Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

adbullz - Site đăng ký công ty giống với Useclix

PTC

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
Quốc Toàn

Quốc Toàn

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 35 Bài Viết:

banner.gif

 

- Adbullz thiết kế giống với Usclix một site nổi tiếng và thanh toán đều

- Chỉ chấp nhận thanh toán và add tiền bằng paypal: cái này lại giống với Grandbux

- Được đăng ký công ty đưới cái tên: Adbullz Online Advertising

- Các chứng chỉ bảo mật

- Tên miền đăng ký 1 năm: 07/09/2015 đến 07/09/2016

- Min pay: 2$ qua Paypal

- Tất cả các khoản thanh toán phải được thanh toán từ tài khoản paypal đã được verify

- Thơi gian thanh toán là 1-3 ngàyAlso tagged with one or more of these keywords: PTC

special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]