Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Trợ giúp sửa lỗi bảng biểu trong Word 2007

- - - - -

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
LeTuanSinh

LeTuanSinh

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 1 Bài Viết:
Nhờ anh/ chị trợ giúp em sửa lỗi này với:
- khi tạo bảng gồm 2 cột và copy nội dung từ file khác vào 2 cột này thì xuất hiện lỗi như sau
ở cột 1 nội dung hiện thị đúng, nhưng ở cột 2 xuất hiện hiện tượng nội dung bị copy lại giữa trang trước và trang sau
cụ thể là:
+ Đoạn văn bản ở trang dưới trùng nội dung ở trang trên, khi xóa nội dung trùng đó ở trang trên thì nội dung bị trùng ở trang dưới cũng bị xóa theo, và ngược lại, khi xóa nội dung bị trùng ở trang dưới thì nội dung bị trùng ở trang trên cũng bị xóa theo.
+ không phải tất các các đoạn copy đều bị hiện tượng này.
Anh / chị nào biết về lỗi nào thì xin trợ giúp em sửa nó với nhé! em xin cảm ơn!!!!!!!!!
special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]