Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

WJXSmartFocus


 • Please log in to reply
49 replies to this topic

#21
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 1.03 - Phiên bản chính thức ngày 21/03/2010
(Trang chủ: www.444play.com)

Cập nhật:
+ Sửa lỗi lo đốt lửa trại không lo nhặt đồ
+ Cải tiến chức năng PT: PT có ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống trong danh sách, tự rời nhóm, giải tán nhóm, đuổi ra khỏi nhóm để PT ưu tiên. Thêm lệnh xin vào nhóm khác, chấp nhận lời mời hoặc lời xin gia nhập nhóm nếu hiện bảng PT.
+ Thêm chức năng nhảy hiện thông tin đối thủ để dễ theo dõi khi loạn chiến. Phím tắt bật/tắt: Ctrl+S.
+ Thêm chế độ combo mới là <Đt gần>. Sẽ dùng chiêu combo chỉ khi đối thủ áp lại gần. ==> Chú ý đặt lại thông số phần combo để tránh bị sai lệch do phiên bản mới.
+ Và sửa một số lỗi nhỏ khác

Chú ý: Nên lưu rương ở thành thôn gần nhất (nếu chỉ mua Hồi Thành Phù) để khi phù về ra lại sẽ nhanh hơn! Chịu khó tìm hiểu kỹ các tùy chọn để thiết lập cho đúng, tránh báo lỗi vì sai cấu hình rất khó cho tác giả. Để nhỏ gọn, một số chức năng không được đưa vào giao diện, auto sẽ mặc định làm theo đúng logic dựa theo các thông số liên quan người chơi đã chọn.

Tệp Đính Kèm


<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com


#22
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 1.04 - Phiên bản chính thức ngày 27/03/2010
(Trang chủ: www.444play.com)

Cập nhật:
+ Sửa lỗi rớt mạng tự đăng nhập vào nhân vật cũ nếu người chơi đã thoát ra và đăng nhập vào nhân vật khác trên cùng một cửa sổ game
+ Sửa lỗi nhầm nhân vật (cùng tài khoản, cùng server) khi login. Chọn tên nhân vật khi đăng nhập thay vì chọn theo thứ tự (chỉ cần gõ 1 phần của tên không cần gõ hết) ==> Xóa file Login.dat trong thư mục UserData trước khi chạy phiên bản mới!
+ Sửa lỗi không đọc sách của phiên bản trước
+ Sửa lại chế độ chọn đánh quanh điểm. Thêm các tọa độ luyện bên cạnh tọa độ đánh quanh điểm, có thể đặt tối đa là 8 tọa độ luyện. (Tọa độ luyện chỉ có tác dụng khi chọn chế độ "Luyện"). Chú ý tọa độ quanh điểm luôn ưu tiên trước tọa độ luyện, do đó có thể linh động chọn đánh quanh điểm tại 1 vị trí hot khác với vị trí luyện.
+ Tự động dùng Truyền Tống Phù để đến nơi luyện công khi khoảng cách đến nơi luyện lớn hơn khoảng cách từ thành/thôn gần nhất đến đó. Không áp dụng cho chức năng "Tự tìm đến chủ nhóm".
+ Thêm nút "Thông số khác" để thiết lập các thông số mở rộng, mặc định sẽ như sau:
MauQuaiXemNhuBoss=700000 <--- Mức máu của quái xem như là Boss
ThoiGianXemQuaiLag(s)=3 <--- Thời gian check quái lag (giây)
ThoiGianBoNhatDo(ms)=700 <--- Thời gian bỏ qua đồ không nhặt được (mili giây)
ThoiGianNhatDoLai(s)=5 <--- Thời gian reset để nhặt lại các món đồ đã bỏ qua vì không nhặt được (giây)
KhoangCachXemDtXa=128 <--- Khoảng cách xem như đối tượng ở xa (Dùng trong combo chiêu)
KhoangCachXemDtGan=128 <--- Khoảng cách xem như đối tượng ở gần (Dùng trong combo chiêu)
NangCapHTUuTien1=13(n)0(n+1) <--- Công thức nâng cấp HT ưu tiên 1: ví dụ 13 viên cấp n, 0 viên cấp n+1
NangCapHTUuTien2=6(n)2(n+1) <--- Công thức nâng cấp HT ưu tiên 2: ví dụ 6 viên cấp n, 2 viên cấp n+1
NangCapHTUuTien3=4(n)0(n+1) <--- Công thức nâng cấp HT ưu tiên 3: ví dụ 4 viên cấp n, 0 viên cấp n+1
NangCapHTUuTien4=3(n)3(n+1) <--- Công thức nâng cấp HT ưu tiên 4: ví dụ 3 viên cấp n, 3 viên cấp n+1

Muốn thay đổi thì sửa lại giá trị phù hợp rồi Save file lại, sau đó bỏ check rồi check lại nhân vật (hoặc chạy lại auto).

Chú ý: Nên lưu rương ở thành thôn gần nhất (nếu chỉ mua Hồi Thành Phù) để khi phù về ra lại sẽ nhanh hơn! Chịu khó tìm hiểu kỹ các tùy chọn để thiết lập cho đúng, tránh báo lỗi vì sai cấu hình rất khó cho tác giả. Để nhỏ gọn, một số chức năng không được đưa vào giao diện, auto sẽ mặc định làm theo đúng logic dựa theo các thông số liên quan người chơi đã chọn.

Tệp Đính Kèm


Bài viết này được chỉnh sửa bởi 444plus: 27 March 2010 - 07:17 PM

<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#23
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 1.10 - Phiên bản chính thức ngày 14/04/2010
(Trang chủ: www.444play.com)

Cập nhật:
+ Thêm tùy chọn độ delay chiếm chuột trong phần <Thông số khác> (Hãy xóa file ExtraConfig.ini cũ trước nếu có. Hãy uncheck & check lại nhân vật sau khi sửa thông số để có hiệu lực).
[Extra]
DoDelayChiemChuot=7 <---- Chọn từ 1 đến 15 tùy thích, càng nhỏ thì càng chiếm chuột nhưng nhạy đánh hơn. Khuyên dùng: Đặt bằng 5-7, muốn can thiệp khi đánh thì Nhấn và Giữ chuột trước!

+ Lọc vứt đồ cả trong thành để tránh đầy rương (khi luyện công).
+ Tự mở khóa ngay cả khi không chọn <Luyện> để hỗ trợ các chức năng khác.
+ Tự đóng giao diện sửa đồ sau khi kích hoạt chức năng sửa đồ bằng Kim Tê.
+ Xử lý tránh bị lỗi đứng im khi chuyển map quá nhanh.
+ Cải tiến chức năng đọc sách ít bị miss hơn. Chú ý chỉ đọc sách khi nhân vật không đang đánh.
+ Dùng Truyền Tống Phù nếu khoảng cách so với chạy bộ là gần hơn trong các trường hợp sau: Khi chọn <Theo sau> và <Tìm đến chủ nhóm>; Khi chọn <Luyện> (chuẩn bị hành trang và chạy ra bãi luyện).
+ Nhặt đồ nhanh hơn nhờ thêm xử lý nhặt theo hướng bắt sự kiện trong game.
+ Thêm chức năng kiểm tra lag / dis, tránh trường hợp dis mạng nhưng không hiện bảng "Mất kết nối" dẫn đến không tự kết nối lại được.
+ Thêm chức năng Script / Plugin, có thể thêm các chức năng khác vào để chạy song song hoặc độc lập. Cung cấp sẵn script để kích hoạt các Plugins đã cài sẵn trong game. Sẽ tiếp tục cập nhật các script khác trong thời gian tới.

Chú ý: Nên lưu rương ở thành thôn gần nhất (nếu chỉ mua Hồi Thành Phù) để khi phù về ra lại sẽ nhanh hơn! Chịu khó tìm hiểu kỹ các tùy chọn để thiết lập cho đúng, tránh báo lỗi vì sai cấu hình rất khó cho tác giả. Để nhỏ gọn, một số chức năng không được đưa vào giao diện, auto sẽ mặc định làm theo đúng logic dựa theo các thông số liên quan người chơi đã chọn.

Tệp Đính Kèm


Bài viết này được chỉnh sửa bởi 444plus: 14 April 2010 - 12:30 PM

<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#24
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 1.12 - Ngày 09/05/2010 (Kiếm Thế phiên bản 1.0.20)
(Trang chủ: www.444play.com)

Cập nhật:
- Sửa lỗi hay bị out game khi kích chọn vào nhân vật thứ 2 trở đi (vui lòng thiết lập lại danh sách ưu tiên PT)
- Sửa lỗi điều khiển qua pm, thêm hộp hướng dẫn khi check vào chức năng này
- Đưa lại phím SPACE vào danh sách phím đánh (mặc dù trùng với phím nhặt đồ - theo yêu cầu của nhiều người)
- Hết bạc khóa sẽ dùng bạc thường (Có thể tùy chọn mốc bạc khóa trong file cấu hình ExtraConfig.ini <-- Xóa file này trước khi chạy auto để sinh lại file mới chứa đầy đủ các thông số)
- Nga my tự động chuyển chế độ PK theo người cần buff THPĐ khi chọn buff người khác
- Script "Kích hoạt Plugins cài sẵn" đã tương thích với các Plugins mới nhất trên forum CSTH & KHPT ngày 9/5/2010

Bài viết này được chỉnh sửa bởi 444plus: 09 May 2010 - 11:51 AM

 • Mr.Giao likes this
<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#25
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 1.13 - Ngày 25/05/2010 (Kiếm Thế phiên bản 1.0.20)
(Trang chủ: www.444play.com)

- Sửa lỗi một số trường hợp không thoát game khi điều khiển qua pm --> Bây giờ sẽ thoát game ngay lập tức dù nhân vật đang làm gì
- Tạm bỏ chức năng tự động chuyển PK khi buff THPĐ của Nga My
- Thêm tùy chọn "Chiêu chính chỉ định" để luôn dùng chiêu chính định trước, tránh t/h dis mạng khi đang nộ thì lúc vào lại sẽ không đánh được
<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#26
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 1.14 - Ngày 03/06/2010 (Kiếm Thế phiên bản 1.0.20)
(Trang chủ: www.444play.com)

- Sửa lỗi luôn dùng bạc thường và không đọc sách của phiên bản 1.13 (Do xung đột với chức năng pm thoát game)

Bài viết này được chỉnh sửa bởi 444plus: 03 June 2010 - 09:02 PM

<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#27
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 1.15 - Ngày 10/06/2010
(Trang chủ: www.444play.com)

+ Cập nhật cho phiên bản game 1.0.21


Bài viết này được chỉnh sửa bởi YeuTatCa: 28 July 2010 - 04:58 AM

<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#28
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 2.00 - Ngày 09/08/2010
(Trang chủ: www.444play.com)

- Cập nhật cho phiên bản game 2.0.0 - Song Long Tình Kiếm
- Phiên bản mới cấu trúc game thay đổi rất nhiều, hơn nữa NPH bắt đầu can thiệp auto và plugin ==> chương trình còn một số hạn chế và có thể chưa ổn định. Sẽ tiếp tục cập nhật trong thời gian tới!
- Bản Full và Free sẽ được gộp chung lại trong đợt cập nhật tới.

Tệp Đính Kèm


<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#29
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 2.01 - Ngày 09/08/2010
(Trang chủ: www.444play.com)

- Cập nhật cho phiên bản game 2.0.0 - Song Long Tình Kiếm
- Đã cập nhật đầy đủ tất cả các tính năng, sửa lỗi phiên bản 2.00
- Gộp 2 bản Full và Free trước đây thành 1 gọi là WJXSmartFocus (Nếu không đăng ký thì sẽ dùng thử tất cả các tính năng trong 15 phút)

Tệp Đính Kèm


<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#30
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 2.02 - Ngày 09/08/2010
(Trang chủ: www.444play.com)

- Cập nhật cho phiên bản game 2.0.0 - Song Long Tình Kiếm
- Cập nhật lại đầy đủ tất cả các tính năng, sửa lỗi các phiên bản 2.00, 2.01 --> Sửa lỗi không hiện danh sách người chơi trong hộp chọn Theo sau và Tổ đội
- Gộp 2 bản Full và Free trước đây thành 1 gọi là WJXSmartFocus (Nếu không đăng ký thì sẽ dùng thử tất cả các tính năng trong 15 phút)

Tệp Đính Kèm


<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#31
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 2.03 - Ngày 14/08/2010 (Kiếm Thế phiên bản 2.0.0)
(Trang chủ: www.444play.com)

- Thêm 1 skill combo nữa (skill này sẽ luôn được dùng khi có hiệu lực)
- Sửa lỗi đôi khi không đóng cửa sổ giao dịch mua đồ của các phiên bản trước
- Chú ý nên sửa thông số ThoiGianNhatDoLai(s) = 8 hoặc lớn hơn (trong mục [Thông số khác]) để đốt lửa trại tốt hơn
- Chú ý mục Tự tìm đến chủ nhóm chỉ có tác dụng khi chọn theo sau chính chủ nhóm đó (thời gian tới sẽ mở rộng ra các thành viên nhóm hoặc các nhân vật đang chạy trên cùng một máy)

Bài viết này được chỉnh sửa bởi 444plus: 15 August 2010 - 09:11 AM

<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#32
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 2.03b - Ngày 15/08/2010 (Kiếm Thế phiên bản 2.0.0)
(Trang chủ: www.444play.com)

- Thêm 1 skill combo nữa (skill này sẽ luôn được dùng khi có hiệu lực)
- Sửa lỗi đôi khi không đóng cửa sổ giao dịch NPC của các phiên bản trước
- Chú ý nên sửa thông số ThoiGianNhatDoLai(s) = 8 hoặc lớn hơn (trong mục [Thông số khác]) để đốt lửa trại tốt hơn
- Chú ý mục Tự tìm đến chủ nhóm chỉ có tác dụng khi chọn theo sau chính chủ nhóm đó (thời gian tới sẽ mở rộng ra các thành viên nhóm hoặc các nhân vật đang chạy trên cùng một máy)

Tệp Đính Kèm


<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#33
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 2.04 - Ngày 21/08/2010 (Kiếm Thế phiên bản 2.0.0)
(Trang chủ: www.444play.com)

- Sửa lỗi không dùng thuốc Tranh Đoạt Lãnh Thổ
- Sửa lỗi không mở túi phúc HK thứ 11 do không chọn menu

Tệp Đính Kèm


<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#34
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 2.05 - Ngày 29/08/2010 (Kiếm Thế phiên bản 2.0.0)
(Trang chủ: www.444play.com)

- Sửa lỗi không nhận pm mật được khi up lên phiên bản game 2.0.0
- Sửa lỗi các chức năng train hoạt động không ổn định khi check mục "Script/Plugin"
- Thêm chức năng tự chuyển map để giữ giờ chơi (chọn script "Chuyển map để giữ giờ chơi" và check vào mục "Script/Plugin"). Để thiết lập tọa độ chuyển map thì hãy đưa nhân vật đến vị trí gần cổng chuyển map (nhưng vẫn trên bản đồ luyện), sau đó nhấn Alt+1 để lấy tọa độ (gồm 3 số) rồi nhập vào phần cấu hình của script.
- Sửa một chút về cách nhận danh sách skill nhân vật. Tạm thời nếu nhân vật chuyển phái trong lúc đang chạy auto thì hãy vui lòng tắt auto, cho nhân vật chuyển map và chạy lại auto. Sẽ nghiên cứu cách xử lý trong phiên bản tới!

Tệp Đính Kèm


Bài viết này được chỉnh sửa bởi 444plus: 29 August 2010 - 08:17 AM

 • kebaothu likes this
<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#35
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 2.06 - Ngày 30/08/2010 (Kiếm Thế phiên bản 2.0.0)
(Trang chủ: www.444play.com)

- Sửa lỗi một số nhân vật không hiện danh sách skill trong phiên bản mới
- Sửa lỗi không nhận pm mật được khi up lên phiên bản game 2.0.0
- Sửa lỗi các chức năng train hoạt động không ổn định khi check mục "Script/Plugin"
- Thêm chức năng tự chuyển map để giữ giờ chơi (chọn script "Chuyển map để giữ giờ chơi" và check vào mục "Script/Plugin"). Để thiết lập tọa độ chuyển map thì hãy đưa nhân vật đến vị trí gần cổng chuyển map (nhưng vẫn trên bản đồ luyện), sau đó nhấn Alt+1 để lấy tọa độ (gồm 3 số) rồi nhập vào phần cấu hình của script. <--[Hướng dẫn]
- Tạm thời nếu nhân vật chuyển phái trong lúc đang chạy auto thì hãy vui lòng tắt auto, cho nhân vật chuyển map và chạy lại auto để cập nhật môn phái và skills. Sẽ nghiên cứu cách xử lý trong phiên bản tới!

Bài viết này được chỉnh sửa bởi 444plus: 31 August 2010 - 07:27 AM

 • kebaothu likes this
<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#36
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 2.07 - Ngày 14/09/2010 (Kiếm Thế phiên bản 2.0.1)
(Trang chủ: www.444play.com)

- Cập nhật cho game phiên bản 2.0.1
<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#37
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 2.08 - Ngày 15/09/2010 (Kiếm Thế phiên bản 2.0.1)
- Cập nhật cho game phiên bản 2.0.1
- Sửa lỗi không sửa đồ ngoài bãi bằng Kim Tê, không chạy về sửa khi hết Kim Tê
- Về việc KIS cảnh báo virus : Nếu tải về từ www.444play.com thì các bạn có thể an tâm sử dụng, một số chương trình AntiVirus có thể nhận diện nhầm do auto được pack lại bằng PECompact.
<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#38
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 2.09 - Ngày 16/09/2010 (Kiếm Thế phiên bản 2.0.1)
- Sửa tùy chọn nhặt đồ (Huyền tinh chọn độc lập với Trang bị, Vật phẩm, Thuốc)
- Update 2:00 PM 16/09/2010 - KIS đã không còn nhận diện nhầm Trojan sau khi pack!

Bài viết này được chỉnh sửa bởi 444plus: 16 September 2010 - 02:02 PM

<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#39
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 2.09 NP - Ngày 17/09/2010 (Kiếm Thế phiên bản 2.0.1)
- Sửa tùy chọn nhặt đồ (Huyền tinh chọn độc lập với Trang bị, Vật phẩm, Thuốc)
- Up 9:00 AM 17/09/2010 - Bản 2.09 nhưng tạm bỏ pack - để KIS không nhận diện nhầm Trojan!
<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.com

#40
444plus

444plus

  Upload Team

 • VIP
 • PipPipPipPip
 • 677 Bài Viết:
WJXSmartFocus 2.10 - Ngày 22/09/2010 (Kiếm Thế phiên bản 2.0.1)
- Rebuild để tránh một số antivirus nhận diện nhầm Trojan! (Sẽ tiếp tục theo dõi)
 • lovenight, khoa1986, nghiaks6d and 1 other like this
<444plus>
+ [VLTK] AutoFocus - Auto hỗ trợ PK, TK, Săn boss
+ [VLTK] AutoCast - Auto cast bùa dành cho NĐ,CL,TN loạn chiến
+ [VLTK] JXQuest - Auto Train, Quest, Script, Login
+ [ KT ] WJXSmartFocus - Auto hỗ trợ PK, Train, Script-Plugin, Login
Website: http://www.444play.com --> http://444play.blogspot.comPerfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]