Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Bắc Ninh

thành lập công ty thành lập công ty 100% thanh lap cong ty

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
itseovn

itseovn

    Thành viên mới

  • Member
  • 16 Bài Viết:

Việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài có những thủ tục, quy trình riêng biệt, nhưng có một điểm chung đó đều là hình thức xin dự án đầu tư gắn liền với thành lập doanh nghiệp.


thu-tuc-thanh-lap-cty-100-nc-ngoai.jpg

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài


1.Lựa chọn loại hình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:
Khi xin dự án đầu tư gắn liền với thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài có thể lựa chọn các loại hình công ty sau để hoạt động:
- Công ty TNHH một thành viên;
- Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
- Công ty cổ phần.

2.Phân loại hình thức đăng ký đầu tư:
Đối với việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, tùy theo quy mô đầu tư và ngành nghề kinh doanh, có những quy trình đăng ký khác nhau:
- Đăng ký dự án đầu tư gắn liền với thành lập công ty 100% vốn nước ngoài: Áp dụng cho các công ty nước ngoài có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực kinh doanh không có điều kiện.
- Thẩm tra dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài: Áp dụng:
+ Quy mô vốn trên 300 tỷ đồng;
+ Thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện đối với người nước ngoài;
+ Dự án do chính phủ phê duyệt đầu tư.

3.Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư:
- Sở kế hoạch đầu tư tiếp nhận Hồ sơ đăng ký đầu tư và thẩm tra dự án đầu tư; (trường hợp thẩm tra dự án đầu tư Sở kế hoạch đầu tư phải hỏi ý kiến của các bên liên quan);
- UBND tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Các dịch vụ khác: thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, điều chỉnh dự án đầu tư.

Nguồn : vanphongluatvns.com
Also tagged with one or more of these keywords: thành lập công ty, thành lập công ty 100%, thanh lap cong ty

special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]