Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Khẩu độ - Tốc độ

- - - - -

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
beajimin

beajimin

    Trình độ A CSTH

  • Advance Member
  • PipPip
  • 186 Bài Viết:
1 - Khẩu độ của ống kính (Aperture):
Khẩu độ là độ mở màn trập bên trong ống kính để ánh sáng qua đó đến phim. Khẩu độ được diễn tả bằng chữ f. Trên ống kính thường ghi các trị số khẩu độ như sau: 1.4 - 2 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22...
- Trị số khẩu độ (f) càng nhỏ, ống kính mở càng lớn nên cho ánh sáng vào càng nhiều.
- Hai trị số khẩu độ kế nhau thí dụ f8 and f11: khẩu độ f8 cho ánh sáng vào nhiều gấp đôi f11.
- f8 là khẩu độ tốt nhất của ống kính vì khả năng ghi nhận chi tiết sắc sảo nhất, kế đó là f5.6 và f11.
- Chụp chủ đề không chuyển động (nhà,con đường...) khẩu độ là yếu tố quyết định.
2 - Độ Nét Sâu (Depth of Field):
Độ nét sâu là khoảng rõ nét từ tiền cảnh đến hậu cảnh (trước và sau chủ đề). Độ nét sâu có thể biết được bằng cách đọc depth of field scale trên ống kính hoặc sử dụng depth of field button trên máy hình.
- Trị số khẩu độ càng nhỏ (f1.4,f2) khoảng rõ nét càng giảm.
- Trị số khẩu độ càng lớn (f16,f22) khoảng rõ nét càng gia tăng.
- Khoảng rõ nét của hậu cảnh gấp đôi tiền cảnh.
3 - Tốc độ (Shutter Speed):
Tốc độ là thời gian màn trập trong máy mở ra để ánh sáng lọt qua khẩu độ ống kính đến phim. Tốc độ máy tính bằng giây và được ghi trên máy như sau: T-B-2-4-8-15-30-60-125-250...Nên nhớ các trị số trên thật ra là phân số: 1/8 giây - 1/15 giây.
- T (time) là tốc độ mở lâu. Khi bấm máy lần thứ nhất màn trập mở, bấm lần thứ hai màn trập đóng (một số máy không có tộc độ T).
- B (bulb) cũng là tốc độ mở lâu. Khi bấm và giữ nút bấm màn trập mở, khi buông tay màn trập đóng.
- Hai tốc độ kế nhau, thí dụ 1/60 và 1/125: tốc độ 1/25 nhanh gấp 2 lần 1/60 và cho lượng ánh sánh đến phim chỉ bằng nữa tốc độ 1/60.
- Chụp chủ đề chuyển động, tốc độ màn trập là yếu tố quyết định. Tốc độ càng nhanh càng bắt đứng được chủ đề, ảnh càng rõ nét.
- Chủ đề di chuyẻn càng nhanh, tốc độ máy cũng phải càng nhanh. Thí dụ chụp nguời đi bộ dùng tốc độ 1/60, xe đang di chuyển dùng tốc độ 1/1000.
- Xử dụng tốc độ để bắt đứng chủ đề còn tùy thuộc vào khoảng cách giữa chủ đề và máy cũng như hướng di chuyển của chủ đề.
- Chụp với tốc độ chậm, chủ đề di chuyển sẽ mờ nhoà trên ảnh. Thí dụ chụp nguòi đang đi bộ nếu dùng tốc độ 1/8 giây.
- Dùng chân máy hình và giây bấm mềm khi chụp với tốc độ chậm: 1/30 - 1/15 - 1/8...
4 - Kết Hợp Khẩu Độ - Tốc Độ:
Khẩu độ và tốc độ có nhiều trị số kết hợp khác nhau nhưng vẫn cho cùng lượng ánh sáng đến phim. Thí dụ ta chụp 2 tấm với 2 trị số kết hợp như sau :
- Ảnh 1: f5.6 , tốc độ 1/250.
- Ảnh 2: f8, tốc độ 1/125.
Khi xem ảnh cả 2 tấm đều có độ sáng giống nhau nhưng:
- Đối với chủ đề tĩnh: độ nét sâu 1 ngắn hơn 2.
- Đối với chủ đề động: chủ đề ảnh 1 nét hơn ảnh 2.
5 - Sự quan trọng xử dụng khẩu độ và tốc độ:
Xử dụng khẩu độ và tốc độ nào không phải chỉ cho ảnh đúng sáng mà còn phải thể hiện được những gì ta muốn trên tấm ảnh. Tuỳ theo chủ đề, hoàn cảnh, mục đích...sự quyết định yếu tố khẩu độ là điều rất quan trọng để xây dựng tác phẩm nhiếp ảnh.

(Sưu tầm)
Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]