặc biệt đã có chức năng hiển thị thành viên online, offline.[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Liên Đấu: hoàn chỉnh, có các hình thức đơn đấu sự kiện.[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=arial][SIZE=3]Vượt Ải: chuẩn các Ải, phong phú và đa dạng[/SIZE][/FONT]
 • [FONT=[font=monospace][size=2]arial[/size][/font][font=monospace][size=2]][[/size][/font][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]3[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]Bày bán hàng tiện lợi hỗ trợ giao dịch ingame[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2].[/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]]
 • [[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]arial[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]3[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]Chuyển sinh có nhiều thay đổi[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2], [/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]được thêm [/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]% [/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]kháng[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2].[/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]]
 • [[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]arial[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]3[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]Hệ thống đấu giá khiêu chiến lệnh dùng cho công thành[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2].([/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]chưa xuất hiện trong Game[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2])[/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]]
 • [[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]arial[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]3[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]Hệ thống boss Sát thủ [/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]([/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]chưa xuất hiện trong Game[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2])[/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]]
 • [[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]arial[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]3[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]Đặc Biệt[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]: [/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]Có auto ingame với phiên bản mới nhặt Item [/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]+ [/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]Tiền và NM buff[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]]
[[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]arial[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]3[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]B[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]IV[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]/ [/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]Hệ thống trang bị trong Game[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]B[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]B[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]]
 • [[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]arial[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]3[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]Hệ tống item vip khá hiếm[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2], [/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]đồ xanh ngũ hành có giá trị trong game[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]]
 • [[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]arial[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]3[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]Trang bị Hoàng Kim An Bang[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2], [/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]Định Quốc[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2], [/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]Môn Phái[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2],[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]……chuẩn[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2].[/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]]
 • [[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]arial[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]3[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]Đò tím[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2], [/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]Trang bị Huyền Tinh [/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]([/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]chưa xuất hiên trong Game[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2])[/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]]
[[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]arial[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]3[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]B[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]B[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]RIGHT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]arial[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]=[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]3[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]BQT Võ Lâm Minh Chủ Kính Báo [/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]!!![/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]SIZE[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]FONT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]RIGHT[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]B[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]B[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]B[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]B[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]B[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]][/[/size][/font][/color][color=#0000BB][font=monospace][size=2]B[/size][/font][/color][color=#007700][font=monospace][size=2]] [/size][/font][/color]

#2
Duy9x

Duy9x

  Trình độ A CSTH

 • Member
 • PipPip
 • 101 Bài Viết:
up ,sv hay lắm các bạn.............


Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]