Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Xin giúp đỡ giùm về virus này


 • Please log in to reply
51 replies to this topic

#1
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
Hôm nay lên viet virus , tìm được cái này


chạy xong thì nó thông báo là virus , tắt họat động của file .exe ,đề nghị liên lạc tác giả để trợ giúp. Có ai giúp em phân tích ra với
Đây là link mình up lên host , mọi người xem dùm :
http://www31.websamb...ieu hoa exe.zip

#2
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#3
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#4
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#5
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#6
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#7
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#8
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#9
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#10
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#11
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#12
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#13
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#14
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#15
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#16
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#17
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#18
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#19
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up

#20
hackeranh

hackeranh

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 59 Bài Viết:
up


Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]