Jump to content

Welcome to [ iT ] Forums
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Hình ảnh

bai tap cau truc du lieu va giai thuat


  • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1
Nguyễn Thanh Chung

Nguyễn Thanh Chung

    Thành viên mới

  • Member
  • 18 Bài Viết:
Viết chương trình lưu trữ thông tin của xe khách:
struct Bus
{
long no; //biển số xe bus có định dạng: 75-A7-3859
char nameofdriver; // họ tên tài xế
char start[10]; //nơi xuất phát
char dest[10]; //nơi đến
int num; //số lượng ghế ngồi
}
Tạo ra mảng để lưu trữ thông tin về xe khách, kích thước của mảng và dữ liệu của mỗi phần tử của mảng được đọc từ file. Viết các hàm thực hiện các yêu cầu sau:
 Kiểm tra biển số xe bus nhập vào phải đúng theo định dạng như trên, nếu sai phải yêu cầu nhập lại
 In ra màn hình danh sách xe bus
 Sắp xếp mảng theo họ tên tài xế. Xuất ra màn hình mảng sau khi được sắp xếp
GV: Trần Thị Mỹ Tiên
 Tìm tất cả các xe bus có cùng nơi xuất phát. Nơi xuất phát được nhập từ màn hình, và kết quả in ra tất cả các thông tin liên quan đến xe bus đó.
 Đếm số lượng xe bus có số chỗ ngồi nhỏ hơn 30.
Chú ý: Tạo menu cho phép người dùng lựa chọn các yêu cầu trên để thực hiện


#2
CuongWazza

CuongWazza

    Thành viên mới

  • Newbies
  • 1 Bài Viết:
Cái này đơn giản chỉ có nhập xuất và kiểm tra đơn giản thôi mà bạn. chỉ cần đọc phần struct trong C là làm được thôi
special thanks to our all time users for being with us

Calvin Music

Close [X]