Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

ProAKAM phiên bản 4.2.6


 • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1
Huỳnh Văn Thâm

Huỳnh Văn Thâm

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2364 Bài Viết:

Posted Image

Download chương trình ProAKAM

Vào Trang Chủ AKAM Download bản mới nhất


Phiên bản 4.2.4
Phiên bản 4.0.6 (fix bug Run-time error '5': Invalid procedure call or argument)
Phiên bản 4.0.5 (fix bug Run-time error '6': Overflow)
Phiên bản 4.0.3
Phiên bản 4.0.2
Phiên bản 4.0.1
Phiên bản 4.0.0
Phiên bản 3.0.2 (chú ý: cài 3.0.1 trước rồi chép file akam.exe của 3.0.2 ghi đề vào)
Phiên bản 3.0.1Link 1 Link 2
Phiên bản 3.0.0
Phiên bản 2.9.9
Phiên bản 2.9.8
Phiên bản 2.9.7
Phiên bản 2.9.6
Phiên bản 2.9.5

Nên dùng Phiên bản 2.9.x thây cho các phiên bản trước đây, vì nó đã được hoàn thiện về giao diện và chức năng.

ProAKAM phiên bản 2.9.x với những cải tiến mới hổ trợ hầu như các tính năng cần thiết nhất của một auto cần tự động chuột và bàn phím. Với những tính năng nỗi bật như:
- Tự động tạo các thao tác chuột và phím như phiên bản củ
- Hổ trợ một cách tổng quát về tổ hợp phím mà các chường trình cần đến đó là: Tổ hợp Chuột + Phím cái này thì ở phiên bản trước đó không làm được.
- Phân biệt được các cửa sổ giống nhau, tức là điều khiển được 2 cửa sổ giống nhau cái này phiên bản củ bị lỗi
- Thiết kế lại giao diện gọn nhẹ hơn rất nhiều so với phiên bản trước, giúp cho người dùng dẽ dàng sử dụng hơn.
- Và rất nhiều tính năng mới sẽ giúp các thoải mái sử dụng
- Và tiếp đến sẽ thêm các chức năng như: Cho phép chạy nhiều kịch bản cùng lúc, cho phép ẩn chương trình bị auto,...
Chương trình AKAM
 • Giới thiệu chương trình: - AKAM là chương trình tự động chuột và phím theo một khoảng thời gian định sẵn. Chương trình giúp tạo kịch bản gồm danh sách các sự kiện chuột và phím sau đó thực thi tuần tự từ trên xuống. AKAM hoàng toàn không chiếm chuột, bạn vẫn có thể làm việc trong khi AKAM đang thực thi danh sách các sự kiện chuột và phím.
  - Bạn muốn máy tính sử dụng chuột và bàn phím tự động theo ý mình thì AKAM sẽ giúp bạn tạo một số scripts làm tụ động khi không có bạn.
  - AKAM có thể giúp các bạn test chương trình của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.
  - Một số máy móc nhân viên làm việc cần phải bấm vào các nút trên màn hình để hoàn thành công việc của mình và thao tác làm việc mang tính tuần tự thì AKAM sẽ giúp bạn làm điều đó và làm cho nhân viên của bạn sẽ hoàn thành công việc tốt hơn rất nhiều.
  - Bạn có một dây chuyền sản xuất làm việc tuần tự từ A->Z và các thao tác làm việc cần phải có nhân viên ngồi điều khiển bằng chương trình thì AKAM cũng có thể giúp bạn thực thi nó một cách hiệu quả.
 • Hướng dẫn sử dụng: - Chạy chương trình: chạy file AKAM.exe
  Posted Image
  H1. Thông tin chương trình - Đợi 3 giây bạn sẽ vào màn hình chính của chương trình AKAM
  Posted Image
  H2. Giao diện chính AKAM - Posted Image Tạo mới script: Khi bạn bấm vào nút này thì chương trình sẻ tạo mới một kịch bản mới.
  - Posted Image Mở kịch bản: Khi bạn muốn mở một kịch bản nào đó đã được tạo từ trước thì hãy bấm vào nút này chương trình sẽ đưa bạn đến màn hình chứa danh sách kịch bản bạn đã tạo trước đó, và bạn hãy chọn kịch bản nào bạn muốn mở.
  - Posted Image Lưu kịch bản: Khi bạn soạn thảo kịch bản hay sửa lại kịch bản, bạn hãy bấm vào nút này để lưu lại kịch bản của bạn.
  - Posted Image Nhập từ kịch bản: Bạn bấn vào nút này để đưa những đoạn lệnh từ những kịch bản bạn đã định nghĩa trước.
  - Posted Image Tùy chọn: Kích vào đây để cài đặt một số lựa chọn.
  Posted Image
  H3. Tùy chọn i. Ẩn chương trình AKAM khi chạy kịch bản: Khi bạn bấm nút thì chương trình AKAM sẽ thu nhỏ xuống gốc dưới cùng bên phải.
  ii. Hiện thông báo ‘Đã chạy xong kịch bản’: Khi thực thi xong kịch bản thì sẽ hiện thị thông báo ‘Đã chạy xong kịch bản’.
  iii. Đưa con chuột vào màn hình trước khi kích chuột: Một số trương trình cần phải đưa con chuột vào màn hình thì mới thực hiện thao tác chuột được vì dụ như: Game, Flash,…
  iv. Điều khiển theo cửa sổ được chọn: Chương trình sẽ điều khiển cửa sổ mà bạn chọn, cho dù bạn duy chuyển cửa sổ được chọn chương trình vẫn điều khiển được và hoàn toàn không chiếm chuột
  - Posted Image Đổi giao diện ngôn ngữ: Bấm vào nút này để đổi giao diện ngôn ngữ chương trình.

  - Posted Image Thu nhỏ chương trình AKAM xuống gốc phía dưới bên phải với hình con Hổ.
  Posted Image
  H4. Thu nhỏ AKAM - Posted Image Thông tin chường trình: xem thông tin chương trình và việc đăng ký của bạn.
  - Posted Image Thoát khỏi chương trình AKAM.
  - Posted Image Chọn vị trí cần thao tác chuột và phím.
  Posted Image
  H5. Định vị một tọa độ trên cửa sổ Calculator - Posted Image Chọn thao tác chuột cần thực thi.
  - Posted Image Nhận phím cần thực thi.
  - Posted Image Bàn phím ảo giúp bạn nhập phím dẽ dàng hơn.
  - Posted Image Bấm tộ hợp thêm phím Ctrl, Shift, Alt: Bạn muốn bấn thêm phím nào thì hãy đánh dấu chọn vào nó.
  - Posted Image Thời gian chờ thực hiện dòng lệnh này. 1000 = 1 giây.
  - Posted Image Điều khiển theo cửa sổ sẽ không chiếm chuột
  - Posted Image Bạn muốn dùng các phím nóng thì phải chọn vào đây sau khi soạn xong kịch bản các tổ hợp phím nóng:
  i. Ctrl + R : Thực thi kịch bản.
  ii. Ctrl + S: Dừng kịch bản đang chạy.
  iii. Ctrl + P: Tạm dừng kịch bản.
  iv. Ctrl + Shift + I: Thêm sự kiện kích chuột tại vị trí chuột hiện tại.
  - Posted Image Thêm dòng lệnh vào cuối lưới.
  - Posted Image Thêm dòng lệnh vào ngay phía dưới dòng được chọn trên lưới.
  - Posted Image Cập nhật lại dòng lệnh đang được chọn.
  - Posted Image Xóa dòng lệnh đang được chọn.
  - Posted Image Duy chuyển dòng lệnh đang được chọn lên trên.
  - Posted Image Duy chuyển dòng lệnh đang được chọn xuống dưới.
  - Posted Image Chạy kịch bạn đã tạo: Khi đã có kịch bản bạn muốn thực thi kịch bản thì hãy bấm vào nút này. Phím tắt là Ctrl + R
  - Posted Image Tạm dừng thực thi kịch bản: Khi nào bạn muốn tạm dừng thực thi kịch bản thì hãy chọn vào nút này, phím tắt là Ctrl + P
  - Posted Image Dừng thực thị kịch bản: Khi bạn muốn dừng thực thi kịch bản thì hãy bấm vào nút này. Phím tắt là Ctrl + S
  - Posted Image Kịch bản lập lại: Bản có thể cho phép kịch bản củ bạn thự thi 1 lần, nhiều lần hay vô hạn.
  Posted Image
  H6. Kịch bản lập lại - Posted Image Ghi lại thao tác chuột và phím: Chức năng này giúp bạn tạo một kịch bản nhanh hơn và chính xác hơn về thơi gian chờ.
  Posted Image
  H7. Ghi lại chuột & phím i. Bắt đầu ghi lại thao tác chuột và phím.
  ii. Tạm dừng quá trình ghi lại thao tác chuột và phím.
  iii. Dừng quá trình ghi lại thao tác chuột và phím.
  - Quản lý chương trình: Chức năng này giúp bạn Ẩn và Hiện một cửa sổ nào đó. Ví dụ bạn muốn ẩn cửa sổ Calculator thì bạn tìm dòng nào có từ “Calculator” và dùng chức năng Hight light.
  Posted Image
  H8. Ẩn/hiện một cửa sổ
 • Phím nóng đặt biệt của chương trình: - "CTRL + R": Thực thi kịch bản.
  - "CTRL + S": Dừng thực thi kịch bản.
  - "CTRL + P": Tạm dừng thực thi kịch bản.
  - "CTRL + SHIFT + I": Thêm sự kiện kích chuột tại vị trí chuột hiện tại.
 • Thông tin tác giả: - Mọi vấn đề gì có liên quan đến chương trình thì xin gởi về địa chỉ e-mail: [email protected] hay tại website http://akampro.net.
  - Xin cảm ơn các bạn trong diễn đàn http://www.cuasotinhoc.vn và anh Trần Vinh Hiệp đã góp ý giúp cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn.

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Huỳnh Văn Thâm: 11 January 2013 - 10:35 PM

 • nbdk likes this

#2
Huỳnh Văn Thâm

Huỳnh Văn Thâm

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2364 Bài Viết:
Phiên bản 3.0.0
- Fix bug
- Thêm chức năng mới
- Đăng ký sử dụng nhanh, đang trong giai đoạn giá cực rẻ.

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Huỳnh Văn Thâm: 04 November 2009 - 02:58 PM

 • nbdk likes this

#3
Huỳnh Văn Thâm

Huỳnh Văn Thâm

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2364 Bài Viết:
Update phiên bản 3.0.1
- Cho phép edit command line
 • nbdk likes this

#4
Huỳnh Văn Thâm

Huỳnh Văn Thâm

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2364 Bài Viết:
Update bản 3.0.2:
- Cho phép tự động đăng ký qua nạng
- Fix một số lỗi.
- Downlaod Version 3.0.2

Chuẩn bị ra bản 3.1.0 dẽ sử dụng hơn:
 • nbdk likes this

#5
Huỳnh Văn Thâm

Huỳnh Văn Thâm

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2364 Bài Viết:
Update version 4.0.0 cực mạnh và cực cute :D

Chúc anh em giáng sinh vui vẻ nhé. Chuẩn bị đón xuân 2012 nào

#6
Huỳnh Văn Thâm

Huỳnh Văn Thâm

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2364 Bài Viết:
Nâng cấp lên phiên bản 4.0.1
- Fix lỗi tốc độ gõ phím.
- Fix lỗi con chuột bị nhấp nháy.
- Đưa ra các cấu khình mới
Posted Image

#7
Huỳnh Văn Thâm

Huỳnh Văn Thâm

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2364 Bài Viết:
Update bản 4.0.3 fix bug và thêm chức năng OSK chống Keybloger
Posted Image

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Huỳnh Văn Thâm: 19 January 2012 - 03:53 PM


#8
Huỳnh Văn Thâm

Huỳnh Văn Thâm

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2364 Bài Viết:
Update phiên bản 4.0.5 fix bug "Run-time error '6': Overflow"
Posted Image

#9
Huỳnh Văn Thâm

Huỳnh Văn Thâm

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2364 Bài Viết:
Update phiên bản 4.0.6 fix bug "Run-time error '5': Invalid procedure call or argument"

#10
Huỳnh Văn Thâm

Huỳnh Văn Thâm

  Thạc sĩ CSTH

 • VIP
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2364 Bài Viết:

Posted Image

Upgrage phiên bản 4.2.4: http://akampro.net


Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]