Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Bài tập lập trình C cơ bản cho ai đang cần ?

- - - - -

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
FrankLee

FrankLee

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 14 Bài Viết:

 Chương trình tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất

 

 
 
 
 
 
 
main()
  {
int a, b;
p dài;
clrscr ();
printf("\nNhap vao so thu nhat = ");
scanf("%d",&a);
printf("\nNhap vao so thu hai = ");
scanf("%d",&b);
printf("\nUoc so chung lon nhat cua %d va %d la = ",a,b);
a = abs (a);
b = abs (b);
p = (dài) a * b;
trong khi (ab)
      {
if (a> b) a = ab;
khác b = ba;
      }
printf("%d\nBoi so chung nho nhat la %ld",a,p/a);
getch ();

 

Nguồn : http://laptrinhc.edu...h-c-co-ban.html


Bài viết này được chỉnh sửa bởi FrankLee: 22 March 2016 - 05:26 PMPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]