Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Share full code làm tic tức tuyệt đẹp đã tối ưu đầy đủ seo cho anh em


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
DTC14

DTC14

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 1 Bài Viết:
demo Online : Đào tạo văn thư lưu trữ<
file data đính kèm + code siêu sạch không virus. Mong các bác ném đá nhẹ tay thôi ạ
sửa thông tin data: mở wp-config.php cho phù hợp với data của bạn
/** Tên cơ sỡ dữ liệu */define('DB_NAME', 'database_name_here');

/** Tài khoản để kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL */define('DB_USER', 'username_here');

/** Mật khẩu của tài khoản kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL */define('DB_PASSWORD', 'password_here');

/** Máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL */define('DB_HOST', 'localhost');

Download toàn bộ code tại đây

Bài viết này được chỉnh sửa bởi DTC14: 24 May 2014 - 03:56 PM

special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]