Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Support AUTO TGHM

- - - - -

 • Please log in to reply
332 replies to this topic

#21
realboy01

realboy01

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 125 Bài Viết:
Gphoenix hay ai biết fix giùm bản của Gphoenix đi :hihi :(( :(( con 1 tuần nữa hết event rồi

#22
jollyjoker

jollyjoker

  Aishiteru P mochiron

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPip
 • 1287 Bài Viết:
Auto Windy ok roi, windy chuan bi post bay h ấy mà, các bạn cố gắng chờ 1 chút nhé
Love will grow and nothing come in the way
It's true that love is here to stay
All we have to do to face tomorrow

#23
KAKO

KAKO

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 160 Bài Viết:
; ----------- kiem tra fly --------------------
Local $fly = 0
Local $a = _MemoryRead(0x939274, $MEMID) <=== 
$a = _MemoryRead($a + 0x1C, $MEMID)
$a = _MemoryRead($a + 0x20, $MEMID)
$a = _MemoryRead($a + 0x5F4, $MEMID) <=== 
If $a = 2 or $a = 1 Then;dang bay hoac boi
$fly = 1
EndIf

;------------ code RUN --------------------
$OPcode = ""
pushad()
mov_edx(0x939274) <=== 
mov_ecx_dword_ptr_edx()
mov_edx_dword_ptr_ecx_add(0x1C)
$OPcode &= "8B7220"
mov_ecx_dword_ptr_esi_add(0xBD4) <=== 
mov_eax_dword_ptr_esi_add(0x5F4) <=== 
push(1)
mov_edx(0x45DE80) <=== 
call_edx()
mov_edi_eax()
push($param_add)
push($fly)
mov_ecx_edi()
mov_edx(0x4618E0) <=== 
call_edx()
push(0)
push(1)
push_edi()
push(1)
mov_ecx_dword_ptr_esi_add(0xBD4) <=== 
mov_edx(0x45E280) <=== 
call_edx()
popad()
ret()

có ai fix giùm mình đoạn code này ko?

#24
jollyjoker

jollyjoker

  Aishiteru P mochiron

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPip
 • 1287 Bài Viết:
939274 BD4 5F4 45DE80 4618e0 45e280
sửa thành
95b404 0BF4 604 45f450 462f80 45f850

tổng kết là hầu hết các off tăng 0x10-0x20
hp add tăng 0x10
mob add tăng 0x20
pet add tăng 0x20
khoảng cách mob từ 25c thành 260

Bài viết này được chỉnh sửa bởi jollyjoker: 23 January 2009 - 01:48 AM
wên cái base ^^

Love will grow and nothing come in the way
It's true that love is here to stay
All we have to do to face tomorrow

#25
duong183

duong183

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 73 Bài Viết:

Auto Windy ok roi, windy chuan bi post bay h ấy mà, các bạn cố gắng chờ 1 chút nhé

Híc, vẫn chưa có. Sài đỡ auto của bhduong thì die cả đàn heo nhà em :dede (nó ko chịu buf pet: chắc do ko biết sài).
Bác Windy ui, lên giúp anh em cái đi :bong
Nếu download được các auto thì nhớ click Thanks để ủng hộ tinh thần anh em IT nhé

#26
realboy01

realboy01

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 125 Bài Viết:
ai biết up giùm auto của Gphoenix nha, hix hix, Wen auto Gphoxnix rồi, vừa tốt vừa nhẹ nữa :bong

#27
Windy35

Windy35

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 281 Bài Viết:
nhà mới mình đẹp hehe! nhưng mà hong biết post File sao nua bà con ơi!
Email : [email protected]
Bản mới nhất : No.

#28
pe-thu-trang

pe-thu-trang

  Nhà Thông Thái CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2173 Bài Viết:
Pé post bài hộ anh GP,anh ấy vẫn là newbies ko post bài được,chưa kịp pm admin cho đặc cách lên members( đang gửi mess)
Ai tìm được address mới share cho anh Minh để anh up bản AIM nhé :-$


Request các địa chỉ

bây giờ tớ mù TGHM rồi, tại ngày trước không lưu lại cách tìm

ai share giúp tớ địa chỉ mới nhất nha, mấy hôm nay bận quá , tớ không search được

Thanks
(đáng lẽ tớ viết bên support nhưng họ không cho post bài là sao)


Thế tình bạc, nhân tình ác. Mưa tiễn hoàng hôn hoa dễ rơi,gió nhẹ thổi ,lệ ngân tàn.
Dốc bầu tâm sự,độc ngữ tà lan. Khó! Khó! Khó!

#29
KAKO

KAKO

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 160 Bài Viết:
#include "NomadMemory.au3"
#include <GUIConstants.au3>
#include "codeassembly.au3"

Opt("GUIOnEventMode", 1)

Dim $vTitle = "Element Client"
Dim $PID = 0, $MEMID = 0, $BaseAdd = 0x95B404
Dim $vX, $vY, $vHeight = 60, $vAlert = False, $Running = False
Dim $RefeshTime = 1000, $RefeshBegin = 0
Dim $arrKBC[32][2]
Dim $nMsg

#Region ### START Koda GUI section ### Form=d:\game\auto\koda_1.7.0 (autoit design)\forms\automove.kxf
$frmMain = GUICreate("Auto move", 185, 193, @DesktopWidth - 192, 1)
$iTitle = GUICtrlCreateInput($vTitle, 8, 8, 129, 21)
$btnChange = GUICtrlCreateButton("OK", 144, 6, 33, 25, 0)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Do cao an toan", 8, 40, 78, 17)
$iHeight = GUICtrlCreateInput($vHeight, 104, 32, 33, 21)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("Bay den toa do :", 8, 64, 84, 17)
$iX = GUICtrlCreateInput("", 104, 56, 33, 21)
$iY = GUICtrlCreateInput("", 143, 56, 33, 21)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("hoac KBC quyen so", 8, 86, 98, 17)
$iKBCInd = GUICtrlCreateInput("", 112, 80, 25, 21)
$chkAlert = GUICtrlCreateCheckbox("Nhac khi den noi", 8, 112, 113, 17)
$btnMove = GUICtrlCreateButton("Move", 8, 160, 49, 25, 0)
$btnExit = GUICtrlCreateButton("Exit", 64, 160, 49, 25, 0)
$lblStatus = GUICtrlCreateLabel("Vi tri hien tai :", 8, 136, 171, 17)
$btnKBC = GUICtrlCreateButton(">>", 144, 79, 33, 25, 0)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

GUICtrlSetOnEvent($btnExit, "Quit")
GUICtrlSetOnEvent($btnChange, "ChangeName")
GUICtrlSetOnEvent($btnMove, "AutoMove")
GUICtrlSetOnEvent($btnKBC, "KhucBietCham")
;------------- TOA DO KHUC BIET CHAM ---------------
#Region KBC
$arrKBC[0][0] = 522
$arrKBC[0][1] = 648

$arrKBC[1][0] = 229
$arrKBC[1][1] = 556

$arrKBC[2][0] = 498
$arrKBC[2][1] = 970

$arrKBC[3][0] = 218
$arrKBC[3][1] = 422

$arrKBC[4][0] = 458
$arrKBC[4][1] = 593

$arrKBC[5][0] = 586
$arrKBC[5][1] = 564

$arrKBC[6][0] = 586
$arrKBC[6][1] = 566

$arrKBC[7][0] = 581
$arrKBC[7][1] = 685

$arrKBC[8][0] = 621
$arrKBC[8][1] = 724

$arrKBC[9][0] = 655
$arrKBC[9][1] = 856

$arrKBC[10][0] = 664
$arrKBC[10][1] = 968

$arrKBC[11][0] = 430
$arrKBC[11][1] = 736

$arrKBC[12][0] = 357
$arrKBC[12][1] = 787

$arrKBC[13][0] = 334
$arrKBC[13][1] = 827

$arrKBC[14][0] = 124
$arrKBC[14][1] = 590

$arrKBC[15][0] = 143
$arrKBC[15][1] = 641

$arrKBC[16][0] = 285
$arrKBC[16][1] = 566

$arrKBC[17][0] = 434
$arrKBC[17][1] = 459

$arrKBC[18][0] = 464
$arrKBC[18][1] = 340

$arrKBC[19][0] = 666
$arrKBC[19][1] = 369

$arrKBC[20][0] = 667
$arrKBC[20][1] = 375

$arrKBC[21][0] = 547
$arrKBC[21][1] = 373

$arrKBC[22][0] = 549
$arrKBC[22][1] = 377

$arrKBC[23][0] = 539
$arrKBC[23][1] = 416

$arrKBC[24][0] = 639
$arrKBC[24][1] = 476

$arrKBC[25][0] = 640
$arrKBC[25][1] = 564

$arrKBC[26][0] = 654
$arrKBC[26][1] = 550

$arrKBC[27][0] = 664
$arrKBC[27][1] = 610

$arrKBC[28][0] = 642
$arrKBC[28][1] = 614

$arrKBC[29][0] = 182
$arrKBC[29][1] = 867

$arrKBC[30][0] = 448; KTT
$arrKBC[30][1] = 874

$arrKBC[31][0] = 121;VLT
$arrKBC[31][1] = 860

#EndRegion KBC

;-------------------

While 1
RefeshStatus()
WEnd

Func Alert($s)
ToolTip($s, 0, 0, "Auto PW")
Sleep(1000)
ToolTip("", 0, 0, "Auto PW")
EndFunc

Func Quit()
If $MEMID <> 0 Then
_MemoryClose($MEMID)
EndIf
Exit
EndFunc

Func ChangeName()
Local $NewTitle = GUICtrlRead($iTitle)
If WinExists($vTitle) Then
WinSetTitle($vTitle,"", $NewTitle)
WinSetTitle("Move " & $vTitle,"","Move " & $NewTitle)
$vTitle = $NewTitle
Alert("Change new title OK")
WinMove($vTitle, "", 1, 1)
Else
If WinExists($NewTitle) Then
$vTitle = $NewTitle
WinSetTitle("Auto move" & $vTitle,"","Move " & $vTitle)
Alert("Chage Title")
WinMove($vTitle, "", 1, 1)
Else
Alert("Not run game")
EndIf
EndIf
EndFunc

Func KhucBietCham()
Local $i = GUICtrlRead($iKBCind)
$i = Int($i)
If $i>=1 And $i <= 32 Then
GUICtrlSetData($iX, $arrKBC[$i-1][0])
GUICtrlSetData($iY, $arrKBC[$i-1][1])
Else
Alert("Khong the cai dat toa do KBC")
EndIf
EndFunc

Func AutoMove()
If Not WinExists($vTitle) Then
Alert("Chua chon tieu de game")
Return
EndIf
If $PID = 0 Then
$PID = WinGetProcess($vTitle)
$MEMID = _MemoryOpen($PID)
EndIf

$vHeight = Int(GUICtrlRead($iHeight))
$vX = Int(GUICtrlRead($iX))
$vY = Int(GUICtrlRead($iY))
If GUICtrlRead($chkAlert) = 1 Then
$vAlert = True
Else
$vAlert = False
EndIf

Local $x = ($vX - 400) * 10
$x += 5
Local $y = ($vY - 550) * 10
$y += 5

$Running = True
;ToolTip("Di chuyen len do cao an toan", 0, 0)
Local $a = GetPX()
Local $b = GetPY()
AutoRun($a, $b, $vHeight * 10 + 5)
Do
RefeshStatus()
Sleep(1000)
If $a <> GetPX() Or $b <> GetPY() Then
ExitLoop
EndIf
Until Int(GetPZ()/10) = $vHeight
;ToolTip("")

If $vX <> 0 And $vY <> 0 Then
;ToolTip("Di chuyen den toa do chon", 0, 0)
AutoRun($x, $y, GetPZ())
EndIf
EndFunc

Func RefeshStatus()
If TimerDiff($RefeshBegin) >= $RefeshTime And $Running Then
Local $x = Int(GetPX() / 10 + 400)
Local $y = Int(GetPY() / 10 + 550)
Local $z = Int(GetPZ() / 10)
GUICtrlSetData($lblStatus, "Vi tri hien tai : " & $x & " : " & $y & " : " & $z )

If $x = $vX And $y = $vY And $vAlert Then
Beep()
$Running = False
EndIf
$RefeshBegin = TimerInit()
EndIf
EndFunc

Func GetPX()
Return _MemoryRead(_MemoryRead(_MemoryRead($BaseAdd,$MEMID) + 0x20, $MEMID) + 0x3C, $MEMID, "float")
EndFunc

Func GetPY()
Return _MemoryRead(_MemoryRead(_MemoryRead($BaseAdd,$MEMID) + 0x20, $MEMID) + 0x44, $MEMID, "float")
EndFunc

Func GetPZ()
Return _MemoryRead(_MemoryRead(_MemoryRead($BaseAdd,$MEMID) + 0x20, $MEMID) + 0x40, $MEMID, "float")
EndFunc

Func AutoRun($x, $y, $z)
;-------------------------------------
Local $result, $process, $code_add, $thread, $param_add

Local $Param = DllStructCreate("float [3]")
DllStructSetData($Param, 1, $x, 1)
DllStructSetData($Param, 1, $z, 2)
DllStructSetData($Param, 1, $y, 3)

$result = DllCall("Kernel32.Dll", "int", "OpenProcess", "int", 0x1F0FFF , "int", 0, "int", $pid)
$process = $result[0]

$result = DllCall("Kernel32.dll", "ptr", "VirtualAllocEx", "int", $process, "ptr", 0, "int", DllStructGetSize($Param), "int", 0x1000, "int", 0x40)
$param_add = $result[0]

$result = DllCall ("kernel32.dll", "int", "WriteProcessMemory", "int", $process, "ptr", $param_add, "ptr", DllStructGetPtr($Param), "int", DllStructGetSize($Param),"int", 0)
; ----------- kiem tra fly --------------------
Local $fly = 0
Local $a = _MemoryRead(0x95B404, $MEMID) 
$a = _MemoryRead($a + 0x1C, $MEMID)
$a = _MemoryRead($a + 0x20, $MEMID)
$a = _MemoryRead($a + 0x604, $MEMID) 
If $a = 2 or $a = 1 Then;dang bay hoac boi
$fly = 1
EndIf

;------------ code RUN --------------------
$OPcode = ""
pushad()
mov_edx(0x95B404) 
mov_ecx_dword_ptr_edx()
mov_edx_dword_ptr_ecx_add(0x1C)
$OPcode &= "8B7220"
mov_ecx_dword_ptr_esi_add(0xBF4) 
mov_eax_dword_ptr_esi_add(0x604) 
push(1)
mov_edx(0x45F450) 
call_edx()
mov_edi_eax()
push($param_add)
push($fly)
mov_ecx_edi()
mov_edx(0x462F80) 
call_edx()
push(0)
push(1)
push_edi()
push(1)
mov_ecx_dword_ptr_esi_add(0xBF4) 
mov_edx(0x45F850) 
call_edx()
popad()
ret()
;--------------------------------
Local $data = DllStructCreate("byte[" & StringLen($OPcode) / 2 & "]")
For $i = 1 To DllStructGetSize($data)
DllStructSetData($data, 1, Dec(StringMid($OPcode, ($i-1) * 2 + 1, 2)), $i)
Next

$result = DllCall("Kernel32.dll", "ptr", "VirtualAllocEx", "int", $process, "ptr", 0, "int", DllStructGetSize($data), "int", 0x1000, "int", 0x40)
$code_add = $result[0]


$result = DllCall ("kernel32.dll", "int", "WriteProcessMemory", "int", $process, "ptr", $code_add, "ptr", DllStructGetPtr($data), "int", DllStructGetSize($data),"int", 0)

$result = DllCall("kernel32.dll", "int", "CreateRemoteThread", "int", $process, "ptr", 0, "int", 0, "int", $code_add, "ptr", $param_add, "int", 0, "int", 0)
$thread = $result[0]

Do
$result = DllCall("kernel32.dll", "int", "WaitForSingleObject", "int", $thread, "int", 50)
Until $result[0] <> 0x102

DllCall("Kernel32.dll", "int", "CloseHandle", "int", $thread)

$result = DllCall("Kernel32.dll", "ptr", "VirtualFreeEx", "hwnd", $process, "ptr", DllStructGetPtr($data), "int", DllStructGetSize($data), "int", 0x8000)
$result = DllCall("Kernel32.dll", "ptr", "VirtualFreeEx", "hwnd", $process, "ptr", DllStructGetPtr($Param), "int", DllStructGetSize($Param), "int", 0x8000)
DllCall("Kernel32.dll", "int", "CloseHandle", "int", $process)
EndFunc

ai xem lại giùm mình đoạn code này sao lại ko chạy đc. code này dùng chạy KBC đấy.

#30
Windy35

Windy35

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 281 Bài Viết:
các bạn ơi bản vừa rồi có sai chức Năng N tôi mới fix lại các bạn Down lại nha!

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Windy35: 23 January 2009 - 02:36 PM

Email : [email protected]
Bản mới nhất : No.

#31
Windy35

Windy35

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 281 Bài Viết:
còn đây là ban fix hoàn thiện cả phần display Exp các bạn down nha!
cái này nữa ! Buff Osin 8->

gần hết Event ời không ai tặng tôi đệ tử nào hết 8->

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Windy35: 23 January 2009 - 04:15 PM

Email : [email protected]
Bản mới nhất : No.

#32
KAKO

KAKO

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 160 Bài Viết:
Windy fix giùm mình bản KBC luôn nha.
ko có nó làm KBC mệt wá

#33
realboy01

realboy01

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 125 Bài Viết:
hix, Windy ơi, bạn biết fix bản auto của Gphoenix ko, fix giùm mình đi, Gphoenix có lên lại diễn đàn không fix giùm đi :oa:

#34
Windy35

Windy35

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 281 Bài Viết:
@Kako : trời KBC tôi chay tay không đó moi ngay lam KBC và DN rồi đanh nhau la 3 việc đầu tiên solo trong game đó sau do thi lam gi tiếp tùy bạn bè sức khỏe yêu cầu và TG :oa:

nhưng fix gium bạn nè :oa: ranh thi cho toi 1 để tử ở Chu Tứoc nha! :dede

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Windy35: 23 January 2009 - 07:25 PM

Email : [email protected]
Bản mới nhất : No.

#35
realboy01

realboy01

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 125 Bài Viết:
windy ơi, bạn fix giùm bản auto của Gphoenix giùm nha. :oa: :oa: :dede

#36
realboy01

realboy01

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 125 Bài Viết:
windy ơi, bạn fix giùm bản auto của Gphoenix giùm nha. :oa: :oa: :dede

#37
Windy35

Windy35

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 281 Bài Viết:

windy ơi, bạn fix giùm bản auto của Gphoenix giùm nha. :-s :-s :-s

tôi không có bản auto do bạn! hay đợi Gphoenix fix bạn!
Email : [email protected]
Bản mới nhất : No.

#38
realboy01

realboy01

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 125 Bài Viết:
bạn cần code của bản đó hay bản auto! ko biết Gphoenix còn vào đây ko, huhu. Win ơi, auto của bạn mình sắp đánh chay cho kk là 300, lam như hướng dẫn rồi, sao nó target mà ko đánh vậy :-s.

#39
gongon

gongon

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 186 Bài Viết:
đánh chay thi cu 0 và ko ma tương cái này phải chú ý học của jolly mình có 1 bản auto của jolly nhưng dường như ko thấy jolly công bố nhưng cách đặt đánh chay la thia . Sorry jolly nhe!!!
Gửi windy: tiếc rằng bạn lại ở chu tước ^^ ko thì minh cũng tặng bạn 1 chú đệ tử. lên đến 101 là cầy bắt đầu nản rùi . Hự Hự
Đừng làm những công việc mà mình không thạo, hãy để chuyên gia giúp.

#40
pe-thu-trang

pe-thu-trang

  Nhà Thông Thái CSTH

 • Mod Giải Trí
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2173 Bài Viết:
the Gphoenix hiện tại vẫn là newbies ,anh ko post bài trong này được nữa. Trang đã gửi mess cho cả GV và Bu nhưng anh vẫn chưa đc đặc cách lên members để có thể post bài ,bực quá từ trưa đến giờ, gọi cho cả GV mà vẫn ko thấy gì .
Đã vậy anh Minh bảo Trang post bài hộ,nhưng hình như ko ai thèm đọc và để ý :-s:
Một phần là anh muốn giải nghệ, 1 phần là do ko save lại cách tìm address, cho nên giờ muốn up chỉ mong ai đã tìm ra đc hết địa chỉ rồi share cho anh.

Đây là lời nhắn anh muốn post lên 4rum :-s:

Request các địa chỉ

bây giờ tớ mù TGHM rồi, tại ngày trước không lưu lại cách tìm

ai share giúp tớ địa chỉ mới nhất nha, mấy hôm nay bận quá , tớ không search được

Thanks
(đáng lẽ tớ viết bên support nhưng họ không cho post bài là sao)


Thế tình bạc, nhân tình ác. Mưa tiễn hoàng hôn hoa dễ rơi,gió nhẹ thổi ,lệ ngân tàn.
Dốc bầu tâm sự,độc ngữ tà lan. Khó! Khó! Khó!


Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]