Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Cộng đồng Âm nhạc Việt Nam

Hình ảnh

Ghi du lieu tu textbox vào Cells của Excel.


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1
BiMi09

BiMi09

  Trung cấp CSTH

 • Advance Member
 • PipPipPip
 • 294 Bài Viết:
Chào các bạn!
Hiện mình đang cần 1 đoạn code như sau: Mình muốn sau khi nhấn nút Ghi thì chương trình sẽ ghi dữ liệu từ textbox vào File Excel ( do mình chỉ định và vào vị trí mình chỉ định luôn.) Ví dụ muốn lưu giá trị mã nhân viên vào File nhanvien.xls vào sheets danhsach. và ghi vào cột A hàng 3 ( tức là cell A3 ). mong các bạn giúp đỡ cám ơn nhiều nhiều. nếu có thể mail cho mình
[email protected]
Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
Chơi không học mất cả tương lai

#2
DcP

DcP

  ╬ CSTH - FC ╬

 • Football Team
 • 1219 Bài Viết:

Chào các bạn!
Hiện mình đang cần 1 đoạn code như sau: Mình muốn sau khi nhấn nút Ghi thì chương trình sẽ ghi dữ liệu từ textbox vào File Excel ( do mình chỉ định và vào vị trí mình chỉ định luôn.) Ví dụ muốn lưu giá trị mã nhân viên vào File nhanvien.xls vào sheets danhsach. và ghi vào cột A hàng 3 ( tức là cell A3 ). mong các bạn giúp đỡ cám ơn nhiều nhiều. nếu có thể mail cho mình
[email protected]


http://www.libxl.com...CFQELHAod8CNG5w
dùng thằng này thử, nếu muốn ghi file cvs hay xml thì đơn giản hơn.
(^.^)_DcP_"sói thì vẫn là sói, độc cô thì vẫn là độc cô"_(^.^)

#3
tigerhn

tigerhn

  Căn bản tin học tốt

 • Advance Member
 • Pip
 • 71 Bài Viết:
Bạn có thể dùng đoạn mã như sau (VB):

Private Sub CommandGhi_Click()
Dim dwLen As Long
Dim strString As String
Dim FileSystemObject As Object
Dim strDatabaseFile As String
strDatabaseFile = "\\Vodonghai\Share_Full\ nhanvien.xls"
Dim strDatabaseWorkbook As String
strDatabaseWorkbook = " nhanvien.xls"

On Error Resume Next
Workbooks.Open Filename:=strDatabaseFile
'Workbooks("nhanvien.xls").Worksheets("danhsach ").Activate

Workbooks("nhanvien.xls").Worksheets("danhsach").Cells(3, 1).Value =Textbox1.Value

Workbooks(strDatabaseWorkbook).Save
Workbooks(strDatabaseWorkbook).Close
End Sub


Perfumista - Thong tin nuoc hoa

Stars Counter Game

Balloon vs. Thorns

MU Phuc Hung

Làm Việc Tài Nhà

Mu Da Nang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

Close [X]