Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Cựu Ước Qua Các Tranh Vẽ Từ Thời Trung Cổ đến Cận đại

- - - - -

 • Please log in to reply
32 replies to this topic

#1
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:

Cựu Ước Qua Các Tranh Vẽ
Từ Thời Trung Cổ đến Cận Đại


1) Abel, Cain (Sáng Thế Ký 4, 1–17)


Doré, Gustave còn gọi là Doré, Paul Gustave
Sinh 06.01.1832 Strassburg
Chết 23.01.1883 Paris
Nơi sáng tác: Paris, Bourg-en-Bresse

Posted Image
Đề tài: Cain giết Abel (Sáng Thế Ký 4, 8–16).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: 1866.
Thể loại tranh: Khắc trên gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp

--- o 0 o ---

Hoạ sĩ Pháp, khoảng năm 1675
Hậu bán thế kỷ 17

Posted Image
Đề tài: Cain xây thành Enoch (Sáng Thế Ký 4, 17).
Tác giả: vô danh người Pháp
Thời gian: 1675
Thể loại tranh: Dầu + vải gai.
Kích thước: 158,5×109,5 cm
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá : Barock
Đang lưu trữ tại: viện bảo tàng Magyar Szépmüvészeti - Budapest - Hung Gia Lợi

--- o 0 o ---

Leyden, Lucas van
Sinh 1494 Leiden - Hoà Lan
Chết 27.07.1534 Leiden
Nơi sáng tác: Leiden

Posted Image
Đề tài: Lamech và Cain (Sáng Thế Ký 4, 1–17).
Tác giả: Lucas van Leyden
Thời gian: 1524
Thể loại tranh: khắc trên kim loại (đồng)
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Wien - Áo Quốc
Nét văn hoá: thời Phục Hưng (Renaissance)
Đang lưu trữ tại: Hoà Lan

--- o 0 o ---

Liss, Johann
Sinh 1597 Lübeck- Oldenburger Land - Đức Quốc
Chết khoảng 1629/30 Venedig - Ý Đại Lợi
Nơi sáng tác: Venedig

Posted Image
Đề tài: Ông Adam và bà Eva khóc thương tiếc Abel (Sáng Thế Ký 4, 8–16)
Tác giả: Johann Liss
Thời gian: thế kỷ 17
Thể loại tranh: Dầu + vải gai
Kích thước: 67 × 84 cm
Xuất xứ: Venedig, Galleria dell' Academia - Ý Đại Lợi
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Đức Quốc

--- o 0 o ---

Lossenko, Anton Pawlowitsch
Sinh 30.07.1737 Gluchow
Chết 23.11.1773 St.Petersburg - Nga Sô
Nơi sáng tác: Rom, Italy, Nga Sô

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 819x488 và dung lượng 59KB.Posted Image
Đề tài: Abel (Sáng Thế Ký 4, 1–8)
Tác giả: Anton Pawlowitsch Lossenko
Thời gian: 1768
Thể loại tranh: Dầu + vải gai
Kích thước: 120 x 174 cm
Xuất xứ: Charkow
Nét văn hoá: Hiện Thực (Realismus)
Đang lưu trữ tại: Nga Sô

Posted Image
Đề tài: Cain (Sáng Thế Ký 4, 1–17).
Tác giả: Anton Pawlowitsch Lossenko
Thời gian: 1768
Thể loại tranh: Dầu + Vải gai
Kích thước: 158,5 × 109 cm
Xuất xứ: Nga Sô
Nét văn hoá: Hiện Thực Realismus.
Đang lưu trữ tại: Viện bảo tàng thành phố St. Petersburg-Nga Sô

--- o 0 o ---

Rembrandt Harmensz. van Rijn
Sinh 15.07.1606 Leiden - Hoà Lan
Chết 04.10.1669 Amsterdam - Hoà Lan
Nơi sáng tác: Amsterdam, Leiden

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 800x564 và dung lượng 90KB.Posted Image
Đề tài: Sự từ biệt của Tobias (Sáng Thế Ký 4, 8).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: 1650
Thể loại tranh: vẽ bằng bút lông chim trên giấy
Kích thước: 175 × 230 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: New York

--- o 0 o ---

Doré, Gustave còn gọi là Doré, Paul Gustave
Sinh 06.01.1832 Strassburg
Chết 23.01.1883 Paris
Nơi sáng tác: Paris, Bourg-en-Bresse

Posted Image
Đề tài: Abimelech giết các con của Jerubbaals
(Abimelech cũng là con của Jerubbaal - Sách Thủ Lãnh 9, 50–56).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: 1866
Thể loại tranh: Khắc trên gỗ
Kích thước: Không rõ
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp

Posted Image
Đề tài: Cái chết của Abimelech (Sách Thủ Lãnh 9, 50–56)
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: 1866
Thể loại tranh: Khắc trên gỗ
Kích thước: Không rõ
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp

2) Abraham, Sarah, Hagar (Sáng Thế Ký 12–25)

Allori, Cristofano
Sinh 17.10.1577 Florenz - Italy
Chết 02.04.1621 Florenz
Nơi sáng tác: Florenz

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 800x572 và dung lượng 82KB.Posted Image
Đề tài: Isaac bị làm hy lễ (Sáng Thế Ký 22, 1–12)
Tác giả: Cristofano Allori
Thời gian: 1601
Thể loại tranh: Dầu + vải gai
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Florenz, Galleria degli Uffizi
Nét văn hoá: cầu kỳ (Manierismus)
Đang lưu trữ tại: Ý Đại Lợi

--- o 0 o ---

Altdorfer, Albrecht
Sinh 1480
Chết 29.03.1538 Regensburg - Đức Quốc
Nơi sáng tác: Regensburg

Posted Image

Đề tài: Abraham giết con là Isaac để là của lễ dâng Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Albrecht Altdorfer
Thời gian: 1520–1525
Thể loại tranh: khắc trên gỗ
Kích thước: 122 × 95 mm
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: thời Phục Hưng (Renaissance)
Đang lưu trữ tại: Berlin-Đức Quốc

Posted Image
Đề tài: Hiến Lễ của Abraham (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Albrecht Altdorfer
Thời gian: 1510
Thể loại tranh: vẽ bằng bút lông chim, mực đen trên giấy xanh-xám
Kích thước: 190 × 155 mm
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Wien, Áo Quốc

--- o 0 o ---

Antonello da Messina còn gọi là Antonello de Antonio
Sinh vor 1430 Messina
Chết 14./25.02.1479 Messina
Nơi sáng tác: Sicilien, Neapel, Venedig - Italy

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 819x566 và dung lượng 121KB.Posted Image
Đề tài: Ba vị Thiên Thần hiện ra ngăn cản Abraham giết con(Sáng Thế Ký 18, 1–11)
Tác giả: Antonello da Messina
Thời gian: 1460–1465
Thể loại tranh: vẽ bằng keo trộn màu trên gỗ
Kích thước: 21,4 × 29,3 cm
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Bảo tàng viện Magna Grecia thành phố Kalabrien (Italy)

--- o 0 o ---

Berling, Carl Gustav
Hậu bán thế ky 18
Nơi sáng tác: Lund - Thụy Điển

Posted Image
Đề tài: Isaac là của lễ hy sinh (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Carl Gustav Berling
Thời gian: Thế kỷ 18
Thể loại tranh: khắc trên gỗ
Kích thước: 245 × 175 mm
Xuất xứ: Thụy Điển
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Viện bảo tàng Nét văn hoá Lund (Thụy Điển)

--- o 0 o ---

Bol, Ferdinand
Sinh 24.06.1616 Dordrecht
Chết 24.07.1680 Amsterdam
Nơi sáng tác: Amsterdam

Posted Image
Đề tài: Bà Hagar trong sa mạc (Sáng Thế Ký 16, 7–14).
Tác giả: Ferdinand Bol
Thời gian: Hậu bán thế kỷ 17
Thể loại tranh: vẽ bằng lông chim, mực màu nâu trên giấy
Kích thước: 291 × 183 mm
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Paris, Institut Néederlandais, Fondation Custodia, Collection F. Lugt.
Cựu Ước là Sách thánh của đạo Do Thái, hầu hết được viết bằng tiêng Hi-bá-lai (tiếng Do Thái cổ), được thành hình trong khoảng năm 1000-100 trước Công Nguyên. Cực Ước được xếp theo bốn loại:

a. Sách Luật: gồm 5 cuốn (còn gọi là Ngũ Kinh)
- Sáng Thế ký (Genesis), Xuất Ai Cập (Exodus), Levi (Leviticus0, Dân số (Number), Ðệ Nhị Luật (Deuteronomy).

b. Sách Lịch Sử: gồm 16 cuốn
- Gio-suê (Joshuă, Thẩm Phán (Judges), Rút (Ruth), Sa-mu-en 1 và 1 (1Samuel 1, 2Samuel), Các Vua 1 và 2 (King 1,1), Ký Sự 1 và 2 (Chronicles 1,2), Ét-ra, Ne-he-mi (Nehemianh), To-bi-a (Tobit), Ju-dith (Judith), es-tha (Ezra) và Mac-ca-bê-ô 1 và 2 (Maccabes 1,2).

c. Sách Giáo Huấn: gồm 7 cuốn
- Gióo (Job), Thánh Vịnh (Psalms), Châm Ngôn (Proverbs), Giảng Viên (Ecclesiastes), Diệu Ca Hay Dân Ca (Song of Songs), Khôn Ngoan (Wisdom), Huấn Ca (Sirach).

d. Sách Tiên Tri: (Ngôn Sứ) gồm 18 cuốn
- I-sa-a-a (Isaiah), Giê-sê-mi-a (Jeremianh), Ai-ca (Lamentations), Ba-rúc (Baruch), Ê-dê-ki-en (Ezekiel), Da-ni-en (Daniel), Ho-se (Hosea), Gio-en (Joel), A-mốt (amos), Áp-di-ca (Obadiah), Gio-na (Jonah), Mi-ka (Micah), Ha-hum (Nahum), Ha-ba-cu (Habakkuk), Xô-phô-ni-a (Zepthaniah), Hac-gai (Haggai), Za-ca-ri-a (Zechariah), Ma-la-ki-a (Malachi).

Cựu Ước rất ít mầu sắc tôn giáo, nó chứa đựng vũ trụ quan, nhân sinh quan cổ xưa nhất của nhân loại, là tài liệu vô cùng quý giá rất đáng nghiên cứu. Sách Cựu Ước nguyên văn viết hầu hết bằng tiếng Hebrew và một phần bằng tiếng Aramaic (tiếng của người Aram, tức Syria cổ), do nhiều người viết suốt từ năm 1200 đến năm 100 trước CN và được truyền miệng từ rất lâu trước khi viết. Tuy cổ xưa như thế nhưng Cựu Ước là một văn bản có thực và tồn tại cho tới ngày nay. Thời gian 1947–1956, người ta phát hiện trong các hang động gần Biển Chết chứa hơn 900 “sách” có viết chữ (chữ Hebrew, Hy Lạp, Aramaic) bằng dùi nung trên da cừu, gọi là Sách Cuộn Biển Chết (Dead Sea scrolls), đựng trong các bình gốm cao. Giám định cho thấy số sách này được làm vào khoảng từ năm 100 trước CN tới 70 sau CN, là những bản sao cổ xưa nhất còn tồn tại của Cựu Ước (nội dung hoàn toàn như Kinh Cựu Ước hiện sử dụng) và một số kinh điển khác của người Hebrew. Phát hiện Sách Cuộn Biển Chết có ý nghĩa khảo cổ cực kỳ quan trọng.

Bài viết này được chỉnh sửa bởi Niệm Phật : 06 January 2010 - 08:06 PM


#2
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:

Bourdon, Sébastien
* 02.02.1616 Montpellier
† 08.05.1671 Paris
Nơi sáng tác: Paris, Stockholm

Posted Image
Đề tài: Abraham và 3 vị Thiên Thần (Sáng Thế Ký 18, 1–11).
Tác giả: Sébastien Bourdon
Thời gian: 1650–1660
Thể loại tranh: Vẽ bằng phấn đen và cọ màu nâu trên giấy
Kích thước: 287 × 327 mm
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Frankfurt am Main, Đức Quốc

--- o 0 o ---

Bouts, Dieric
* 1410/20 Haarlem
† nach 17.04.1475 Löwen
Nơi sáng tác: Löwen

Posted Image
Đề tài: Abraham và Melchisedech trong bữa tiệc thánh
(ảnh của bàn thờ) (Sáng Thế Ký 14, 17–23).
Tác giả: Dieric Bouts
Thời gian: 1464–1467
Thể loại tranh: Tranh vẽ trên gỗ
Kích thước: 88 × 71 cm
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: hội họa cổ truyền Hoà Lan
Đang lưu trữ tại: Nhà thờ St. Peter thành phố Löwen - Hoà Lan

Braunschweiger Monogrammist
Sinh và chết : tiền bán thế kỷ 19
Nơi sáng tác: Antwerpen

Posted Image
Đề tài: Hiến lễ Abraham (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Braunschweiger Monogrammist
Thời gian: Thế kỷ 16
Thể loại tranh: Tranh dầu vẽ trên gỗ
Kích thước: 40 × 32 cm
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Paris, Musée du Louvre. (Pháp)

--- o 0 o ---

Brüllow, Karl Pawlowitsch còn gọi là Brjullo, Karl Pavlovic
* 12.12.1799 St.Petersburg
† 23.06.1852 Marciano
Nơi sáng tác: Nga Sô, Italy

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 819x528 và dung lượng 93KB.Posted Image
Đề tài: Abraham và các Thiên Thần (Sáng Thế Ký 18, 1–11).
Tác giả: Karl Pawlowitsch Brüllow
Thời gian: 1821
Thể loại tranh: Dầu + Vải gai
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Nga Sô
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Viện bảo tàng thành phố St. Petersburg - Nga Sô

--- o 0 o ---

Tranh Chạm Trổ (Mosaic) ở Byzanz khoảng năm 530
Thời gian: đầu thế kỷ thứ 6

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 819x458 và dung lượng 168KB.Posted Image
Đề tài: Hy lễ Isaac (Sáng Thế Ký 22, 1–12)
Tác giả: tác phẩm của dân thành Byzanz (ngày nay là Istanbul-Thổ Nhĩ Kỳ)
Thời gian: 518–527
Thể loại tranh: khảm màu (mosaic)
Kích thước: 10 × 7 m
Xuất xứ: Do Thái
Nét văn hoá: đầu thời đại Trung Cổ, thời đại Babylon
Đang lưu trữ tại: Jesreel Tal (DoThái)

Ghi chú: Phía bên phải là Abraham, Isaac lơ lửng trên không,
bên cạnh là bàn tế lễ có lò lửa đang cháy.
Ở giữa tranh có một con chiên bị trói vào thân cây, và bàn tay của Thiên Chúa.
Bên trái là 2 người hầu và 1 con lừa.

--- o 0 o ---

Caravaggio, Michelangelo
eigentlich: Michelangelo Merisi
* 29.09.1573 Mailand
† 18.07.1610 Port' Ercole bei Civitavecchia
Nơi sáng tác: Rom, Neapel, Malta, Sizilien

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 810x632 và dung lượng 86KB.Posted Image
Đề tài: Hy lễ Isaac (Sáng Thế Ký 22, 1–12)
Tác giả: Michelangelo Caravaggio
Thời gian: 1594–1596
Thể loại tranh: Dầu + vải gai
Kích thước: 104 × 135 cm
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Bảo tàng viện Uffizi thành phố Florenz-Italy
Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 819x330 và dung lượng 41KB.Posted Image
Đề tài: Hy lễ Isaac (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Michelangelo Caravaggio
Thời gian: 1594–1596
Thể loại tranh: Dầu + vải gai
Kích thước: 104 × 135 cm
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Bảo tàng viện Uffizi thành phố Florenz-Italy

--- o 0 o ---

Castiglione, Giovanni Benedetto
* vor 23.03.1609 Genua
† vor 05.05.1664 Mantua
Nơi sáng tác: Mantua, Genua, Rom

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 800x578 và dung lượng 109KB.Posted Image
Đề tài: Abrahm đi về miền đất hứa (Sáng Thế Ký 12–25)
Tác giả: Giovanni Benedetto Castiglione
Thời gian: khoảng 2/3 thế kỷ 17
Thể loại tranh: Vẽ bằng cọ, màu đỏ, trên giấy
Kích thước: 207 × 566 mm.
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Philadelphia (Pennsylvania), Philadelphia Museum of Art.

Posted Image

Đề tài: Bà Hagar trong sa mạc (Sáng Thế Ký 16, 7–14).
Tác giả: Giovanni Benedetto Castiglione
Thời gian: 1647–1649
Thể loại tranh: Vẽ bằng cọ, màu nâu-dương-đỏ
Kích thước: 435 × 319 mm.
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Berlin-Đức Quốc .#3
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:

Colombel, Nicolas
* 1644 Sotteville-les-Rouen
† 27.05.1717 Paris
Nơi sáng tác: Paris, Rom

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 810x616 và dung lượng 104KB.Posted Image
Đề tài: Bà Hagar và Ismael trong sa mạc (Sáng Thế Ký 16, 7–14).
Tác giả: Nicolas Colombel
Thời gian: trước 1682
Thể loại tranh: Dầu + vải gai
Kích thước: 73,5 × 97 cm.
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Bảo tàng viện Magyar Szépmüvészeti, Budapest-Hung Gia Lợi


--- o 0 o ---


Corot, Jean-Baptiste-Camille
* 17.07.1796 Paris
† 22.02.1875 Paris
Nơi sáng tác: Paris, Ville d'Avray, Normandie, Italien

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 810x649 và dung lượng 120KB.Posted Image
Đề tài: Bà Hagar trong sa mạc (Sáng Thế Ký 16, 7–14).
Tác giả: Jean-Baptiste-Camille Corot
Thời gian: 1835
Thể loại tranh: Dầu + Vải gai
Kích thước: 41 × 32 cm.
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: hiện thực (Realismus)
Đang lưu trữ tại: Paris, bộ sưu tập của G. Renand.
Posted Image
Đề tài: Bà Hagar và Thiên Thần (Sáng Thế Ký 21, 18–19).
Tác giả: Jean-Baptiste-Camille Corot
Thời gian: 1871
Thể loại tranh: Cliché–verre
Kích thước: 130 × 173 mm
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Hiện thực và ấn tượng (Realismus, Impressionismus)
Đang lưu trữ tại: Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes.

--- o 0 o ---

Một hoạ sĩ Đức, khoảng 1830
Sinh và chết : đầu thế kỷ 19

Posted Image
Đề tài: Hy lễ Isaac (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Hoạ sĩ Đức
Thời gian: sau 1836
Thể loại tranh: không rõ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: Romantic xưa
Đang lưu trữ tại: Viện bảo tàng quốc gia Bezalel, Jerusalem - Do Thái

--- o 0 o ---

Doré, Gustave còn gọi là Doré, Paul Gustave
* 06.01.1832 Straßburg
† 23.01.1883 Paris
Nơi sáng tác: Paris, Bourg-en-Bresse

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 810x632 và dung lượng 130KB.Posted Image
Đề tài: Abraham di cư sang đất Canaan (Sáng Thế Ký 13, 1–12).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: khoảng 1866
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp
Posted Image
Đề tài: Abraham và Isaac (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: khoảng 1866
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp
Posted Image
Đề tài: Thiên Chúa hiện ra cùng Abraham (Sáng Thế Ký 17, 1–22).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: khoảng 1866
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp
Posted Image
Đề tài: Bà Hagar và Ismael trong sa mạc (Sáng Thế Ký 21, 15–21).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: khoảng 1866
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp
Posted Image
Đề tài: Mai táng bà Sarah (Sáng Thế Ký 23, 1–9; 14–20).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: khoảng 1866
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp
Posted Image
Đề tài: Bà Hagar và Ismael phạm tội (Sáng Thế Ký 21, 1–14).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: khoảng 1866
Thể loại tranh: Khắc trên bản gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp#4
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:

Herz Joseph
Posted Image
Đề tài: Hy lễ Isaac (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Joseph Herz
Thời gian: 1826
Thể loại tranh: không rõ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: không rõ
Đang lưu trữ tại: Viện bảo tàng Jewish, Jerusalem - Do Thái

--- o 0 o ---

Hogarth, William
* 10.11.1697 London
† 25.10.1764 London
Nơi sáng tác: London, Chiswick

Posted Image
Đề tài: Abraham mua một thửa ruộng của Hethiter Ephron (Sáng Thế Ký 23).
Tác giả: William Hogarth
Thời gian: khoảng 1725
Thể loại tranh: Khắc hình trên kim loại (đồng)
Kích thước: 136 × 89 mm.
Xuất xứ: Anh Quốc
Nét văn hoá: Rokoko
Đang lưu trữ tại: London, The British Museum, Department of Prints and Drawings.

--- o 0 o ---

Pieter Pietersz. Lastman
Sinh 1583 Amsterdam
Tử 04.04.1633 Amsterdam

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 819x567 và dung lượng 112KB.Posted Image
Đề tài: Bà Hagar từ biệt (Sáng Thế Ký 16)
Tác giả: Pieter Pietersz. Lastman
Thời gian: 1612
Thể loại tranh: vẽ trên gỗ
Kích thước: 49 × 71 cm
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Hamburg - Đức Quốc

--- o 0 o ---
Lucas van Leyden
Sinh 1494 tại Leiden
Tử 27.07.1534 tại Leiden

Posted Image
Đề tài: Abraham và 3 vị Thiên Thần (Sáng Thế Ký 18, 1–11).
Tác giả: Lucas van Leyden
Thời gian: 1511
Thể loại tranh: khắc trên bản kim loại (đồng)
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Bộ sưu tập của Albertina, Wien-Áo Quốc
Posted Image
Đề tài: Bà Hagar xinh đẹp (Sáng Thế Ký 16, 15–16).
Tác giả: Lucas van Leyden
Thời gian: 1508
Thể loại tranh: khắc trên bản kim loại (đồng)
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: thời Phục hưng
Đang lưu trữ tại: Bộ sưu tập của Albertina, Wien-Áo Quốc

--- o 0 o ---

Lorrain, Claude hay Claude Gellée
Sinh 1600 Champagne-Nancy (Meurthe-et-Moselle) Pháp
Tử 23.11.1682 Rom

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 810x617 và dung lượng 117KB.Posted Image
Đề tài: Bà Hagar phạm tội (Sáng Thế Ký 16).
Tác giả: Claude Lorrain
Thời gian: 1668
Thể loại tranh: dầu + vải gai
Kích thước: 107 × 140 cm
Xuất xứ: Pháp-Ý
Nét văn hoá: Barock.
Đang lưu trữ tại: Munich (München) Đức Quốc

--- o 0 o---

Lossenko, Anton Pawlowitsch
Sinh 30.07.1737 Gluchow, Nga Sô
Tử 23.11.1773 St.Petersburg, Nga Sô
Những Nơi sáng tác Roma, Ý Đại Lợi, Nga Sô

Posted Image
Đề tài: Hy lễ Isaac (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Anton Pawlowitsch Lossenko
Thời gian: 1765
Thể loại tranh: dầu + vải gai
Kích thước: 202 × 157 cm.
Xuất xứ: Nga Sô
Nét văn hoá: hiện thực - Realismus.
Đang lưu trữ tại: Viện bảo tàng quốc gia St. Petersburg, Nga Sô

--- o 0 o ---

Những hình vẽ, tượng ảnh về Chúa Ba Ngôi vào thế kỷ 16 tại Hy Lạp
Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 819x475 và dung lượng 104KB.Posted Image
Đề tài: Ba vị Thiên Thần đến thăm Abraham và ông đã tiếp đãi họ
(Sáng Thế Ký 18, 1–11)
Tác giả: vô danh
Thời gian: thế kỷ 16
Thể loại tranh: vẽ trên gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ thời Bizanz
Nét văn hoá: nghệ thuật hội họa theo văn hoá Babylon
Đang lưu trữ tại: viện bảo tàng Benaki, Athen, Hy Lạp

--- o 0 o ---

Nghệ thuật trong thánh đường San Vitale ở Ravenna, Italy
Thời gian khoảng 540-550 tại Ravenna, Byzanz

Posted Image
Đề tài: Hy lễ Isaac (Sáng Thế Ký 22, 1-12)
Tác giả: vô danh
Thời gian: trước 547
Thể loại tranh: khảm (mosaic)
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: trong thánh đường San Vitale, thành phố Ravenna, Italy
Nét văn hoá: Byzian xưa
Đang lưu trữ tại: Italy#5
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
Penni, Giovanni Francesco còn gọi là Il Fattore
Sinh khoảng 1488-90
Tử 1528-30 tại Neapel
Nơi đã ở và sáng tác Florenz, Mantua, Neapel, Rom
Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 810x630 và dung lượng 84KB.Posted Image
Đề tài: Ba vị Thiên Thần hiện ra trước Abraham (Sáng Thế Ký 18, 1–11).
Tác giả: Giovanni Francesco Penni
Thời gian: khoảng 1515–1518
Thể loại tranh: vẽ bằng than trên giấy
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Bộ sưu tập của Albertina, Wien-Áo Quốc

--- o 0 o---

Rembrandt Harmensz. van Rijn
Sinh 15.07.1606 Leiden
Tử 04.10.1669 Amsterdam-Hoà Lan
Nơi sáng tác Amsterdam, Leiden

Posted Image
Đề tài: Abraham chuyện trò cùng Thiên Thần (Sáng Thế Ký 18, 10).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: khoảng 1636–1637
Thể loại tranh: vẽ bằng bút trên giấy
Kích thước: 109 × 114 mm
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của Rudolf, London-Anh Quốc

Posted Image
Đề tài: Abraham chuyện trò cùng con trai Isaac (Sáng Thế Ký 12–25).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: 1645
Thể loại tranh: khắc hình trên gỗ
Kích thước: 160 × 131 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của J. de Bruijn - Hoà Lan

Posted Image
Đề tài: Abraham nâng niu con mình là Isaac (Sáng Thế Ký 12–25).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: khoảng 1637
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: 117 × 90 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của J. de Bruijn. Hoà Lan

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 788x769 và dung lượng 138KB.Posted Image
Đề tài: Chúa gọi Abraham (Sáng Thế Ký 15).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: khoảng 1660–1665
Thể loại tranh: vễ bằng bút trên giấy
Kích thước: 121 × 123 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Paris, Musée du Louvre, Cabinet des dessins - Pháp

Posted Image
Đề tài: Lễ vật dâng Thiên Chúa cuả Abraham (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: 1655
Thể loại tranh: khắc hình trên gỗ
Kích thước: 158 × 133 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá:
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của J. de Bruijn. Hoà Lan

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 819x502 và dung lượng 107KB.Posted Image
Đề tài: Ba vị Thiên Thần đến thăm Abraham (Sáng Thế Ký 18, 1–11).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: khoảng 1647–1650
Thể loại tranh: vẽ bằng bút lông trên giấy
Kích thước: 176 × 203 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của Albertina, Wien-Áo Quốc

Posted Image
Đề tài: Thiên Thần ngăn cản Abraham giết con là Isaac (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: 1635
Thể loại tranh: dầu vẽ trên vải gai
Kích thước: 193 × 133 cm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: thành phố St. Petersburg, Eremitage - Nga Sô

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 761x733 và dung lượng 135KB.Posted Image
Đề tài: Thiên thần chỉ đường cho bà Hagar đi tìm giếng nước (Sáng Thế Ký 21, 18–19).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: khoảng 1638–1642
Thể loại tranh: vẽ bằng bút trên giấy
Kích thước: 170 × 175 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: thành phố Hamburg - Đức Quốc

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 953x704 và dung lượng 137KB.Posted Image
Đề tài: Thiên thần chỉ đường cho bà Hagar đi tìm giếng nước (Sáng Thế Ký 21, 18–19).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: khoảng 1652–1658
Thể loại tranh: vễ bằng bút lông trên giấy
Kích thước: 182 × 252 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: thành phố Hamburg - Đức Quốc

Posted Image
Đề tài: Bà Hagar phạm tội (Sáng Thế Ký 16)
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: 1637
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: 126 × 97 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của J. de Bruijn, Hoà Lan

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 953x737 và dung lượng 157KB.Posted Image
Đề tài: Bà Hagar phạm tội (Sáng Thế Ký 16)
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: khoảng 1637–1642
Thể loại tranh: vẽ bằng bút lông trên giấy
Kích thước: 185 × 236 mm
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: London, The British Museum, Department of Prints and Drawings

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 953x741 và dung lượng 127KB.Posted Image
Đề tài: Bà Hagar phạm tội (Sáng Thế Ký 16)
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: khoảng 1648–1652
Thể loại tranh: vẽ bằng bút lông trên giấy
Kích thước: 172 × 224 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Amsterdam, Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet - Hoà Lan

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 953x886 và dung lượng 172KB.Posted Image
Đề tài: Bà Hagar phạm tội (Sáng Thế Ký 16)
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: khoảng 1655–1660
Thể loại tranh: vẽ bằng bút lông trên giấy
Kích thước: 206 × 213 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock.
Đang lưu trữ tại: New York, The Pierpont Morgan Library - America

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 953x722 và dung lượng 125KB.Posted Image
Đề tài: Thiên Chúa hiện ra cho Abraham thấy (Sáng Thế Ký 18, 1–11).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: khoảng 1656–1660
Thể loại tranh: vẽ bằng bút trên giấy
Kích thước: 197 × 266 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Dresden, Đức Quốc

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 953x821 và dung lượng 186KB.Posted Image
Đề tài: Bà Hagar ngồi bên bờ giếng trên đường đến Sur(Sáng Thế Ký 16, 7–14).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: khoảng 1644–1648
Thể loại tranh: vẽ bằng bút trên giấy
Kích thước: 191 × 227 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Paris, Musée du Louvre, Cabinet des dessins - Pháp

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 761x653 và dung lượng 81KB.Posted Image
Đề tài: Thiên Thần hiện ra trước mặt bà Hagar (Sáng Thế Ký 16, 7–14).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: 1640–1650
Thể loại tranh: Vẽ bằng bút, mực màu nâu, trên giấy
Kích thước: 145 × 169 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: barock
Đang lưu trữ tại: Paris, école des Beaux Arts, Collections patrimoniales - Pháp

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 761x838 và dung lượng 119KB.Posted Image
Đề tài: Haman bị thất sủng (Sáng Thế Ký 16, 5).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: khoảng 1665
Thể loại tranh: dầu + vải gai
Kích thước: 127 × 117 cm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: St. Petersburg, Eremitage - Nga Sô

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 960x597 và dung lượng 129KB.Posted Image
Đề tài: Sarah phàn nàn về bà Hagar (Sáng Thế Ký 16, 5).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: khoảng 1640–1644
Thể loại tranh: vễ bằng bút trên giấy
Kích thước: 189 × 303 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Bayonne, Musée Bonnat, Cabinet des dessins - Pháp

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 761x685 và dung lượng 112KB.Posted Image
Đề tài: Sarah dẫn bà Hagar đến gặp ông Abraham (Sáng Thế Ký 16, 3).
Tác giả: Rembrandt Harmensz. van Rijn
Thời gian: khoảng 1638–1642
Thể loại tranh: Vễ bằng bút lông trên giấy
Kích thước: 171 × 290 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Brno, Moravsk? Galerie - Tiệp, Slovia

#6
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
Ricci, Sebastiano
Sinh 01.08.1659 Belluno
Tử 15.05.1734 Venedig - Italy
Nơi sống và sáng tác: Bắc Italy, Rom, Florenz
Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 761x770 và dung lượng 141KB.Posted Image
Đề tài: Abraham và ba vị Thiên Thần (Sáng Thế Ký 18, 1–11).
Tác giả: Sebastiano Ricci
Thời gian: khoảng 1695
Thể loại tranh: dầu + vải gai
Kích thước: 88,5 × 87,5 cm
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: Barock và Rokoko.
Đang lưu trữ tại: Saint–Etienne, Musée d'Art et d'Industrie - Pháp

--- o 0 o ---

Rubens, Peter Paul
Sinh 28.06.1577 Siegen - Đức Quốc
Tử 30.05.1640 Antwerpen - Bỉ
Nơi sáng tác: Bỉ, Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha, Anh Quốc

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 754x596 và dung lượng 151KB.Posted Image
Đề tài: Cuộc gặp gỡ của Abraham và Melchisedek (Sáng Thế Ký 12–25).
Tác giả: Peter Paul Rubens
Thời gian: khoảng 1625
Thể loại tranh: sơn dầu vẽ trên gỗ
Kích thước: 66 × 82,5 cm.
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Washington (D.C.), National Gallery of Art.

Posted Image
Đề tài: Isaac, hiến lễ của Abraham cho Thiên Chúa (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Peter Paul Rubens
Thời gian: khoảng 1600–1608
Thể loại tranh: vẽ bằng phấn đen, cọ mực màu nâu trên giấy
Kích thước: 332 × 248 mm.
Xuất xứ: Hoà Lan (Flandern)
Nét văn hoá: Barock
Đang lưu trữ tại: Bộ sưu tập của Albertina, Wien - Áo Quốc


--- o 0 o---

Sarto, Andrea del còn gọi là Andrea d' Agnolo
Sinh 16.07.1486 Florenz
Tử 29.09.1530 Florenz
Nơi sáng tác: Florenz (Italy), Pháp

Posted Image
Đề tài: Isaac, lễ vật hy sinh (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Andrea del Sarto
Thời gian: khoảng 1527
Thể loại tranh: sơn dầu vẽ trên gỗ
Kích thước: 213 × 159 cm.
Xuất xứ: Italy (Ý Đại Lợi)
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Dresden, Đức Quốc


--- o 0 o ---


Seekatz, Johann Conrad
Sinh 04.09.1719 Grünstadt
Tử 25.08.1768 Darmstadt
Nơi sáng tác: Darmstadt, Frankfurt am Main, Mannheim - Đức Quốc

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 1014x740 và dung lượng 131KB.Posted Image
Đề tài: Bà Hagar phạm tội (Sáng Thế Ký 16)
Tác giả: Johann Conrad Seekatz
Thời gian: 1760–1765
Thể loại tranh: sơn dầu vẽ trên gỗ
Kích thước: 37,5 × 50,5 cm
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: Rockoko
Đang lưu trữ tại: St. Petersburg, Eremitage - Nga Sô

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 761x882 và dung lượng 134KB.Posted Image
Đề tài: Bà Hagar phạm tội (Sáng Thế Ký 16)
Tác giả: Johann Conrad Seekatz
Thời gian: 1760–1765
Thể loại tranh: sơn dầu vẽ trên gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: Rokoko
Đang lưu trữ tại: St. Petersburg, Eremitage - Nga Sô


--- o 0 o ---


Tiepolo, Giovanni Battista
Sinh 05.03.1696 Venedig - Italy
Tử 27.03.1770 Madrid - Tây Ban Nha
Nơi sáng tác: Venedig (Italy), Veneto (Italy), Würzburg (Đức), Madrid (Tay Ban Nha)

Posted Image
Đề tài: Abraham và các Thiên Thần, Hagar và Ismael (Sáng Thế Ký 18).
Tác giả: Giovanni Battista Tiepolo
Thời gian: khoảng 1732
Thể loại tranh: sơn dầu trên vải gai
Kích thước: 140 × 120 cm.
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: Rokoko.
Đang lưu trữ tại: Venedig, Scuola di San Rocco - Italy

Posted Image
Đề tài: Thiên thần hiện ra trước Abraham (Sáng Thế Ký 16)
Tác giả: Giovanni Battista Tiepolo
Thời gian: 1726–1728
Thể loại tranh: tranh màu vẽ trên tường
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: Rokoko.
Đang lưu trữ tại: Udine, Bischofspalast - Italy

Posted Image
Đề tài: Thiên Thần hiện ra trước Sarah (Sáng Thế Ký 18).
Tác giả: Giovanni Battista Tiepolo
Thời gian: 1726–1728
Thể loại tranh: tranh màu vẽ trên tường
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: Rokoko
Đang lưu trữ tại: Udine, Bischofspalast - Italy

Posted Image
Đề tài: Thiên Thần hiện ra trước Sarah (Sáng Thế Ký 18).
Tác giả: Giovanni Battista Tiepolo
Thời gian: 1726–1728
Thể loại tranh: tranh vẽ trên tường
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: Rokoko
Đang lưu trữ tại: Udine, Bischofspalast - Italy

Posted Image
Đề tài: Bà Hagar và Ismael - Thiên thần và Abraham (Sáng Thế Ký 16, 15–16).
Tác giả: Giovanni Battista Tiepolo
Thời gian: khoảng 1732
Thể loại tranh: sơn dầu trên vải gai
Kích thước: 140 × 120 cm.
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: Rokoko
Đang lưu trữ tại: Venedig, Scuola di San Rocco - Italy

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 911x680 và dung lượng 85KB.Posted Image
Đề tài: Bà Hagar phạm tội (Sáng Thế Ký 16).
Tác giả: Giovanni Battista Tiepolo
Thời gian: 1719
Thể loại tranh: sơn dầu trên vải gai
Kích thước: 96 × 136 cm
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: Rokoko
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của Rasini thành phố Mailand - Italy

#7
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
Tizian còn gọi là Tiziano Vecellio
Sinh khoảng 1488-1490 Pieve di Cadore bei Belluno (Veneto) - Italy
Tử 27.08.1576 Venedig - Italy
Nơi sáng tác: Venedig, Rom - Italy
Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 810x588 và dung lượng 217KB.Posted Image
Đề tài: Hiến lễ dâng Thiên Chúa của Abraham (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Tizian
Thời gian: 1515
Thể loại tranh: Khắc trên 4 tấm gỗ
Kích thước: 790 × 1076 mm.
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Berlin, Kupferstichkabinett - Đức Quốc

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 761x682 và dung lượng 117KB.Posted Image
Đề tài: Isaac là lễ vật hy sinh (Sáng Thế Ký 22, 1–12).
Tác giả: Tizian
Thời gian: 1542–1544
Thể loại tranh: vẽ bằng phấn đen trên giấy màu xám
Kích thước: 232 × 258 mm.
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Paris, école des Beaux Arts, Collections patrimoniales - Pháp

#8
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
Những tranh vẽ của các Họa sĩ Tiệp khoảng 1740 ở Morava

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 788x596 và dung lượng 172KB.Posted Image
Đề tài: Abraham đập vỡ các ngẫu tượng (Sáng Thế Ký 18, 1–11).
Tác giả: Hoạ sĩ Tiệp
Thời gian: 1737
Thể loại tranh: không rõ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Tiệp
Nét văn hoá: không rõ
Đang lưu trữ tại: Morava - Tiệp

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 788x664 và dung lượng 191KB.Posted Image
Đề tài: Ba vị Thiên Thần viếng thăm Abraham (Sáng Thế Ký 18, 1–11).
Tác giả: Hoạ sĩ Tiệp
Thời gian: 1737
Thể loại tranh: không rõ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Tiệp
Nét văn hoá: không rõ
Đang lưu trữ tại: Morava - Tiệp

#9
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
3 - Adam und Eva, bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng (Sáng Thế Ký 2–3)

Amman, Jost còn gọi là Amman, Jobst
* 13.06.1539 Zürich
† 17.03.1591 Nürnberg
Nơi sáng tác: Zürich (Thụy Sĩ), Nürnberg (Đức), Basel (Thụy Sĩ)

Posted Image
Đề tài: Ông Adam và bà Eva trong vườn Địa Đàng (Sáng Thế Ký 2-3)
Tác giả: Jost Amman
Thời gian: khoảng 1570–1590
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: 275 × 190 mm.
Xuất xứ: Thụy Sĩ, Đức
Nét văn hoá: cầu kỳ - Manierismus.
Đang lưu trữ tại: Berlin, Kupferstichkabinett .

#10
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
Angelico, Fra, còn gọi là Beato Angelico; Fra Giovanni da Fiesole
* 1387 Vícchio di Mugello bei Florenz
† 18.02.1455 Rom
Nơi sáng tác: Florenz, Fiesole, Rom
Posted Image
Đề tài: Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng (Sáng Thế Ký 3, 14–24).
Tác giả: Fra Angelico
Thời gian: 1430–1432
Thể loại tranh: màu trộn với a-dao vẽ trên gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: Gotic, thời Thục Hưng sơ khai
Đang lưu trữ tại: Madrid, Museo del Prado .

#11
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
Baldung Grien, Hans
* 1484 oder 1485 Schwäbisch-Gmünd
† 1545 Straßburg
Nơi sáng tác: Đức

Posted Image
Đề tài: Adam và Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Hans Baldung Grien
Thời gian: 1519
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: 250 × 95 mm
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Đức

Posted Image
Đề tài: Adam và Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Hans Baldung Grien
Thời gian: 1511
Thể loại tranh: khắc trên gỗ với những nét mờ ảo
Kích thước: 375 × 256 mm
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của Albertina, Wien - Áo Quốc

Posted Image
Đề tài: Adam và Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Hans Baldung Grien
Thời gian: khoảng 1525
Thể loại tranh:
Kích thước: 2 bức tranh, mỗi bức tranh = 208 × 83,5 cm
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Magyar Szépmüvészeti Múzeum, Budapest - Hung Gia Lợi

Posted Image
Đề tài: Adam và Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Hans Baldung Grien
Thời gian: khoảng1531–1535
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: 148,2 × 67,4 cm
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của Thyssen–Bornemisza, Madrid - Tây Ban Nha

Posted Image
Đề tài: Thiên sứ Gabriel đuổi ông Adam và bà Eva ra khỏi vườn địa đàng (Sáng Thế Ký 3, 14–24).
Tác giả: Hans Baldung Grien
Thời gian: khoảng1514
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: 220 × 155 mm
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Đức

Posted Image
Đề tài: Bà Eva đang bị con rắn dụ dỗ ăn trái cấm (Sáng Thế Ký 2-3)
Tác giả: Hans Baldung Grien
Thời gian: 1510
Thể loại tranh: Vẽ bằng bút lông trên giấy
Kích thước: 290 × 211 mm
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: thành phố Hamburg - Đức

#12
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:

Beham, Hans Sebald
* 1500 Nürnberg
† 22.11.1550 Frankfurt (Main)
Nơi sáng tác: Nürnberg, Frankfurt (Main), München - Đức Quốc

Posted Image
Đề tài: Ông Adam và bà Eva (Sáng Thế Ký 2-3)
Tác giả: Hans Sebald
Thời gian: đầu thế kỷ 16
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: 349 × 355 mm
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Đức Quốc#13
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
Blake, William
* 28.11.1757 London
† 12.08.1827 London
Nơi sáng tác: London
Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 810x656 và dung lượng 119KB.Posted Image
Đề tài: Đức Chúa Trời dựng nên ông Adam (Sáng Thế Ký 2,7)
Tác giả: Blake William
Thời gian: 1795
Thể loại tranh: tranh thủy mạc
Kích thước: 43 × 53,5 cm
Xuất xứ: Anh Quốc
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: London, Tate Gallery

#14
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:

Cranach d. Ä., Lucas
* 1472 Kronach (Oberfranken)
† 16.10.1553 Weimar
Nơi sáng tác: Wittenberg, Đức

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 810x1196 và dung lượng 256KB.Posted Image
Đề tài: Ông Adam và bà Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Lucas Cranach d. Ä.
Thời gian: 1526
Thể loại tranh: sơn dầu vẽ trên gỗ
Kích thước: 117 × 80,5 cm.
Xuất xứ: Đức Quốc
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: London, Courtauld Institute Galleries.

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 1024x732 và dung lượng 215KB.Posted Image
Đề tài: Ông Adam và bà Eva trong vườn Địa Đàng (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Lucas Cranach d. Ä.
Thời gian: 1530
Thể loại tranh: sơn dầu trên gỗ
Kích thước: 81 × 114 cm.
Xuất xứ: Đức
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Wien, Kunsthistorisches Museum - Áo

Posted Image
Đề tài: Ông Adam và bà Eva trong vườn Địa Đàng (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Lucas Cranach d. Ä.
Thời gian: khoảng 1525
Thể loại tranh: vẽ bằng bút lông, mực nâu, trên giấy
Kích thước: 208 × 158 mm.
Xuất xứ: Đức
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Đức

Posted Image
Đề tài: Ông Adam và bà Eva trong vườn Địa Đàng (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Lucas Cranach d. Ä.
Thời gian: khoảng 1530
Thể loại tranh: vẽ bằng bút lông, mực nâu, trên giấy
Kích thước: 187 × 129 mm.
Xuất xứ: Đức
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Đức

Posted Image
Đề tài: Bà Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Lucas Cranach d. Ä.
Thời gian: 1528
Thể loại tranh: sơn dầu vẽ trên gỗ
Kích thước: 167 × 61 cm.
Xuất xứ: Đức
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Đức#15
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
Delacroix, Eugène Ferdinand Victor
* 26.04.1798 St-Maurice-Charenton bei Paris
† 13.06.1863 Paris
Nơi sáng tác: Paris, Thổ Nhĩ Kỳ
Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 788x656 và dung lượng 97KB.Posted Image
Đề tài: Ông Adam và bà Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Eugène Ferdinand Victor Delacroix
Thời gian: 2/3 thế kỷ 19
Thể loại tranh: sơn dầu trên vải gai
Kích thước: 221 × 292 cm.
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Paris, Bibliothek des Palais Bourbon.

#16
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
Doré, Gustave
auch: Doré, Paul Gustave
* 06.01.1832 Straßburg
† 23.01.1883 Paris
Nơi sáng tác: Paris, Bourg-en-Bresse
Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 709x882 và dung lượng 180KB.Posted Image
Đề tài: Đức Chúa Trời lấy xương sườn ông Adam lúc đang ngủ và tạo nên bà Eva (Sáng Thế Ký 2, 15–23).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: khoảng 1866
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 788x984 và dung lượng 228KB.Posted Image
Đề tài: Thiên Sứ Grabiel đuổi ông Adanm và bà Eva ra khỏi vườn Địa Đàng (Sáng Thế Ký 3, 14–24).
Tác giả: Gustave Doré
Thời gian: khoảng 1866
Thể loại tranh: khắc trên gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: Romantic
Đang lưu trữ tại: Pháp

#17
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:

Dürer, Albrecht
* 21.05.1471 Nürnberg
† 06.04.1528 Nürnberg
Nơi sáng tác: Nürnberg (Đức), Augsburg (Đức), Venedig (Italy), Hoà Lan

Posted Image
Đề tài: Ông Adam (Sáng Thế Ký 2-3)
Tác giả: Albrecht Dürer
Thời gian: 1507
Thể loại tranh: vẽ trên gỗ
Kích thước: 209 × 81 cm.
Xuất xứ: Đức
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Madrid, Museo del Prado.

Posted Image
Đề tài: Adam và Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Albrecht Dürer
Thời gian: 1504
Thể loại tranh: khắc trên bản đồng
Kích thước: 252 × 194 mm
Xuất xứ: Đức
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: London, The British Museum, Department of Prints and Drawings.

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 761x897 và dung lượng 106KB.Posted Image
Đề tài: Adam và Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Albrecht Dürer
Thời gian: 1504
Thể loại tranh: Vẽ bằng bút và cọ, mực đen trên giấy
Kích thước: 242 × 201 mm.
Xuất xứ: Đức
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: New York, The Pierpont Morgan Library.

Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 761x1027 và dung lượng 161KB.Posted Image
Đề tài: Adam và Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Albrecht Dürer
Thời gian: 1510
Thể loại tranh: vẽ bằng bút trên giấy
Kích thước: 295 × 220 mm.
Xuất xứ: Đức
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của Albertina - Wien - Áo

Posted Image
Đề tài: Adam và Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Albrecht Dürer
Thời gian: 1495–1499
Thể loại tranh: vẽ bằng bút màu bạc trên giấy màu nâu
Kích thước: 233 × 144 mm.
Xuất xứ: Đức
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Paris, école des Beaux Arts, Collections patrimoniales .

Posted Image
Đề tài: Adam và Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Albrecht Dürer
Thời gian: 1507
Thể loại tranh: vẽ trên gỗ
Kích thước: 209 × 81 và 209 × 83 cm.
Xuất xứ: Đức
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Madrid, Museo del Prado - Tây Ban Nha

Posted Image
Đề tài: Bà Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Albrecht Dürer
Thời gian: 1507
Thể loại tranh:
Kích thước: 209 × 83 cm
Xuất xứ: Đức
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Madrid, Museo del Prado - Tây Ban Nha#18
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
Trường dạy vẽ Dürer Albrecht
Thời gian sáng tác: ¼ thế kỷ 16
Nơi sáng tác: Nürnberg - Đức
Posted Image
Đề tài: Adam và Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: trường Albrecht Dürer
Thời gian: ¼ thế kỷ 16
Thể loại tranh: khắc trên gỗ
Kích thước: 305 × 245 mm.
Xuất xứ: Đức
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của W. G. Russell Allen, Boston (Massachusetts)

Duvet, Jean còn gọi là Le maître à la licorne
* 1485 Langres - Pháp
† 1561 Langres
Nơi sáng tác: Langres
Posted Image
Đề tài: Adam và Eva nên đôi vợ chồng (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Jean Duvet
Thời gian: 1528–1530
Thể loại tranh: khắc trên bản đồng
Kích thước: 298 × 212 mm.
Xuất xứ: Pháp
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của Albertina, Wien - Áo


Eyck, Hubert van
* um 1370 Maaseyck / Maastricht - Hoà Lan
† 18.09.1426 Brügge - Hoà Lan
Nơi sáng tác: Dijon, Brügge
Posted Image
Đề tài: Ông Adam[/b] (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Hubert van Eyck
Thời gian: 1426–1432
Thể loại tranh: sơn dầu trên gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: văn hoá cổ Hoà Lan
Đang lưu trữ tại: vương cung thánh đường St. Bavo - Gent, nước Bỉ

Posted Image
Đề tài: Ông Adam (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Hubert van Eyck
Thời gian: 1426–1432
Thể loại tranh: sơn dầu trên gỗ
Kích thước: không rõ
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: văn hoá cổ Hoà Lan
Đang lưu trữ tại: vương cung thánh đường St. Bavo - Gent, nước Bỉ
Posted ImageĐề tài: Bà Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Hubert van Eyck
Thời gian: 1426–1432
Thể loại tranh: sơn dầu trên gỗ
Kích thước:... không rõ
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: văn hoá cổ Hoà Lan
Đang lưu trữ tại: vương cung thánh đường St. Bavo - Gent, nước Bỉ

Füssli, Johann Heinrich còn gọi là Henry Fuseli
* 06.02.1741 Zürich
† 16.04.1825 Putney Hill (London)
Wirkungsorte: Schweiz, England

Posted Image
Đề tài: Đức Chúa Trời dựng nên bà Eva (Sáng Thế Ký 2, 22–24).
Tác giả: Johann Heinrich Füssli
Thời gian: 1793
Thể loại tranh: sơn dầu trên vải gai
Kích thước: 307 × 207 cm.
Xuất xứ: Hamburg - Đức
Nét văn hoá: Ronamtic
Đang lưu trữ tại: Thụy Sĩ

#19
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
Giovanni di Paolo
* khoảng 1403 Siena
† 1482 Siena
Nơi sáng tác: Siena
Posted ImageHình ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấn vào thanh này để xem hình ảnh mở rộng. Kích cỡ của ảnh gốc 788x690 và dung lượng 107KB.Posted Image
Đề tài: Ông Adm và bà Eva bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng (Sáng Thế Ký 3, 14–24).
Tác giả: Giovanni di Paolo
Thời gian: 1445
Thể loại tranh: sơn màu trên gỗ
Kích thước: 45 × 52 cm.
Xuất xứ: Italy
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: New York, Metropolitan Museum of Art.

Goes, Hugo van der
* khoảng 1440-45 Gent
† 1482 tu viện Roodendale - Brüssel
Nơi sáng tác: Gent, Brügge, tu viện Roodendale

Posted Image
Đề tài: Ông Dam và bà Eva phạm tội (Sáng Thế Ký 3, 1–7).
Tác giả: Hugo van der Goes
Thời gian: khoảng1480
Thể loại tranh: sơn dầu vẽ trên gỗ
Kích thước: 34 × 23 cm
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: hội hoạ cổ Hoà Lan
Đang lưu trữ tại: viện bảo tàng nghệ thuật Wien - Áo

Gossaert, Jan còn gọi là Mabuse
* khoảng 1470-80 Maubeuge (Hennegau)
† 1532 Breda
Nơi sáng tác: Antwerpen, Middelburg, Wijk bei Duurstade
Posted Image
Đề tài: Ông Adam và bà Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Jan Gossaert
Thời gian: 1523–1526
Thể loại tranh: Vẽ bằng phấn đen trên giấy
Kích thước: 628 × 477 mm
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: Rhode Island School of Design, Museum of Art.

Klimt, Gustav
* 14.07.1862 Baumgarten - Wien, Áo
† 06.02.1918 Wien
Nơi sáng tác: Wien
Posted Image
Đề tài: Ông Adam và bà Eva (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Gustav Klimt
Thời gian: 1917–1918
Thể loại tranh: sơn màu trên vải gai
Kích thước: 173 × 60 cm.
Xuất xứ: Áo
Nét văn hoá: nghệ thuật vào đầu thế kỷ 20 (1900)
Đang lưu trữ tại: phòng triển lãm Wien - Áo

Korenj, Wassilij
Thời gian: khoảng 1695
Nơi sáng tác: St. Petersburg
Posted Image
Đề tài: Sinh hoạt của Adam-Eva sau khi bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Wassilij Korenj
Thời gian: 1695
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: 290 × 330 mm.
Xuất xứ: Nga Sô
Nét văn hoá: hội họa nhân gian vào thế kỷ 17
Đang lưu trữ tại: Bibliothek–Saltykow–Schtschedrin, St. Petersburg - Nga Sô


Posted Image
Đề tài: Ông Adam và bà Eva phạm tội (Sáng Thế Ký 3, 14–24).
Tác giả: Wassilij Korenj
Thời gian: 1695
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Xuất xứ: Nga Sô
Nét văn hoá: hội họa nhân gian vào thế kỷ 17
Đang lưu trữ tại: Bibliothek–Saltykow–Schtschedrin, St. Petersburg - Nga SôPosted Image
Đề tài: Ông Adam và bà Eva bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng (Sáng Thế Ký 3, 14–24).
Tác giả: Wassilij Korenj
Thời gian: 1695
Thể loại tranh: khắc trên gỗ
Kích thước: 260 × 330 mm.
Xuất xứ: Nga Sô
Nét văn hoá: hội họa nhân gian vào thế kỷ 17
Đang lưu trữ tại: Bibliothek–Saltykow–Schtschedrin, St. Petersburg - Nga Sô

#20
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:

Leyden, Lucas van
* 1494 Leiden - Hoà Lan
† vor 27.07.1534 Leiden
Nơi sáng tác: Leiden


Posted Image
Đề tài: Adam và Eva trong cơn hoạn nạn (Sáng Thế Ký 2–3).
Tác giả: Lucas van Leyden
Thời gian: 1510
Thể loại tranh: khắc trên bản đồng
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của Albertina, Wien - Áo


Posted Image
Đề tài: Adam và Eva (Sáng Thế Ký 2, 16–17).
Tác giả: Lucas van Leyden
Thời gian: 1529
Thể loại tranh: khắc trên bản đồng
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của Albertina, Wien - Áo


Posted Image
Đề tài: Đức Chúa Trời lấy xương sườn ông Adam và dựng nên bà Eva (Sáng Thế Ký 2, 15–23).
Tác giả: Lucas van Leyden
Thời gian: 1529
Thể loại tranh: khắc trên bản đồng
Xuất xứ: Hoà Lan
Nét văn hoá: thời Phục Hưng
Đang lưu trữ tại: bộ sưu tập của Albertina, Wien - Áo

Luckander, Hinrich
Thời gian sáng tác: tiền bán thế kỷ 18
Nơi sáng tác: Schweden - Thụy Điển
Posted Image
Đề tài: Ông Adam - bà Eva phạm tội (Sáng Thế Ký 3, 14–24).
Tác giả: Hinrich Luckander
Thời gian: tiền bán thế kỷ 18
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: 248 × 163 mm.
Xuất xứ: Thụy Điển
Đang lưu trữ tại: Kopenhagen, bộ sưu tập của V. E. Clausen - Đan Mạch


Posted Image
Đề tài: Đức Chúa Trời dựng nên ông Adam và bà Eva (Sáng Thế Ký 2, 15–23).
Tác giả: Hinrich Luckander
Thời gian: tiền bán thế kỷ 18
Thể loại tranh: khắc trên bản gỗ
Kích thước: 246 × 165 mm.
Xuất xứ: Thụy Điển
Đang lưu trữ tại: Kopenhagen, bộ sưu tập của V. E. Clausen - Đan Mạch
Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]