Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

Quảng cáo

Qui định cho box Quảng cáo Nếu bạn là thành viên mới cần post 50 bài viết hoặc soạn tin nhắn như sau để lên nhóm Member mới có thể post quảng cáo:
MEM ten_dang_nhap_cua_ban
vd: MEM giavinh
Gửi đến đầu số 6789 hệ thống sẽ tự động chuyển bạn lên nhóm Member

Nội qui box quảng cáo
  • Chỉ có thành viên nhóm Member trở lên mới được post quảng cáo tại đây
  • Không được phép post 2 bài quảng cáo cùng nội dung trong box này.
  • Không được post trả lời quá 3 lần 1 ngày
  • Không đăng tiêu đề IN HOA
  • Mọi vi phạm sẽ bị đình chỉ tài khoản và xóa toàn bộ bài viết.


Trang 1 / 1

  • Please log in to post a topic
  Chủ Đề Tác Giả Tình Hình Bài Cuối

Trang 1 / 1

  • Please log in to post a topic

special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]