Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

Cách làm tiểu luận theo chủ đề thầy cô cho

Tiểu luận

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
raovatluanvan

raovatluanvan

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 1 Bài Viết:

Theo dịch vụ viết thuê tiểu luận hocthue thì cách viết tiểu luận đó là giáo viên sẽ giao cho bạn viết tiểu luận theo chủ đề tức là hình thức mà tác giả lựa chọn một vấn đề "nhỏ" mang tính chất chung trên một lĩnh vực chính trị kinh tế xã hội an ninh quốc phòng...để bàn luận phân tích lý giải và đưa đề xuất các giải pháp biện pháp để mong giải quyết được vấn đề đó;
Ví dụ:
- Thực trạng và các giải pháp nhằm phòng chống cờ bạc tại địa bàn Phường X...trong giai đoạn hiện nay;
- Công tác tuyên truyên phố biến chính sách của Đảng và Nhà nước tại Thành phố X - Thực trạng và giải pháp;
Hay:
- Các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt tại Đảng bộ xã Y...trong giai đoạn hiện nay
- .v.v...

 

Các bước viết tiểu luận thuê

Chúng tôi có 4 công đoạn chính viết tiểu luận thuê cao học, đại học đó là bốn bước sau:

quy-trinh-viet-tieu-luan-cao-hoc.png

2. Kết cấu bố cục của tiểu luận:
Theo phương pháp truyền thống thường có các phần:
- Mở đầu: Phần này thường được viết để thể hiện tính cần thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.
- Phần 1: Cơ sở lý luận

Đây là phần mà tác giả sử dụng tri thức về mặt lý luận, cách thức lý luận có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để làm nền tảng định hướng khẳng định cơ sở khoa học và dùng để giải quyết vấn đề trong thực tiễn
- Phần 2: Thực trạng về vấn đề cần giải quyết
Trình bày về thực trạng của vấn đề mà chủ đề đưa ra. Ví dụ tệ nạn cờ bạc thì có thể ghi là số lượng tội phạm đã bị bắt về cờ bạc.
+ Rút ra những vấn đề cần giải quyết.
- Phần 3: Các giải pháp cho vấn đề
Qua phân tích đánh giá thực trạng và nguyên nhân của nó sinh viên học viên cao học đưa ra các giải pháp với mong muốn giải quyết có hiệu quả các vấn đề. Nếu ở trong tình huống cờ bạc trên có thể đưa ra giải pháp chống cờ bạc như tuyên truyền giáo dục.
- Kết luận: Là phần tổng kết lại vấn đề nghiên cứu và kỳ vọng mong đợi việc triển khai thực hiện để đạt được mục đích nghiên cứu.

Kiến nghị: Đây là phần mà học viên cao học, sinh viên có ý kiến đề nghị với các cấp cá nhân có thẩm quyên đáp ứng một số điều kiện để cho các giải pháp thực sự có tính khả thi và khắc phục được các vấn đề cần phải giải quyết.

Trong một thời kỳ dài trước đây cũng như hiện nay việc viết tiểu luận theo chủ đề vẫn còn nhiều giá trị vì nó phản ánh được thực trạng cũng như lý giải các vấn đề đề ra các biện pháp giải pháp thực hiện; tuy vậy theo dịch vụ viết thuê tiểu luận hocthue.net thì mặt hạn chế của hình thức này thường dễ rập khuôn mang tính nghiên cứu nhiều hơn là trực tiếp giải quyết thực tiễn.
 


special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]