Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

商战枝巧: 商务谈判ABC


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1
FangLan

FangLan

    Trình độ A CSTH

  • VIP
  • PipPip
  • 197 Bài Viết:
1。该知道自己想要什么。
人们经常会做出冲动性购买决策,因为他们没有认真想一想 他 们是否真的需要某件物品后者这件东西是否值得买。 为防止冲动性购物, 在购物前先列一张关于你所需物品的清单, 才是明智之举
在坐到谈判桌前,一定要清楚自己想要什么, 防止因为冲动而答应别人的条件。
谈判是一场没有硝烟的战争,双方头智头勇就是为了谋求己方的最大利益。
例如: Mc-donal 和 KFC 快餐店运用得最成功的方法之一就是问顾客:"您点的菜肴搭配马铃薯吗?"超过20%的顾客都会回答:"是的"尽管他们并不真正特别喜欢吃马铃薯. 

2。 想好再说。
你说话之前,一定要问问你的对手想的是什么。 大多数情况下, 先说话的一方往往缺少耐心, 他泄漏的信息能让你更好的拟订你的还价。

3. 了解市场行情。
信息是谈判者最有力的资产。 如果你信息准备充足, 就不会愚弄。 了解对手交易处境的强势和弱点, 将你变成一个更加强大的谈判者。
例如:一个人想参加公司的工作面试.有两家公司,年轻人 认为 首先去一家公司,是他喜欢的.既然你偏爱在那边 ,
过 你该先去另一个工作,了解你所能获得的最高的待遇,然后再带着信息返回你喜欢的公司.

4。不要泄露你活动的最后期限。
如果最后期限已经被其他人确定, 要看看能否改变它.
如果你必须在一个被闲置的时间里谈判,就把其他事情放在一边其中精力交易本身.

5.懂什么时候该走开.

Bài viết này được chỉnh sửa bởi FangLan: 21 June 2007 - 10:48 PM
Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]