Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Phần mềm HTKK - hỗ trợ kê khai

- - - - -

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
Kaiden

Kaiden

    Căn bản tin học tốt

  • Member
  • Pip
  • 81 Bài Viết:

htkk.jpg

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.0 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.0 nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai quyết toán thuế năm 2014 cho các sắc thuế TNDN, TNCN, Nhà thầu nước ngoài, Tài nguyên, Phí bảo vệ môi trường, Thủy điện, Dầu khí theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và hướng dẫn thu thập thông tin cấp mã người phụ thuộc theo Thông tư  số 111/2013/TT-BTC  ngày 15/8/2013. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng thực hiện triển khai các chính sách, nghiệp vụ thuế mới đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/08/2014, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư  số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 tại các phiên bản ứng dụng nêu trên

Phần mềm HTKK được Tổng cục thuế phát hành và cung cấp miễn phí cho các doanh nghiệp để hỗ trợ cho các cá nhân và tổ chức kê khai thuế. Với giao diện tiếng Việt rõ ràng, cho phép người dùng nhập các dữ liệu liên quan đến mã số thuế, tên cá nhân hoặc các tổ chức đứng ra nộp thuế, hóa đơn chứng từ và biên lại nộp thuế cùng các số liệu khác liên quan.

HTKK đã xây dựng sẵn các nghiệp vụ chuẩn đúng theo các quy định về pháp lệnh thuế vì vậy kế toán viên chỉ cần nhập số liệu phần mềm HTKK sẽ tự động nhảy, các ghi chú cũng khá rõ ràng, điều này giảm thiểu sai sót trong việc nhập liệu bằng tay.

Download HTKK


special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]