Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

108 anh hùng Lương Sơn Bạc [bản full]

* * * * * 1 Bình chọn

 • Please log in to reply
27 replies to this topic

#21
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
22: Thiên Dũng Tinh - Đại Đao Quan Thắng

Posted Image

Quan Thắng có biệt hiệu là Đại Đao , là một trong 36 Thiên Cang Tinh, đã cùng với hai phó tướng là Tuyên Tán và Hách Tư Văn gia nhập Lương Sơn Bạc.

Sau đó, triều đình phái hai viên mãnh tướng là Đan Đình Khuê và Ngụy Định Quốc đến đánh Lương Sơn bạc, Quan Thắng đã trổ tài dụ tướng. Quan Thắng đã lập nhiều chiến công trong trận đánh Phương Lạp. Khi về kinh được trao chức Tổng quản Binh mã phủ Đại Danh. Sau này Quan Thắng đi thao luyện quân mã trở về, nhân lúc say rượu, sẩy chân ngã ngựa, lâm bệnh rồi mất. Xét về võ công, ông chỉ thua có Báo Tử Đầu-Lâm Xung.


#22
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
23: Thiên Thọ Tinh - Hỗn Giang Long Lý Tuấn

Posted Image

Lý Tuấn có biệt hiệu là "Hỗn Giang Long" - một nhân vật trong truyện Thủy Hử. Lý Tuấn có tài lặn nước giỏi, và chiến đầu trên cạn cũng khá, Lý Tuấn gặp Tống Giang ở núi Yết Dương, hai người kết nghĩa huynh đệ, cũng đã lập công to khi bắt sống được Cao Cầu. Lý Tuấn thuộc sao Thiên Thọ Tinh.


#23
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:
24: Thiên Mãnh Tinh – Tích Lịch Hoả Tần Minh

Posted Image


Tần Minh là một nhân vật trong truyện Thủy hử của Thi Nại Am, có biệt hiệu là Tích Lịch Hỏa do tính cách nóng như lửa. Tần Minh cũng thuộc vào một trong 36 Thiên Cang Tinh là Thiên Mãnh Tinh. Tần Minh có tài sử dụng cây Lang nha côn rất thiện nghệ, sức khỏe muôn người khó địch nổi, trước làm Thống chế ở phủ Thái Châu, sau biết tin Hoa Vinh theo Tống Giang lên Lương Sơn thì hết sức tức giận, và được tri phủ Thái Châu cho đi bắt Hoa Vinh, nhưng lại thất bại và chịu theo Tống Giang lên Lương Sơn tụ nghĩa. Tần Minh lập rất nhiều công to ở Lương Sơn như trong trận đánh Chúc Gia Trang, Tần Minh đánh Chúc Bưu bị thương. Trong trận đánh thành Tăng Đầu đã giết chết một trong năm anh em họ Tăng là Tăng Sách. Sau khi Tống Giang quy thuận triều đình đi đánh Phương Lạp, trong một trận đánh qua núi Ô Long, Tần Minh đã trúng cạm bẫy của địch và tử trận.

25: Thiên Mãn Tinh - Mĩ Nhiệm Công Chu Đồng

Posted Image

Chu Đồng , có biệt hiệu Mỹ Nhiệm Công , là một trong 36 Thiên Cang Tinh của tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am. Chu Đồng có khuôn mặt vóc dáng rất đàn ông. Võ công cũng khá, làm chức Đô đầu.

Do giải cứu Lôi Hoành mà Chu Đồng bị đi đày, lại bị Ngô Dụng bày kế hãm hại giết chú nhóc con quan mà cuối cung Chu Đồng phải khăn gói lên Lương Sơn làm giặc cướp.26: Thiên Thoái Tinh - Sáp Sí Hổ Lôi Hoành

Posted Image

27: Thiên Xảo Tinh - Lãng Tử Yến Thanh

Posted Image

Yến Thanh hay thường được gọi là Lãng Tử Yến Thanh là một nhân vật trong 36 Thiên Cang Tinh thuộc 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử của tác giả Thi Nại Am. Yến Thanh sinh tại Đại Danh Phủ Bắc Kinh, mồ côi cha mẹ, được Lư Tuấn Nghĩa nhận làm gia nhân và hết mực cưng chiều, coi như cánh tay phải. Yến Thanh là một người cao 6 thước, tuấn tú, môi đỏ, mày rậm, giỏi võ thuật, đàn hát. Binh khí thường dùng là nỏ. Yến Thanh có tài bắn tên, có thể cách xa 100 bước chân bắn xuyên cành liễu. Chức vụ ở Lương Sơn Bạc là Bộ Quân Đầu Lĩnh.

28:Thiên Lao Tinh - Bệnh Quan Sách Dương Hùng

Posted Image


Dương Hùng , có biệt hiệu là Bệnh Quan Sách , sao Thiên Lao Tinh, là một người gác lao trong tiểu thuyết Thủy hử.

Một hôm, Dương Hùng bị một bọn giặc cướp đánh đòi tiền chơi cờ bạc, lúc này có người bạn là Thạch Tú đến cứu. Dương Hùng bèn cho Thạch Tú đến ở nhà mình. Vợ của Dương Hùng là nàng Phan Xảo Vân, là một phụ, bị Thạch Tú phát hiện và báo cho Dương Hùng, nhưng Dương Hùng không tin đã đưổi Thạch Tú đi, về sau Thạch Tú tìm đủ nhân chứng và báo lại một lần nữa, Dương Hùng giết Xảo Vân và cùng Thạch Tú bàn lên xin gia nhập Lương Sơn Bạc, lúc này lại có một thuộc hạ cũ là Thời Thiên xin đi theo. Chẳng may giữa đường Thời Thiên bị bắt bởi Chúc gia trang, Dương Hùng bèn cầu cứu Phát Thiên Bằng-Lý Ứng, Lý Ứng đánh không nổi bèn lên cầu Lương Sơn Bạc. Thời Thiên được cứu và cả ba người gia nhập Lương Sơn Bạc.

Về sau trong trận đánh Liêu, Dương Hùng đã giết một viên đại tướng của giặc và lập công cho quân đội Lương Sơn Bạc.


29: Thiên Cánh Tinh - Thuyền Hoả Nhi Trương Hoành

Posted Image


30: Thiên Cứu Tinh - Một Già Lạn Mục Hoằng

Posted Image

31: Thiên Tuệ Tinh – Phanh Mệnh Tam Lang Thạch Tú

Posted Image

Thạch Tú, ngoại hiệu là Phanh Mệnh Tam Lang, sao Thiên Tuệ Tinh, thứ 33 trong 108 anh hùng, quê ở phủ Kim Lăng, từ thuở nhỏ theo đòi võ nghệ, tính thích trừ những việc bất bình, sau theo chú đi buôn ngựa, bất đồ giữa đường chú mất tiêu hết tiền nong, đành phải lưu lại ở đất Kế Châu mà hái củi kiếm ăn cho qua ngày tháng. Một hôm gánh củi đi qua thấy Dương Hùng bị đánh liền xông vào giải vây, rồi gặp Đái Tông, Dương Lâm rủ lên Lương Sơn Bạc. Dương Hùng và Thạch Tú kết nghĩa làm huynh đệ, Thạch Tú tạm trọ ở nhà Dương Hùng, mở quán bán thịt. Vợ Dương Hùng là Phan Xảo Vân thông đồng với hòa thượng Bùi Như Hải, Thạch Tú và Thì Thiên biết được, báo lại với Dương Hùng. Dương Hùng không tin, đuổi Thạch Tú ra khỏi nhà, Thạch Tú giết Bùi Như Hải đêm đó rồi bắt Phan Xảo Vân giải lên núi Thúy Bình Sơn, đưa Dương Hùng lên tra hỏi. Dương Hùng biết sự thật, chém chết Xảo Vân, cùng Thạch Tú, Thì Thiên lên Lương Sơn Bạc, đi ngang qua Chúc gia trang, Thì Thiên bị bắt, Dương Hùng cùng Thạch Tú lên Lương Sơn đầu quân, hai người đi thám thính ở Chúc gia trang thì Dương Hùng bị bắt, Thạch Tú được chỉ đường nên quay về trại được, nhờ Thạch Tú mà quân Tống Giang đến đánh được Chúc gia trang, Thạch Tú đánh nhau với Tôn Lập rồi bị bắt sống, nửa đêm Tôn Lập thả Thì Thiên cùng tất cả hảo hán bị nhốt ra, phá Chúc gia trang. Sau này khi đi đánh Phương Lạp, đến gần ải Dục Linh, Lư Tuấn Nghĩa sai Sử Tiến, Thạch Tú, Trần Đạt, Dương Xuân, Lý Trung, Tiết Vĩnh dẫn 3000 quân đi trước dò đường, gặp tướng Giang Nam là Bàng Vạn Xuân. Bàng Vạn Xuân bắn Sử Tiến ngã ngựa, rồi hai bên sườn núi bắn tên như mưa, 6 tướng cùng 3000 quân cả người lẫn ngựa đều bị bắn chết.

32: Thiên Khốc Tinh - Song Vĩ Hạt Giải Bảo

Posted Image

33: Thiên Bạo Tinh - Lưỡng Đầu Xà Giải Trân
Posted Image

34: Thiên Giang Tinh - Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận

Posted Image

Trương Thuận , là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc và trong 36 Thiên Cang Tinh, biệt hiệu là Lãng Lý Bạch Điều , Thiên Tổn Tinh. Cùng anh là Trương Hoành gia nhập Lương Sơn Bạc. Trong trận đánh Phương Lạp, Trương Thuận đã liều mình nhảy qua cửa ải giặc và hy sinh.

35: Thiên Tiệp Tinh - Một Vũ Tiễn Trương Thanh
Posted Image

Trương Thanh là một trong 36 Thiên Cang Tinh nằm trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, sao Thiên Tiệp Tinh, biệt hiệu là Một Vũ Tiễn có biệt tài ném đá rất cao cường.

Đánh một lúc 14 viên tướng của Tống Giang (Từ Ninh, Yến Thuận, Hàn Thao, Bành Kỷ, Hồ Duyên Chước, Lôi Hoành, Chu Đồng, Dương Chí, Quan Thắng, Hách Tử Văn, Đổng Bình, Sách Siêu, Tuyên Tần, Lưu Đường). Lại có thêm hai viên phó tướng là Cung Vương và Đình Đắc Tôn. Cả ba người bị Ngô Dụng bày mưu bắt và đầu hàng Lương Sơn Bạc.

Trong trận đánh Điền Hổ, Trương Thanh đã giả dạng một người khác và đột nhập vào quân Điền Hổ, rồi lấy Quỳnh Anh và hai người làm nội ứng. Thành công mĩ mãn.

Khi đi đánh Phương Lạp, Trương Thanh và Đổng Bình cùng nhau ra trận đánh báo thù cho Tiểu Bá Vương-Chu Thông. Đổng Bình đánh một lúc ba tướng, Trương Thanh thấy thế xông vào thì bị một viên tướng đánh chặn lại, Trương Thanh phóng ngọn giáo vào viên tướng ấy thì lại trúng vào thân cây, Trương Thanh đang định rút ra thì viên tướng đó lại đâm chết y.
36: Thiên Không Tinh - Cấp Tiên Phong Sách Siêu

Posted Image

Sách Siêu (Tác Siêu) , là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử của Thi Nại Am. Sách Siêu là một trong 36 Thiên Cang Tinh, biệt hiệu là Cấp Tiên Phong, sao Thiên Không Tinh. Vốn là bạn thân của Thanh Diện Thủ-Dương Chí.

Trong lần đánh Phương Lạp, Sách Siêu đánh nhau với dũng tướng Thạch Bảo, Thạch Bảo không đánh đổ được Sách Siêu vờ bỏ chạy, Sách Siêu không biết là mẹo bèn đuổi theo bị Thạch Bảo cho một vùi vào đầu chết tươi.37: Thiên Phú Tinh - Phác Thiên Điêu Lý Ứng

Posted Image

Lý Ứng có biệt hiệu là Phác Thiên Bằng, là một trong 36 Thiên Cang Tinh trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am, Lý Ứng sử dụng vũ khí kiếm và phi đao, cưỡi ngựa bắn cung môn nào cũng xuất sắc. Là một địa chủ giàu có, có tinh thần nghĩa hiệp tương thân tương ái "giang hồ". Tiêu biểu cho khí khái anh hùng xả thân vì chiến hữu. Là một trong 108 anh hùng Lương Sơn có võ nghệ giỏi nhất. Trong cuộc ng độ vũ trang giữa Lương Sơn bạc với Chúc gia trang, Lý Ứng đã không tham gia và bị thương do trợ giúp Thạch Tú, Dương Hùng, Thời Thiên.

Lý Ứng đã bị Tống Giang lôi kéo lên Lương Sơn sống cuộc đời lạc thảo.#24
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:

38: Địa Đoản Tinh - Xuất Lâm Long Trâu Uyên

Posted Image

39: Địa Tiến Tinh - Xuất Động Giao Đổng Uy

Posted Image

40: Địa Nô Tinh - Thôi Mệnh Phán Quan Lý Lập

Posted Image

41: Địa Toại Tinh - Thông Tí Viên Hầu Kiện

Posted Image

42: Địa Kiệt Tinh – Xú Quận Mã Tuyên Tán

Posted Image

43: Địa Dũng Tinh - Bệnh Uý Trì Tôn Lập

Posted Image

44: Địa Kê Tinh - Thao Đao Quỷ Tào Chính

Posted Image

45: Địa Hình Tinh - Thái Viên Tử Trương Thanh


Posted Image

Trương Thanh là một trong 36 Thiên Cang Tinh nằm trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, sao Thiên Tiệp Tinh, biệt hiệu là Một Vũ Tiễn , có biệt tài ném đá rất cao cường.

Đánh một lúc 14 viên tướng của Tống Giang (Từ Ninh, Yến Thuận, Hàn Thao, Bành Kỷ, Hồ Duyên Chước, Lôi Hoành, Chu Đồng, Dương Chí, Quan Thắng, Hách Tử Văn, Đổng Bình, Sách Siêu, Tuyên Tần, Lưu Đường). Lại có thêm hai viên phó tướng là Cung Vương và Đình Đắc Tôn. Cả ba người bị Ngô Dụng bày mưu bắt và đầu hàng Lương Sơn Bạc.

Trong trận đánh Điền Hổ, Trương Thanh đã giả dạng một người khác và đột nhập vào quân Điền Hổ, rồi lấy Quỳnh Anh và hai người làm nội ứng. Thành công mĩ mãn.

Khi đi đánh Phương Lạp, Trương Thanh và Đổng Bình cùng nhau ra trận đánh báo thù cho Tiểu Bá Vương-Chu Thông. Đổng Bình đánh một lúc ba tướng, Trương Thanh thấy thế xông vào thì bị một viên tướng đánh chặn lại, Trương Thanh phóng ngọn giáo vào viên tướng ấy thì lại trúng vào thân cây, Trương Thanh đang định rút ra thì viên tướng đó lại đâm chết y.

46: Địa Uy Tinh - Bách Thắng Tướng Hàn Thao

Posted Image

47: Địa Háo Tinh - Bạch Nhật Thử Bạch Thắng

Posted Image

Bạch Thắng, biệt hiệu là Bạch Nhật Thử (chuột ban ngày), là một trong những người đầu tiên của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, bộ tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am, Trung Quốc. Bạch Thắng khởi điểm là đi ăn cướp vàng bạc cùng Tiều Cái, Ngô Dụng, 3 anh em họ Nguyễn, Công Tôn Thắng, Lưu Đường. Bạch Thắng có tài "đánh bạc" bị quan quân triều đình đánh cho hộc máu mồm máu mũi... nhân vật này không có gì đặc biệt

48: Địa U Tinh - Bệnh Đại Trùng Tiết Vĩnh

Posted Image

49: Địa Ẩn Tinh - Bạch Hoa Xà Dương Xuân
Posted Image


50: Địa Vi Tinh - Nụy Cước Hổ Vương Anh

Posted Image

51: Địa Phi Tinh - Bát Tí Na Tra Hạng Sung

Posted Image#25
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:

52: Địa Cô Tinh - Kim Tiền Báo Tử Thang Long

Posted Image


53: Địa Cẩu Tinh - Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ
Posted Image

54: Địa Hạp Tinh - Hoả Nhãn Toan Nghê Đặng Phi

Posted Image

55: Địa Nhiên Tinh - Hỗn Thế Ma Vương Phàn Thụy

Posted Image

56: Địa Liệt Tinh - Hoạt Diêm La Vương Đình Lục

Posted Image

57: Địa Trục Tinh - Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn

Posted Image

58: Địa Tiệp Tinh - Hoa Hạng Hổ Cung Vượng

Posted Image

59: Địa Tù Tinh – Hãn Địa Hốt Luật Châu Quý

Posted Image

60: Địa Cuồng Tinh - Độc Hoả Tinh Khổng Lượng

Posted Image

61: Địa Toàn Tinh - Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng

Posted Image

62: Địa Tặc Tinh - Cổ Thượng Tảo Thời Thiên

Posted Image

63: Địa Tẩu Tinh - Phi Thiên Đại Thánh Lý Cổn
Posted Image

64: Địa Thoái Tinh – Phan Giang Thận Đồng Mãnh

Posted Image

65: Địa Giác Tinh - Độc Giác Long Trâu Nhuận

Posted Image

66: Địa Tịch Tinh - Đả Hổ Tướng Lý Trung

Posted Image

67: Địa Ác Tinh - Một Diện Mục Tiêu Đĩnh

Posted Image

68: Địa Khoát Tinh - Ma Vân Kim Xí Âu Bằng
Posted Image

69: Địa Xương Tinh - Mao Đầu Tinh Khổng Minh

Posted Image

70: Địa Âm Tinh - Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu

Posted Image#26
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:

71: Địa Lý Tinh - Cửu Vĩ Quy Đào Tông Vượng

Posted Image

72: Địa Tráng Tinh - Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương

Posted Image

73: Địa Tuệ Tinh - Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương

Posted Image


Hỗ Tam Nương , đôi khi phiên âm thành Hồ Tam Nương, là một nữ tướng, biệt hiệu là Nhất Trượng Thanh , sao Địa Tuệ Tinh. Khi Tống Giang đánh Chúc gia trang, Hồ gia trang sai Hỗ Tam Nương đi cứu, Hỗ Tam Nương đã đánh nhiều dũng tướng của Lương Sơn Bạc, sau đó bị Báo tử Đầu Lâm Xung bắt sống.

Do Tống Giang đã hứa với Vương Anh là sẽ tìm một phu nhân cho ý, nên đã gả Hỗ Tam Nương cho Vương Anh.

Trong trận đáng Phương Lạp, Vương Anh và Hỗ Tam Nương đều bị Trịnh Bưu giết chết.


74: Địa Sát Tinh - Thanh Nhãn Hổ Lý Vân

Posted Image

75: Địa Hựu Tinh - Trại Nhân Quý Quách Thịnh

Posted Image
76: Địa Yêu Tinh - Mạc Trứ Thiên Đỗ Thiên
Posted Image

77: Địa Hùng Tinh - Tỉnh Mộc Hãn Hách Tư Văn

Posted Image

78: Địa Cường Tinh - Cẩm Mao Hổ Yến Thuận

Posted Image


79: Địa Phục Tinh - Kim Nhãn Bưu Thi Ân
Posted Image


80: Địa Ám Tinh - Cẩm Báo Tử Dương Lâm


Posted Image

81: Địa Tuấn Tinh - Thiết Phiến Tử Tống Thanh

Posted Image

82: Địa Chánh Tinh - Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên

Posted Image
83: Địa Sửu Tinh - Thạch Tướng Quân Thạch Dũng

Posted Image

84: Địa Nhạc Tinh - Thiết Khiếu Tử Nhạc Hoà

Posted Image

85: Địa Bình Tinh - Thiết Tí Bác Sái Phúc

Posted Image#27
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:

86: Địa Minh Tinh - Thiết Địch Tiên Mã Lân

Posted Image

87: Địa Chu Tinh - Khiêu Giản Hổ Trần Đạt

Posted Image88: Địa Anh Tinh - Thiên Mục Tướng Bành Nhĩ

Posted Image


89: Địa Văn Tinh - Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng

Posted Image


90: Địa Linh Tinh - Thần Y An Đạo Toàn

Posted Image
91: Địa Hội Tinh - Thần Toán Tử Tưởng Kính

Posted Image

92: Địa Kỳ Tinh - Thánh Thuỷ Tướng Đan Đình Khuê

Posted Image
93: Thần Cơ Quân Sư Chu Võ

Posted Image

94: Địa Bạo Tinh - Tang Môn Thần Bảo Húc

Posted Image

95: Địa Mãnh Tinh - Thần Hoả Tướng Ngụy Định Quốc

Posted Image

96: Địa Tổn Tinh - Nhất Chi Hoa Sái Khánh

Posted Image

97: Địa Xảo Tinh - Ngọc Tí Tượng Kim Đại Kiện

Posted Image

98: Địa Thú Tinh - Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoan

Posted Image#28
Niệm Phật

Niệm Phật

  Tiền trảm hậu tấu

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2605 Bài Viết:

99: Địa Tốc Tinh – Trúng Tiên Hổ Đinh Đắc Tôn

Posted Image

100: Địa Tàng Tinh - Tiếu Diện Hổ Chu Phú

Posted Image

101: Địa Sát Tinh - Trấn Tam Sơn Hoàng Tín

Posted Image

102: Địa Ma Tinh - Vân Lý Kim Cương Tống Vạn

Posted Image

103: Địa Kiện Tinh - Hiểm Đạo Thần Úc Bảo Tử

Posted Image

104: Địa Mãn Tinh - Ngọc Phan Can Mạnh Khang

Posted Image

105: Địa Trấn Tinh - Tiểu Già Lạn Mục Xuân

Posted Image

106: Địa Tá Tinh - Tiểu Ôn Hầu Lã Phương

Posted Image

107: Địa Sổ Tinh - Tiểu Uý Trì Tôn Tân

Posted Image

108: Địa Không Tinh - Tiểu Bá Vương Chu Thông

Posted Image
Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]