Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

13h00 [11/11/2014] Openbeta Hồi Ức Võ Lâm Sever Công Thành Đại Chiến Đồ Xanh Tham Gia


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1
volanfree

volanfree

  Trình độ A CSTH

 • Member
 • PipPip
 • 130 Bài Viết:

Khai Mở Máy Kí Ức Võ Lâm

Open Test: Ngay Bây Giờ

Open Server : 13h00 Ngày 11/11/2014

 
congthanhchien(1).jpg

Thông Tin Máy Chủ
 
icon-h5.png Trang chủ : http://kiucvolam1.com
 
 
 
icon-h5.png Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102
 
II.icon_h4.png Hỗ Trợ Tân Thủ
· Nhận Ngay Level 50
. Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
· 1000 Lượng
· 1 Ngựa Túc Sương
· Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h
. Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
. Hỗ Trợ 3 Skill 9x
 
 • icon_h4.png Phần thưởng đua top
 • Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500xu + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ +400xu+ 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ +300 xu + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 200xu + 1 Danh Hiệu Top
   

  Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)

  1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB

  III.Thông Tin Server.
  -Post item trên kênh hệ thống
  -Mặt nạ đa dạng phong phú
  -Dã tẩu full chuẩn 
  -Đính tháo item - khoá rương an toàn 
  -Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
  -Event đa dạng phong phú 
  -Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG . 
  -Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội 
  -Tìm Tọa Độ Mini Map . 
  -Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. . 
  -Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
  -Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn . 
  -Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn 
  -Phân Biệt Nội Công Ngoại Công 
  -Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. . 
  -Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
  -Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú . 
  -Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa
  e275d692ffa6af4b062b19247a843eb7.jpg
   


  #2
  volanfree

  volanfree

   Trình độ A CSTH

  • Member
  • PipPip
  • 130 Bài Viết:

  Khai Mở Máy Kí Ức Võ Lâm

  Open Test: Ngay Bây Giờ

  Open Server : 13h00 Ngày 11/11/2014

   
  congthanhchien(1).jpg

  Thông Tin Máy Chủ
   
  icon-h5.png Trang chủ : http://kiucvolam1.com
   
   
   
  icon-h5.png Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102
   
  II.icon_h4.png Hỗ Trợ Tân Thủ
  · Nhận Ngay Level 50
  . Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
  · 1000 Lượng
  · 1 Ngựa Túc Sương
  · Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h
  . Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
  . Hỗ Trợ 3 Skill 9x
   
 • icon_h4.png Phần thưởng đua top
 • Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500xu + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ +400xu+ 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ +300 xu + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 200xu + 1 Danh Hiệu Top
   

  Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)

  1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB

  III.Thông Tin Server.
  -Post item trên kênh hệ thống
  -Mặt nạ đa dạng phong phú
  -Dã tẩu full chuẩn 
  -Đính tháo item - khoá rương an toàn 
  -Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
  -Event đa dạng phong phú 
  -Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG . 
  -Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội 
  -Tìm Tọa Độ Mini Map . 
  -Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. . 
  -Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
  -Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn . 
  -Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn 
  -Phân Biệt Nội Công Ngoại Công 
  -Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. . 
  -Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
  -Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú . 
  -Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa


  #3
  volanfree

  volanfree

   Trình độ A CSTH

  • Member
  • PipPip
  • 130 Bài Viết:

  Thông Tin Máy Chủ 


  Trang chủ : http://kiucvolam1.com


  Trang đăng ký: http://kiucvolam1.co...p?page=register


  FaceBook: https://www.facebook....27070027534767


  Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102


  II. Hỗ Trợ Tân Thủ
  · Nhận Ngay Level 50
  . Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
  · 1000 Lượng
  · 1 Ngựa Túc Sương
  · Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h
  . Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
  . Hỗ Trợ 3 Skill 9x   Phần thưởng đua top


  Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500xu + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ +400xu+ 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ +300 xu + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 200xu + 1 Danh Hiệu Top
  Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)
  1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB

  III.Thông Tin Server.
  -Post item trên kênh hệ thống
  -Mặt nạ đa dạng phong phú
  -Dã tẩu full chuẩn 
  -Đính tháo item - khoá rương an toàn 
  -Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
  -Event đa dạng phong phú 
  -Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG . 
  -Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội 
  -Tìm Tọa Độ Mini Map . 
  -Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. . 
  -Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
  -Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn . 
  -Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn 
  -Phân Biệt Nội Công Ngoại Công 
  -Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. . 
  -Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
  -Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú . 
  -Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa  #4
  volanfree

  volanfree

   Trình độ A CSTH

  • Member
  • PipPip
  • 130 Bài Viết:
  Khai Mở Máy Kí Ức Võ Lâm
  Open Test: Ngay Bây Giờ
  Open Server : 13h00 Ngày 11/11/2014


  congthanhchien(1).jpg

  Thông Tin Máy Chủ 


  icon-h5.png Trang chủ : 
  http://kiucvolam1.com


  icon-h5.png Trang đăng ký: http://kiucvolam1.co...p?page=register


  icon-h5.png FaceBook: https://www.facebook....27070027534767


  icon-h5.png Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102


  II.icon_h4.png Hỗ Trợ Tân Thủ
  · Nhận Ngay Level 50
  . Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
  · 1000 Lượng
  · 1 Ngựa Túc Sương
  · Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h
  . Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
  . Hỗ Trợ 3 Skill 9x    

  • icon_h4.png Phần thưởng đua top


  Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION
   + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500xu + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ +400xu+ 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ +300 xu + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 200xu + 1 Danh Hiệu Top   

  Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)
  1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB

  III.Thông Tin Server.
  -Post item trên kênh hệ thống
  -Mặt nạ đa dạng phong phú
  -Dã tẩu full chuẩn 
  -Đính tháo item - khoá rương an toàn 
  -Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
  -Event đa dạng phong phú 
  -Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG . 
  -Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội 
  -Tìm Tọa Độ Mini Map . 
  -Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. . 
  -Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
  -Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn . 
  -Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn 
  -Phân Biệt Nội Công Ngoại Công 
  -Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. . 
  -Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
  -Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú . 
  -Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa  #5
  volanfree

  volanfree

   Trình độ A CSTH

  • Member
  • PipPip
  • 130 Bài Viết:
  Khai Mở Máy Kí Ức Võ Lâm
  Open Test: Ngay Bây Giờ
  Open Server : 13h00 Ngày 11/11/2014

  congthanhchien(1).jpg

  Thông Tin Máy Chủ 

  icon-h5.png Trang chủ : http://kiucvolam1.com

  icon-h5.png Trang đăng ký: http://kiucvolam1.co...p?page=register

  icon-h5.png FaceBook: https://www.facebook....27070027534767

  icon-h5.png Yahoo hỗ trợ: kiucvolam1102

  II.icon_h4.png Hỗ Trợ Tân Thủ
  · Nhận Ngay Level 50
  . Nhận Ngay 1 Bộ Kim Phong
  · 1000 Lượng
  · 1 Ngựa Túc Sương
  · Nhận x2 Kinh Nghiệm 4h
  . Máu Hỗ Trợ Tân Thủ đến lv 125
  . Hỗ Trợ 3 Skill 9x 

  • icon_h4.png Phần thưởng đua top

  Hạng 1: 1 Set AB MaxOPTION + 1 ngựa Bôn Tiêu + + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 2: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 3: 1 Set AB Ramdon + 1 ngựa Phi Vân + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 4:1 Set Định Quốc MaxOPTION
   + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 5:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 6:1 Set Định Quốc Ramdon + 1 ngựa Chiếu Dạ + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 7: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 500xu + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 8: 1 Ngựa Chiếu Dạ +400xu+ 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 9: 1 Ngựa Chiếu Dạ +300 xu + 1 Danh Hiệu Top
  Hạng 10: 1 Ngựa Chiếu Dạ + 200xu + 1 Danh Hiệu Top


   

  Top 1 Môn Phái (Chỉ người top 1)
  1 Túi Ngựa 80 (Ramdon) + 2KNB

  III.Thông Tin Server.
  -Post item trên kênh hệ thống
  -Mặt nạ đa dạng phong phú
  -Dã tẩu full chuẩn 
  -Đính tháo item - khoá rương an toàn 
  -Xếp chồng vật phẩm - dễ sử dụng
  -Event đa dạng phong phú 
  -Phân Chia Kênh Chat Chuẩn Như VNG . 
  -Bang Hội – Chat Kênh Bang Hội 
  -Tìm Tọa Độ Mini Map . 
  -Dame Ngũ Hành Tương Khắc…. . 
  -Các Skill cấp 10 , cấp 30 , cấp 60 Hỗ Trợ cho 9x .
  -Rồng Dí , Bổng Dí , Phong Sương , Đoạn Hồn Thích TVB Chuẩn . 
  -Các kỹ năng bắt dính như Bảo Vũ Lê Hoa , Phong Sương Toái Ảnh Chuẩn 
  -Phân Biệt Nội Công Ngoại Công 
  -Đồ Xanh Hút Hít – Item An Bang – Định Quốc – Nhu Tình – Hiệp Cốt. . 
  -Bến Thuyền Phong Lăng Độ Tìm Lại Cảm Giác Xưa .
  -Hệ Thống Boss Sát Thủ Phong Phú . 
  -Pt tổ đội chia đều EXP hổi tưởng lại kỷ niêm xưa

  e275d692ffa6af4b062b19247a843eb7.jpg


  special thanks to our all time users for being with us

  Calvin Music

  Close [X]