Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Chuyển đổi font trong foxpro.


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
OneClickLogin

OneClickLogin

    Căn bản tin học tốt

  • Newbies
  • Pip
  • 46 Bài Viết:
Chào các bạn!
Mình có bảng dbf là data.dbf gồm các trường: hoten, ngaysinh,noisinh, gioitinh, dantoc, ho, ten,ghichu
font .Vnitime (Bảng mã TCVN3), mình muốn chuyển trường hoten, ho, ten, noisinh sang font VNI-Times (Bảng mã VNI Win)
Nhờ các bạn viết giúp đoạn chương trình chuyển đổi.


Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]