Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Link DownLoad các thể loại Game Lớn


 • Please log in to reply
447 replies to this topic

#41
Bá Thương

Bá Thương

  Mr Tôn Ngộ Không

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1361 Bài Viết:
Mình có một số game direct link, tốc độ down cực lớn, chia sẻ cho mọi người, chúc vui ! :-&

Swat 4 Gold Edition
SWAT 4 + SWAT 4 - The Stetchkov Syndicate

http://69.22.136.117/o=64/b=PE5sE4aG...4GoldSetup.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co..._1_.Edition.rar

18 Wheels Of Steel: Haulin'


http://69.22.136.116/o=64/b=VyZPOO7s...eelsHaulin.exe
OR
http://64.92.245.139/o=64/b=VyZPOO7s...eelsHaulin.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

25 TO LIFE
Posted Image

http://64.92.245.140/o=64/b=afBcyeeO...oLifeSetup.exe
OR
http://69.22.165.53/o=64/b=afBcyeeOB...oLifeSetup.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

Airport Tycoon 3


http://64.92.245.140/o=64/b=XdNh0NaM...coon3Setup.exe
OR
http://69.22.136.120/o=64/b=XdNh0NaM...coon3Setup.exe
PROPER @rắc
Code:
http://rapidshare.co...ack-MACiOZO.rar

Advent Rising


http://64.92.245.139/b=setGnkouFNi8P...isingSetup.exe
http://64.92.245.139/r/release/majes.../AR_Movies1.7z
http://64.92.245.139/r/release/majes.../AR_Movies2.7z
OR
http://69.22.136.119/b=setGnkouFNi8P...isingSetup.exe
http://69.22.136.119/r/release/majes.../AR_Movies1.7z
http://69.22.136.119/r/release/majes.../AR_Movies2.7z
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

Alpha Black Zero: Intrepid Protocol


http://69.22.136.119/o=64/b=4s1G+u1g...kZeroSetup.exe
OR
http://64.92.245.136/o=64/b=4s1G+u1g...kZeroSetup.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...id.Protocol.rar

Around The World In 80 Days

http://69.22.136.127/o=64/b=ZG-JyxeB...orni_Setup.exe
OR
http://69.22.165.58/o=64/b=ZG-JyxeB1...orni_Setup.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...i8.CRACKED.Read .NFO-MACiOZO.rar

Ballance


http://64.92.245.140/o=64/b=LUgF+ENx...lanceSetup.exe
OR
http://69.22.136.126//o=64/b=LUgF+EN...lanceSetup.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...55/Ballance.rar

Baseball Mogul 2007


http://64.92.245.140/o=64/b=SiGUrEve...llM07Setup.exe
OR
http://69.22.165.56/o=64/b=SiGUrEveg...llM07Setup.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

Beyond Good & Evil


http://64.92.245.135/o=64/b=V0TcSSyH...d/BGESetup.exe
OR
http://69.22.136.120/o=64/b=V0TcSSyH...d/BGESetup.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ACK-MACiOZO.rar

Bionicle Heroes
Posted Image

http://64.92.245.135/o=64/b=lSMVjj+6...icleHeroes.exe
OR
http://64.92.245.139/o=64/b=lSMVjj+6...icleHeroes.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

BloodRayne 2
Posted Image

http://69.22.136.126/o=64/b=GKGUsIm5...ayne2Setup.exe
http://69.22.136.126/r/release/majes...c/BR2_video.7z
OR
http://64.92.245.139/o=64/b=GKGUsIm5...ayne2Setup.exe
http://64.92.245.139/r/release/majes...c/BR2_video.7z
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

Caesar IV


http://69.22.165.59/o=64/r/release/v...c/CaesarIV.exe
OR
http://64.92.245.133/o=64/r/release/...c/CaesarIV.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ACK-MACiOZO.rar

Capitalism II

NOTE: To download the game you need a FREE GameSpy account

http://www.fileplanet.com/165453/dow...al-Purchase%5D
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ACK-MACiOZO.rar

Chrome Specforce


http://64.92.245.137/o=64/b=KtEZTpO1...ForceSetup.exe
OR
http://69.22.165.56/o=64/b=KtEZTpO1V...ForceSetup.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...Chrome.Dogu.rar

City Life


http://64.92.245.137/o=64/b=L6VqznU+...yLifeSetup.exe
OR
http://69.22.165.53/o=64/b=L6VqznU+q...yLifeSetup.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

Commandos: Strike Force


http://69.22.165.58/o=64/b=J3N3exHcZ...ForceSetup.exe
http://69.22.165.58/r/release/eidos/...ForceSetup.001
OR
http://64.92.245.139/o=64/b=J3N3exHc...ForceSetup.exe
http://64.92.245.139/r/release/eidos...ForceSetup.001
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

Desperados 2: Cooper's Revenge

NOTE1: This game is available on FilePlanet ONLY. To download it, you will need a FREE GameSpy account
NOTE2: To ease & speed up the download install the IGN Download Manager

http://www.fileplanet.com/164217/dow...al-Purchase%5D
Patch v1.01 Download (Required for the @rắc to work!):
http://www.direct2drive.com/fulfillm....aspx?f=164632
IGN Download Manager Website
http://www.fileplanet.com/dlm.shtml
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar


Driv3r


http://69.22.165.56/o=64/b=M-nY--SlP...riv3rSetup.exe
http://69.22.165.56/r/release/atari_...DriverZip1.zip
http://69.22.165.56/r/release/atari_...DriverZip2.zip
OR
http://64.92.245.139/o=64/b=M-nY--Sl...riv3rSetup.exe
http://64.92.245.139/r/release/atari...DriverZip1.zip
http://64.92.245.139/r/release/atari...DriverZip2.zip
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

Dreamfall: The Longest Journey


http://64.92.245.146/o=64/r/release/.../Dreamfall.exe
http://64.92.245.146/r/release/funco...amfallData.001
OR
http://69.22.165.51/o=64/r/release/f.../Dreamfall.exe
http://69.22.165.51/r/release/funcom...amfallData.001
@rắc
http://rapidshare.com/files/12406581...CK-MACiOZO.rar


Empire Earth GOLD


http://69.22.136.119/o=64/b=97vrrkyb...hGoldSetup.exe
OR
http://64.92.245.134/o=64/b=97vrrkyb...hGoldSetup.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

ETROM: The Astral Essence


http://64.92.245.140/o=64/b=CHx5KQVI...ETROMSetup.exe
OR
http://69.22.165.57/o=64/b=CHx5KQVIc...ETROMSetup.exe
Patch v1.1 + @rắc (Read NFO!):
Code:
http://rapidshare.co...igital.Download. CRACKED.UPDATE.Read.NFO-MACiOZO.rar

Evil Genius


http://64.92.245.138/o=64/r/release/...eniusSetup.exe
OR
http://69.22.165.53//o=64/r/release/...eniusSetup.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

FarCry

http://64.92.245.139/o=64/b=zMk-v9yt...arCrySetup.exe
http://64.92.245.139/r/release/ubiso...tic/FarCry.001
OR
http://69.22.136.118/o=64/b=zMk-v9yt...arCrySetup.exe
http://69.22.136.118/r/release/ubiso...tic/FarCry.001
Patch v1.4 Download (NOTE: GameSpy/IGN Account required!)
http://www.direct2drive.com/fulfillm....aspx?f=168686
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ACK-MACiOZO.rar

GUN

NOTE: To download the game you need a FREE GameSpy account.
Game Download
http://www.fileplanet.com/160611/dow...al-Purchase%5D[/code]
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ACK-MACiOZO.rar

HellForces


http://69.22.136.119/o=64/b=a+RWKvqZ.../hellSetup.exe
OR
http://64.92.245.139/o=64/b=a+RWKvqZ.../hellSetup.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

Heroes Of Might And Magic II GOLD


http://69.22.165.58/o=64/r/release/u.../HOMM2GOLD.exe
OR
http://64.92.245.139/o=64/r/release/.../HOMM2GOLD.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...Cracked-iND.rar

Heroes Of The Pacific


http://69.22.136.119/o=64/b=mptSOjsb...cificSetup.exe
OR
http://64.92.245.135/o=64/b=mptSOjsb...cificSetup.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

Hitman 2: Silent Assassin

Game Download
http://69.22.165.42/o=64/r/release/e...assinSetup.exe
OR
http://69.22.136.118/o=64/r/release/...assinSetup.exe
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

Hitman: Blood Money


http://69.22.165.59/r/release/eidos/...MoneySetup.exe
http://69.22.165.59/o=64/r/release/e...nBloodMoney.7z
http://69.22.165.59/o=64/r/release/e...tic/pc_eng.str
OR
http://69.22.136.119/r/release/eidos...MoneySetup.exe
http://69.22.136.119/o=64/r/release/...nBloodMoney.7z
http://69.22.136.119/o=64/r/release/...tic/pc_eng.str
Update v1.2 + CrashFix + @rắc

#42
nguyenthithuytien18

nguyenthithuytien18

  Thành viên mới

 • Advance Member
 • 37 Bài Viết:
Sau khi minh dowload 12 part của meoluoi up lên .Rồi sau đó mình Extract file Emprise thì nhận được 2 bảng thông báo như sau:

D:\Emprise III\tc.part02.rar: CRC failed in aoe2conq.c09. The file is corrupt
D:\Emprise III\tc.part02.rar: Unexpected end of archive
! D:\Emprise III\aoe2conq.c01: Cannot open D:\Emprise III\aoe2conq.ACE
! D:\Emprise III\aoe2conq.c02: Cannot open D:\Emprise III\aoe2conq.ACE
! D:\Emprise III\aoe2conq.c03: Cannot open D:\Emprise III\aoe2conq.ACE
! D:\Emprise III\aoe2conq.c04: Cannot open D:\Emprise III\aoe2conq.ACE
! D:\Emprise III\aoe2conq.c05: Cannot open D:\Emprise III\aoe2conq.ACE
! D:\Emprise III\aoe2conq.c06: Cannot open D:\Emprise III\aoe2conq.ACE
! D:\Emprise III\aoe2conq.c07: Cannot open D:\Emprise III\aoe2conq.ACE
! D:\Emprise III\aoe2conq.c08: Cannot open D:\Emprise III\aoe2conq.ACE
! D:\Emprise III\tc.part02.rar: CRC failed in aoe2conq.c09. The file is corrupt
! D:\Emprise III\tc.part02.rar: Unexpected end of archive


và bảng này nữa :

Next volume is required
You need to have the following volume to continue extraction
............................................ BrowseBạn nào giúp mình với

#43
quypop

quypop

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 4 Bài Viết:
ùa mod ơi có link down load đế chế đỏ ko? cái loại mà ko xin được ruộng bất tử ấy quên tên rồi :phu:d mình hơi gà mong các bác thông cảm
anh có thể đánh cắp rất nhiều thứ trên đời nhưng sao anh ko thể lấy được trái tim của em. hãy nói cho anh biết đi nếu ko anh keylog két nhà em đấy he he
Họ tên: Phạm Ngọc Quý
yahoo: [email protected]
ko dùng gmail , cái đó cho nhà quê :D

#44
shevchenbe90

shevchenbe90

  Super Man đẹp trai

 • Advance Member
 • PipPipPipPip
 • 771 Bài Viết:
ai cho SCB xin link down Võ Đầi Đẫm Máu trên PS! dc ko, cả giả lập lun nhé, hồi trước hay chơi bi giờ quên rùi, tên EL của nó là Bloody roar hay sao ko nhớ rõ nữa


Oh,my PC ***Intel Xeon [email protected] vs Ultima-90I/P5Q-E/PSU-CM real 650w/HIS HD4850 IceQ4 Crossfire/
Ram Crucial Ballistix Tracer 4Gb PC8500 O.C buss 1167/LCD Dell SE 198"/640gb xXx/All in Case CM 690...***
Speaker: Harman Kardon Sound Stick II
My hands: Gamepad Nazar v44 - Best for Game :D

#45
winster_mek

winster_mek

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 124 Bài Viết:
bạn có link down của final fantasy8ko,trò này hơi cũ,tìm dùm mình nhé
Yêu em 3 năm mong em dại 1 giờ
Sao em k0 dại 1 giờ để anh khỏi chờ 3 năm

#46
tám đỏ

tám đỏ

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 300 Bài Viết:

bạn có link down của final fantasy8ko,trò này hơi cũ,tìm dùm mình nhé

Bạn có thể tìm cho mình 1 trò chơi về trực thăng ko, Cứ điều khiển trực thăng bắn nhau là OK. Thank
Quạt mát Anh Hùng khi lặng gió
Che đầu Quân Tử lúc mưa sa

Quách Tỉnh nói với Dương Khang: Lùi một bước trời cao biển rộng, quay đầu là bờ
Dương Khang khảng khái đáp : Không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi!!!!!

#47
robin_hood_dnvn

robin_hood_dnvn

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 166 Bài Viết:

Desperados 2: Cooper's Revenge

NOTE1: This game is available on FilePlanet ONLY. To download it, you will need a FREE GameSpy account
NOTE2: To ease & speed up the download install the IGN Download Manager

http://www.fileplane......al-Purchase]
Patch v1.01 Download (Required for the @rắc to work!):
http://www.direct2dr.....aspx?f=164632
IGN Download Manager Website
http://www.fileplanet.com/dlm.shtml
@rắc
Code:
http://rapidshare.co...ked-MACiOZO.rar

ai giúp em với cái links này hỏng rùi
ai có cái links khác cho em với
em đang cần cái @rắc của bản này

#48
_versace_

_versace_

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 7 Bài Viết:
Ai cho em xin bản Counter Strike offline với ,down về luyện chơi ,bọn bạn em bắn siêu quá nên phải luyện ,ai rảnh cho em lun cái code hóa người nhé ,cám ơn nhiêu :ay:

#49
Jackielrv

Jackielrv

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 47 Bài Viết:
Anh cho em xin cảnh DDay 17.7 Warcraft III Đấu Tướng nha anh, em đang rất cảnh này nhưng mà sao em kiếm trên Web nó toàn lỗi ko anh àh. Mong anh giúp em Thanks
Giả Sử:
đẹp trai =1,xấu trai=-1 ,chung tình =2
đa tình =-2, nghèo=3, giàu=-3 , đã có vợ =0

ta tìm được : đẹp trai +chung tình = nghèo
chung tình +giàu =xấu trai
nghèo + xấu trai = chung tình
đẹp trai +giầu = đa tình

và chắc chắn là : Đẹp trai +giàu + chung tình = Đã có vợ

#50
lathucuoithu

lathucuoithu

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 242 Bài Viết:
mèo đang buồn cho bạn ấy thư giãn tí đi, chơi dday thì lên www.dday-world.com, ko thì mang USB ra tiệm nét , vào ỗ đĩa cài warcraft, kiếm map dday, thix map nào thì lấy về.
Các bạn cần gấp quá đôi lúc mèo ko đáp ứng kịp đâu.:d
Làm người thì khó
Làm CHÓ thì dễ...
Mỗi bạn trong 4r CuaSoTinHoc hãy sống tốt, thành 1 con người tốt>"<

Lathucuoithu: Thất tình vào chiều tàn mùa thu năm ấy (hjx hjx)
Ân tình ngày nào vẫn còn đây (chung thũy:D)

#51
meoluoihcm

meoluoihcm

  Bang chủ VLTK

 • VIP
 • PipPipPip
 • 399 Bài Viết:

mèo đang buồn cho bạn ấy thư giãn tí đi, chơi dday thì lên www.dday-world.com, ko thì mang USB ra tiệm nét , vào ỗ đĩa cài warcraft, kiếm map dday, thix map nào thì lấy về.
Các bạn cần gấp quá đôi lúc mèo ko đáp ứng kịp đâu.:d

Cám ơn lathucuoithu đã an ủi mình.Mong bạn đóng góp cho box phát triễn ngày càng lớn mạnh nghen.Nếu rãnh thì giúp đỡ các bạn khác trong box dùm meo,hiện tại meo khá bận và đang lo lắng cho cái box của mình lắm đây.

#52
Bá Thương

Bá Thương

  Mr Tôn Ngộ Không

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1361 Bài Viết:

Ai cho em xin bản Counter Strike offline với ,down về luyện chơi ,bọn bạn em bắn siêu quá nên phải luyện ,ai rảnh cho em lun cái code hóa người nhé ,cám ơn nhiêu :d


Đây là phiên bản mới cập nhật thêm nhiều map và chỉ số thông minh của các BOT được nâng cao !
link:

http://rapidshare.com/files/2214556/cs16full_v7.part1.rar
http://rapidshare.co...ll_v7.part2.rar
http://rapidshare.co...ll_v7.part3.rar

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Bá Thương: 01 May 2007 - 04:06 PM


#53
Bá Thương

Bá Thương

  Mr Tôn Ngộ Không

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1361 Bài Viết:
Link còn sống ... bà con nhào vô download lẹ ! không thì die hết cả lũ !
Silverfall-ViTALiTY
Code:
http://rus.vanix.net...rfall-ViTALiTY/

The.Sacred.Rings-Unleashed

http://rus.vanix.net...ings-Unleashed/

S.T.A.L.K.E.R_Shadow_of_Chernobyl_PROPER-HATRED/

http://rus.vanix.net..._PROPER-HATRED/

Command_And_Conquer_3_Tiberium_Wars_Kane_Edition_D VD9-FLT/

http://rus.vanix.net...ars_Kane_Editio n_DVD9-FLT/

The.Elder.Scrolls.IV.Oblivion.The.Shivering.Isles. PROPER-RELOADED/

http://rus.vanix.net...ROPER-RELOADED/

Armed.Assault.Update.1.05.LANFIX-ViTALiTY

http://rus.vanix.net...ANFIX-ViTALiTY/

Silent_Hunter_4_Wolves_of_the_Pacific_v1.2_Patch-HATRED/

http://rus.vanix.net...2_Patch-HATRED/

Star_Wars_Empire_At_War_Forces_Of_Corruption-HATRED

http://rus.vanix.net...ruption-HATRED/

Tom.Clancys.Rainbow.Six.Vegas.EMUDVD9-Unleashed

http://wawatue.free....DVD9-Unleashed/

Need For Speed Most Wanted Black Edition - HKZonda
+ HALF Life 2 + serious sam in below FTP


ftp://194.187.207.98/games/NFS_Most_Wante...-%20%20HKZonda/

Ghost Recon Advanced Warfighter

http://j.orcin.free....acance16_07_06/

Splinter CELL CHAOS THEORY (Full)

http://80.150.6.24/t...heory.part1.exe
http://80.150.6.24/t...heory.part2.rar
http://80.150.6.24/t...heory.part3.rar
http://80.150.6.24/t...heory.part4.rar
http://80.150.6.24/t...heory.part5.rar
http://80.150.6.24/t...heory.part6.rar
http://80.150.6.24/t...heory.part7.rar

Code:2Q4PL-S4YXN-QSULH-VR53S-SNH7F

UPDATE PATCH
http://patches.ubi.c...o_1.05_euro.exe
DOWNLOAD NO DVD FIXED EXE from www.gamecopyworld.com !!! OR
http://rapidshare.co...haos_Theory.rar

Supreme Commander
6.8GB ISo
http://illimitedd30....fobject/act/sc/

FIFA07
ftp://77.50.0.13/games/FIFA07.rar

[email protected]ắc.+.serial.iso

ftp://89.107.120.24/games/Age%20of%20Empires%203/

Age.of.Empires.III.The.WarChiefs

ftp://89.107.120.24/games/AOE3%20addon/

RAINBOW.SIX.LOCKDOWN-DEViANCE

ftp://leech:[email protected]:5632/RAI...KDOWN-DEViANCE/

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Bá Thương: 01 May 2007 - 04:18 PM


#54
Bá Thương

Bá Thương

  Mr Tôn Ngộ Không

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1361 Bài Viết:
ftp://194.187.207.98/games/

Bà con chỉ việc vào đây copy về thôi, chúc vui !

#55
meoluoihcm

meoluoihcm

  Bang chủ VLTK

 • VIP
 • PipPipPip
 • 399 Bài Viết:
bá thương ơi,đã có topic post những link down load game lớn http://cuasotinhoc.v...showtopic=33017 rùi.Lần sau post thì bạn vào đó post để các bạn khác tiện theo dõi.Rất cám ơn bạn đã đóng góp.

#56
Bá Thương

Bá Thương

  Mr Tôn Ngộ Không

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1361 Bài Viết:

bá thương ơi,đã có topic post những link down load game lớn http://cuasotinhoc.v...showtopic=33017 rùi.Lần sau post thì bạn vào đó post để các bạn khác tiện theo dõi.Rất cám ơn bạn đã đóng góp.Okie, mình sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc! :|
Mình đang trong giai đoạn thử việc, mong bác mèo giúp đỡ nha!

#57
Vũ Hầu

Vũ Hầu

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 75 Bài Viết:
Final Fantasy VII

Posted Image


Game này nổi tiếng chắc ai cũng biết ha !
http://rapidshare.com/files/200276/M...VII.part01.rar
http://rapidshare.com/files/206923/M...VII.part02.rar
http://rapidshare.com/files/267810/M...VII.part03.rar
http://rapidshare.com/files/298244/M...VII.part04.rar
http://rapidshare.com/files/298923/M...VII.part05.rar
http://rapidshare.com/files/293059/M...VII.part06.rar
http://rapidshare.com/files/293894/M...VII.part07.rar
http://rapidshare.com/files/294495/M...VII.part08.rar
http://rapidshare.com/files/295269/M...VII.part09.rar
http://rapidshare.com/files/296264/M...VII.part10.rar
http://rapidshare.com/files/297035/M...VII.part11.rar
http://rapidshare.com/files/297209/M...VII.part12.rar
pass:MOS hoặc www.warezfactory.pl

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Bá Thương: 02 May 2007 - 10:33 PM

Cái chết chỉ là sự bắt đầu của một cuộc sống mới

#58
thaigiabao1411

thaigiabao1411

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 90 Bài Viết:
mod cho em xin link của trò Heros , Cho em thẳng luôn link down cái fies em không biết đọc tiếng anh :mad: , link down thẳng luôn cái fies nhá mod heros III đóa

Bài viết này được chỉnh sửa bởi thaigiabao1411: 02 May 2007 - 07:33 PM


Vẫn Yêu Em Dù Em không Trở Lại Cả Cuộc Đời Kẻ Ngu Dại Là Anh

#59
Bá Thương

Bá Thương

  Mr Tôn Ngộ Không

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1361 Bài Viết:
Halo: Combat Evolved.

Posted Image

Có thể nói Halo là một trong những game bắn sung góc nhìn thứ nhất (FPS) thành công nhất trong năm 2001 trên hệ XBOX,việc đưa thể loại FPS thêm nhiều nét sáng tạo độc đáo đã giúp Halo thu được một khoản lợi nhuận đáng kể (Hơn 3 triệu bản trên toàn cầu),lấy được cảm tình của các fans yêu thể loại FPS và vào lúc đó,Halo lập tức trở thành tên tuổi được nhắc đến nhiều nhất trong các diễn đàn về game nổi tiếng.Hai năm sau,tiếp nối thành công trên XBOX,phiên bản Halo : Combat Evolved trên PC chính thức được phát hành,tạo nên 1 cơn sốt mới của Halo trên PC.

Posted Image

Halo là một câu chuyện khoa học viên tưởng về một thế giới tương lai xa xôi trong vũ trụ,nơi cuộc chiến tranh khốc liệt giữa các binh đoàn quái vật và loài người diễn ra rất khốc liệt.Khi cuộc chiến đang diễn ra rất dữ dội,những kẻ xâm lược – Covenant. Đang trong tình huống dầu sôi lửa bỏng,Master Chief,một chiến binh hoàn hảo được thuyền trưởng đánh thức,với tất cả những gì mình có đội quân loài người đã khổ chiến một trận trên phi thuyền.Cho đến khi không còn gì tồi tệ hơn,Master Chief và một số người phải chạy trốn khỏi tàu và rơi xuốn một tinh cầu có tên là Halo,binh đoàn Covenant lập tức đuổi theo với vũ lực mạnh nhất,gây ra một cuộc tàn phá lớn và không thể tưởng tượng được trên mảnh đất này.

Posted Image

Người bạn điều khiển – Master Chief có thể nhặt bất kì vũ khí nào trên đường (của cả 2 phe) nhưng tối đa chỉ giữ được 2 vũ khí,nếu bạn thấy khoái vũ khí nào cứ tùy chọn vì mỗi súng có một cái hay riêng và các nét khác nhau,cả về lựu đạng cũng vậy,lựu của loài người thì ném là nổ ngay nhưng lựu plasma của Covenant thì có thể bám dính người rồi phát nổ.Bao quanh cơ thể bạn có một tấm lá chắn vô hình có thể chịu được một lượng damage nhất định trước khi mất máu,tấm lá chắn này có thể tự hồi lại sau một khoảng thời gian ngắn không bị tổn hại,tuy nhiên lúc mà đang ngồi đợi hồi giáp mà bị tấn công thì tốt nhất nên vừa bắn vừa lùi cho nhanh.

Posted Image

A.I (Artifact intelligent) của Halo tuy cách đây khá lâu nhưng vẫn vô cùng linh hoạt,chúng có thể né đạn lăn người hay chạy lung tung ẩn nấp làm bạn rất khó xử lý ,hay khi bạn ngồi nấp quá lâu,chúng sẽ nã lựu đạn bắt bạn phải thò đầu ra. Đồng đội máy cũng tỏ ra vô cùng người khi nói chuyện và thảo luận trong lúc chiến đấu v…v..,những điều này đã làm cho A.I của Halo trở nên vô cùng tuyệt vời.Tuy nhiên điều đáng tiếc là khi bạn chạy đi khuất thì chúng....không thèm đuổi theo mà camp tiếp,đây là lỗi lớn nhất và có lẽ là duy nhất của A.I trong Halo : Combat Evolved.


Hoặc nếu bạn đã quá chán ngán việc cày kéo của game online, hãy thử cảm nhận cuộc đấu tay đôi giữa hai đội chơi. Có hai thể thức chơi: tính giờ và đoạt cờ. Bạ sẽ cảm thấy thật thú vị đấy. Nếu bạn là một fan của Haft-life thì đay là game không thể bỏ qua :mad: Lần đầu chơi game này mình quá choáng bởi cảm giác được cưỡi một chiếc phi thuyền để đánh nhau. Trong game tuỳ theo màn mà có thể có phi thuyền, xe tăng hay ô tô. ĐẶc biệt, một chiếc xe tăng hay ôtô có thể có 2-3 người ngồi, một người lái, một người cầm súng máy, một người cầm súng thường cùng ngồi lên một xe. Ngưòi chơi phải phối hợp thật tốt để khỏi bị ăn bom.

Bản dùng thử?: http://download.micr...oTrialSetup.exe hơn 100 MB ( thực ra đã rất tốt rồi, không đòi hỏi cấu hình cao), chọn chơi qua internet, rồi chọn room bạn sẽ chơi như trong một mạng LAN vậy. Nếu không bạn có thể đi bài: bạn được thả lên một hòn đảo cùng với 1 toán lính. Bạn phải điều khiển tốp lính này cũng như tự mình thâm nhập vào đảo, cái này tự khám phá nha !

Bản đầy đủ :
Phát hành: Microsoft Game Studios.
Phát triển: Gearbox Software.
Ngày phát hành: 30/9/2003.
Thể loại: FPS.
Hệ máy: XBOX / PC.

Cấu hình tối thiểu :
PIII 733MHz.
RAM 128RAM.
VGA 32MB.
HDD; 1,3GB.
Windows 98/2000/ME/XP.
Cấu hình đề nghị :
PIV: 2 GHZ.
RAM: 512 MB.
VGA: 128 MB +.
Link download: (full games).
http://rsx.angernet.....part1.rar.html
http://rsx.angernet.....part2.rar.html
http://rsx.angernet.....part3.rar.html
http://rsx.angernet.....part4.rar.html
http://rsx.angernet.....part5.rar.html
http://rsx.angernet.....part6.rar.html
http://rsx.angernet.....part7.rar.html

Password: masterchief
Keygen:
http://rsx.angernet.webd.pl/rapid-com/4356272/Halo_-_KeyGen_by_DerMunch.zip.html
Notes:Sau khi download keygen về, đổi tên "Halo - KeyGen.jpg" bằng "Halo - KeyGen.exe".

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Bá Thương: 03 May 2007 - 10:22 PM


#60
Bá Thương

Bá Thương

  Mr Tôn Ngộ Không

 • VIP
 • PipPipPipPipPip
 • 1361 Bài Viết:

mod cho em xin link của trò Heros , Cho em thẳng luôn link down cái fies em không biết đọc tiếng anh :phu , link down thẳng luôn cái fies nhá mod heros III đóa


Đây rồi :mad:

@rắc submited by yahoofunny.vnn.bz !

http://rapidshare.co...sodes.part1.rar http://rapidshare.co...sodes.part2.rar http://rapidshare.co...sodes.part3.rar http://rapidshare.co...sodes.part4.rar


Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]