Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Thiết kế đồ họa

Trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật thiết kế Photoshop, Flash, Corel... và mỹ thuật ứng dụng trong đồ họa.

Diễn đàn con

Corel, Photoshop, Illustrator, Freehand

Kỹ năng và kỹ xảo thiết kế ở các ứng dụng trên.

  • 653 Chủ Đề
  • 1329 Trả Lời
Ai co phần mềm Photoshop CS... - last post by gaviptheky

Flash & Swish

Kỹ năng thiết kế Flash và các công cụ hổ trợ...

  • 155 Chủ Đề
  • 544 Trả Lời
CorelDRAW X6 FUlL phiên bản... - last post by quachuanroi

3D World

Các kỹ thuật thiết kế 3 chiều, 3DS Max, Auto CAD...

  • 104 Chủ Đề
  • 256 Trả Lời
cần giúp đỡ về autoCAD xin... - last post by virut

Mỹ thuật ứng dụng

Trao đổi về cách phối màu, quy luật phối cảnh, quy luật thị giác...

  • 52 Chủ Đề
  • 157 Trả Lời
Tuyển thiết kế viên làm việ... - last post by theateam

Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]