Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

JX II - FAQs Tool


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
Mr.J

Mr.J

    Uy Trấn Giang Hồ

  • Advance Member
  • PipPipPipPipPip
  • 1463 Bài Viết:
Chương trình có tham khảo tài liệu hướng dẫn của bạn LyThamHoa bên forum diendan.zing.vn/volam2 . Chương trình có mượn danh của cuasotinhoc, nhưng mình vẫn chưa xin phép admin, mong các bác admin xem xét. Các bạn nên quét virus trước khi dùng nêu thấy nghi ngờ.
Hy vọng có ích cho các bạn. Giải nén và chạy ! Have fun!


5-3-2008 : Dọn dẹp các bản cũ , có lỗi!
Giao diện:
Attached File  jx.JPG   30.62KB   37 Lượi tải

Tệp Đính Kèm

  • Attached File  VL2SP.zip   324.36KB   3992 Lượi tải


special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]